Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Moties

DatumIDKenmerkOnderwerpStatus
 • 8-3-2018
 • 966
 • 2018 M42
 • M 42 Visie met en op de binnenstad
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 955
 • 2018 M 27
 • Pak door met de maatschappelijke stage
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 982
 • 2018 M58
 • M 58 Herstel fietsroute Opaalweg-Waterlinieweg
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 969
 • 2018 M45
 • M 45 Groen dichtbij voor een gezonde groene stad
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 975
 • 2018 M51
 • M 51 Financiële terugkoppeling Groenstructuurplan
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 956
 • 2018 M28
 • U-pas voor iedereen
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 990
 • 2018 M67
 • M 67 Recht op rechten
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 977
 • 2018 M53
 • M 53 Volg de groene meters van Alterra
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 959
 • 2018 M31
 • Voer bewonersvisie Kanaalstraat/Damstraat uit
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 965
 • 2018 M41
 • M 41 handhavingsplan
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 976
 • 2018 M52
 • M 52 Elke wijk vergroend
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 974
 • 2018 M50
 • M 50 Parken om van te genieten
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 952
 • 2018 M 35
 • Motie van afkeuring
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 957
 • 2018 M29
 • Verhuisadviseur
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 963
 • 2018 M39
 • M 39 Pilot voor maatwerk
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 961
 • 2018 M33
 • Pleegzorg
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 985
 • 2018 M62
 • M 62 Niet of, maar waar
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 958
 • 2018 M30
 • Geen nieuwe dakopbouwen in beschermd stadsgezicht Utrecht Oost
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 984
 • 2018 M61
 • M 61 Veilig op de fiets en te voet van Vleuten naar Haarzuilens en weer terug
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 968
 • 2018 M44
 • M 44 Plan van aanpak voor vastleggen afspraken exploitant en omwonenden
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 954
 • 2018 M37
 • Motie verzoek om Rekenkameronderzoek Uithoflijn
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 979
 • 2018 M55
 • M 55 Iedere Utrechter zijn eigen tuin
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 960
 • 2018 M32
 • De pomp in het tankstation
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 981
 • 2018 M57
 • M 57 Groencompensatieplan
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 970
 • 2018 M46
 • M 46 Meer zicht op het groen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 978
 • 2018 M54
 • M 54 Houd ook vast aan de onafhankelijke groennorm
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 989
 • 2018 M66
 • M 66 In gesprek met Citydeal met Airbnb snel vervolgen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 980
 • 2018 M56
 • M 56 Financiële terugkoppeling Groenstructuurplan
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 964
 • 2018 M40
 • M 40 onderzoek de mogelijkheden voor vastleggen afspraken exploitant en omwonenden
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 951
 • 2018 M34
 • Motie advies financiële afspraken
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 986
 • 2018 M63
 • M 63 Geef schoolzwemmen een A-status
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 953
 • 2018 M 36
 • Motie van afkeuring Uithoflijn
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 971
 • 2018 M47
 • M 47 financiering Groenstructuurplan
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 967
 • 2018 M43
 • M 43 Balancerend tussen biertjes en bewoners
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 973
 • 2018 M49
 • M 49 Houd ook vast aan de onafhankelijke groennorm
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 972
 • 2018 M48
 • M 48 Geef ecologie de doorslag bij soortkeuze
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 988
 • 2018 M65
 • M 65 Short Stay pas op de plaats
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 987
 • 2018 M64
 • M 64 Duurzame zwemvisie
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 983
 • 2018 M59
 • M 59 Herstel fietsroute Opaalweg-Waterlinieweg
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 962
 • 2018 M38
 • M 38 Aanpak overlast binnenstad
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-2-2018
 • 947
 • 2018 M 24
 • Motie: Korte lijntjes op de Uithoflijn
 • Motie ingetrokken
 • 8-2-2018
 • 942
 • 2018 M17
 • M17 Toekomst voor de merwedekanaalzone uitge(s)tippeld
 • Motie verworpen
 • 8-2-2018
 • 950
 • 2018 M20
 • M20 'Meer flex?'
 • Motie aangenomen
 • 8-2-2018
 • 936
 • 2018 M11
 • M11 Roeien met de riemen die je hebt
 • Motie aangenomen
 • 8-2-2018
 • 943
 • 2018 M18
 • M 18 Dit is niet te overbruggen
 • Motie aangenomen
 • 8-2-2018
 • 933
 • M08
 • M08 Samen Stad Maken in de Merwedekanaalzone
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-2-2018
 • 945
 • 2018 M 22
 • Motie "Oplossingen voor het sardientj es vervoer"
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-2-2018
 • 948
 • 2018 M25
 • Motie van afkeuring Uithoflijn
 • Motie verworpen
 • 8-2-2018
 • 949
 • 2018 M26
 • Korte lijntjes op de Uithoflijn
 • Motie aangenomen
 • 8-2-2018
 • 938
 • 2018 M13
 • M13 Ruimte voor maatschappelijk vastgoed
 • Motie aangenomen