Vergaderkalender

VW Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
  • Motie H&G VVD CDA inzake bestemmingsplan Dommelseweg 112-118
  • Motie H&G CDA inzake beeldkwaliteitsplan Centrum en subsidieverordening voor gevelverbetering