Vergaderkalender

VW Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Motie VL inzake vrachtwagenverbod Luikerweg
 • 6/2/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV inzake ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 6/2/2022
 • aangenomen
 • Amendement VL inzake ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 6/2/2022
 • aangenomen
 • Motie SvV PvdA inzake inzamelen plastic afval begraafplaatsen
 • 4/21/2022
 • aangenomen
 • Motie PvdA VL inzake kwijtschelding waterschapsbelasting
 • 4/21/2022
 • aangenomen
 • Motie D66 inzake aanbieden (nood)opvang vluchtelingen en statushouders
 • 4/21/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement H&G VPTE VL SvV inzake Coronamiddelen
 • 4/21/2022
 • aangenomen
 • Motie SvV inzake VOS
 • 4/21/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement VL VV H&G inzake initiatiefvoorstel afvalstoffenverordening Valkenswaard
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie H&G VV PvdA VL VVD inzake enquete N69
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Amendement H&G inzake initiatiefvoorstel Jeugdlintje
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake toeristenbelasting
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement H&G PvdA CDA inzake voortgang huisvesting de Pionier
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Amendement CDA inzake zienwijze Werkprogramma 2022 MRE
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie CDA H&G PvdA VL inzake basketbalveld
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie VL VV inzake voorgang huisvesting de Pionier
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement H&G VL SvV inzake bestemmingsplan Molenstraat 200-202
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Amendement VL VV inzake voortgang huisvesting de Pionier
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Motie VL VV inzake bestemmingsplan Barentszstraat 3
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Motie H&G PvdA inzake Eindhoven Airport
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie CDA H&G inzake gratis parkeren centrum Valkenswaard tijdens de werkzaamheden
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Motie SvV CDA inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 11 - opheffen leeftijdsgrens bewoners
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie CDA SvV inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 11 - voorrang voor inwoners uit Valkenswaard
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie VL VV SvV inzake uitvoeringsprogramma Dommelland
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie van afkeuring VL D66 inzake voormalig terrein sporthal aan de Amundsenstraat
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV inzake APV 2022
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie van treurnis D66 inzake voormalig terrein sporthal aan de Amundsenstraat
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Motie SvV inzake APV 2022
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Amendement H&G inzake Erfgoednota 2021-2026
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement VL D66 H&G SvV CDA VV inzake uitvoeringsprogramma Dommelland
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie H&G SvV inzake uitvoeringsprogramma Dommelland
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Amendement H&G SvV inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - beslispunt 4 aanpassen addendum 2
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Amendement VV VL inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - niet vaststellen
 • 12/16/2021
 • niet aangenomen
 • Motie VL H&G CDA SvV inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - nieuwe ontwikkelingen
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Amendement SvV inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - historische zandpaden
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G SvV inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - beslispunt 4 aanpassen addendum 1
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake ZZP√©rs niet laten vallen
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - actieve benadering agrarische ondernemers
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Amendement D66 inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - beslispunt 3 aanvullen
 • 12/16/2021
 • niet aangenomen
 • Motie H&G CDA VL VV inzake grondexploitatie Borkel Oude School
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Motie VL VV inzake woningnood
 • 12/16/2021
 • niet aangenomen
 • Motie H&G inzake 30 km zone
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Motie VL SvV inzake bp. Leenderweg 18 - tuinpad parkeervak
 • 11/25/2021
 • niet aangenomen
 • Motie VL VVD VV SvV D66 inzake bp. Leenderweg 18
 • 11/25/2021
 • niet aangenomen
 • Motie CDA inzake elke wijk een gezicht
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Amendement VL inzake verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake coronasteun ondernemers
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Motie VL inzake verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G CDA PvdA VL inzake skatepark
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement VL VV inzake toekomstvisie
 • 11/4/2021