Vergaderkalender

CR Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 11/14/2019
 • RIB inzake jaarverslag 2019 Bezwarencommissie A2 gemeenten
 • R. van Kessel
 • 10/11/2019
 • RIB inzake gevolgen septembercirculaire 2019
 • F. Kuppens
 • 10/11/2019
 • RIB m.b.t. stand van zaken baanconfiguratie Kempen Airport
 • F.v.d.Wiel
 • 9/19/2019
 • RIB inzake Integrale Jeugdgezondheidszorg en verbetering van de GGD
 • M. Lemmen
 • 9/19/2019
 • RIB inzake Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders
 • R. van Kessel
 • 9/12/2019
 • RIB inzake uitvoeringsnota bijzondere bijstand
 • M. Lemmen
 • 9/9/2019
 • RIB inzake uitvoeren pilots uit het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering
 • M. Lemmen
 • 8/26/2019
 • RIB inzake beheersbaarheid uitgaven hulp bij het huishouden krachtens de Wmo
 • M. Lemmen
 • 7/19/2019
 • RIB tarieven huishoudelijke hulp per 1-4-2019
 • M. Lemmen
 • 7/19/2019
 • RIB stand van zaken bibliotheekwerk
 • M. Lemmen
 • 7/19/2019
 • RIB ontwikkelingen gemeentebreed ondernemingsfonds
 • F. Kuppens
 • 7/16/2019
 • RIB Randweg Zuid
 • F.v.d.Wiel
 • 7/16/2019
 • RIB sluipverkeer maatregelen A2
 • F.v.d.Wiel
 • 7/9/2019
 • Regionaal Actieplan Perspectief op werk
 • M. Lemmen
 • 7/9/2019
 • Aanpak "Samen aan de slag"
 • M. Lemmen
 • 7/9/2019
 • Kind en scheidingsloket
 • M. Lemmen
 • 7/3/2019
 • RIB inzake toezicht door provincie op archiefbeheer Cranendonck 2018
 • R. van Kessel
 • 6/27/2019
 • RIB inzake Ontwerp bestemmingsplannen 'Zoneringen Luchthaven Budel analoog en digitaal
 • F.v.d.Wiel
 • 6/26/2019
 • RIB inzake effecten meicirculaire 2019
 • F. Kuppens
 • 6/11/2019
 • RIB inzake revitalisering Zuiderpoort
 • F. Kuppens
 • 6/6/2019
 • RIB inzake voortgang project Schaapskooi Gastel
 • M. Lemmen
 • 5/29/2019
 • RIB inzake jaarverslag Integrale Handhaving en Vergunningverlening
 • F.v.d.Wiel
 • 5/22/2019
 • RIB inzake rapport Berenschot
 • R. van Kessel
 • 5/22/2019
 • Resultaten ingrepen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • R. van Kessel
 • 5/17/2019
 • RIB inzake tussentijdse winstneming Airpark II / IIb en herziening grondexploitatie
 • F. Kuppens
 • 5/15/2019
 • RIB inzake herinrichting Stationsstraat Maarheeze
 • F. Kuppens
 • 5/9/2019
 • RIB inzake jaarverantwoording 2018 toezicht kinderopvang
 • M. Lemmen
 • 5/1/2019
 • RIB inzake Voorgang overdracht woonwagenlocaties aan WoCom
 • F.v.d.Wiel
 • 4/29/2019
 • RIB inzake Sluipverkeermaatregelen A2
 • F.v.d.Wiel
 • 4/29/2019
 • RIB inzake Evaluatie digitaal platform ONS Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 4/24/2019
 • RIB inzake ENSIA verantwoording 2018 gemeente Cranendonck
 • R. van Kessel
 • 4/23/2019
 • RIB inzake jaarverslag 2017 - 2018 A2 Erfgoedcommissie
 • R. van Kessel
 • 4/23/2019
 • RIB inzake aanstellen sportformateur en opstellen lokaal sportakkoord
 • M. Lemmen
 • 4/9/2019
 • RIB inzake toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 2e helft 2018
 • M. Lemmen
 • 4/4/2019
 • RIB inzake evaluatie burgerinitiatief Onze School
 • M. Lemmen
 • 4/2/2019
 • RIB inzake ontwikkelingen Nieuwstraat 95 te Budel
 • F.v.d.Wiel
 • 3/27/2019
 • RIB inzake Realisatie school voor voortgezet onderwijs aan asielzoekerskinderen
 • M. Lemmen
 • 3/19/2019
 • RIB inzake aanbesteding en verspreiding gemeentenieuws
 • R. van Kessel
 • 3/15/2019
 • RIB inzake Basissubsidies 2019 beleidsterrein sport
 • M. Lemmen
 • 2/27/2019
 • RIB inzake cooperatie Streekontwikkeling Boven Dommel
 • F.v.d.Wiel
 • 2/26/2019
 • RIB Inzake Evaluatie Subsidie Ondernemerskracht Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 2/19/2019
 • RIB inzake bestuursopdracht GGD Zuidoost Brabant
 • M. Lemmen
 • 2/13/2019
 • RIB inzake Koopkrachtanalyse 2019
 • M. Lemmen
 • 1/31/2019
 • RIB inzake Omgevingsuitvoeringsprogramma 2019
 • F.v.d.Wiel
 • 1/28/2019
 • RIB inzake decembercirculaire 2018
 • F. Kuppens
 • 1/16/2019
 • RIB m.b.t. de uitkomst Benchmark MKB-vriendelijkste gemeente 2018
 • F. Kuppens
 • 1/16/2019
 • RIB inzake verzelfstandiging weekmarkt
 • F. Kuppens
 • 1/16/2019
 • RIB inzake beantwoording vragen van mw. Beenackers mbt Regresrecht Wmo
 • M. Lemmen
 • 1/16/2019
 • RIB inzake Visie slimme mobiliteit doelgroepen Zuidoost Brabant
 • M. Lemmen
 • 1/9/2019
 • RIB m.b.t. toezichtsvorm begroting 2019
 • F. Kuppens