Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Principebesluit herbestemming Hoeverdijk 76
 • College
 • 2/24/2021
 • Ontwikkelingen hulp bij het huishouden
 • College
 • 2/23/2021
 • Proces toekomstscenario's
 • reactie brief platform leefomgeving Eurocircuit
 • College
 • 2/23/2021
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 2/17/2021
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen maart 2021
 • College
 • 2/17/2021
 • Motie vreemd voorgenomen plaatsing chalet
 • College
 • 2/16/2021
 • Ontwikkelingen Jeugdbescherming en Jeugdreclasering
 • College
 • 2/11/2021
 • Motie Kerverij
 • College
 • 2/9/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Peperstraat 30
 • College
 • 2/9/2021
 • Decembercirculaire 2020
 • College
 • 2/9/2021
 • Interbestuurlijk Toezicht 2020-02
 • College
 • 2/9/2021
 • Prestatieafspraken 2021 met Woningbelang
 • College
 • 2/9/2021
 • Herontwikkeling Leenderweg 74
 • College
 • 2/3/2021
 • Natuurontwikkeling in het Keersopdal en in 't Heike
 • College
 • 2/2/2021
 • Vragen van de raad m.b.t. ontwikkeling houthandel Daams
 • College
 • 2/2/2021
 • Update St. Servatius januari 2021
 • College
 • 1/26/2021
 • Verkoop in Lage Heide wonen
 • College
 • 1/21/2021
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen februari 2021
 • College
 • 1/20/2021
 • Helenadal 30
 • College
 • 1/20/2021
 • Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • College
 • 1/20/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Stakenborgakker i.c.m. toepassing Wro-coördinatieregeling
 • College
 • 1/19/2021
 • Compensatie corona
 • College
 • 1/14/2021
 • Beantwoording vragen uit de informatiebijeenkomst over bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 1/13/2021
 • Betrekken gemeenteraad projecten Eurocircuit
 • College
 • 1/12/2021
 • Verantwoording burgemeester covid-19
 • College
 • 1/6/2021
 • Visie 2025 VRBZO
 • College
 • 1/6/2021
 • EMA terrein gebiedsontwikkeling
 • College
 • 12/17/2020
 • Transitievisie warmte
 • College
 • 12/16/2020
 • Motie zonnepanelen
 • College
 • 12/16/2020
 • Proceswijziging PlanMER Mest
 • College
 • 12/16/2020
 • Aangaan samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd met het Holland Expat Center South
 • College
 • 12/15/2020
 • Inspraak Paraplubestemmingsplan Parkeren, Wonen, Detailhandel en Waterberging
 • College
 • 12/15/2020
 • Vaststelling Uitvoeringsnota Cultuur 2021
 • College
 • 12/15/2020
 • Paralleleweg Noord 10
 • College
 • 12/15/2020
 • Herontwikkeling Willibrorduslaan 87
 • College
 • 12/15/2020
 • Centrummanagement Valkenswaard
 • College
 • 12/15/2020
 • Pilot Beleidsregel Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2021
 • College
 • 12/14/2020
 • Stand van zaken werkzaamheden Taskforce
 • College
 • 12/14/2020
 • Update onderzoek St. Servatius, december 2020
 • College
 • 12/10/2020
 • Kwartaalrapportage GRWRE
 • College
 • 12/9/2020
 • Inspraak ontwikkeling Hofstraat 14
 • College
 • 12/8/2020
 • Schenking aan het Centrum voor Muziek en Dans
 • Directeur Centrum voor Muziek en Dans
 • 12/7/2020
 • Principemedewerking herbestemming Grensweg 15
 • College
 • 12/1/2020
 • Tijdelijke wet maatregelen Cobid-19 en de feestdagen
 • College
 • 11/30/2020
 • Start project “Opstellen beleid en toetsingskaders grootschalige duurzame energie”
 • College
 • 11/25/2020
 • Collectieve ziektekostenverzekering 2021
 • College
 • 11/24/2020
 • Principeverzoek herontwikkeling perceel Maastrichterweg 11
 • College
 • 11/24/2020
 • Principemedewerking tijdelijke afwijking bestemmingsplan Schafterdijk 9
 • College
 • 11/17/2020
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen december 2020
 • College
 • 11/13/2020
 • Opvolging moties en amendementen DO MP Centrum
 • College
 • 11/11/2020