Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat van de MRE
 • College
 • 10/22/2020
 • Nieuwsbrief Toekomst Eurocircuit - oktober 2020
 • College
 • 10/21/2020
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen november 2020
 • College
 • 10/21/2020
 • Septembercirculaire 2020
 • College
 • 10/21/2020
 • Voortgang bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 10/13/2020
 • Uitstel participatieproces Dommelland
 • College
 • 10/13/2020
 • Jaarverantwoording toezicht & handhaving kinderopvang 2019
 • College
 • 9/24/2020
 • Korte termijn activiteiten m.b.t. het Eurocircuit
 • College
 • 9/22/2020
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen oktober 2020
 • College
 • 9/22/2020
 • Uitgebreide omgevingsvergunning Peedijk 23
 • College
 • 9/22/2020
 • Samenwerking met Design Academy Eindhoven
 • College
 • 9/15/2020
 • Ontslag Adviesraad Sociaal Domein Valkenswaard
 • College
 • 9/15/2020
 • Planvoornemen Hoeverdijk 109
 • College
 • 9/15/2020
 • Terugkoppeling motie Agenda22 projectgroep
 • College
 • 9/10/2020
 • Versterking positionering gemeente Valkenswaard
 • College
 • 9/9/2020
 • Ontmoeten in Valkenswaard (update huiskamers)
 • College
 • 9/8/2020
 • Ontwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 26
 • College
 • 9/3/2020
 • Renovatie fietspad de Malpie
 • College
 • 8/27/2020
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen september 2020
 • College
 • 8/18/2020
 • Voorontwerpbestemmingsplan Peperstraat 30
 • College
 • 8/18/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Helenadal 34
 • College
 • 8/18/2020
 • Voortgang programma Omgevingswet Valkenswaard
 • College
 • 8/11/2020
 • Interbestuurlijk Toezicht 2020-01
 • College
 • 7/14/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Karel Mollenstraat Zuid 42-44
 • College
 • 7/7/2020
 • Wijzigingen nadere regels subsidiebeleid
 • College
 • 7/7/2020
 • Mantelzorgcompliment
 • College
 • 7/7/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 7/3/2020
 • Gemeentelijke herontwikkelingslocaties
 • College
 • 7/2/2020
 • Kaderbrief 2021-2024
 • College
 • 7/2/2020
 • Stand van zaken en procedure voor vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 7/1/2020
 • Stand van zaken en procedure voor vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 7/1/2020
 • Update onderzoek St. Servatius
 • College
 • 6/30/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 6/19/2020
 • Motie licht aan op de Maastrichterweg
 • College
 • 6/16/2020
 • Voorontwerpbestemmingsplan Stakenborgakker & voornemen tot toepassing Ro-co√∂rdinatieregeling
 • College
 • 6/9/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 6/5/2020
 • Projectenportefeuille Valkenswaard
 • College
 • 6/2/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 5/29/2020
 • Voortgang Sociaal Domein
 • College
 • 5/29/2020
 • Aanbieding concept RES
 • College
 • 5/27/2020
 • Concept Nota grondbeleid 2020-2023 ter inzage
 • College
 • 5/27/2020
 • Jaarverslag 2019 Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • College
 • 5/27/2020
 • Agenda bestuurlijke voorstellen juni 2020
 • College
 • 5/26/2020
 • Evaluatie kosten naar draagkracht
 • College
 • 5/26/2020
 • Informatiebeveiliging: ENSIA verantwoording 2019 gemeente Valkenswaard
 • College
 • 5/19/2020
 • Onderzoek toekomst St. Servatius
 • College
 • 5/19/2020
 • Participatieproces Dommelland
 • College
 • 5/14/2020
 • Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten
 • College
 • 5/12/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 5/8/2020
 • Herontwikkeling Eindhovenseweg 73
 • College
 • 5/6/2020