Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Wijzigingen nadere regels subsidiebeleid
 • College
 • 7/7/2020
 • Mantelzorgcompliment
 • College
 • 7/7/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Karel Mollenstraat Zuid 42-44
 • College
 • 7/7/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 7/3/2020
 • Gemeentelijke herontwikkelingslocaties
 • College
 • 7/2/2020
 • Kaderbrief 202-2024
 • College
 • 7/2/2020
 • Stand van zaken en procedure voor vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 7/1/2020
 • Update onderzoek St. Servatius
 • College
 • 6/30/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 6/19/2020
 • Motie licht aan op de Maastrichterweg
 • College
 • 6/16/2020
 • Voorontwerpbestemmingsplan Stakenborgakker & voornemen tot toepassing Ro-co√∂rdinatieregeling
 • College
 • 6/9/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 6/5/2020
 • Projectenportefeuille Valkenswaard
 • College
 • 6/2/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 5/29/2020
 • Voortgang Sociaal Domein
 • College
 • 5/29/2020
 • Concept Nota grondbeleid 2020-2023 ter inzage
 • College
 • 5/27/2020
 • Jaarverslag 2019 Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • College
 • 5/27/2020
 • Aanbieding concept RES
 • College
 • 5/27/2020
 • Agenda bestuurlijke voorstellen juni 2020
 • College
 • 5/26/2020
 • Evaluatie kosten naar draagkracht
 • College
 • 5/26/2020
 • Informatiebeveiliging: ENSIA verantwoording 2019 gemeente Valkenswaard
 • College
 • 5/19/2020
 • Onderzoek toekomst St. Servatius
 • College
 • 5/19/2020
 • Participatieproces Dommelland
 • College
 • 5/14/2020
 • Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten
 • College
 • 5/12/2020
 • Tussentijdse rapportage coronacrisis
 • College
 • 5/8/2020
 • Herontwikkeling Eindhovenseweg 73
 • College
 • 5/6/2020
 • Decembercirculaire
 • College
 • 4/30/2020