Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Grootschalige logistiek
 • College
 • 6/28/2022
 • Meicirculaire 2022
 • College
 • 6/22/2022
 • Update realisatie skatepark
 • College
 • 6/21/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 249-255
 • College
 • 6/21/2022
 • Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Kromstraat-Luikerweg
 • College
 • 6/21/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 94
 • College
 • 6/21/2022
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2021
 • College
 • 6/14/2022
 • Raadsagenda juli 2022
 • College
 • 6/14/2022
 • Motie vreemd: inzamelen plastic op begraafplaatsen
 • College
 • 6/7/2022
 • Update: Zonnepanelen
 • College
 • 5/31/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 13a
 • College
 • 5/31/2022
 • Oekraïne 04
 • College
 • 5/24/2022
 • Voortgangsrapportage projectenportefeuille
 • College
 • 5/24/2022
 • Rapportage Taskforce Cure
 • College
 • 5/17/2022
 • Ontwerp wijzigingsplan "Pater Aartslaan" Borkel en Schaft
 • College
 • 5/10/2022
 • Uitstel doordecentralisatie Beschermd Wonen
 • College
 • 5/10/2022
 • Ontheffing parkeernorm Willibrorduslaan 87
 • College
 • 5/3/2022
 • Oekraïne 03
 • College
 • 5/2/2022
 • Voortgang IHP 2022 ev
 • College
 • 4/21/2022
 • Energietoeslag
 • College
 • 4/20/2022
 • Raadsagenda juni 2022
 • College
 • 4/19/2022
 • Ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2020
 • College
 • 4/19/2022
 • Verantwoordingstraject informatiebeveiliging ENSIA 2021
 • College
 • 4/19/2022
 • Jaarverslag Dommelstroom Interventie Team
 • College
 • 4/5/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Emmalaan
 • College
 • 4/5/2022
 • Oekraïne 02
 • College
 • 3/31/2022
 • Verklaring van geen bedenkingen Valkenierstraat 100
 • College
 • 3/29/2022
 • Energietoeslag
 • College
 • 3/23/2022
 • Jaarverslag A2-Erfgoedcommissie 2021
 • College
 • 3/22/2022
 • Jaarverslag Welstand gemeente Valkenswaard 2021
 • College
 • 3/22/2022
 • Coalitieonderhandelingen 2022
 • College
 • 3/21/2022
 • Toekomstvisie 2040
 • College
 • 3/15/2022
 • Toekomstvisie 2040
 • College
 • 3/15/2022
 • B&W advies amendement Valkenswaard Noord
 • College
 • 3/15/2022
 • Preventie dakloosheid
 • College
 • 3/15/2022
 • B&W advies amendement Valkenswaard Noord
 • College
 • 3/15/2022
 • Motie ZZP-ers niet laten vallen in de gemeente Valkenswaard
 • College
 • 3/15/2022
 • Raadsagenda april 2022
 • College
 • 3/15/2022
 • Uitvoering regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)
 • College
 • 3/15/2022
 • Uitvoering regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)
 • College
 • 3/15/2022
 • Raadsagenda april 2022
 • College
 • 3/15/2022
 • Oekraïne 01
 • College
 • 3/11/2022
 • Coronamiddelen
 • College
 • 3/10/2022
 • Stand van zaken deklaagverbetering vuilnisstort Victoriedijk
 • College
 • 3/8/2022
 • Knelpuntenlijst parkeren (motie vreemd parkeren 28/01/21)
 • College
 • 3/8/2022
 • Knelpuntenlijst parkeren (motie vreemd parkeren 28/01/21)
 • College
 • 3/8/2022
 • Verantwoording burgemeester coronacrisis november 2021 t/m februari 2022
 • College
 • 2/24/2022
 • Motie zwerfafval 3 juni 2021
 • College
 • 2/22/2022
 • Aanvraag middelen Cultuureducatie met Kwaliteit
 • College
 • 2/22/2022
 • Voortgangsrapportage projectenportefeuille
 • College
 • 2/15/2022