Vergaderkalender

CR Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Motie Cra! inzake vuurwerk in de gemeente Cranendonck. Bijl. 5 Verworpen
 • 2/4/2020
 • R. van Kessel
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6, CDA, VVD, ELAN, CrA! Extra parkeerplaatsen en uitbreiding fietsenstalling NS Station Maarheeze Bijl. 13 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie ELAN, CDA, CrA!, Pro6 en VVD Stimuleren woningbouwontwikkeling. Bijl. 24 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CDA, VVD, CrA! en Pro6 Cultuurmiddelen. Bijlage 25 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CDA en VVD Grip op gemeenschappelijke regelingen bijl. 3 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • R. van Kessel
 • aangenomen
 • Motie VVD Sportaccommodatiebeleid. Bijl. 23 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CrA! Inzet vrijkomende middelen gemeensch. regelingen tbv Duurzaam bijl. 21 Niet aangenomen
 • 11/12/2019
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6 Burgerparticipatie en burgerinitiatieven bijl. 12 Verworpen
 • 11/12/2019
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie van CrA! en ELAN mbt feitenrelaas bomen Cranendoncklaan Budel
 • 3/26/2019
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie van CrA! en VVD inzake het uitsluiten van zonnepanelen van de OZB waarde
 • 2/26/2019
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6: Vaart houden in realisering nieuw gemeenschapshuis De Schakel Bijl.12 Verworpen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • niet aangenomen
 • Motie CDA: Focus op alternatieve inkomsten (gewijzigd). Bijl.1 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • college
 • aangenomen
 • Motie Pro 6: Bezuiniging op huishoudelijke hulp (gewijzigd) Bijl. 11.Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CDA: Zuiver beoordelen van hulpvragen. Bijl.3 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie Pro6: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen incl.waterschapsheffing. Bijl. 7 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie VVD en CDA subsidiebeleid gewijzigd. Bijl.10 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie ELAN: Besparing bibliotheekwerk. Bijl. 4 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie Pro6 ELAN VVD CDA: Bewaking en opvolging mijlpalen lange termijn agenda. Bijl. 5 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • college
 • aangenomen
 • Motie Pro6: Meer werk maken van duurzaamheid. Bijl. 8 Verworpen
 • 11/13/2018
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6: instellen burgerpanel gemeente (gewijzigd) Bijl. 6 Verworpen.
 • 11/13/2018
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6 ELAN: Snel internet/glasvezel voor iedereen in Cranendonck. Bijl. 9 Verworpen
 • 11/13/2018
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie “berichtenverkeer Jeugdhulp”
 • 10/23/2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CrA! Kinderpardon
 • 5/22/2018
 • college
 • aangenomen
 • Motie ELAN en CDA Verklaring van geen bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 positieve grondhouding
 • 4/24/2018
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie Cranendonck Actief! mbt aanstellen Vertrouwenspersoon voor verenigingen
 • 1/30/2018
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, PvdA en ELAN inzake Zicht op Zorg
 • 11/7/2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie van CDA, PvdA en VVD m.b.t. weerbaarheid jonge kinderen
 • 11/7/2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN, PvdA en VVD betreffende aanbieden groenafval
 • 11/7/2017
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN, CrA! en PvdA betreffende gehandicapten parkeerkaart
 • 11/7/2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CrA! ELAN CDA PvdA VVD inzake Leefbaarheid kernen bijl. 7 AANGENOMEN
 • 7/11/2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CrA! ELAN CDA PvdA VVD inzake verbreding A2 bijl. 4 AANGENOMEN
 • 7/11/2017
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie buiten de orde van de dag evaluatie bedoeling gemeenschapshuizen
 • 4/11/2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, VVD en CrA!Samen mee naar de A2- Aansluiting D Aasdonken
 • 12/13/2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CrA! en ELAN inzake programma voor activiteiten in aanloop naar verkiezingen 2018
 • 11/8/2016
 • M. Vermue
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN en PvdA inzake stimulering woningbouwontwikkeling
 • 11/8/2016
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie CrA! inzake toerisme en recreatie
 • 11/8/2016
 • M. Vermue
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN en PvdA inzake Mantelzorgers
 • 11/8/2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Praktijkgerichte opleiding Bravo College Cranendonck
 • 11/8/2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Woningbouwprogramma
 • 11/8/2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake verbreding rijksweg A2
 • 11/8/2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • 11/8/2016
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Verbreding Rijksweg A2
 • 11/8/2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CDA, CrA!, ELAN en VVD inzake Maatschappelijke Stage
 • 11/8/2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Woningbouwprogramma
 • 11/8/2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CrA! inzake kansen arbeidsmarktregio
 • 10/18/2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, PvdA en CrA! inzake blijverslening
 • 3/8/2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie raadsbreed inzake evenwichtige spreiding DB Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB)
 • 3/8/2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie ELAN en CDA inzake Mantelzorgwoningen
 • 11/3/2015
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake harmonisatie processen A2
 • 11/3/2015
 • M. Vermue
 • aangenomen
 • Motie CDA, VVD en PvdA inzake innovatie en preventie binnen het Sociaal Domein
 • 11/3/2015
 • J. van Tulden
 • aangenomen