Vergaderkalender

VW brieven overheidsorganisaties en overige instellingen

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Corona-maatwerk begroting 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 10/21/2020
 • Informatiebrief voor raden plan van aanpak ODZOB
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 10/19/2020
 • Uitnodiging Orange the World
 • UN Women Nederland
 • 10/15/2020
 • Verzoek zienswijzen ontwerp-begrotingswijziging 2020
 • Cure Afvalbeheer
 • 10/12/2020
 • Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor herstelmaatregelen Tongelreep
 • Provincie Noord-Brabant
 • 9/17/2020