Vergaderkalender

VW brieven overheidsorganisaties en overige instellingen

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Manifest: Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen
 • 2/9/2021
 • Plannen omtrent houthandel Daams
 • Natuurmonumenten
 • 2/5/2021
 • Regioproject "Drugs, wat doet het met jou?"
 • Gemeente Meierijstad
 • 2/4/2021
 • Concept RES 1.0
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 2/2/2021
 • Jaaroverzicht 2020
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • 1/28/2021
 • Datadiefstal GGD GHOR Nederland
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 1/27/2021
 • Heropeningsplan en meer steun voor horeca hard nodig!
 • Horeca Nederland afd. Valkenswaard
 • 1/19/2021
 • Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven!
 • INretail
 • 1/15/2021
 • Toekomst RHCe
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • 1/12/2021
 • Notitie Grootschalige Mestbewerking
 • Brabants Burgerplatform
 • 1/12/2021
 • Samenwerking 4 GT-en en bedrijfsvoering
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 1/5/2021
 • Begroting 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 12/22/2020
 • Kadernota Begroting 2022 vastgesteld
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/21/2020
 • Afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG
 • Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
 • 12/18/2020
 • Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte - modelmotie
 • Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
 • 12/17/2020
 • Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 1e tranche
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/17/2020
 • Project Landgoed Gulbergen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/16/2020
 • Interbestuurlijk Toezicht (IBT): brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen
 • Provincie Noord-Brabant
 • 12/15/2020
 • Maatregelen Covid-10
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 12/14/2020
 • Coronacrisis extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 12/11/2020
 • Nieuwsbrief 4 Regionaal Meetnet
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 12/10/2020
 • Oprichting Platform voor gemeenteraadsleden
 • Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit
 • 12/4/2020
 • Respons-brief op de consultatieronde RHCe
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • 12/3/2020
 • Planning naar besluitvorming RES 1.0
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 11/27/2020
 • Agrarische toekomstvisie Valkenswaard-Dommelen-Borkel & Schaft
 • ZLTO
 • 11/18/2020
 • Mogelijkheid aanvragen budget voor opstellen Kerkenvisie
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • 11/16/2020
 • Rapport “Overlast door mestfabrieken: ervaringen van omwonenden”
 • Brabantse Milieufederatie
 • 11/16/2020
 • Concept-werkprogramma 2021
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 11/12/2020
 • Tweede voortgangsrapportage 2020
 • Cure Afvalbeheer
 • 11/10/2020
 • Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 10/29/2020
 • Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost v
 • 10/28/2020
 • Corona-maatwerk begroting 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 10/21/2020
 • Informatiebrief voor raden plan van aanpak ODZOB
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 10/19/2020
 • Uitnodiging Orange the World
 • UN Women Nederland
 • 10/15/2020
 • Verzoek zienswijzen ontwerp-begrotingswijziging 2020
 • Cure Afvalbeheer
 • 10/12/2020
 • Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor herstelmaatregelen Tongelreep
 • Provincie Noord-Brabant
 • 9/17/2020