Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 7/29/2022
 • Opvang van Oekrainse vluchtelingen
 • 7/26/2022
 • 3e Tranche corona ondersteuning
 • 7/18/2022
 • Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding
 • 7/18/2022
 • Organisatieontwikkeling 2022
 • 7/18/2022
 • Rotonde Vijverbosweg - Wolfskamerweg - Esscheweg
 • 7/12/2022
 • Ontwikkelingen mantelzorgondersteuning
 • 7/5/2022
 • Onderzoek verplaatsen busstation Helvoirt
 • 6/27/2022
 • Businesscase sociaal cultureel centrum De Speeldoos
 • 6/21/2022
 • Samenwerkingsovereenkomst Convenant Centrummanagement Vught-Centrum
 • 6/21/2022
 • Meicirculaire 2022
 • 6/21/2022
 • Duurzame Verstedelijking
 • 6/14/2022
 • Jaarverantwoording kinderopvang 2021
 • 6/14/2022
 • Aanpak herinrichting groen Rijksinfra Vught
 • 6/7/2022
 • Voortgang uitvoering motie ‘Verlichting werkdruk wijkagenten’ en relatie tot de inzet van boa's
 • 5/31/2022
 • Subsidie- en accommodatiebeleid
 • 5/24/2022
 • 3e Monitor RES
 • 5/24/2022
 • Visie ‘Wonen in het buitengebied’
 • 5/10/2022
 • Jaarverslag en jaarrekening 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum
 • 5/10/2022
 • Ontwerpbegroting 2023 Stadsgewest 's-Hertogenbosch
 • 5/10/2022
 • Aangehouden motie 'Ontwikkeling Hart van De Baarzen'
 • 4/29/2022
 • Convenant Groene Handhaving 2021 voor onbepaalde tijd getekend
 • 4/19/2022
 • Jaarverslag klachtenbehandeling 2021
 • 4/19/2022
 • Jaarverslag VTH 2021
 • 4/12/2022
 • Toezicht op informatie- en archiefbeheer
 • 4/5/2022
 • Gecertificeerde Instellingen en maatregelen JBB
 • 3/31/2022
 • Uitbetalen tegemoetkoming energietoeslag aan de minima
 • 3/29/2022
 • Voortgangsrapportage projecten
 • 3/22/2022
 • Gevolgen Didam arrest Hoge Raad voor gebiedsontwikkeling
 • 3/22/2022
 • Jaarverslag Adviespunt Social Return 2021
 • 3/18/2022
 • Verkeersveiligheidsanalyse rotonde Esscheweg-Wolfskamerweg
 • 3/15/2022
 • Vervolgstappen energie en klimaat
 • 3/8/2022
 • Haalbaarheidsstudie woonconcept Leyhoeve
 • 3/8/2022
 • Ondersteuning Oekraïne 2022
 • 3/8/2022
 • Verstedelijkingsakkoord
 • 2/8/2022
 • Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos
 • 2/8/2022
 • Kaderbrief begroting 2023 RAV Brabant Midden-West-Noord
 • 2/8/2022
 • Jaarverslagen monumentencommissie 2019-2020
 • 1/25/2022
 • Wijziging Tracébesluit vanwege trillingen
 • 1/25/2022
 • Stand van zaken m.b.t. bewegen in de openbare ruimte
 • 1/18/2022
 • Uitvoeringsprogramma VTH 2022
 • 1/18/2022
 • Informatie over motie subsidie evenement
 • 1/11/2022
 • Onderzoek toont onevenredige gevolgen herverdeling gemeentefonds
 • 1/11/2022
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2021
 • 1/11/2022
 • Stand van zaken m.b.t. Gecertificeerde Instellingen
 • 12/23/2021
 • Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos
 • 12/23/2021
 • Verlenging veiligheidsrisicogebied PI Vught
 • 12/21/2021
 • Voortgangsbericht mbt uitvoering motie Verlichting werkdruk wijkagenten en extra inzet sociaal domein
 • 12/21/2021
 • IHP business-case kindcentrum Het Kwartier
 • 12/21/2021
 • Startnotitie Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
 • 12/21/2021
 • Kwetsbaarheid Log4j