Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 15-1-2019
 • Beslissing op bezwaar budgetsubsidie Theater de Speeldoos 2018 en 2019
 • 18-12-2018
 • Evaluatie project logisch vervolg Wegwijs+
 • 11-12-2018
 • Rozenoord
 • 10-12-2018
 • Samenwerkingsconvenant Zorg en Veiligheidshuis Brabant Noord-Oost
 • 6-12-2018
 • Clientervaringsonderzoek Wmo, Jeugd en Participatie
 • 4-12-2018
 • Prestatieafspraken 2019 met Woonwijze
 • 4-12-2018
 • Rib Inkoop Specialistische Hulp Wmo 2019
 • 27-11-2018
 • Actualiseren Woningbouwprogramma
 • 27-11-2018
 • Evaluatie en voortzetting coördinatie kinderen en armoede
 • 20-11-2018
 • Voortgang Centrumplan Oost
 • 14-11-2018
 • Groenstrook Ruimte voor Ruimte Vught Zuid
 • 13-11-2018
 • Nieuwe Basisschool Vught
 • 6-11-2018
 • Verbeterde Digitale Dienstverlening en Maximale Score Waarderingskamer
 • 6-11-2018
 • Jaarverslagen 2017 Welstandscommissie en Monumentencommissie
 • 6-11-2018
 • Informatie over ODBN
 • 30-10-2018
 • Begrotingswijziging Stadsgewest 's-Hertogenbosch
 • 23-10-2018
 • Versterhof
 • 23-10-2018
 • Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost Brabant 2019-2022
 • 9-10-2018
 • Septembercirculaire gemeentefonds 2018
 • 9-10-2018
 • Rijksinfra
 • 2-10-2018
 • Subsidie Buitenschoolse Cultuureducatie 2017-2020
 • 25-9-2018
 • Beëindiging dienstverlening afval bedrijven en reinigingsrecht
 • 18-9-2018
 • Evaluatie Afvalbeleid 2018
 • 18-9-2018
 • Beëindigingsbesluit budgetsubsidie Theater de Speeldoos en aanvulling procesdossier
 • 18-9-2018
 • Stand van zaken huisvesting statushouders
 • 4-9-2018
 • Jongeren en vrijwillige inzet
 • 4-9-2018
 • Rijksinfra evaluatie pilot De Vughtse Aankoopregeling
 • 28-8-2018
 • Evaluatie regionale samenwerking inkoop Jeugdhulp en Wmo
 • 21-8-2018
 • Toezichtoordeel interbestuurlijk toezicht Archief- en informatiebeheer
 • 26-6-2018
 • Verbod op aansluiting aardgas
 • 26-6-2018
 • Proef met gescheiden afvalinzamelijk bij hoogbouw.
 • 26-6-2018
 • Hartveilig Vught
 • 26-6-2018
 • Resultaten Veiligheidsmonitor 2017
 • 19-6-2018
 • Zienswijze ontwerp begroting 2019 GGD Hart voor Brabant
 • 19-6-2018
 • Begroting 2019 RAV
 • 12-6-2018
 • Meicirculaire gemeentefonds
 • 12-6-2018
 • Toezicht op informatie- en archiefbeheer
 • 12-6-2018
 • Wijzigingsovereenkomst PHS Vught
 • 7-6-2018
 • Procesdossier Speeldoos
 • 7-6-2018
 • Van Rijckevorselstraat
 • 5-6-2018
 • Herindeling Haaren
 • 5-6-2018
 • Jaarverantwoording 2017 en programmabegroting 2019 Veiligheidsregio (VRBN)
 • 5-6-2018
 • Informatieveiligheid en privacy
 • 31-5-2018
 • Jaarverslag Wet Kinderopvang 2017
 • 22-5-2018
 • Jaarverslag 2017, jaarrekening 2017 en begroting 2019 BHIC
 • 15-5-2018
 • Businessplan JJC Elzenburg
 • 8-5-2018
 • Concept jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant
 • 8-5-2018
 • Kadernota 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord
 • 17-4-2018
 • WSD transitiearrangement 2018 - 2019 en bijbehorende afspraken
 • 17-4-2018
 • Voorzieningen in de onderwijshuisvesting