Vughts Spiekbriefje

OnderwerpToelichting
 • Wijziging Verordening op de raadscommissies gemeente Vught 2019
 • Verordening Werkgeverscommissie gemeente Vught 2020
 • Verordening Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Vught 2018
 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Vught 2019
 • Verordening Raadplegend referendum gemeente Vught 2014
 • Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Vught 2021
 • Verordening Burgerinitiatief gemeente Vught 2014
 • Verordening auditcommissie gemeente Vught 2015
 • Tien punten plan vernieuwing werkwijze gemeenteraad
 • Reglement van Orde gemeenteraad Vught 2019
 • Overzicht Raadsinstrumenten
 • Organogram
 • Jaarverslag 2021 Gemeenteraad en griffie
 • Instructie griffier gemeente Vught 2014
 • Handleiding toegang regionale databank raadsvoorstellen en bijeenkomsten regionale samenwerking Brabant Noordoost
 • Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Vught 2019
 • FinanciĆ«le verordening 2017
 • Delegatiebesluit werkgeverscommissie 2020
 • De Vughtse regeling