Moties

DatumFractie(s)OnderwerpStatusAfgedaan
 • 31-12-2018
 • motiemonitor
 • 6-12-2018
 • PvdA-GL
 • Nieuwe Basisschool Vught
 • verworpen
 • 8-11-2018
 • PvdA-GL
 • Natuurspeeltuin
 • ingetrokken
 • 8-11-2018
 • D66
 • Ruimte voor Ruimte
 • verworpen
 • 8-11-2018
 • D66
 • Beuk Maurickplein
 • verworpen
 • 8-11-2018
 • GB PvdA-GL VVD CDA
 • Eenduidige Afspraken Basisscholen
 • aangenomen
 • 8-11-2018
 • D66
 • Vaccinatie
 • verworpen
 • 8-11-2018
 • D66, CDA
 • Helvoirt
 • verworpen
 • 8-11-2018
 • CDA
 • Beweegzaal de Springplank
 • verworpen
 • 8-11-2018
 • D66 CDA
 • Beweegzaal de Springplank
 • verworpen
 • 8-11-2018
 • PvdA-GL
 • Bewegen is Gezond
 • ingetrokken
 • 11-10-2018
 • D66
 • Behoud beuk op het Maurickplein
 • verworpen
 • 11-10-2018
 • CDA
 • Weggeven van bouwtitels
 • verworpen
 • 11-10-2018
 • D66
 • Beheer en exploitatie Jeugd en Jongerencentrum Elzenburg (ondersteuning Elzenburg)
 • verworpen
 • 11-10-2018
 • VVD, GB, PvdA-GL, CDA, D66, SP
 • Evaluatie beleidsplan jeugd 2015-2018
 • aangenomen
 • 11-10-2018
 • VVD, PvdA-GL
 • Aanvraag bijdrage turborotonde Postweg
 • aangenomen
 • 11-10-2018
 • D66
 • Beheer en exploitatie Jeugd en jongerencentrum Elzenburg (BTW-constructie)
 • verworpen
 • 11-10-2018
 • SP, PvdA-GL
 • Kinderpardon
 • verworpen
 • 11-10-2018
 • D66, VVD
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de aanleg regionale waterkering Esschestroom - Beukenhorst
 • aangenomen
 • 11-10-2018
 • VVD, GB, PvdA-GL
 • Aanvraag bijdrage turborotonde Postweg
 • ingetrokken
 • 11-10-2018
 • D66, VVD, CDA
 • Vaststellen bestemmingsplan Vijverbosweg
 • aangenomen
 • 28-6-2018
 • D66, CDA
 • Van A65 naar N65 tussen A2 en komgrens
 • aangenomen
 • 28-6-2018
 • D66, CDA
 • Kadernota 2019-2022 Vangnet Cultuureducatie
 • verworpen
 • 28-6-2018
 • D66
 • Kadernota 2019-2022 Help Elzenburg
 • verworpen
 • 28-6-2018
 • VVD, GL, Pvda-GL, D66 en CDA
 • Kadernota 2019-2022 - Budgetsubsidie Theater de Speeldoos
 • aangenomen
 • 7-6-2018
 • GB, PvdA-GL, VVD
 • Coalitieakkoord 2018-2020/2021 'Vernieuwd en vertrouwd'
 • aangenomen
 • 7-6-2018
 • CDA
 • Nul op de meter organisatie
 • verworpen
 • 7-6-2018
 • D66, SP
 • Klankbordgroep Infrastructuur gemeenteraad
 • verworpen
 • 7-6-2018
 • CDA
 • Vierde wethouder
 • verworpen
 • 7-6-2018
 • CDA
 • Duurzaamheid als gunningscriterium
 • verworpen
 • 7-6-2018
 • D66
 • Inzetten op duurzaamheid
 • verworpen
 • 7-6-2018
 • SP, D66, CDA
 • Rekenkamer(commissie)
 • verworpen
 • 7-6-2018
 • D66
 • Meer IKC's in Vught
 • aangenomen
 • 7-6-2018
 • D66
 • wethouder burgerparticipatie en inspraak
 • verworpen
 • 7-6-2018
 • D66
 • OZB bevriezing heroverwegen
 • verworpen
 • 9-5-2018
 • SP
 • aanpassing woningprijscategorieën Isabellaveld en overige projecten in het actuele woningbouwprogramma
 • verworpen
 • 15-3-2018
 • GB, VVD, D66, SP, PvdA-GL, CDA
 • Bestemmingsplan Dorpsstraat 28
 • aangenomen
 • 8-2-2018
 • PvdA-GL
 • Zorgvuldig proces opsplitsing Haaren
 • verworpen
 • 8-2-2018
 • VVD, GB, D66, SP, PvdA-GL
 • Opsplitsing gemeente Haaren
 • aangenomen
 • 14-12-2017
 • D66, GB, VVD, PvdA-GL, SP, CDA
 • Trillingen door PHS
 • aangenomen
 • 14-12-2017
 • D66
 • Onderzoek bereik lokale tv - Avulo
 • ingetrokken
 • 14-12-2017
 • D66, GB, VVD, SP, PvdA-GL
 • Mensenhandel
 • aangenomen
 • 15-11-2017
 • SP
 • meerjarige ondersteuning Theater de Speeldoos
 • verworpen
 • 9-11-2017
 • PvdA-GL, VVD, CDA
 • Samen ontwikkelen van bouwplannen
 • verworpen
 • 9-11-2017
 • PvdA-GL, CDA
 • Werken aan een klimaatbegroting
 • verworpen
 • 9-11-2017
 • PvdA-GL, CDA
 • Locatie Rozenoord
 • verworpen
 • 9-11-2017
 • CDA, SP, PvdA-GL
 • Iedere tuin een ton
 • aangenomen
 • 9-11-2017
 • GB, VVD, CDA
 • Zorg over jeugdzorg
 • aangenomen
 • 5-10-2017
 • PvdA-GL
 • aankoopregeling toegankelijk voor iedereen
 • ingetrokken
 • 5-10-2017
 • PvdA-GL
 • niet bevoorraden dwars door centrum (centrumplan oost)
 • verworpen