Toezeggingen

DatumOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineDatum afdoening
 • 7/21/2022
 • Bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022
 • wethouder Potters
 • 9/29/2022
 • 7/14/2022
 • Samen voor bestaanszekerheid
 • wethouder Van de Ven
 • 9/29/2022
 • 7/14/2022
 • Ecorail voor behoud van bomen
 • wethouder Du Maine
 • 9/29/2022
 • 7/14/2022
 • Versnelling woningbouw
 • wethouder Potters
 • 9/29/2022
 • 7/7/2022
 • Paars/zwarte omleidingsborden
 • wethouder Van de Ven
 • 7/7/2022
 • Gelabelde fietsen station
 • wethouder Van de Ven
 • 7/7/2022
 • Leerlingenprognoses
 • wethouder Potters
 • 7/7/2022
 • Inzake Motie vergunningverlening toekomstbestendige stallen en interim Omgevingsverordening
 • wethouder Potters
 • 6/23/2022
 • Hart van de Baarzen
 • wethouder Vos
 • 6/23/2022
 • Recyclen van luiers
 • wethouder Potters
 • 6/23/2022
 • Compenseren van sportverenigingen en rib
 • wethouder Van de Ven
 • 6/23/2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning Jagersboschlaan
 • 6/9/2022
 • Afvalbeleidsplan
 • wethouder Potters
 • 6/23/2022
 • 6/16/2022
 • 6/9/2022
 • Jagersboschlaan
 • wethouder Du Maine
 • 7/21/2022
 • 6/2/2022
 • Zonnepanelen spoorzone
 • wethouder Du Maine
 • 7/1/2022
 • 6/16/2022
 • 6/2/2022
 • Parkeerplaatsen bewoners Centrum-West
 • wethouder Du Maine
 • 7/1/2022
 • 5/19/2022
 • Veiligheidsanalyse rotonde Esscheweg - Wolfskamerweg
 • wethouder Du Maine
 • 9/29/2022
 • 5/19/2022
 • Aanpak fietsroute Zwaluw V.F.C.
 • wethouder Van de Ven
 • 7/21/2022
 • 4/21/2022
 • Pand de Gouden Zonne.
 • wethouder Du Maine
 • 4/26/2022
 • 4/21/2022
 • Beleidskader archeologie Vught
 • wethouder Vos
 • 5/16/2022
 • 4/21/2022
 • Aanpassen plattegronden in informatieborden
 • wethouder Du Maine
 • 4/14/2022
 • Dr. Landmanschool
 • wethouder Vos
 • 4/6/2022
 • Afhankelijkheid van gas
 • wethouder Van de Ven
 • 3/31/2022
 • Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025
 • wethouder Du Maine
 • 4/7/2022
 • 4/1/2022
 • 3/31/2022
 • Visie op Voorburg
 • wethouder Potters
 • 4/7/2022
 • 3/31/2022
 • Vaststellen bestemmingsplan Wolfskamerweg 20-22
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • Belastingen en leges 2022
 • wethouder Du Maine
 • 4/7/2022
 • 4/5/2022
 • 3/31/2022
 • Hekken Jagersboschlaan
 • wethouder Du Maine
 • 3/31/2022
 • IHP business-case kindcentrum Het Kwartier
 • wethouder Potters
 • 3/17/2022
 • Participatieplan De Wieken
 • wethouder Vos
 • 3/17/2022
 • Participatieplan De Wieken
 • wethouder Vos
 • 3/10/2022
 • Vernieuwing werkwijze gemeenteraad
 • wethouder Vos
 • 3/17/2022
 • 3/16/2022
 • 2/10/2022
 • Startnotitie gezondheidsbeleid
 • wethouder Van de Ven
 • 6/30/2022
 • 2/3/2022
 • Bankje Torenstraat Helvoirt
 • wethouder Du Maine
 • 2/10/2022
 • 2/3/2022
 • Zoekfunctie website
 • wethouder Potters
 • 3/31/2022
 • 2/3/2022
 • Warmtescans
 • wethouder Van de Ven
 • 3/31/2022
 • 12/16/2021
 • Lidwina school
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 1/31/2022
 • 12/9/2021
 • Belastingen en leges 2022
 • wethouder Potters
 • 6/30/2022
 • 6/16/2022
 • 12/9/2021
 • Besluit tot nemen van een M.E.R.-beoordelingsbesluit
 • wethouder Du Maine
 • 2/14/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen' - Inrichten communicatietraject
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'- 3D-impressie
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 3/25/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebeidsvisie 'Hart van de Baarzen'
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 11/25/2021
 • Toegankelijkheid trottoirs Hertoglaan
 • wethouder Van de Ven
 • 12/1/2021
 • 11/18/2021
 • Aanbesteding en gunning mobiliteitsvisie
 • wethouder Du Maine
 • 11/24/2021
 • 11/18/2021
 • Regioplan en centrumregeling doordecentralisatie beschermd wonen
 • wethouder Van de Ven
 • 11/24/2021
 • 11/18/2021
 • Contact gemeente met inwoners (terugbelverzoeken e.d.)
 • burgemeester Van de Mortel
 • 11/30/2021
 • 9/30/2021
 • Woonvisie 2021-2025
 • wethouder Potters
 • 12/31/2021
 • 9/30/2021
 • Nieuwsbrief Vught Participeert
 • wethouder Du Maine
 • 12/31/2021
 • 11/8/2021
 • 9/30/2021
 • Woonvisie 2021-2025
 • wethouder Potters
 • 12/31/2021
 • 2/18/2022