Moties

Moties (tablet)Moties (ibo)
IDAgendapuntOnderwerpIndienersMede-indienersStatusGeplande einddatumAfgedaan
 • 577
 • Zwols financieel effect Lelystad Airport (M18-1)
 • Nabers, Jan (CDA)
 • Verworpen
 • 9-7-2018
 • 579
 • Ondersteuning voor alle Zwollenaren met zorgkosten (M13-1)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 9-7-2018
 • 607
 • Geen perverse prikkels door verduurzaming (M-34)
 • Wijnen, Hans (VVD)
 • Hof, David (D66)
 • Aangenomen
 • 15-11-2018
 • 582
 • Versterken eerste lijn in sociaal domein (M12-5)
 • Ben Ali, Youcef (PvdA)
 • Aangenomen
 • 4-6-2019
 • 580
 • Betere risicobeheersing sociaal domein (M12-1)
 • Willegers, Johran (VVD)
 • Aangenomen
 • 3-6-2019
 • 583
 • Doorbraak bij stapeling (M12-6)
 • Ben Ali, Youcef (PvdA)
 • Aangenomen
 • 4-6-2019
 • 581
 • Schrapsessies in de zorg (M12-4)
 • Willegers, Johran (VVD)
 • Aangenomen
 • 2-4-2019
 • 495
 • Communicatiebeleid college B&W
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 9-2-2015
 • 3
 • Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp
 • Aangehouden
 • 2-3-2015
 • 85
 • Verbetering kwaliteit aanbieder(s) hulpmiddelen WMO (M10-1)
 • Aangenomen
 • 1-4-2017
 • 610
 • Extra goedkope sociale huurwoningen (M-25)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 9-11-2018
 • 603
 • Maak duurzame zelfbouw voor starters mogelijk (M-23)
 • Wolthof, Patty (PvdA)
 • Aangenomen
 • 1-6-2019
 • 602
 • Duurzaam voorbeeldhuis Zwolle (M-22)
 • Rikkert, Sylvana (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 1-7-2019
 • 599
 • Op weg naar ontschotting passend onderwijs en jeugdzorg (M-9)
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Aangenomen
 • 1-7-2019
 • 613
 • Participatie en Natuureducatie in de Nooterhof (M-32)
 • Noorda, Eildert (GroenLinks)
 • Pre-advies
 • 1-3-2018
 • 604
 • Ambities Port of Zwolle (M-28)
 • Willegers, Johran (VVD)
 • Aangenomen
 • 1-5-2019
 • 601
 • Naar een effectief, Zwols integratiebeleid (M-15)
 • Campen, Thom van (VVD)
 • Bruggenkamp, Sylvia (Swollwacht)
 • Aangenomen
 • 19-2-2019
 • 597
 • Zwolse Raad voor kinderen (M-8)
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Aangenomen
 • 4-6-2019
 • 605
 • Pop-up expositieruimte (M-30)
 • Pelman, Patrick (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 1-2-2019
 • 606
 • Benutten Zwolse best practises voor ondersteuning nieuwe Zwollenaren (M-33)
 • Stoorvogel, Ruth (ChristenUnie)
 • Aangenomen
 • 1-3-2019
 • 595
 • Minder externe inhuur, Zwolle kan het zelf! (M-2)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 9-11-2018
 • 75
 • Ruimtelijke plannen bespreken met de buren
 • Aangenomen
 • 1-9-2017
 • 508
 • Verkoopstop sociale huurwoningen centrumgebied
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 74
 • Te keurige woningen? (M7-3)
 • Aangenomen
 • 19-2-2018
 • 73
 • Studenten en vluchtelingen samen in één huis (M7-2)
 • Aangenomen
 • 19-2-2018
 • 6
 • Afhandeling klachten en bezwaarschriften WOZ door GBLT
 • Aangehouden
 • 8-5-2017
 • 530
 • Beter onderwatersportklimaat Zwolle
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 184
 • Onderzoek effecten chronisch zieken en gehandicapten (12A-2)
 • Aangenomen
 • 29-6-2015
 • 183
 • Schrijnende gevallen chronisch zieken en gehandicapten 2015 (12A-1)
 • Aangenomen
 • 29-6-2015
 • 493
 • Inzet leegstandsteam/ transitieteam transformatie privaat vastgoed tot woonruimte (M9-1)
 • Verworpen
 • 7-9-2015
 • 271
 • Asbest eraf, panelen erop! (M17-1)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 20-12-2015
 • 270
 • M/V doet niet terzake (M11-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2015
 • 269
 • Branchering centrummarkt (M10-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2015
 • 324
 • (Ticketvrij) kentekenparkeren (M17-1)
 • Aangenomen
 • 1-6-2016
 • 322
 • Inzet op goedkope woningen (M12-1)
 • Aangenomen
 • 6-2-2017
 • 323
 • Flexibel bouwen (M12-2)
 • Aangenomen
 • 6-2-2017
 • 321
 • Analyse transformatieplannen (M11-3)
 • Aangenomen
 • 30-6-2016
 • 320
 • Jeugdhulp uitwisseling gegevens beschermen (M11-2)
 • Aangenomen
 • 30-6-2016
 • 300
 • Verordeningen jeugdzorg tijdig naar gemeenteraad (M8-1)
 • Aangenomen
 • 1-7-2016
 • 302
 • Social enterprises vanuit de Wezo (M20-2)
 • Aangenomen
 • 30-6-2016
 • 428
 • Verzoek tot het organiseren van een raadplegend referendum op 6 april 2016 over de vrije openstelling van winkels op de zondag in Zwolle
 • Dogger, William (Swollwacht)
 • Verworpen
 • 7-12-2015
 • 301
 • Ambities voor de Spoorzone (M12-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • 427
 • PGB-tarieven (M11-1)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 7-12-2015
 • 334
 • Meten van kwaliteit van individuele begeleiding en beschermd wonen (M7-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • 403
 • Rapport Lysias (M16-1)
 • Veen, M.G. van der (CDA)
 • Verworpen
 • 6-6-2016
 • 404
 • Verbeteren mogelijkheden woningruil (M16-2)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 6-6-2016
 • 674
 • M8-1 Deelname pilot gelijke kansen voor vrouwelijke statushouders
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Aangenomen
 • 31-5-2019
 • 675
 • M8-2 Samenwerkingsverbanden met taalscholen
 • Campen, Thom van (VVD)
 • Aangenomen
 • 1-11-2019
 • 676
 • M8-3 Naar een evenwichtig en geslaagd inburgeringstraject
 • Satoor de Rootas, Jeffrey (Swollwacht)
 • Campen, Thom van (VVD)
 • Verworpen
 • 6-5-2019
 • 679
 • M19-3 Uitbreiding locatieonderzoek met Stadshagen
 • Kok, Jolanda (VVD)
 • Aangenomen
 • 1-7-2019