Vergaderkalender

HL Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • A13, Amendement VVD, reserve coronacompensatie
 • aangenomen
 • Amendementen
 • aangenomen
 • Aanvullend amendement zienswijze RES 1.0
 • aangenomen
 • de Win
 • Raadsbreed amendement aanpassing zienswijze concept RES 1.0
 • aangenomen
 • de Win
 • Amendement VVD, begroting GRSA2
 • aangenomen
 • van der Stek
 • Amendement AbHL/VVD, bestemmingsplan Strijperstraat 21a-23
 • aangenomen
 • de Win
 • Amendement RKC-rapport kaderstelling
 • aangenomen
 • Kaderenota 2020
 • aangenomen
 • Bosmans
 • Amendement PvOJ, LHL, PvdA, D66, CDA, Boschlaan
 • aangenomen
 • de Bruijn
 • A1. Amendement D66 participatietraject nieuwe gymzaal
 • aangenomen
 • A2. Amendement PvdA, VVD, LHL, CDA verhogen kapitaal starterslening, raadsvergadering 25 juni 2018
 • aangenomen
 • Begroting GRSA2
 • aangenomen
 • Amendement VVD concept ambitiedocument MRE
 • aangenomen
 • burgemeester
 • Amendement AbHL en CDA
 • aangenomen
 • de Win
 • Vaststellen kansenkaarten Centrumontwikkeling
 • aangenomen
 • Bosmans
 • Amendement VVD, quick scan multifunctionele centra in Heeze-Leende
 • aangenomen
 • Amendement VVD, begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost
 • aangenomen