Vergaderkalender

VW Brieven van inwoners

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Ingebruikname N69
 • Inwoners Dommelen Zuid
 • 7/17/2022
 • Ingebuikname N69
 • Inwoners Dommelen Zuid
 • 7/15/2022
 • Coalitieakkoord en inclusief Valkenswaard
 • Projectgroep Agenda 22
 • 7/1/2022
 • Ruiternetwerkkaart
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 5/31/2022
 • Vernietiging tijdelijke vergunning uitbreiding Wenshof
 • Dagbesteding Wenshof
 • 5/30/2022
 • Rapportage Burenhulp 2021
 • Cordaad Welzijn
 • 5/25/2022
 • Rapportage 2021
 • Accent op ieders talent
 • 5/25/2022
 • Rapportage, analyse en advies van de informateur
 • Informateurs Nol Kleijngeld en Wim Evers
 • 4/25/2022
 • Nieuwsbrief 1 2022
 • Rekenkamercommissie A2
 • 4/7/2022
 • Rapportage WOB Valkenswaard
 • Rekenkamercommissie A2
 • 4/5/2022
 • Quick-Scan onderzoek MFA De Hofnar
 • Rekenkamercommissie A2
 • 4/5/2022
 • Jaarverslag 2021
 • Rekenkamercommissie A2
 • 3/29/2022
 • Maatschappelijke uitsluiting van meer dan 2,5 miljoen digibeten
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 3/15/2022
 • Naamsverandering gezien de oorlogssituatie in de wereld
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 3/9/2022
 • Renovatie fietspaden Luikerweg
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 3/3/2022
 • Kijk op de Toekomst van Borkel & Schaft 2.0
 • Dorpsinitiatief Borkel en Schaft
 • 2/3/2022
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 1/26/2022
 • Onderzoeksprogramma 2022
 • Rekenkamercommissie A2
 • 12/23/2021
 • Nieuwsbrief 4
 • Rekenkamercommissie A2
 • 12/23/2021
 • Afschrift van brief aan Symphony Estates over Villa de Berg
 • Omwonenden van Villa de Berg
 • 12/15/2021
 • Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Centiemhof 24
 • Omwonenden Centiemhof 24
 • 12/5/2021
 • Parkeerproblemen aan de Meule
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 12/1/2021
 • Verkeerssituatie Geenhovensedreef-Haagstraat
 • Verkeersgroep Geenhovensedreef-Haagstraat
 • 11/18/2021
 • Aanvullend op brief van 2 oktober - verzoek tot interventie inzake de kiosk
 • Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard
 • 10/20/2021
 • Voetgangersbruggen N69
 • Scootmobielclub Valkenswaard
 • 10/3/2021
 • Verzoek tot interventie inzake de kiosk
 • Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard
 • 10/2/2021
 • Voetgangersbruggen N69
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 9/27/2021
 • Wmo
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 7/23/2021
 • Reactie aan vertegenwoordiger gemeente
 • Herenboerderij De Bunker
 • 7/19/2021
 • Molen St. Antonius Abt
 • Omwonenden van molen St. Antonius Abt in Borkel en Schaft
 • 7/10/2021
 • Buitengebied 2, dwangsom wegens niet tijdig beslissen
 • DAS namens inwoner van Valkenswaard
 • 7/5/2021
 • Jaarverslag 2020 dorpsondersteuning
 • Cordaad Welzijn
 • 7/5/2021
 • Rioolvervanging Warande en omgeving
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 7/4/2021
 • Voortgangsbericht aanbesteding accountancy
 • Projectleider aanbesteding accountancy
 • 7/1/2021
 • Besluitvorming n.a.v. rapportage toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 6/28/2021
 • Besluitvorming n.a.v. rapportage toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 6/23/2021
 • Inspraakreactie Maatschappelijk beleid grootschalige zonne- en windenergie
 • Irma van den Heuvel Advocaat & Mediator namens inwoners van Valkenswaard
 • 6/23/2021
 • Crossen op gedeelte motorcrossterrein dat niet in strijd is met het bestemmingsplan
 • Krijger & Van Dun B.V. namens MV Valkenswaard
 • 6/9/2021
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. namens inwoner van Valkenswaard
 • 6/1/2021
 • Rapportage 2020 Accent op ieders Talent
 • Ontwikkelbedrijf 3.0 / Accent op ieders Talent
 • 5/16/2021
 • Herinrichting Keersopdal
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 5/12/2021
 • Reactie op conceptrapportage toekomst Eurocircuit
 • Platform leefomgeving Eurocircuit
 • 5/10/2021
 • Camping de Dommelvallei
 • AKD N.V.
 • 5/5/2021
 • Intrekken subsidieverzoek 2021
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 4/23/2021
 • Afschrift van de brief gericht aan het college zienswijze voornemens last onder dwangsom Dommelseweg 171
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 4/12/2021
 • Intrekken subsidieaanvraag
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 4/7/2021
 • Jaarverslag 2020
 • Rekenkamercommissie A2
 • 4/1/2021
 • Bijeenkomst 18 maart proces scenario's toekomst Eurocircuit
 • Platform leefomgeving Eurocircuit
 • 3/24/2021
 • Overgangsrecht Dommelseweg 171
 • Advies Ruimtelijke Ordening & Milieu
 • 3/19/2021
 • Verhuizing Daams Houthandel, Schuttingbouw & Sierbestrating BV
 • Daams Houthandel Schuttingbouw & Sierbestrating BV
 • 3/19/2021