Vergaderkalender

VW Brieven van inwoners

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Nieuwsbrief 4
 • Rekenkamercommissie A2
 • 12/23/2021
 • Onderzoeksprogramma 2022
 • Rekenkamercommissie A2
 • 12/23/2021
 • Afschrift van brief aan Symphony Estates over Villa de Berg
 • Omwonenden van Villa de Berg
 • 12/15/2021
 • Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Centiemhof 24
 • Omwonenden Centiemhof 24
 • 12/5/2021
 • Parkeerproblemen aan de Meule
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 12/1/2021
 • Verkeerssituatie Geenhovensedreef-Haagstraat
 • Verkeersgroep Geenhovensedreef-Haagstraat
 • 11/18/2021
 • Aanvullend op brief van 2 oktober - verzoek tot interventie inzake de kiosk
 • Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard
 • 10/20/2021
 • Voetgangersbruggen N69
 • Scootmobielclub Valkenswaard
 • 10/3/2021
 • Verzoek tot interventie inzake de kiosk
 • Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard
 • 10/2/2021
 • Voetgangersbruggen N69
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 9/27/2021
 • Wmo
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 7/23/2021
 • Reactie aan vertegenwoordiger gemeente
 • Herenboerderij De Bunker
 • 7/19/2021
 • Molen St. Antonius Abt
 • Omwonenden van molen St. Antonius Abt in Borkel en Schaft
 • 7/10/2021
 • Buitengebied 2, dwangsom wegens niet tijdig beslissen
 • DAS namens inwoner van Valkenswaard
 • 7/5/2021
 • Jaarverslag 2020 dorpsondersteuning
 • Cordaad Welzijn
 • 7/5/2021
 • Rioolvervanging Warande en omgeving
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 7/4/2021
 • Voortgangsbericht aanbesteding accountancy
 • Projectleider aanbesteding accountancy
 • 7/1/2021
 • Besluitvorming n.a.v. rapportage toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 6/28/2021
 • Besluitvorming n.a.v. rapportage toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 6/23/2021
 • Inspraakreactie Maatschappelijk beleid grootschalige zonne- en windenergie
 • Irma van den Heuvel Advocaat & Mediator namens inwoners van Valkenswaard
 • 6/23/2021
 • Crossen op gedeelte motorcrossterrein dat niet in strijd is met het bestemmingsplan
 • Krijger & Van Dun B.V. namens MV Valkenswaard
 • 6/9/2021
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. namens inwoner van Valkenswaard
 • 6/1/2021
 • Rapportage 2020 Accent op ieders Talent
 • Ontwikkelbedrijf 3.0 / Accent op ieders Talent
 • 5/16/2021
 • Herinrichting Keersopdal
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 5/12/2021
 • Reactie op conceptrapportage toekomst Eurocircuit
 • Platform leefomgeving Eurocircuit
 • 5/10/2021
 • Camping de Dommelvallei
 • AKD N.V.
 • 5/5/2021
 • Intrekken subsidieverzoek 2021
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 4/23/2021
 • Afschrift van de brief gericht aan het college zienswijze voornemens last onder dwangsom Dommelseweg 171
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 4/12/2021
 • Intrekken subsidieaanvraag
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 4/7/2021
 • Jaarverslag 2020
 • Rekenkamercommissie A2
 • 4/1/2021
 • Bijeenkomst 18 maart proces scenario's toekomst Eurocircuit
 • Platform leefomgeving Eurocircuit
 • 3/24/2021
 • Verhuizing Daams Houthandel, Schuttingbouw & Sierbestrating BV
 • Daams Houthandel Schuttingbouw & Sierbestrating BV
 • 3/19/2021
 • Overgangsrecht Dommelseweg 171
 • Advies Ruimtelijke Ordening & Milieu
 • 3/19/2021
 • Basketbalveld
 • Valkenswaard Falcons
 • 3/17/2021
 • Zienswijze conceptnota gemeentelijk beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Inwoner van Valkenswaard (namens omwonenden)
 • 2/23/2021
 • Afschrift van brief gericht aan de Provincie Noord-Brabant inzake WOB-verzoek milieu-informatie mbt N69
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 2/11/2021
 • Legalisering permanente bewoning en uitbreiding camping De Dommelvallei
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 1/28/2021
 • Uitnodiging online bijeenkomsten toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 1/27/2021
 • Daams houthandel
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 1/27/2021
 • Gezamenlijk uitwerken scenario's toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 1/19/2021
 • Bestemming en principeverzoek Dommelseweg 171
 • Advies Ruimtelijke Ordening & Milieu
 • 12/24/2020
 • Extra subsidie
 • Valkerij- en Sigarenmuseum
 • 12/17/2020
 • Jaarverslag 2018-2019 Kerkakkers Burenhulp
 • Cordaad Welzijn
 • 12/14/2020
 • Jaarverslag 2019
 • Accent op Ieders Talent
 • 12/14/2020
 • Jaarverslag 2019 Borkel en Schaft dorpsondersteuning
 • Cordaad Welzijn
 • 12/14/2020
 • Onderzoek informatieveiligheid A2-gemeenten
 • Rekenkamercommissie A2
 • 12/14/2020
 • Uitstel over subsidie 2021
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 11/27/2020
 • Uitstel subsidie 2021
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 11/27/2020
 • Plaatsing reclamezuil op de Markt
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 11/24/2020
 • Ombudsman van de A2- Gemeenten is een verlengstuk van Valkenswaard
 • Inwoner van Veldhoven
 • 10/10/2020