Vergaderkalender

VW Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Motie SvV inzake weekmarkt Valkenswaard
 • 7/21/2022
 • niet aangenomen
 • Motie VOTE H&G inzake noodlokalen OSB 't Smelleken
 • 7/21/2022
 • aangenomen
 • Motie VOTE inzake ontheffing sluitingsuren cafĂ© Ditisit
 • 7/21/2022
 • niet aangenomen
 • Motie VL CDA SvV inzake oude begraafplaats
 • 7/21/2022
 • aangenomen
 • Amendement VOTE inzake raadsprogramma
 • 6/30/2022
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake Nota Kaders 2023
 • 6/29/2022
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake voorgenomen stikstofmaatregelen
 • 6/29/2022
 • aangenomen
 • Amendement VVD inzake Nota Kaders 2023
 • 6/29/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV inzake Nota Kaders 2023
 • 6/29/2022
 • aangenomen
 • Amendement CDA inzake Nota Kaders 2023
 • 6/29/2022
 • aangenomen
 • Amendement PvdA inzake Jaarverslag en Jaarrekening 2021
 • 6/29/2022
 • aangenomen
 • Amendement H&G VL inzake Nota Kaders 2023-2026
 • 6/29/2022
 • aangenomen
 • Amendement VVD inzake ontwerp-programmabegroting 2023 GRSA2
 • 6/29/2022
 • niet aangenomen
 • Motie D66 inzake extra woonruimte statushouders
 • 6/29/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement VVD inzake Nota Kaders 2023 - eliminatieversterking AR septembercirculaire 2021 laten vervallen
 • 6/29/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV inzake ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 6/2/2022
 • aangenomen
 • Motie VL inzake vrachtwagenverbod Luikerweg
 • 6/2/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement VL inzake ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 6/2/2022
 • aangenomen
 • Amendement H&G VPTE VL SvV inzake Coronamiddelen
 • 4/21/2022
 • aangenomen
 • Motie SvV PvdA inzake inzamelen plastic afval begraafplaatsen
 • 4/21/2022
 • aangenomen
 • Motie PvdA VL inzake kwijtschelding waterschapsbelasting
 • 4/21/2022
 • aangenomen
 • Motie D66 inzake aanbieden (nood)opvang vluchtelingen en statushouders
 • 4/21/2022
 • niet aangenomen
 • Motie SvV inzake VOS
 • 4/21/2022
 • niet aangenomen
 • Motie VL VV inzake bestemmingsplan Barentszstraat 3
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Motie CDA H&G PvdA VL inzake basketbalveld
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Amendement VL VV H&G inzake initiatiefvoorstel afvalstoffenverordening Valkenswaard
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie VL VV inzake voorgang huisvesting de Pionier
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement H&G VL SvV inzake bestemmingsplan Molenstraat 200-202
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Amendement VL VV inzake voortgang huisvesting de Pionier
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Motie H&G PvdA inzake Eindhoven Airport
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie H&G VV PvdA VL VVD inzake enquete N69
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Amendement H&G inzake initiatiefvoorstel Jeugdlintje
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake toeristenbelasting
 • 2/24/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement H&G PvdA CDA inzake voortgang huisvesting de Pionier
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Amendement CDA inzake zienwijze Werkprogramma 2022 MRE
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Motie VL VV SvV inzake uitvoeringsprogramma Dommelland
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie SvV inzake APV 2022
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Amendement H&G inzake Erfgoednota 2021-2026
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Motie CDA SvV inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 11 - voorrang voor inwoners uit Valkenswaard
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie van afkeuring VL D66 inzake voormalig terrein sporthal aan de Amundsenstraat
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV inzake APV 2022
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie van treurnis D66 inzake voormalig terrein sporthal aan de Amundsenstraat
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Amendement VL D66 H&G SvV CDA VV inzake uitvoeringsprogramma Dommelland
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie H&G SvV inzake uitvoeringsprogramma Dommelland
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Motie CDA H&G inzake gratis parkeren centrum Valkenswaard tijdens de werkzaamheden
 • 1/27/2022
 • niet aangenomen
 • Motie SvV CDA inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 11 - opheffen leeftijdsgrens bewoners
 • 1/27/2022
 • aangenomen
 • Amendement VV VL inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - niet vaststellen
 • 12/16/2021
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - historische zandpaden
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G SvV inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - beslispunt 4 aanpassen addendum 1
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G SvV inzake bestemmingsplan Buitengebied 2 - beslispunt 4 aanpassen addendum 2
 • 12/16/2021
 • aangenomen