Vergaderkalender

VW Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Motie VL inzake verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake coronasteun ondernemers
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Motie H&G inzake 30 km zone
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Motie VL SvV inzake bp. Leenderweg 18 - tuinpad parkeervak
 • 11/25/2021
 • niet aangenomen
 • Motie VL VVD VV SvV D66 inzake bp. Leenderweg 18
 • 11/25/2021
 • niet aangenomen
 • Motie CDA inzake elke wijk een gezicht
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Amendement VL inzake verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • 11/25/2021
 • aangenomen
 • Motie H&G CDA SvV inzake vaste ondersteuning verenigingen
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Motie H&G inzake HH2
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement VL inzake skatepark
 • 11/4/2021
 • Motie H&G Huishoudelijke Hulp
 • 11/4/2021
 • Motie VVD inzake toeristenbelasting
 • 11/4/2021
 • niet aangenomen
 • Amendement CDA H&G PvdA inzake Schuldenmaatje
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Motie CDA H&G inzake toekomstvisie Borkel en Schaft
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement VV VL SvV inzake leges bouwkosten
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G CDA PvdA inzake TWC de Kempen
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G CDA PvdA VL inzake septembercirculaire
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Motie PvdA CDA inzake acute hoge energiekosten
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement VL VV SvV VVD inzake bestemmingsreserve overheidsparticipatie
 • 11/4/2021
 • niet aangenomen
 • Amendement VL VV inzake toekomstvisie
 • 11/4/2021
 • Amendement H&G CDA PvdA VL inzake skatepark
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G inzake geen verhoging parkeertarieven
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement VL VV inzake verhogen programma sociaal domein
 • 11/4/2021
 • niet aangenomen
 • Motie CDA inzake flexpool Noord-Brabant
 • 11/4/2021
 • Amendement VVD VV SvV inzake emailaccounts
 • 11/4/2021
 • Motie H&G PvdA inzake verplichte winkelnering
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G CDA inzake IHP
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G inzake Onroerende Zaak Belasting
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement VV D66 SvV inzake sportaccommodaties en parkeertarieven
 • 11/4/2021
 • Amendement PvdA CDA H&G SvV D66 VV inzake indexering verhuur sportaccommodaties
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement CDA H&G PvdA inzake waterproblematiek centrumentrees Masterplan Centrum
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Amendement H&G CDA inzake parkeerbeleid
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • Motie VV SvV inzake energiekosten
 • 11/4/2021
 • Amendement VL SvV VV D66 inzake meerjarenramingen VKA
 • 11/4/2021
 • niet aangenomen
 • Amendement VV VL SvV D66 inzake bp. Hofstraat 14 - hoofdstuk 8.3 wijzigingsbevoegdheid onbenutte bouwtitels toevoegen
 • 10/21/2021
 • aangenomen
 • Amendement VV VL SvV Van Asten-Velter D66 inzake bp. Parallelweg Noord 10
 • 10/21/2021
 • aangehouden
 • Motie H&G inzake bp. Willibrorduslaan 87
 • 10/21/2021
 • aangenomen
 • Motie VV VL Van Asten-Velter inzake bp. Parallelweg Noord 10
 • 10/21/2021
 • Amendement VV VL SvV D66 Van Asten-Velter inzake bp. Williborduslaan 87
 • 10/21/2021
 • aangenomen
 • Amendement VV VL SvV D66 inzake bp. Hofstraat 14
 • 10/21/2021
 • aangenomen
 • Amendement VVD D66 VV Van Asten-Velter SvV VL inzake bp. Hofstraat 14
 • 10/21/2021
 • niet aangenomen
 • Motie H&G inzake bp. Parallelweg Noord 10
 • 10/21/2021
 • niet aangenomen
 • Motie VV VL D66 Van Asten-Velter inzake bp. Parallelweg Noord 10
 • 10/21/2021
 • niet aangenomen
 • Amendement VV VL SvV D66 inzake bp. Parallelweg Noord 10
 • 10/21/2021
 • aangenomen
 • Amendement VV VL SvV Van Asten-Velter D66 inzake bp. Hofstraat 14
 • 10/21/2021
 • aangenomen
 • Amendement VL SvV D66 VV inzake bp. Willibrorduslaan 87
 • 10/21/2021
 • aangenomen
 • Amendement SvV inzake beheerplan wegen en civiele kunstwerken 2021-2039
 • 9/30/2021
 • aangenomen
 • Motie H&G inzake gekozen rijrichting op de Markt
 • 9/30/2021
 • aangenomen
 • Motie VV VVD inzake bestemmingsplan Eurocircuit
 • 9/30/2021
 • niet aangenomen
 • Amendement VVD inzake accommodatie rugbyclub The Vets
 • 9/30/2021
 • niet aangenomen