Vergaderkalender

CR Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 8/3/2022
 • RIB iz. jaarverslag 2021 bezwarencommissie A2
 • R. van Kessel
 • 7/27/2022
 • RIB iz. centrumplan Budel
 • H. Driessen
 • 7/22/2022
 • RIB iz. regionaal jaarverslag leerplicht
 • M. Lemmen
 • 7/22/2022
 • RIB iz. update 13 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 7/15/2022
 • RIB iz. jaarverslag 2021 informatie- en archiefbeheer 2021
 • R. van Kessel
 • 7/12/2022
 • RIB iz. budget groene zone
 • M. Lemmen
 • 7/11/2022
 • RIB iz. update 12 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 7/8/2022
 • RIB iz. Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2021 sociaal domein
 • H. Driessen
 • 6/30/2022
 • RIB iz. Governancestructuur Samen voor Jeugd
 • H. Driessen
 • 6/29/2022
 • RIB iz. meicirculaire
 • K. Boonen
 • 6/27/2022
 • RIB iz. update 11 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 6/21/2022
 • RIB iz. beleid grootschalige logistiek Brownfields
 • K. Boonen
 • 6/15/2022
 • RIB iz. vervolgmeting monitor sociaal domein
 • H. Driessen
 • 6/10/2022
 • RIB iz. update 10 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 5/20/2022
 • RIB iz. update 9 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 5/13/2022
 • RIB iz. update 8 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 5/11/2022
 • RIB iz. verantwoordingstraject informatiebeveiliging ENSIA 2021
 • R. van Kessel
 • 5/5/2022
 • RIB iz. verantwoording kinderopvang
 • M. Lemmen
 • 5/5/2022
 • RIB iz. woonplaatsbeginsel
 • M. Lemmen
 • 4/29/2022
 • RIB iz. update 7 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 4/26/2022
 • RIB iz. gewijzigde begroting Risse groep
 • M. Lemmen
 • 4/22/2022
 • RIB iz. update 6 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 4/19/2022
 • RIB iz. Jaarverslag Omgevingsuitvoeringsprogramma 2021 VTH
 • M. Lemmen
 • 4/15/2022
 • RIB iz. update 5 Oekraïne
 • R. van Kessel
 • 4/14/2022
 • RIB iz. Beleidsagenda 2022 Arbeidsmarktregio Midden-Limburg
 • M. Lemmen
 • 4/12/2022
 • RIB iz. toezichtsoordeel provincie 2e helft 2021 huisvestingsopgave
 • M. Lemmen
 • 4/8/2022
 • RIB iz. Oekraïne update 4
 • R. van Kessel
 • 4/6/2022
 • RIB iz. Antennebeleid Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 4/5/2022
 • RIB iz. Beantwoording SV art 38 RvO glasvezel snel internet
 • F. Kuppens
 • 4/1/2022
 • RIB iz. Oekraïne update 3
 • R. van Kessel
 • 3/25/2022
 • RIB iz. opvang Oekraïnse vluchtelingen
 • R. van Kessel
 • 2/25/2022
 • RIB iz. capaciteit electriciteitsnet Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 2/22/2022
 • RIB iz. Regeling inname resterende tariefzakken
 • M. Lemmen
 • 2/22/2022
 • RIB iz. Definitief Omgevingsuitvoeringsprogramma 2022
 • R. van Kessel
 • 2/22/2022
 • RIB iz. overbruggingsovereenkomst Renewi
 • M. Lemmen
 • 2/22/2022
 • RIB iz. Jaarverslag Dommelstroom Interventie Team
 • R. van Kessel
 • 2/15/2022
 • RIB iz. Motie Rubenslaan voorrang eigen inwoners
 • F. Kuppens
 • 1/28/2022
 • RIB iz. decembercirculaire
 • F. Kuppens
 • 1/20/2022
 • RIB iz. Cranendonck Jaarverslag klachten 2018-2019-2020
 • R. van Kessel
 • 1/18/2022
 • RIB iz. VMOC regeling 2022
 • F. Kuppens
 • 1/18/2022
 • RIB iz. stand van zaken ruimte voor ruimte regeling
 • F. Kuppens
 • 1/14/2022
 • RIB iz. reactie op brief provincie aangaande begroting 2022
 • F. Kuppens
 • 12/21/2021
 • RIB iz. Blijvers-, starters- en duurzaamheidslening
 • M. Lemmen
 • 12/14/2021
 • RIB iz. legalisering wietteelt
 • M. Lemmen
 • 12/9/2021
 • RIB iz. keuze afvalinzamelaar
 • M. Lemmen
 • 11/17/2021
 • RIB iz. Cultureel Erfgoed
 • M. Lemmen
 • 11/8/2021
 • RIB iz. Regionale Energie Strategie (RES 1.0)
 • F. Kuppens
 • 10/25/2021
 • RIB iz. brief bezwarencommissie
 • R. van Kessel
 • 10/25/2021
 • RIB iz. jaarverslag bezwarencommissie 2020-2021
 • R. van Kessel
 • 10/19/2021
 • RIB iz. septembercirculaire
 • college