Vergaderkalender

CR Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 11-6-2019
 • RIB inzake revitalisering Zuiderpoort
 • F. Kuppens
 • 6-6-2019
 • RIB inzake voortgang project Schaapskooi Gastel
 • M. Lemmen
 • 29-5-2019
 • RIB inzake jaarverslag Integrale Handhaving en Vergunningverlening
 • F.v.d.Wiel
 • 22-5-2019
 • Resultaten ingrepen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • R. van Kessel
 • 22-5-2019
 • RIB inzake rapport Berenschot
 • R. van Kessel
 • 17-5-2019
 • RIB inzake tussentijdse winstneming Airpark II / IIb en herziening grondexploitatie
 • F. Kuppens
 • 15-5-2019
 • RIB inzake herinrichting Stationsstraat Maarheeze
 • F. Kuppens
 • 9-5-2019
 • RIB inzake jaarverantwoording 2018 toezicht kinderopvang
 • M. Lemmen
 • 1-5-2019
 • RIB inzake Voorgang overdracht woonwagenlocaties aan WoCom
 • F.v.d.Wiel
 • 29-4-2019
 • RIB inzake Sluipverkeermaatregelen A2
 • F.v.d.Wiel
 • 29-4-2019
 • RIB inzake Evaluatie digitaal platform ONS Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 24-4-2019
 • RIB inzake ENSIA verantwoording 2018 gemeente Cranendonck
 • R. van Kessel
 • 23-4-2019
 • RIB inzake aanstellen sportformateur en opstellen lokaal sportakkoord
 • M. Lemmen
 • 23-4-2019
 • RIB inzake jaarverslag 2017 - 2018 A2 Erfgoedcommissie
 • R. van Kessel
 • 9-4-2019
 • RIB inzake toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 2e helft 2018
 • M. Lemmen
 • 4-4-2019
 • RIB inzake evaluatie burgerinitiatief Onze School
 • M. Lemmen
 • 2-4-2019
 • RIB inzake ontwikkelingen Nieuwstraat 95 te Budel
 • F.v.d.Wiel
 • 27-3-2019
 • RIB inzake Realisatie school voor voortgezet onderwijs aan asielzoekerskinderen
 • M. Lemmen
 • 19-3-2019
 • RIB inzake aanbesteding en verspreiding gemeentenieuws
 • R. van Kessel
 • 15-3-2019
 • RIB inzake Basissubsidies 2019 beleidsterrein sport
 • M. Lemmen
 • 27-2-2019
 • RIB inzake cooperatie Streekontwikkeling Boven Dommel
 • F.v.d.Wiel
 • 26-2-2019
 • RIB Inzake Evaluatie Subsidie Ondernemerskracht Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 19-2-2019
 • RIB inzake bestuursopdracht GGD Zuidoost Brabant
 • M. Lemmen
 • 13-2-2019
 • RIB inzake Koopkrachtanalyse 2019
 • M. Lemmen
 • 31-1-2019
 • RIB inzake Omgevingsuitvoeringsprogramma 2019
 • F.v.d.Wiel
 • 28-1-2019
 • RIB inzake decembercirculaire 2018
 • F. Kuppens
 • 16-1-2019
 • RIB m.b.t. de uitkomst Benchmark MKB-vriendelijkste gemeente 2018
 • F. Kuppens
 • 16-1-2019
 • RIB inzake verzelfstandiging weekmarkt
 • F. Kuppens
 • 16-1-2019
 • RIB inzake beantwoording vragen van mw. Beenackers mbt Regresrecht Wmo
 • M. Lemmen
 • 16-1-2019
 • RIB inzake Visie slimme mobiliteit doelgroepen Zuidoost Brabant
 • M. Lemmen
 • 9-1-2019
 • RIB m.b.t. toezichtsvorm begroting 2019
 • F. Kuppens
 • 20-12-2018
 • Raadsinformatiebrief van het bestuur van de A2 mbt het onderzoek naar maatschappelijke opgaven
 • R. van Kessel
 • 20-12-2018
 • RIB inzake voortgang afvalbeleidsplan
 • F. Kuppens
 • 18-12-2018
 • RIB m.b.t. Maatregelen bestrijding ervaren overlast bewoners AZC
 • R. van Kessel
 • 18-12-2018
 • RIB inzake Realisering basisschool voor asielzoekerskinderen
 • M. Lemmen
 • 10-12-2018
 • RIB met betrekking tot feiten-en trendanalyse parkmanagement
 • F. Kuppens
 • 5-12-2018
 • Rib evaluatie GRS A2
 • R. van Kessel
 • 20-11-2018
 • RIB aangaande de stand van zaken Samenwerking Grensgebied de Kempen
 • F.v.d.Wiel
 • 13-11-2018
 • RIB m.b.t. de ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • H. de Wijkerslooth
 • 13-11-2018
 • RIB met betrekking tot ontbinding en vereffening Prio Verve Groen
 • M. Lemmen
 • 12-11-2018
 • RIB aangaande de voortgang Groene Zone zonnepanelenproject
 • F. Kuppens
 • 6-11-2018
 • RIB m.b.t. de evaluatie Sociaal Makelaars
 • M. Lemmen
 • 6-11-2018
 • RIB inzake evaluatie en ontbinding onthaal- en clean team
 • M. Lemmen
 • 6-11-2018
 • RIB inzake Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven
 • F.v.d.Wiel
 • 6-11-2018
 • RIB m.b.t. gebiedsontwikkelingsvisie Natuurpark De Groote Heide
 • F.v.d.Wiel
 • 5-11-2018
 • RIB mbt de resultaten cliĆ«ntervaringsonderzoek 2017
 • M. Lemmen
 • 2-11-2018
 • Rib inzake stand van zaken Metalot
 • F. Kuppens
 • 23-10-2018
 • Rib inzake verzoek COA
 • H. de Wijkerslooth
 • 3-10-2018
 • RIB inzake pilot sluipverkeer A2
 • F.v.d.Wiel
 • 26-9-2018
 • RIB inzake ontwikkelingen tijdelijke Randweg Zuid
 • F.v.d.Wiel