Vergaderkalender

VW vragen divers

OnderwerpDatumSoort schriftelijke vraag
 • Weekmarkt (H&G)
 • 7/20/2022
 • Voedselbank (VL)
 • 7/19/2022
 • Voorrang bij bijstandsschulden (VL)
 • 7/19/2022
 • Adviescommissies (H&G)
 • 7/12/2022
 • Terugvordering Tozo-subsidie (VL)
 • 6/30/2022
 • Musea Valkenswaard (VL)
 • 6/30/2022
 • Reserveren sportaccommodaties en Hofnar (VL)
 • 6/29/2022
 • Buurthuis trefcentrum d’n Turfberg (VL)
 • 6/29/2022
 • Compensatie stijging energiekosten (VL)
 • 6/16/2022
 • Paraplubestemmingsplan Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard (VL)
 • 6/15/2022
 • Compensatie CZ chronische machtigingen (VL)
 • 6/14/2022
 • Wijziging interim omgevingsvergunning - kaartaanpassingen 2022 (VL)
 • 6/14/2022
 • Masterplan Centrum (VL)
 • 6/14/2022
 • Verkeersveiligheid op en rond de Markt (VL)
 • 6/14/2022
 • Verkeerssituatie Geenhovensedreef-Haagstraat (VL)
 • 6/7/2022
 • Coronamiddelen (VL)
 • 6/2/2022
 • Tekort sociale huurwoningen (VL)
 • 5/25/2022
 • Vuilcontainers (VL)
 • 5/19/2022
 • Ingekomen brief met als onderwerp bestemmingsplan Buitengebied (VL)
 • 5/18/2022
 • Verkoop percelen Stakenborgakker (SvV)
 • 5/18/2022
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2 (SvV)
 • 5/18/2022
 • Tegemoetkomingen voor inwoners met een laag inkomen (VL)
 • 5/10/2022
 • Brief provincie begrotingscirculaire 2022 (VL)
 • 4/28/2022
 • Buurthuis trefcentrum d’n Turfberg (VL)
 • 4/20/2022
 • Centrum Radio en TV Valkenswaard (CDA)
 • 4/19/2022
 • Eenmalige uitkering energietoeslag (VV)
 • 4/19/2022
 • Eurocircuit (VL, VV)
 • 4/14/2022
 • Maatschappelijke uitsluiting digibeten (VL)
 • 4/13/2022
 • Fietspaden Luikerweg (VL)
 • 4/12/2022
 • Verlichting Maastrichterweg (CDA)
 • 4/6/2022
 • Verkiezingsavond zonder beelden op tv (SvV)
 • 4/5/2022
 • Vertegenwoordiging Valkenswaard in overlegstructuren Eindhoven Airport (H&G)
 • 4/5/2022
 • Hoogte barrière en werkzaamheden Valkenswaardseweg Waalre (VL)
 • 3/31/2022
 • Toetsing aan de Wet Natuurbescherming in het kader van een omgevingsvergunning (H&G)
 • 3/29/2022
 • René Smeetsstraat 8 (VL)
 • 3/28/2022
 • Centiemhof (VL)
 • 3/22/2022
 • Middelen aanpak energiekosten (PvdA)
 • 3/1/2022
 • Merellaan 9 (VL)
 • 2/16/2022
 • Zelftesten en mondkapjes voor minima (VL)
 • 2/16/2022
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2 (H&G)
 • 2/9/2022
 • Gebruik glyfosaat (SvV)
 • 2/9/2022
 • Unesco culturele wandelroute (VL)
 • 1/27/2022
 • Voorstel centrummanagement over parkeren (VL)
 • 1/26/2022
 • Papieren facturen CAK (CDA)
 • 1/25/2022
 • Regeling huisvesting aandacht groepen (VV)
 • 1/25/2022
 • Zelftest voor minima (CDA)
 • 1/25/2022
 • Leerlingenvervoer (VL)
 • 1/25/2022
 • Subsidie huisvesting van o.a. vergunninghouders (SvV)
 • 1/4/2022
 • Ondermijning paardenhandel (VL)
 • 12/23/2021
 • Motie extra zitbankjes (raad 25 maart 2021) (H&G)
 • 12/23/2021