Vergaderkalender

HL Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Aangenomen moties raadsvergadering 20 juni 2022
 • 6/20/2022
 • Motie GroenLinks Vreemd aan de orde van de dag, maaibeleid gazons en speelweides
 • 5/6/2022
 • Groenewoud
 • aangenomen
 • Motie VVD Vreemd aan de orde van de dag,, Kapelstraat 48
 • 3/7/2022
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag, AbHL, CDA, D66, GL, LHL, PvdA, PvOJ, VVD, opvang vluchtelingen Oekra├»ne
 • 3/7/2022
 • aangenomen
 • Motie GL Vreemd aan de orde van de dag, , versnelling uitkering energietoeslag
 • 3/7/2022
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • Motie GroenLinks en PvOJ onderzoek naar mogelijkheden gemeente om particuliere tuinen verder te vergroenen
 • 1/24/2022
 • de Win
 • aangenomen
 • Aangenomen moties begrotingsraad 2022
 • 11/8/2021
 • Motie AbHL, CDA, LHL, VVD, GL, PvdA, D66, PvOJ,
 • 10/18/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • Motie AbHL Integraal accommodatiebeleid
 • 10/8/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • Motie GroenLinks, Omgevingstafel
 • 7/26/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M22, Motie VVD, Omgevingswet
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M1, Motie GroenLinks, Verblijfsgebied
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M13, Motie AbHL, Maximeren budget voor duurzaamheid
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M15, Motie Partij voor Oud en Jong, PvdA, D66, CDA, LOKAAL Heeze-Leende, Verbetering Boschlaan
 • 7/5/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • M17, Motie VVD, Ruimte voor ruimtebeleid
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M23, Motie VVD, Duurzaamheidsmaatregelen
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie D66, GroenLinks, PvOJ, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven van inwoners
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M2, Motie GroenLinks, Collectief wonen
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M3, Motie CDA, LOKAAL Heeze-Leende, D66, extra inzet jongerenwerk
 • 7/5/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • M9, Motie D66, Extra lasten hanging baskets
 • 7/5/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • M20, Motie VVD, Lobby richting het rijk om het voorzien in specialistische jeugdhulp niet meer bij kleine gemeenten te leggen.
 • 7/5/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • M18, Motie VVD, Meer aandacht voor starters-, senioren- en zorgwoningen en CPO-projecten
 • 7/5/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • M21, Motie VVD, Organisatieontwikkeling
 • 7/5/2021
 • burgemeester
 • aangenomen
 • M16, Motie VVD, Onderzoeken extra boa's
 • 7/5/2021
 • burgemeester
 • aangenomen
 • Motie GroenLinks, AbHL, uitvoeringsprogramma TVW opstellen met concrete en meetbare doelstellingen.
 • 5/31/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie, raadsbreed, proces om te komen tot RES 1.0
 • 5/31/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie GroenLinks, LHL, AbHL, nader onderzoek naar een fietsveiligere oplossing voor Wilhelminaplein Heeze n.a.v. instellen vrachtwagenverbod in centrum Heeze.
 • 5/31/2021
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag, onderzoek naar hoogspanningskabels in de grond, o.a. in wijk De Nieuwe Hoeven
 • 3/8/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • M10, Motie D66, woningen jongeren en alleenstaanden
 • 11/2/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • M5, Motie LHL, blijversleningen
 • 11/2/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • M8, motie PvOJ/GL, plaatsen bladkorven
 • 11/2/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • Faunavoorzieningen Somerenseweg
 • 2/10/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • Aangenomen moties begrotingsbehandeling 2020-2023
 • 11/4/2019
 • de Win
 • aangenomen
 • Aangenomen moties Kadernota 2020
 • 6/24/2019
 • aangenomen
 • Motie PvOJ/GL, verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019
 • 12/10/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie D66, CDA, PvdA, LHL, ABHL, PvOJ/GL, rijksvaccinatieprogramma
 • 12/3/2018
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • Motie VVD, project Ginderover 58 e.o.
 • 12/3/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie VVD, CDA, Afvalheffing
 • 11/5/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie D66 Verharding Kloosterlaan Sterksel
 • 11/5/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie D66, PvOJ/GL, Duurzaamheidsambitie
 • 10/5/2018
 • burgemeester
 • aangenomen