Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2021
 • College
 • 7/19/2022
 • Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant
 • College
 • 7/19/2022
 • Rapport positionering CMD in herijkte visie cultuureducatie Valkenswaard
 • College
 • 7/13/2022
 • Interbestuurlijk Toezicht 2022-01
 • College
 • 7/12/2022
 • Verantwoording informatie- en archiefbeheer 2021
 • College
 • 7/12/2022
 • Jeugdhulp Xtra
 • College
 • 7/12/2022
 • Governance Samen voor Jeugd
 • College
 • 7/12/2022
 • Constituerend Beraad College van B&W 2022-2026
 • College
 • 7/7/2022
 • Opvang Oekraïners op Brabantia locatie
 • College
 • 6/30/2022
 • Grootschalige logistiek
 • College
 • 6/28/2022
 • Meicirculaire 2022
 • College
 • 6/22/2022
 • Update realisatie skatepark
 • College
 • 6/21/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 249-255
 • College
 • 6/21/2022
 • Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Kromstraat-Luikerweg
 • College
 • 6/21/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 94
 • College
 • 6/21/2022
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2021
 • College
 • 6/14/2022
 • Raadsagenda juli 2022
 • College
 • 6/14/2022
 • Motie vreemd: inzamelen plastic op begraafplaatsen
 • College
 • 6/7/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 13a
 • College
 • 5/31/2022
 • Update: Zonnepanelen
 • College
 • 5/31/2022
 • Voortgangsrapportage projectenportefeuille
 • College
 • 5/24/2022
 • Oekraïne 04
 • College
 • 5/24/2022
 • Rapportage Taskforce Cure
 • College
 • 5/17/2022
 • Ontwerp wijzigingsplan "Pater Aartslaan" Borkel en Schaft
 • College
 • 5/10/2022
 • Uitstel doordecentralisatie Beschermd Wonen
 • College
 • 5/10/2022
 • Ontheffing parkeernorm Willibrorduslaan 87
 • College
 • 5/3/2022
 • Oekraïne 03
 • College
 • 5/2/2022
 • Voortgang IHP 2022 ev
 • College
 • 4/21/2022
 • Energietoeslag
 • College
 • 4/20/2022
 • Raadsagenda juni 2022
 • College
 • 4/19/2022
 • Ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2020
 • College
 • 4/19/2022
 • Verantwoordingstraject informatiebeveiliging ENSIA 2021
 • College
 • 4/19/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Emmalaan
 • College
 • 4/5/2022
 • Jaarverslag Dommelstroom Interventie Team
 • College
 • 4/5/2022
 • Oekraïne 02
 • College
 • 3/31/2022
 • Verklaring van geen bedenkingen Valkenierstraat 100
 • College
 • 3/29/2022
 • Energietoeslag
 • College
 • 3/23/2022
 • Jaarverslag Welstand gemeente Valkenswaard 2021
 • College
 • 3/22/2022
 • Jaarverslag A2-Erfgoedcommissie 2021
 • College
 • 3/22/2022
 • Coalitieonderhandelingen 2022
 • College
 • 3/21/2022
 • Raadsagenda april 2022
 • College
 • 3/15/2022
 • Toekomstvisie 2040
 • College
 • 3/15/2022
 • Toekomstvisie 2040
 • College
 • 3/15/2022
 • Raadsagenda april 2022
 • College
 • 3/15/2022
 • Uitvoering regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)
 • College
 • 3/15/2022
 • Uitvoering regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)
 • College
 • 3/15/2022
 • B&W advies amendement Valkenswaard Noord
 • College
 • 3/15/2022
 • Preventie dakloosheid
 • College
 • 3/15/2022
 • B&W advies amendement Valkenswaard Noord
 • College
 • 3/15/2022
 • Motie ZZP-ers niet laten vallen in de gemeente Valkenswaard
 • College
 • 3/15/2022