Vergaderkalender

CR Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Integraal plan recreatie & toerisme
 • 9/27/2022
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag: kappen van bomen.
 • 6/7/2022
 • H. Driessen
 • niet aangenomen
 • Couleur Local
 • 6/7/2022
 • R. van Kessel
 • aangenomen
 • Motie vreemd aan de orde van de dag Pro6 en CDA iz. Oekra├»ne
 • 3/8/2022
 • R. van Kessel
 • aangehouden
 • Motie ELAN VVD Voorrang eigen inwoners
 • 2/8/2022
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake inleveren tariefzak
 • 12/14/2021
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake voorrang eigen bewoners
 • 12/14/2021
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie CRA CDA Pro6 Stop Glycosfaat op pachtgronden
 • 11/23/2021
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie Pro6 snellere doorlooptijd woningbouwaanvraag
 • 11/2/2021
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie CRA! Pro6 Meer Bomen in Cranendonck gewijzigd
 • 11/2/2021
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie ELAN CDA Afvalstoffenheffing
 • 11/2/2021
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie ELAN CRA Opkoopbescherming
 • 11/2/2021
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie VVD doorontwikkeling N611
 • 11/2/2021
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie ELAN CRA fietsbrug Budel Dorplein
 • 11/2/2021
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie Pro6 Begrijpelijke taal
 • 11/2/2021
 • R. van Kessel
 • aangenomen
 • Motie Pro6 CRA stimuleren van vergroening
 • 11/2/2021
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie uitbreidingsplannen woningbouw
 • 10/5/2021
 • F. Kuppens
 • aangehouden
 • Motie ELAN CRA bibliotheek Maarheeze
 • 10/5/2021
 • M. Lemmen
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6 Raden in Verzet
 • 7/20/2021
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie ELAN en Pro6 Uitbreidingsplannen woningbouw
 • 7/20/2021
 • F.v.d.Wiel
 • niet aangenomen
 • Motie alle fracties mbt ondersteunen motie gem. Krimpenerwaard Vergroten Gemeentefonds bijl.3 Aangenomen
 • 2/11/2021
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie alle fracties mbt mede indienen motie gem.Zoetermeer Gemeenten in Noodfonds. Bijl.2 Aangenomen
 • 2/11/2021
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie Pro6 inzake criteria omgevingsdialoog. Bijlage 7 Aangenomen
 • 12/15/2020
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CrA! percentage sociale woningbouw De Kroon (Neerlanden II) Bijl. 3 Verworpen
 • 12/15/2020
 • F.v.d.Wiel
 • niet aangenomen
 • Motie CDA, CrA!, Pro6 Aanpak veiligheidsprobleem overlastgevers GVL-locatie door Rijksoverheid. Bijl.4 Aangenomen
 • 12/15/2020
 • R. van Kessel
 • aangenomen
 • Motie ELAN Geen windmolens in Cranendonck. BIjlage 6 Verworpen
 • 12/15/2020
 • F.v.d.Wiel
 • niet aangenomen
 • Motie ELAN inzake toekomst AZC referendum. Bijlage 5 Verworpen
 • 12/15/2020
 • R. van Kessel
 • niet aangenomen
 • Motie VVD Veiligheid in de kernen. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • R. van Kessel
 • aangenomen
 • Motie VVD en CRA! - grondbeleid gewijzigd definitief. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie Pro6, ELAN en CRA! - behoud spoedzorg Weert. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CrA!, VVD, CDA en Pro6 - convenant op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CRA!, ELAN, CDA, Pro6 en VVD - bijsturen WMO en HbH. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CDA en CrA!- Verantwoord investeren in verkeersveiligheid en leefbaarheid. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CDA , CrA! en ELAN - Tempo op woonvisie. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie Pro6 - Vrachtverkeer weren uit kernen Maarheeze en Budel - gewijzigd. Aangenomen
 • 11/9/2020
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie van Pro6 Doorontwikkeling Burgerparticipatie. Bijl. 3 Aangenomen
 • 5/26/2020
 • R. van Kessel
 • aangenomen
 • Motie Cra! inzake vuurwerk in de gemeente Cranendonck. Bijl. 5 Verworpen
 • 2/4/2020
 • R. van Kessel
 • niet aangenomen
 • Motie CDA en VVD Grip op gemeenschappelijke regelingen bijl. 3 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • R. van Kessel
 • aangenomen
 • Motie Pro6, CDA, VVD, ELAN, CrA! Extra parkeerplaatsen en uitbreiding fietsenstalling NS Station Maarheeze Bijl. 13 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie VVD Sportaccommodatiebeleid. Bijl. 23 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CrA! Inzet vrijkomende middelen gemeensch. regelingen tbv Duurzaam bijl. 21 Niet aangenomen
 • 11/12/2019
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6 Burgerparticipatie en burgerinitiatieven bijl. 12 Verworpen
 • 11/12/2019
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie ELAN, CDA, CrA!, Pro6 en VVD Stimuleren woningbouwontwikkeling. Bijl. 24 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CDA, VVD, CrA! en Pro6 Cultuurmiddelen. Bijlage 25 Aangenomen
 • 11/12/2019
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie van CrA! en ELAN mbt feitenrelaas bomen Cranendoncklaan Budel
 • 3/26/2019
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie van CrA! en VVD inzake het uitsluiten van zonnepanelen van de OZB waarde
 • 2/26/2019
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6: Vaart houden in realisering nieuw gemeenschapshuis De Schakel Bijl.12 Verworpen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • niet aangenomen
 • Motie CDA: Focus op alternatieve inkomsten (gewijzigd). Bijl.1 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • college
 • aangenomen
 • Motie CDA: Zuiver beoordelen van hulpvragen. Bijl.3 Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie Pro 6: Bezuiniging op huishoudelijke hulp (gewijzigd) Bijl. 11.Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen