Vergaderkalender

CR Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Motie van CrA! en ELAN mbt feitenrelaas bomen Cranendoncklaan Budel
 • 26-3-2019
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie van CrA! en VVD inzake het uitsluiten van zonnepanelen van de OZB waarde
 • 26-2-2019
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6: Vaart houden in realisering nieuw gemeenschapshuis De Schakel Bijl.12 Verworpen
 • 13-11-2018
 • M. Lemmen
 • niet aangenomen
 • Motie CDA: Focus op alternatieve inkomsten (gewijzigd). Bijl.1 Aangenomen
 • 13-11-2018
 • college
 • aangenomen
 • Motie Pro 6: Bezuiniging op huishoudelijke hulp (gewijzigd) Bijl. 11.Aangenomen
 • 13-11-2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie VVD en CDA subsidiebeleid gewijzigd. Bijl.10 Aangenomen
 • 13-11-2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie ELAN: Besparing bibliotheekwerk. Bijl. 4 Aangenomen
 • 13-11-2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CDA: Zuiver beoordelen van hulpvragen. Bijl.3 Aangenomen
 • 13-11-2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie Pro6: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen incl.waterschapsheffing. Bijl. 7 Aangenomen
 • 13-11-2018
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie Pro6: Meer werk maken van duurzaamheid. Bijl. 8 Verworpen
 • 13-11-2018
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6: instellen burgerpanel gemeente (gewijzigd) Bijl. 6 Verworpen.
 • 13-11-2018
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6 ELAN: Snel internet/glasvezel voor iedereen in Cranendonck. Bijl. 9 Verworpen
 • 13-11-2018
 • F. Kuppens
 • niet aangenomen
 • Motie Pro6 ELAN VVD CDA: Bewaking en opvolging mijlpalen lange termijn agenda. Bijl. 5 Aangenomen
 • 13-11-2018
 • college
 • aangenomen
 • Motie “berichtenverkeer Jeugdhulp”
 • 23-10-2018
 • M. Lemmen
 • aangenomen
 • Motie CrA! Kinderpardon
 • 22-5-2018
 • college
 • aangenomen
 • Motie ELAN en CDA Verklaring van geen bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 positieve grondhouding
 • 24-4-2018
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie Cranendonck Actief! mbt aanstellen Vertrouwenspersoon voor verenigingen
 • 30-1-2018
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, PvdA en ELAN inzake Zicht op Zorg
 • 7-11-2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie van CDA, PvdA en VVD m.b.t. weerbaarheid jonge kinderen
 • 7-11-2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN, PvdA en VVD betreffende aanbieden groenafval
 • 7-11-2017
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN, CrA! en PvdA betreffende gehandicapten parkeerkaart
 • 7-11-2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CrA! ELAN CDA PvdA VVD inzake Leefbaarheid kernen bijl. 7 AANGENOMEN
 • 11-7-2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CrA! ELAN CDA PvdA VVD inzake verbreding A2 bijl. 4 AANGENOMEN
 • 11-7-2017
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie buiten de orde van de dag evaluatie bedoeling gemeenschapshuizen
 • 11-4-2017
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, VVD en CrA!Samen mee naar de A2- Aansluiting D Aasdonken
 • 13-12-2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CrA! en ELAN inzake programma voor activiteiten in aanloop naar verkiezingen 2018
 • 8-11-2016
 • M. Vermue
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN en PvdA inzake stimulering woningbouwontwikkeling
 • 8-11-2016
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie CDA, ELAN en PvdA inzake Mantelzorgers
 • 8-11-2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Praktijkgerichte opleiding Bravo College Cranendonck
 • 8-11-2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CrA! inzake toerisme en recreatie
 • 8-11-2016
 • M. Vermue
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • 8-11-2016
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Verbreding Rijksweg A2
 • 8-11-2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CDA, CrA!, ELAN en VVD inzake Maatschappelijke Stage
 • 8-11-2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Woningbouwprogramma
 • 8-11-2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake Woningbouwprogramma
 • 8-11-2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake verbreding rijksweg A2
 • 8-11-2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie CrA! inzake kansen arbeidsmarktregio
 • 18-10-2016
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CDA, PvdA en CrA! inzake blijverslening
 • 8-3-2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie raadsbreed inzake evenwichtige spreiding DB Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB)
 • 8-3-2016
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie ELAN en CDA inzake Mantelzorgwoningen
 • 3-11-2015
 • F.v.d.Wiel
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake harmonisatie processen A2
 • 3-11-2015
 • M. Vermue
 • aangenomen
 • Motie CDA, VVD en PvdA inzake innovatie en preventie binnen het Sociaal Domein
 • 3-11-2015
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CrA!, CDA en VVD inzake bouwlocaties carnaval
 • 3-11-2015
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie CrA! PvdA en VVD inzake A2 Financien (wijzigingen GR A2)
 • 27-10-2015
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie CrA!,PvdA en VVD inzake toekomstperspectief (wijziging GRA2)
 • 27-10-2015
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie Cranendonck Actief! inzake Burgerparticipatie inzet middelen
 • 29-9-2015
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie Cranendonck Actief! inzake Burgerparticipatie /participatieladder
 • 29-9-2015
 • F. Kuppens
 • aangenomen
 • Motie inzake intrekken Subsidieverordening Welzijn 2010 en vaststellen Subsidieverordening Welzijn 2015
 • 12-5-2015
 • J. van Tulden
 • aangenomen
 • Motie PvdA mbt zelfstandig continueren Starterslening
 • 10-3-2015
 • C. Meuwissen
 • aangenomen
 • Motie inzake toekomstige ontwikkeling gebied Baronie van Cranendonck
 • 10-3-2015
 • C. Meuwissen
 • aangenomen