Vergaderkalender

VW brieven overheidsorganisaties en overige instellingen

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Zwemlesonderwijs vrijstellen van het coronatoegangsbewijs
 • Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
 • 12/31/2021
 • Bestuursrapportage 2021
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 12/23/2021
 • Begroting 2022
 • Provincie Noord-Brabant
 • 12/23/2021
 • Kadernota 2023
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 12/21/2021
 • Eerste begrotingswijziging 2022
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 12/21/2021
 • Nieuwsflits uitgave 9 december 2021
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 12/20/2021
 • Afronding van het project Intensivering Toezicht veehouderijen
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 12/20/2021
 • Tweede voortgangsrapportage 2021
 • Cure Afvalbeheer
 • 12/17/2021
 • Kadernota Begroting 2023
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/16/2021
 • Oprichting stichting Risicobeheer
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 12/16/2021
 • Update vaccineren en testen in de regio Brabant-Zuidoost
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 12/15/2021
 • Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen
 • Rijkswaterstaat
 • 12/14/2021
 • Digitalisering
 • Vijf organisaties in Nederland
 • 12/13/2021
 • Reactie concept-ambitiedocument 'balans in groei vanuit economische kwaliteit'
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/7/2021
 • Zienswijze concept-werkprogramma MRE 2022
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/7/2021
 • Plan Bos & Boom
 • Milieudefensie Eindhoven
 • 11/15/2021
 • Arbeidsmarkt jeugdzorg
 • Jeugdzorg Nederland
 • 11/9/2021
 • Nieuwsflits november 2021
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 11/5/2021
 • Wijziging Code VVR per 1 januari 2022
 • Sociaal Fonds Mobiliteit
 • 10/20/2021
 • Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • 10/14/2021
 • Tractorsluizen Hamont-Achel
 • Stad Hamont-Achel
 • 10/11/2021
 • Nieuwsflits oktober 2021
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 10/7/2021
 • Stand van zaken vaccinatiegraad regio Brabant-Zuidoost
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 9/23/2021
 • Nieuwsbrief 7 september 2021
 • Regionaal meetnet Lucht & Geluid Zuidoost-Brabant
 • 9/20/2021
 • Deelname MRE in Stichting Bizob
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 9/10/2021
 • Jaarstukken 2020
 • Cure Afvalbeheer
 • 8/11/2021
 • Eerste voortgangsrapportage 2021 / zienswijzen begroting 2022
 • Cure Afvalbeheer
 • 8/11/2021
 • Interbestuurlijk toezicht Erfgoedwet: Brabantbreed overzicht tijdigheid en volledigheid toezichtinformatie Monumentenzorg en Archeologie
 • Provincie Noord-Brabant
 • 7/30/2021
 • Voorlopige versie RES 1.0
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/23/2021
 • Informatiebrief
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 7/22/2021
 • Programmabegroting 2022
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 7/22/2021
 • Reactie zienswijze
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 7/14/2021
 • Verkeersontsluiting in relatie tot scenariokeuze toekomst Eurocircuit
 • Gemeente Bergeijk
 • 7/6/2021
 • Informatiebrief raad VvC
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/5/2021
 • Eindrapport en procesvoorstel onderzoek regionale monitor brede welvaart
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/2/2021
 • Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 7/1/2021
 • Verzoek tot kwijtschelding precario- en reclamebelasting 2021
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenswaard
 • 7/1/2021
 • Borgen gegarandeerde werking van telefoon- en lijnverbindingen achter personenalarmering en aanvraag subsidie daarvoor
 • Stichting Stop Lijnkaping i.o.
 • 7/1/2021
 • Aanbieding technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling 2021
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/1/2021
 • Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen
 • Ruimte voor Collectief wonen
 • 6/28/2021
 • Raadsinformatie-avond 19 mei 2021
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 6/9/2021
 • Nieuwsbrief 6
 • Regionaal meetnet Lucht & Geluid Zuidoost-Brabant
 • 6/2/2021
 • Orange the World
 • UN Women Nederland
 • 5/25/2021
 • Milieueffectrapportage Regionale Energie Strategie Metropool Eindhoven
 • IVN afdeling Bergeijk-Eersel
 • 5/10/2021
 • Begrotingscirculaire 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 4/29/2021
 • Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2020
 • Bureau Objectief
 • 4/23/2021
 • Rapport voor beleid houtrook en luchtkwaliteit
 • Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
 • 4/22/2021
 • Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 4/16/2021
 • Reactie op concept RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven
 • Brabantse Milieufederatie
 • 4/16/2021
 • Voorlopige jaarstukken 2020
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 4/15/2021