Vergaderkalender

VW brieven overheidsorganisaties en overige instellingen

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Begroting 2023-2026
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 7/19/2022
 • BERAP Begrotingswijziging 2022-01
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 7/19/2022
 • Bestuursrapportage 2022
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 7/19/2022
 • Versnellingsopgave Regio
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/14/2022
 • Nieuwsflits uitgave 14
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 7/13/2022
 • Nieuwsbrief 10
 • Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant
 • 7/7/2022
 • Kostendelersnorm onder de 27 jaar
 • FNV
 • 7/6/2022
 • Gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 6/28/2022
 • Informatiebrief over het RHCe
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • 6/22/2022
 • Huisvesting internationale medewerkers
 • Greenport Nederland
 • 6/13/2022
 • Voorstel tot campagne energieopslag in MRE-gebied
 • Milieudefensie Eindhoven
 • 6/10/2022
 • Manifest
 • Brabant Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn
 • 6/1/2022
 • Gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 5/27/2022
 • Nieuwsflits uitgave 13
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 5/25/2022
 • Energietoeslag
 • KBO-Brabant
 • 5/17/2022
 • Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi)publieke sector
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 5/16/2022
 • Motie kwijtschelding
 • Waterschap De Dommel
 • 5/11/2022
 • Opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten
 • Gemeente Oldambt
 • 5/9/2022
 • Adviezen in beeld
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • 5/2/2022
 • Strategische Kennisagenda voor Brabant
 • Provincie Noord-Brabant
 • 5/2/2022
 • Interbestuurlijk toezicht, beleidsproducten 2022
 • Provincie Noord-Brabant
 • 4/25/2022
 • Jaarrekening 2021
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 4/19/2022
 • Begroting 2023-2026
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 4/19/2022
 • Jaarstukken 2021
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 4/15/2022
 • Rapportage
 • Wildbeheereenheid Zuid-Oost Kempen
 • 4/14/2022
 • Voorlopige jaarstukken 2021
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 4/14/2022
 • Zuidoost Brabant vergrijst
 • Gemeente Best
 • 4/12/2022
 • Verzoek zienswijzen Ontwerpbegroting 2023
 • Cure Afvalbeheer
 • 4/12/2022
 • Concept-Jaarverslag 2021
 • Metropooolregio Eindhoven
 • 4/12/2022
 • Eerste begrotingswijziging 2022
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 4/6/2022
 • Definitief rapport kwaliteit vve
 • Inspectie van het Onderwijs
 • 4/5/2022
 • Besluit tot openbaarmaking rapport
 • Inspectie van het Onderwijs
 • 4/5/2022
 • Kwijtschelding waterschapsbelasting
 • Gemeente Vught
 • 3/31/2022
 • Begrotingscirculaire 2022
 • Provincie Noord-Brabant
 • 3/28/2022
 • Concept programmabegroting 2023
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 3/22/2022
 • Overheveling taken van het Rijk naar de gemeenten
 • CNV
 • 3/22/2022
 • Erfgoed in het gemeentelijk bestuursakkoord
 • Monumentenhuis Brabant
 • 3/21/2022
 • Ontwerpbegroting 2023
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 3/15/2022
 • Conceptbegroting 2023
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 3/14/2022
 • Rapport Van crisis naar opgave
 • Raad voor het Openbaar Bestuur
 • 3/11/2022
 • Voorlopige cijfers jaarrekening 2021
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 3/10/2022
 • Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 3/10/2022
 • Minimumloon in Nederland
 • Vakbond FNV
 • 3/2/2022
 • Nieuwe gemeenteraad en Uitdaagrecht
 • Kennisnetwerk Uitdaagrecht
 • 3/1/2022
 • Ambitiedocument 2022 en werkprogramma 2022
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 2/25/2022
 • Erfgoedpamplet
 • Federatie Instandhouding Monumenten
 • 2/25/2022
 • Start participatietraject gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 2/23/2022
 • Coronasteun 2e helft 2021 via een algemene uitkering voor cultuur
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 2/21/2022
 • kadernota 2023-2026
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 2/17/2022
 • Kernafval Valkenswaard
 • WISE Nederland
 • 2/4/2022