Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Amendementen

NummerDatumOnderwerpStatusIndiener(s)
 • A20-013
 • 9/16/2020
 • Kadernota 2021, dekking en ambities
 • Aangenomen
 • A20-007
 • 7/14/2020
 • Budget Vluchtelingenwerk
 • Aangehouden
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-010
 • 7/14/2020
 • Biomassacentrales
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-012
 • 7/14/2020
 • Waterstof
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-006
 • 7/14/2020
 • Budget integratie statushouders
 • Aangehouden
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-008
 • 7/14/2020
 • Budget Milieubeheer
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-011
 • 7/14/2020
 • Kernenergie
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-009
 • 7/14/2020
 • Extra subsidie Zilverstreekmuseum
 • Aangehouden
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-005
 • 5/26/2020
 • Zienswijze jaarstukken Streekarchief MH
 • Verworpen
 • CDA
 • A20-002
 • 2/4/2020
 • Bestuurlijke vernieuwing - art. 38 schriftelijke vragen
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-004
 • 2/4/2020
 • Inspreekrecht besluitvormende raad
 • Ingetrokken
 • CDA
 • A20-003
 • 2/4/2020
 • Bestuurlijke vernieuwing - debat
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A20-001
 • 2/4/2020
 • Bestuurlijke vernieuwing - spreekrecht burgers
 • Aangenomen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-64
 • 11/12/2019
 • Variabel tarief Afvalstoffenheffing
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-72
 • 11/12/2019
 • Snel internet
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-70
 • 11/12/2019
 • Inflatiecorrectie OZB
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-75
 • 11/12/2019
 • Vervallen - niet ingediend
 • A19-77
 • 11/12/2019
 • Tarieven havengelden
 • Verworpen
 • A19-66
 • 11/12/2019
 • Aanstelling groene BOA Domein 2.
 • Verworpen
 • A19-57
 • 11/12/2019
 • Volledig afschaffen hondenbelasting per 2020
 • Verworpen
 • A19-59
 • 11/12/2019
 • art.6 Belastingtarief, Verordening tperistenbelasting 2020
 • Ingetrokken
 • Dierbaar Krimpenerwaard
 • A19-65
 • 11/12/2019
 • Afvalstoffenheffing solidariteit
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-74
 • 11/12/2019
 • Verlagen tarief toeristenbelasting
 • Verworpen
 • A19-58
 • 11/12/2019
 • Ophalen groftuinafval en snoeihout
 • Ingetrokken
 • Lokaal op 1
 • A19-62
 • 11/12/2019
 • Verkeersonveiligheid
 • Verworpen
 • A19-73
 • 11/12/2019
 • Groenonderhoud rotondes Schoonhoven
 • Ingetrokken
 • A19-56
 • 11/12/2019
 • Begroting 2020 - Opschoondag
 • Ingetrokken
 • A19-78
 • 11/12/2019
 • Toeristenbelasting, geen inflatiecorrectie
 • Aangenomen
 • A19-60
 • 11/12/2019
 • Verordening Afvalstoffenheffing
 • Ingetrokken
 • A19-67
 • 11/12/2019
 • Havengelden
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-71
 • 11/12/2019
 • Kwijtschelding
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-55
 • 11/12/2019
 • geen - nummer is per ongeluk overgeslagen
 • A19-76
 • 11/12/2019
 • Verordening afvalstoffenheffing
 • Aangenomen
 • A19-61
 • 11/12/2019
 • Dienstverlening kernen
 • Verworpen
 • A19-68
 • 11/12/2019
 • Herplantingplicht - extra bomen
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-69
 • 11/12/2019
 • Afschaffen hondenbelasting
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-63
 • 11/12/2019
 • Tarieven toeristenbelasting
 • Verworpen
 • CDA
 • A19-53
 • 11/5/2019
 • BP Oost-Vlisterdijk 30-36
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-54
 • 11/5/2019
 • Wijzigen punt 12 besluit Subsidiejaarplan 2020
 • Aangenomen
 • A19-52
 • 11/5/2019
 • Informeren raad over te realiseren aankopen
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-49
 • 9/24/2019
 • Verkeersveiligheid rondom scholen
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-51
 • 9/24/2019
 • Rekenkamercommissie onderzoek
 • Verworpen
 • VGBK
 • A19-50
 • 9/24/2019
 • Benoemen burgerparticipatie in notitie uitwerking woonvisie naar kernen (is toegevoegd aan lijst toezeggingen T19-147)
 • Overgenomen
 • CDA
 • A19-46
 • 7/9/2019
 • Kleine speelveld FC Perkouw
 • Verworpen
 • CDA
 • A19-44
 • 7/9/2019
 • Kadernota, extra bode - tarieven binnensport
 • Aangenomen
 • A19-42
 • 7/9/2019
 • Geld voor jeugdzorg
 • Aangenomen
 • A19-48
 • 7/9/2019
 • Bestemming positief saldo 2018 - regelluw budget
 • A19-45
 • 7/9/2019
 • Extra verhoging tarieven sportaccommodaties
 • Verworpen
 • CDA
 • A19-47
 • 7/9/2019
 • Uitbreiding Dienstverlening
 • Verworpen
 • SGP
 • A19-43
 • 7/9/2019
 • Kleine veldje (sportveld-speelveld) FC Perkouw
 • Aangenomen
 • VGBK
Top