Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Amendementen

NummerDatumOnderwerpStatusIndiener(s)
 • A24-003
 • 2/6/2024
 • Hardheidsclausule, Tweede wijziging Verordening WPI
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A24-004
 • 2/6/2024
 • Individuele inkomenstoeslag, Tweede wijziging Verordening WPI
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A24-001
 • 1/9/2024
 • Geluidsniveau op geluidsgevoelige gevels
 • Aangenomen
 • A24-002
 • 1/9/2024
 • Werkgelegenheid prioriteren
 • Ingetrokken
 • A23-065
 • 11/28/2023
 • Toeristenbelasting
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-067
 • 11/28/2023
 • Herhuisvesting cbs de Ark
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-053
 • 11/28/2023
 • Zienswijze Hecht
 • Aangenomen
 • A23-058
 • 11/28/2023
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen
 • Aangenomen
 • A23-054
 • 11/28/2023
 • Ga voor scenario 3 minimabeleid
 • Verworpen
 • A23-052
 • 11/7/2023
 • Bestemming voordelig saldo
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-050
 • 11/7/2023
 • Minimabeleid
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-049
 • 11/7/2023
 • Bomen
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-048
 • 11/7/2023
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2024
 • Aangenomen
 • A23-051
 • 11/7/2023
 • Tekorten
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-044
 • 11/2/2023
 • Schrappen kunstobject en extra opgang
 • Aangenomen
 • SGP
 • A23-043
 • 11/2/2023
 • Aanvullen begripsbepaling Karakteristiek
 • Aangenomen
 • A23-040
 • 11/2/2023
 • Ontwikkelingsplan Zilver-as Schoonhoven, besluitpunt 2b en 2c
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-042
 • 11/2/2023
 • RvO raad, art. 7 Benoeming wethouders
 • Aangehouden
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-046
 • 11/2/2023
 • Aanpassing beleidsregels - afschaffen eis minimale inhoud voor woningsplitsing
 • Ingetrokken
 • A23-047
 • 11/2/2023
 • Invloed inkoop (14)
 • Aangenomen
 • D66
 • A23-039
 • 11/2/2023
 • Rol raden inkoopplan
 • Aangenomen
 • A23-038
 • 11/2/2023
 • Evaluatie inkoop (13)
 • Aangenomen
 • VVD
 • A23-045
 • 11/2/2023
 • Aanpassing beleidsregels naar splitsing in meer dan twee wooneenheden
 • Aangenomen
 • A23-041
 • 11/2/2023
 • Ontwikkelingsplan Zilver-as Schoonhoven-extra brug Oude Haven
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-037
 • 9/19/2023
 • Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering IV, Bergambacht
 • Aangenomen
 • VVD
 • A23-033
 • 7/4/2023
 • Absoluut aantal sociale huur
 • Verworpen
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-031
 • 7/4/2023
 • Voorkeursalternatief bij onhaalbaarheid
 • Verworpen
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-034
 • 7/4/2023
 • Aanscherpen prestatieafspraken
 • Verworpen
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-030
 • 7/4/2023
 • Jaarrekening 2022 - rotonde
 • Aangenomen
 • A23-036
 • 7/4/2023
 • Projectbudgetten
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-035
 • 7/4/2023
 • Stapeling aan randen niet uitsluiten
 • Verworpen
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-032
 • 7/4/2023
 • Meergeneratiehof in Woonvisie
 • Ingetrokken
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-014
 • 5/30/2023
 • Bomenverordening 3 - Inzicht kap, herplant, extra geplant
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-013
 • 5/30/2023
 • Beschermen kleine landschapselementen
 • Verworpen
 • A23-027
 • 5/30/2023
 • Ook particuliere bomen opnemen
 • Verworpen
 • A23-023
 • 5/30/2023
 • Herplantplicht
 • Verworpen
 • A23-025
 • 5/30/2023
 • Regie en uitvoering
 • Aangenomen
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-022
 • 5/30/2023
 • Drempelcriterium verlagen - minimum leeftijd
 • Verworpen
 • A23-016
 • 5/30/2023
 • Verordening leerlingenvervoer, Levensovertuiging
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-017
 • 5/30/2023
 • Samenredzaamheid als uitgangspunt
 • Verworpen
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-029
 • 5/30/2023
 • Particuliere bomen meer dan 55 punten
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-026
 • 5/30/2023
 • Toekomstperspectief, Amendement op pagina 13 en 14
 • Aangenomen
 • SGP
 • A23-020
 • 5/30/2023
 • Bomen nabij verharding scoren juist punten
 • Verworpen
 • A23-028
 • 5/30/2023
 • Particuliere bomen meer dan 65 punten
 • Verworpen
 • ChristenUnie
 • A23-019
 • 5/30/2023
 • Bomenverordening - Sanctiebepaling
 • Aangenomen
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-015
 • 5/30/2023
 • Bomenverordening 4 - Compensatie verstening
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A23-012
 • 5/30/2023
 • Bomenverordening 1 - 40 punten of meer
 • Verworpen
 • A23-024
 • 5/30/2023
 • Kap van niet-waardevolle bomen melden
 • Ingetrokken
 • PvdA-GroenLinks
 • A23-021
 • 5/30/2023
 • Criterium 'natuur' meer waarderen
 • Verworpen
 • A23-018
 • 5/30/2023
 • Niet 'kortste' maar 'kortste en veiligste' route
 • Verworpen
 • PvdA-GroenLinks
Top