Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

RIB openbaar

DatumOnderwerpRaad
 • 4/9/2024
 • Stand van zaken van het vervolgonderzoek Tweede Brug Haastrecht
 • 4/16/2024
 • 4/9/2024
 • Nieuw gemeentehuis
 • 4/16/2024
 • 4/8/2024
 • Verduurzamingsplan vastgoed
 • 4/16/2024
 • 4/4/2024
 • Aanstaande plaatsing Stolpersteine (struikelstenen)
 • 4/16/2024
 • 4/4/2024
 • Resultaten onderzoek minicontainer voor PMD
 • 4/16/2024
 • 4/4/2024
 • Startnotitie Woonzorgvisie Midden-Holland
 • 4/16/2024
 • 4/4/2024
 • Beantwoording T23-154, Stand van zaken uitvoering Panorama Krimpenerwaard
 • 4/16/2024
 • 3/29/2024
 • Toekenning SPUK Bieb 2024
 • 4/16/2024
 • 3/28/2024
 • Verzoek COA huisvesting statushouders
 • 4/16/2024
 • 3/26/2024
 • Participatieplan woningbouwontwikkeling Bergambacht-Oost
 • 4/16/2024
 • 3/26/2024
 • Interbestuurlijk programma VTH
 • Plan van aanpak robuustheid en Verbeterplan visitatie 2023 ODMH
 • 4/16/2024
 • 3/26/2024
 • Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk
 • 4/16/2024
 • 3/26/2024
 • Veiligheidscijfers 2023
 • 4/16/2024
 • 3/26/2024
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties
 • 4/16/2024
 • 3/26/2024
 • Jaarplan ondermijning 2024
 • 4/16/2024
 • 3/26/2024
 • Burgerparticipatie Integrale Toegang
 • 4/16/2024
 • 3/22/2024
 • Subsidieregelingen gemeente Krimpenerwaard 2025
 • 4/16/2024
 • 3/20/2024
 • Beantwoording toezegging T23-113
 • 4/16/2024
 • 3/20/2024
 • Beantwoording toezegging T23-126
 • 4/16/2024
 • 3/20/2024
 • Nieuwe Achtervangovereenkomst tussen gemeente en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • 4/16/2024
 • 3/18/2024
 • Jaarverslag Buitengewoon opsporingsambtenaren 2023
 • 4/16/2024
 • 3/14/2024
 • Ontwikkeling gescheiden inzameling huishoudelijk textiel
 • 3/19/2024
 • 3/14/2024
 • Update lobby toekomstperspectief Vitaal Krimpenerwaard
 • 3/19/2024
 • 3/11/2024
 • Omgevingsprogramma landbouw
 • 3/19/2024
 • 2/29/2024
 • Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZ) Midden-Holland
 • 3/19/2024
 • 2/22/2024
 • Projectplan Waterwet Dijkversterking KIJK
 • 3/19/2024
 • 2/20/2024
 • Participatieplan Omgevingsprogramma Mobiliteit
 • 3/19/2024
 • 2/15/2024
 • Inkoopplan jeugd en Wmo 2025
 • 3/19/2024
 • 2/15/2024
 • Nieuw gemeentehuis
 • 3/19/2024
 • 2/13/2024
 • Aanwijzen interne vertrouwenspersoon Gemeente Krimpenerwaard
 • 3/19/2024
 • 2/13/2024
 • Project SVO Jaarplan 2024
 • 3/19/2024
 • 2/13/2024
 • Herziening hoofdstuk 4 Bopa-beleid onderdeel Kleine Windmolens
 • 3/19/2024
 • 2/13/2024
 • Omgevingsplan Krimpenerwaard
 • 3/19/2024
 • 2/13/2024
 • Implementatie omgevingswet
 • 3/19/2024
 • 2/13/2024
 • Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024
 • 3/19/2024
 • 2/8/2024
 • Regionale samenwerking Jeugdhulp - passend onderwijs 2023-2026
 • 3/19/2024
 • 2/1/2024
 • Dienstverlening dichtbij de inwoner
 • 2/6/2024
 • 2/1/2024
 • Aanbesteding Onkruidbeheersing op verharding
 • 2/6/2024
 • 2/1/2024
 • Instelling Meldpunt Wet goed verhuurderschap
 • 2/6/2024
 • 1/30/2024
 • Ontwikkellocaties langs de randen van kernen
 • 2/6/2024
 • 1/30/2024
 • Ontwikkeling Jeugdbescherming
 • 2/6/2024
 • 1/30/2024
 • Deelname aan de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit periode 4 (2025-2028)
 • 2/6/2024
 • 1/24/2024
 • Motie M23-044 Natuurspeeltuinen
 • 2/6/2024
 • 1/11/2024
 • Resultaten Monitor Toerisme en Recreatie
 • 2/6/2024
 • 1/11/2024
 • Kaderbrief Hecht 2025
 • 2/6/2024
 • 12/21/2023
 • Nota Sociale basis en maatschappelijke voorzieningen
 • 1/9/2024
 • 12/21/2023
 • Rekenkamer Krimpenerwaard, Werkprogramma 2024
 • 1/9/2024
 • 12/21/2023
 • Besluitvorming moties regionaal inkoopkader Jeugdhulp en Wmo
 • 1/9/2024
 • 12/21/2023
 • Decembercirculaire 2023
 • 1/9/2024
 • 12/19/2023
 • Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland 2024-2027
 • 1/9/2024
Top