Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

RIB openbaar

DatumOnderwerpRaad
 • 10/20/2020
 • Mondkapjes en desinfecterende handgel voor inwoners met een laag inkomen
 • 11/17/2020
 • 10/20/2020
 • Benoeming bestuur stichting Vlister Openlucht Baden
 • 11/17/2020
 • 10/20/2020
 • Addendum Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard
 • 11/17/2020
 • 10/20/2020
 • Tiny houses
 • 11/17/2020
 • 10/20/2020
 • Gunning uitvoering Brede regeling combinatiefuncties Krimpenerwaard 2021
 • 11/17/2020
 • 10/20/2020
 • Sportakkoord Krimpenerwaard
 • 11/17/2020
 • 10/20/2020
 • Extra financiering Stedin
 • 11/17/2020
 • 10/13/2020
 • Subsidieverlening voor- en vroegschoolse educatie 2021
 • 11/17/2020
 • 10/7/2020
 • Beleidsregels collectieve zorgverzekering 2020
 • 11/17/2020
 • 10/6/2020
 • Omgevingsvergunning voor het houden en fokken van genetisch gemodificeerd melkvee
 • 11/17/2020
 • 10/6/2020
 • Jaarverslag 2019 Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard (afdoening T20-045)
 • 11/17/2020
 • 10/6/2020
 • Pilot wijk-GGD'er
 • 11/17/2020
 • 9/29/2020
 • Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020 - 2023
 • 11/17/2020
 • 9/29/2020
 • Jaarverslag 2019 Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
 • 11/17/2020
 • 9/29/2020
 • Bestemmingsplan Jongenhoeve, Benedenberg 90-96 Bergambacht
 • 11/17/2020
 • 9/29/2020
 • Septembercirculaire 2020
 • 11/17/2020
 • 9/29/2020
 • Stand van zaken ontwikkelingen PFAS
 • 11/17/2020
 • 9/22/2020
 • Jaarverslag 2019 Stichting Leergeld Zuid-Holland
 • 9/29/2020
 • 9/22/2020
 • Informerende huisbezoeken
 • 9/29/2020
 • 9/22/2020
 • Project afstoten overtollig gemeentelijk vastgoed
 • 9/29/2020
 • 9/22/2020
 • Beantwoording motie Waard18 (T20-046)
 • 9/29/2020
 • 9/18/2020
 • MooiMekkerland, uitspraken rechtbank d.d. 8 september 2020
 • 9/29/2020
 • 9/15/2020
 • Kwijtschelding huur sportaccommodaties
 • 9/29/2020
 • 9/15/2020
 • Verwerking lastenstijging sociaal domein
 • 9/16/2020
 • 9/11/2020
 • Gezondheidssituatie wethouder Bening
 • 9/29/2020
 • 9/9/2020
 • Vormgeven dekking Garantstelling bijdrage Algeracorridor
 • 9/29/2020
 • 9/9/2020
 • Brief ANBO over de Toolkit woonopgave senioren
 • 9/29/2020
 • 9/9/2020
 • Kwijtschelding huur sportaccommodaties
 • 9/29/2020
 • 9/2/2020
 • Afsluiting parkeerplaats Surfplas i.v.m. Corona
 • 9/29/2020
 • 9/2/2020
 • Minimabeleid voor dierenartskosten
 • 9/29/2020
 • 9/2/2020
 • Krimpenerwaards Kookboek
 • 9/16/2020
 • 9/2/2020
 • Call ZonMW-deelname onderzoek Vindplaatsen verborgen armen
 • 9/29/2020
 • 8/31/2020
 • Klimaatadaptatie Krimpenerwaard
 • 9/29/2020
 • 8/20/2020
 • Integraal verkeersveiligheidsplan
 • 9/29/2020
 • 8/20/2020
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2019
 • 9/29/2020
 • 7/29/2020
 • Incidentele subsidies als gevolg van coronacrisis
 • 9/29/2020
 • 7/28/2020
 • Inzicht kosten Sociaal Domein, kosten COVID 19 en Kaders en dekking 2021
 • 9/29/2020
 • 7/28/2020
 • Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • 9/29/2020
 • 7/28/2020
 • Verkenning financieringsmogelijkheden energiestransitie Stedin
 • 9/29/2020
 • 7/21/2020
 • Project herinrichting en optimalisatie Veerstoep Bergambacht
 • 9/29/2020
 • 7/21/2020
 • Hondenverordening
 • 9/29/2020
 • 7/21/2020
 • Projectplan Transitievisie Warmte e.a
 • 9/29/2020
 • 7/14/2020
 • Stedenbouwkundig plan Bolderkade
 • 9/29/2020
 • 7/14/2020
 • Regionale Projectenlijst Woningbouw MH 2019
 • 9/29/2020
 • 7/14/2020
 • Lokale uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg 2020-2021
 • 9/29/2020
 • 7/14/2020
 • Personeelsmonitor Gemeente 2019
 • 9/29/2020
 • 7/14/2020
 • Update Cheesevalley
 • 9/29/2020
 • 7/14/2020
 • Zuidbroek 143
 • 9/29/2020
 • 7/14/2020
 • Project Preventieteam (opvolging van Integrale Ingang)
 • 9/29/2020
 • 7/8/2020
 • Tijdelijke sporthal
 • 7/14/2020
Top