Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Moties

NummerDatumOnderwerpStatus
 • M20-062
 • 9/29/2020
 • Mogelijke rol alternatieve technieken en innovaties
 • Aangenomen
 • M20-060
 • 9/29/2020
 • Afstemming met andere RES-regio’s
 • Overgenomen
 • M20-056
 • 9/29/2020
 • Proactieve regisserende rol (deze motie is niet regionaal afgestemd)
 • Aangenomen
 • M20-067
 • 9/29/2020
 • Oprichten Regionaal Energie Fonds (REF) na aangenomen motie revolving fund
 • Aangenomen
 • M20-054
 • 9/29/2020
 • Uitwerking financiele haalbaarheid
 • Overgenomen
 • M20-058
 • 9/29/2020
 • MooiMekkerland – hoger beroep
 • Verworpen
 • M20-063
 • 9/29/2020
 • Leesbaar en transparant document
 • Overgenomen
 • M20-049
 • 9/29/2020
 • Regionale benadering
 • Verworpen
 • M20-051
 • 9/29/2020
 • Communicatie en participatie
 • Overgenomen
 • M20-059
 • 9/29/2020
 • MooiMekkerland, motie van wantrouwen
 • Aangehouden
 • M20-055
 • 9/29/2020
 • Versterken lokaal eigenaarschap
 • Aangenomen
 • M20-048
 • 9/29/2020
 • Behoud weidegrond
 • Aangenomen
 • M20-061
 • 9/29/2020
 • Financiële voordelen energietransitie
 • Aangenomen
 • M20-044 aangepast
 • 9/29/2020
 • Tiny houses
 • Aangenomen
 • M20-052
 • 9/29/2020
 • Hogere urgentie voor onderzoek
 • Aangenomen
 • M20-053
 • 9/29/2020
 • Regionale onderzoeksagenda
 • Aangenomen
 • M20-066
 • 9/29/2020
 • Laat de Nederlandse vlag wapperen in de raadzaal
 • Aangenomen
 • M20-045
 • 9/16/2020
 • Besluiten over formatie
 • Overgenomen
 • M20-040
 • 9/16/2020
 • Inzetten op preventie mbt zorgfraude
 • Aangehouden
 • M20-034
 • 9/16/2020
 • Kadernota 2021 - Aansluiten motie Zoetermeer
 • Aangenomen
 • M20-037
 • 9/16/2020
 • POH-jeugd
 • Aangehouden
 • M20-042
 • 9/16/2020
 • Grip op het Sociaal Domein
 • Ingetrokken
 • M20-036
 • 9/16/2020
 • Inzetten op kleinschaligheid
 • Aangenomen
 • M20-046
 • 9/16/2020
 • Uitnodigen minister Hoekstra
 • Aangenomen
 • M20-039
 • 9/16/2020
 • Vermindering inzet externe adviesbureaus
 • Overgenomen
 • M20-035
 • 9/16/2020
 • Afvloeiing wethouder Hofman-Verwoert.
 • Ingetrokken
 • M20-044
 • 9/16/2020
 • Tiny houses
 • Aangehouden
 • M20-043
 • 9/16/2020
 • Voorkomen preventief toezicht
 • Aangenomen
 • M20-047
 • 9/16/2020
 • Kadernota dekking en ambtities
 • Aangehouden
 • M20-041
 • 9/16/2020
 • Taskforce Wonen en Zorg
 • Aangehouden
 • M20-038
 • 9/16/2020
 • Inrichting revolving fund tbv schone energie en energiebesparing
 • Aangenomen
 • M20-033
 • 7/14/2020
 • Steun de boeren
 • Aangenomen
 • M20-020
 • 7/14/2020
 • 1e TRP, pag.23 Fietspaden Boezemmolen- en Hoornaarpad
 • Overgenomen
 • M20-023
 • 7/14/2020
 • Burgerparticipatie
 • Verworpen
 • M20-025
 • 7/14/2020
 • Zorg
 • Verworpen
 • M20-026
 • 7/14/2020
 • Zoektocht naar incidentele en structurele bezuinigingen
 • Overgenomen
 • M20-022
 • 7/14/2020
 • Lokale lasten - doorgeschoven naar 16 september
 • Aangehouden
 • M20-030
 • 7/14/2020
 • Geheim verklaarde bijlagen bij raadsvoorstellen
 • Ingetrokken
 • M20-028
 • 7/14/2020
 • Verankering van SDG's in jaarstukken - stemmen staakten, opnieuw in stemming 16 september 2020
 • M20-029
 • 7/14/2020
 • Lachgasgebruik in de APV
 • Aangenomen
 • M20-021
 • 7/14/2020
 • Bomen
 • Aangenomen
 • M20-031
 • 7/14/2020
 • Preventieteam
 • Verworpen
 • M20-024
 • 7/14/2020
 • Waardtafel-Strat. Visie-Panorama Krwrd
 • Verworpen
 • M20-032
 • 7/14/2020
 • Vervallen
 • M20-027
 • 7/14/2020
 • Huis van democratie
 • Verworpen
 • M20-013
 • 5/26/2020
 • Haastrecht - Bilwijk weidevogels
 • Verworpen
 • M20-007
 • 5/26/2020
 • Opvang weeskinderen vluchtelingenkampen
 • Aangenomen
 • M20-009
 • 5/26/2020
 • Intrekken beroep MooiMekkerland te Stolwijk
 • Verworpen
 • M20-008
 • 5/26/2020
 • Uitvoering versoepeling coronamaatregelen horeca
 • Ingetrokken
 • M20-015
 • 5/26/2020
 • College-spreekuur
 • Verworpen
Top