Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2019-025
 • M2019-024
 • M2019-023
 • M2019-022
 • Alle seinen op groen voor sneller bouwen in Lansingerland
 • 11-7-2019
 • M2019-021
 • Kunst in het Huis van de Samenleving - aangepast
 • 11-7-2019
 • M2019-020
 • Stop op plastic bij evenementen - gewijzigd
 • 11-7-2019
 • M2019-019
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 11-7-2019
 • M2019-018
 • Onderzoek naar betaald parkeren in de centra
 • 11-7-2019
 • M2019-017
 • Plan voor digitale dienstverlening
 • 11-7-2019
 • M2019-016
 • Samenwerken aan een groen schoolplein aan de Oudelandselaan
 • 11-7-2019
 • M2019-015
 • lncidentiële of structurele extra inzet op handhaving en fraudebestrijding
 • 11-7-2019
 • M2019-014
 • Seniorenwoningen
 • 11-7-2019
 • M2019-013
 • Kaderbrief 2020 - Starterslening
 • 11-7-2019
 • M2019-012
 • Kaderbrief 2020 - Wachttijd sociale huurwoning in Lansingerland
 • 11-7-2019
 • M2019-011
 • Motie vreemd aan de orde Vertraging bouw geluidsschermen HSL
 • 13-6-2019
 • Aangenomen
 • M2019-010
 • Motie vreemd aan de orde: Kaders nieuw bod sociale woningvoorraad Lansingerland
 • 23-5-2019
 • Verworpen
 • M2019-009
 • Motie vreemd aan de orde: Uitstel beslissing kapvergunning aan gemeente
 • 23-5-2019
 • Verworpen
 • M2019-008
 • Motie vreemd aan de orde: evenementen
 • 18-4-2019
 • Aangenomen
 • M2019-007
 • Motie vreemd aan de orde: De Nederlandse vlag is van ons allemaal!
 • 18-4-2019
 • Aangenomen
 • M2019-006
 • Motie vreemd aan de orde: Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland
 • 28-3-2019
 • Aangenomen
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Motie afgehandeld met plaatsing van brief U19.03009 d.d. 23 mei 2019 op het RIS.
 • 23-5-2019
 • M2019-005
 • Zonering Rottemerengebied in de gemeente Lansingerland
 • 28-3-2019
 • Verworpen
 • M2019-004
 • Motie vreemd aan de orde: Standplaatshouders Berkel en Rodenrijs
 • 28-3-2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Een eerste afspraak met de betrokkenen is gepland. De raad wordt in ieder geval voor het zomerreces schriftelijk geïnformeerd.
 • M2019-003
 • Foodtruckfestival Koningsdag
 • 21-2-2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Is invulling aan gegeven en de raad daarover geïnformeerd met brief U19.02448 d.d. 22 maart 2019.
 • M2019-002
 • Toegankelijkheid ingekomen stukken
 • 21-2-2019
 • Aangenomen
 • GRIFFIE
 • 23-5-2019
 • M2019-001
 • GR Schadevergoedingsschap HSL-zuid/A16/A4 - toepassen artikel 17 WGR
 • 31-1-2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Op 4 februari 2019 is Ton van Engen per mail op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenteraad. Ton van Engen heeft gereageerd dat het schap zal voldoen aan de aangenomen motie. De motie wordt op de agenda geplaatst voor de vergadering van het nieuwe algemeen bestuur.
 • M2018-035
 • Motie vreemd aan de orde: Gedogen dat standplaatshouders zondag 23 december 2018 hun plaats kunnen innemen
 • 20-12-2018
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • Gedoogbesluit (t19.00804) opgemaakt, gepubliceerd en naar de betrokkenen gecommuniceerd. Later in corsa geboekt zodoende T19 nummer.
 • 31-1-2019
 • M2018-034
 • Motie vreemd aan de orde: opschorten onderhandelingen door college omtrent Huis van de Samenleving
 • 20-12-2018
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Q2 - 2019.
 • M2018-033
 • Mosquito's
 • 20-12-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-032
 • Kinderpardongemeente
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Aangezien de stemmen staakten, is deze motie toegevoegd als bespreekpunt aan de raadsagenda van 20/12. In de vergadering van 20/12 is de motie verworpen. Afgehandeld.
 • 31-1-2019
 • M2018-031
 • De raad stelt de kaders bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen
 • 29-11-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.02400 d.d. 24 april 2019.
 • 23-5-2019
 • M2018-030
 • Onderzoek naar beschermingswaardigheid bomen in privé bezit
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-029
 • Parkeren Berkel Centrum
 • 29-11-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • M2018-028
 • Geen onacceptabele geluidsoverlast
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-027 extra
 • Stemoverzicht begrotingsraad 1 november 2018 moties 2018-14 t/m 27
 • 1-11-2018
 • M2018-027
 • Sneller uitvoering geven aan motie M2017-054 verduurzamen energieconsumptie zwembad
 • 1-11-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Het onderzoek naar het verduurzamen van de energieconsumptie van het zwembad wordt in Q2 - 2019 uitgevoerd.
 • M2018-026
 • Opschorten uitvoering collegebesluit verhuur Rabobank in hal gemeentehuis
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-025
 • Sneller van gas los
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-024
 • Onderzoek gratis OV AOWers met een laag inkomen
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-023
 • Monitoren realisatie tenminste 20 procent woningen in het sociale segment
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-022
 • Halfjaarlijkse informatie aan de raad over sneller bouwen
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-021
 • Motie omtrent onderzoek armoede in Lansingerland
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-020
 • CO2 neutrale kassen
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-019
 • Voorschoolse en vroegtijdige educatie (VVE)
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-018
 • Die ballon gaat niet meer op
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-017
 • Integrale visie op mobiliteit en bereikbaarheid Lansingerland
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-016
 • Stimuleren groene schoolpleinen in Lansingerland
 • 1-11-2018
 • Aangenomen
 • Afgehandeld. Wij hebben alle scholen in Lansingerland in december 2018 een brief gestuurd met alle informatie (U18.11613).
 • 20-12-2018
 • M2018-015
 • Anti speculatie beding
 • 1-11-2018
 • Aangenomen
 • Afgehandeld. Dit is een van de instrumenten. Deze mogelijkheid wordt opgenomen in de te actualiseren nota grondbeleid en de te actualiseren woonvisie. De daadwerkelijke inzet wordt per project gebruikt.
 • 20-12-2018
 • M2018-014
 • Duurzaamheid
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-013
 • Duurzaamheid
 • 12-7-2018
 • Verworpen
 • M2018-012
 • OZB
 • 12-7-2018
 • Verworpen