Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2019-003
 • Foodtruckfestival Koningsdag
 • 21-2-2019
 • Aangenomen
 • M2019-002
 • Toegankelijkheid ingekomen stukken
 • 21-2-2019
 • Aangenomen
 • M2019-001
 • GR Schadevergoedingsschap HSL-zuid/A16/A4 - toepassen artikel 17 WGR
 • 31-1-2019
 • Aangenomen
 • M2018-035
 • Motie vreemd aan de orde: Gedogen dat standplaatshouders zondag 23 december 2018 hun plaats kunnen innemen
 • 20-12-2018
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • Gedoogbesluit (t19.00804) opgemaakt, gepubliceerd en naar de betrokkenen gecommuniceerd. Later in corsa geboekt zodoende T19 nummer.
 • 31-1-2019
 • M2018-034
 • Motie vreemd aan de orde: opschorten onderhandelingen door college omtrent Huis van de Samenleving
 • 20-12-2018
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • M2018-033
 • Mosquito's
 • 20-12-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-032
 • Kinderpardongemeente
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Aangezien de stemmen staakten, is deze motie toegevoegd als bespreekpunt aan de raadsagenda van 20/12. In de vergadering van 20/12 is de motie verworpen. Afgehandeld.
 • 31-1-2019
 • M2018-031
 • De raad stelt de kaders bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen
 • 29-11-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • M2018-030
 • Onderzoek naar beschermingswaardigheid bomen in privé bezit
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-029
 • Parkeren Berkel Centrum
 • 29-11-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2019.
 • M2018-028
 • Geen onacceptabele geluidsoverlast
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-027 extra
 • Stemoverzicht begrotingsraad 1 november 2018 moties 2018-14 t/m 27
 • 1-11-2018
 • M2018-027
 • Sneller uitvoering geven aan motie M2017-054 verduurzamen energieconsumptie zwembad
 • 1-11-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • M2018-026
 • Opschorten uitvoering collegebesluit verhuur Rabobank in hal gemeentehuis
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-025
 • Sneller van gas los
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-024
 • Onderzoek gratis OV AOWers met een laag inkomen
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-023
 • Monitoren realisatie tenminste 20 procent woningen in het sociale segment
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-022
 • Halfjaarlijkse informatie aan de raad over sneller bouwen
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-021
 • Motie omtrent onderzoek armoede in Lansingerland
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-020
 • CO2 neutrale kassen
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-019
 • Voorschoolse en vroegtijdige educatie (VVE)
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-018
 • Die ballon gaat niet meer op
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-017
 • Integrale visie op mobiliteit en bereikbaarheid Lansingerland
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-016
 • Stimuleren groene schoolpleinen in Lansingerland
 • 1-11-2018
 • Aangenomen
 • Afgehandeld. Wij hebben alle scholen in Lansingerland in december 2018 een brief gestuurd met alle informatie (U18.11613).
 • 20-12-2018
 • M2018-015
 • Anti speculatie beding
 • 1-11-2018
 • Aangenomen
 • Afgehandeld. Dit is een van de instrumenten. Deze mogelijkheid wordt opgenomen in de te actualiseren nota grondbeleid en de te actualiseren woonvisie. De daadwerkelijke inzet wordt per project gebruikt.
 • 20-12-2018
 • M2018-014
 • Duurzaamheid
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • M2018-013
 • Duurzaamheid
 • 12-7-2018
 • Verworpen
 • M2018-012
 • OZB
 • 12-7-2018
 • Verworpen
 • M2018-011
 • Met openbare tapkranen van Dunea bijdragen aan milieudoelstellingen
 • 12-7-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-010
 • Integraal Huisvestingsplan PO
 • 12-7-2018
 • Verworpen
 • M2018-009
 • Sociale energietransitie
 • 12-7-2018
 • Verworpen
 • M2018-008
 • Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren
 • 14-6-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Dit wordt meegenomen naar het eerstvolgende bestuurlijk overleg.
 • M2018-007
 • Motie vreemd aan de orde: Saldo nul A13/A16 (A16 Rotterdam)
 • 22-2-2018
 • Verworpen
 • M2018-006
 • Motie vreemd aan de orde: Meten is Weten (A16)
 • 22-2-2018
 • Ingetrokken
 • M2018-005
 • Motie vreemd aan de orde: Ondertekenen Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw
 • 22-2-2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Dit convenant is door wethouder Heuvelink ondertekend op basis van het collegebesluit.
 • M2018-004
 • Motie vreemd aan de orde: Toekomstige verkeersituatie na realisatie Berkel-centrum west (Boerhaavestraat, Gemeentewerf en Laan van Romen
 • 22-2-2018
 • Verworpen
 • M2018-003
 • Motie vreemd aan de orde: (Fiets)veiligheid van en naar scholen en sportvelden nieuwbouwplan Berkel Centrum
 • 1-2-2018
 • Aangenomen
 • RO
 • Afgehandeld met brief U18.05312.
 • M2018-002
 • Motie vreemd aan de orde: Inrichten chill plekken
 • 1-2-2018
 • Verworpen
 • M2018-001
 • Motie vreemd aan de orde: Aansluiten bij de Statiegeldalliantie
 • 1-2-2018
 • Aangenomen
 • B&O
 • Afgehandeld met brief U18.02013.
 • M2017-060
 • Motie vreemd aan de orde: Deelname WaarStaatJeGemeente-onderzoek
 • 21-12-2017
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Afgehandeld met brief U18.11708.
 • M2017-059
 • Motie van afkeuring
 • 21-12-2017
 • Verworpen
 • M2017-058
 • VOG-leges voor vrijwilligers
 • 21-12-2017
 • Aangenomen
 • PZ
 • Afgehandeld met brief U18.09102.
 • M2017-057
 • Onze (jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar
 • 30-11-2017
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college doet onderzoek en verzendt in Q1 -2019 een brief aan de gemeenteraad over de resultaten van dit onderzoek en de vervolgacties.
 • M2017-056
 • Hellingbaan gemeentehuis Lansingerland
 • 2-11-2017
 • Verworpen
 • M2017-055
 • VVE tekort
 • 2-11-2017
 • Ingetrokken
 • M2017-054
 • Verduurzamen energieconsumptie zwembad
 • 2-11-2017
 • Aangenomen
 • V&H
 • Wij integreren dit onderzoek in onze aanpak en informeren de raad hierover bij de P&C producten en/of bij onze jaarlijkse evaluatie en jaaractieplan. Afgehandeld.
 • 22-2-2018
 • M2017-053
 • Energieneutrale scholen
 • 2-11-2017
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wij verwerken deze motie in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO). Dit IHP PO leggen we einde 2019 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
 • M2017-052
 • Percentage zelf opwekken energie vergroten
 • 2-11-2017
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Na het vaststellen van de visie in december 2018 stellen wij uitvoeringsplannen op, waarvan het onderwerp ‘zelf energie opwekken’ onderdeel is.
 • M2017-051
 • Schuldquote
 • 2-11-2017
 • Aangenomen
 • FIN
 • In brief U18.04662 is een bijgewerkte prognose met toelichting aan de raad gepresenteerd.
 • M2017-050
 • Jongerenwerk Bleiswijk/Pecto's
 • 2-11-2017
 • Aangenomen
 • E&MO
 • Aan deze motie is invulling gegeven middels raadsbrief U17.15430 (verzonden: 12 januari 2018).
 • 1-2-2018