Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 16-7-2019
 • 190521 Brief aan Raad betr. Informatie over motie klantreizen
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 16-7-2019
 • 190529 Brief aan Raad betr. Maatregelen verkeersveiligheid N209
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 15-7-2019
 • 190715 Brief aan de raad betr. standplaatsen Berkel centrum
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-7-2019
 • 190712- Brief aan de raad betr. bouwrijpmaken Berkel Centrum West
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-7-2019
 • 190712 Brief aan raad betr. CO2-voetafdruk
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 11-7-2019
 • 190711 Brief aan de raad betr. woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder, Berkel en Rodenrijs
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 10-7-2019
 • 190710 Brief aan de raad betr. verduurzamen gemeentelijk vastgoed
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 10-7-2019
 • 190710 Brief aan de raad betr. Voorontwerpbestemmingsplan Bergweg Zuid ten noorden van 124
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 9-7-2019
 • 190705 Brief aan Raad betr Onderzoek rekenkamer Burgerparticipatie
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 8-7-2019
 • 190708 Brief aan raad betr. geactualiseerd meerjarenbeleid en jaarlijkse uitvoeringsprogramma's omgevingsrecht
 • 3-10-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 8-7-2019
 • 190708 Brief aan raad betr. benoeming lid Raad van Toezicht van Scholengroep Holland
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 3-7-2019
 • 190703 Brief aan raad betr. proces Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs
 • 18-7-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 3-7-2019
 • 190703 Brief aan raad betr. Uitspraak inzake bestemming bedrijf Gebr. Van der Voort, Noordersingel 127a te Berkel en Rodenrijs
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 3-7-2019
 • 190703 Brief aan raad betr. vestiging internationaal bedrijf in Lansingerland
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 3-7-2019
 • 190703 Brief aan Raad betr. Stand van zaken Wilderszijde U19.04616
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 2-7-2019
 • 190702 Brief aan Raad betr. Meicirculaire 2019 en CAO 2019-2020 U19.05555
 • 11-7-2019
 • E - Overig
 • 2-7-2019
 • 190702 Brief aan raad betr. informatie Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 28 juni 2019
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 2-7-2019
 • 190702 Brief aan raad betr. afhandeling toezegging T2019-040 risicovolle gasleidingen
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 1-7-2019
 • 190701 Brief aan cie. Samenleving betr. mogelijke sluiting kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 1-7-2019
 • 190701 Brief aan raad betr. afhandeling toezegging T2019-026 verkeersveiligheid Bolwerk-Oost
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 28-6-2019
 • 1906 Brief aan raad betr. informatie over CO2 voetafdruk
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 28-6-2019
 • 190628 Brief aan raad betr. Regionale Energiestrategie
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-6-2019
 • 190625 Brief aan raad betr. maandelijkse voortgangsrapportage VenV, A16 Rotterdam, HSL en RTHA juli 2019 + update Windas
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-6-2019
 • 190625 Brief aan Raad betr. Motie evenementen U19.05411
 • 3-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-6-2019
 • 190625 Brief aan raad betr. nadere duiding onderwerpen Kaderbrief 2020
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-6-2019
 • 190625 Brief aan raad betr. verantwoordingsinformatie basisregistraties BAG en BGT 2018
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-6-2019
 • 190625 Brief aan raad betr. erratum jaarrapportage sociaal domein 2018
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-6-2019
 • 190625 Brief aan raad betr. glasvezel in de buitengebieden van Lansingerland
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 24-6-2019
 • 190624 Brief aan raad betr. reactie op anonieme brief
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 20-6-2019
 • 190620-Brief aan cie. Ruimte betr. nadere invulling behandeling bestemmingsplan Oudeland
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 19-6-2019
 • 190619 Brief aan Raad betr. Reactie op brief m.b.t. bestemmingsplan Oudeland U19.05299
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 19-6-2019
 • 190619 Brief aan raad betr. jaarverslag klachten 2018
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 19-6-2019
 • 190619 Brief aan CIE AB betr. Visie op dienstverlening U19.05224
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 19-6-2019
 • 190619 Brief aan Raad betr. Recreatieve bebording U19.03794
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 18-6-2019
 • 190618 Brief aan Raad betr. Brand Veilingweg 17 juni 2019 U19.05245
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 17-6-2019
 • 190617 Brief aan raad/cie. AB over vergunningenstop standplaatsen Berkel Centrum
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 17-6-2019
 • 190617 Brief aan raad betr. bedrijfsverplaatsing Noordersingel 127a te Berkel en Rodenrijs
 • A - Ter informatie
 • 14-6-2019
 • 190614 Brief aan raad betr. zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 13-6-2019
 • 190613 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw twee woningen tegenover Noordeindseweg 117a U19 04147
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 13-6-2019
 • 190613 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw woning Meeweg 45 U19 04442
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-6-2019
 • 190612 Brief aan cie. AB betr. behandeling visie dienstverlening
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-6-2019
 • 190612 Brief aan de raad betr. wijziging BTW huurtarieven binnensportaccommodaties 2019-2020
 • 3-10-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-6-2019
 • 190612 Brief aan Raad betr. Transformatie jeugdhulp: Stand van zaken en verdere aanpak U19 04567
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 11-6-2019
 • 190611 Brief aan Raad betr. Realisatieovereenkomst Westpolder U19.01658
 • 18-7-2019
 • A - Ter informatie
 • 11-6-2019
 • 190611 Brief aan Raad betr Kosten overdracht gronden Prisma U18 11383
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 7-6-2019
 • 190607 Brief aan Raad betr. Woonbehoefteonderzoek Bleiswijk U19.04976
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 7-6-2019
 • 190607 Brief aan CIE AB betr. Behandeling visie dienstverlening U19.05007
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 6-6-2019
 • 190606 Brief aan Raad betr. Maandelijkse voortgangsrapportage V&V, A16, HSL en RTHA juni 2019 U19.04777
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 6-6-2019
 • 190606 Brief aan cie. Ruimte betr. bespreekpunt HSL in cie. Ruimte van 11 juni 2019
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 6-6-2019
 • 190606 Brief aan Raad betr. Werken Werkt! Uivoeringsplan participatie en re-integratie 2019-2021 U19.04052
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering