Brieven en memo's

DatumOnderwerp
 • 21-1-2019
 • 190121 Brief aan raad betr. terugkoppeling BCEV MRDH 22 november 2018
 • 15-1-2019
 • 190115 Brief aan raad betr. Voortgangsrapportage gemeentelijk vastgoed
 • 15-1-2019
 • 190115 Brief aan raad betr. Schade zwembad de Windas
 • 10-1-2019
 • 190110 Brief aan raad betr. voortgangsrapportage verkeer en vervoer januari 2019
 • 10-1-2019
 • 190110 Brief aan raad betr. FinanciĆ«le actualisatie Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
 • 9-1-2019
 • 190109 Brief aan Raad betr Collegereactie bespreekstuk invoeren MKB toets CIE AB U19.00082
 • 9-1-2019
 • 190109 Brief aan cie. Samenleving betr. voorlopige toekenning subsidie sociaal domein
 • 4-1-2019
 • 190104 Brief aan raad betr. rapport burgerpeiling 'Waar staat je gemeente' 2018
 • 21-12-2018
 • 181221 Brief aan raad betr. planning afwegingskader terrassen
 • 21-12-2018
 • 181221 Beantwoording technische vragen Lansingerland Duurzaam nav bespreking in de commissie ruimte 4-12-2018
 • 21-12-2018
 • 181221 Brief aan de raad betr. MRDH Klankbordgroep
 • 20-12-2018
 • 181220 Brief aan raad betr. nieuwe directeur 3B Wonen
 • 20-12-2018
 • 181220 Brief aan Raad betr. Stand van zaken acties omgevingswet U18.11762
 • 20-12-2018
 • 181219 Brief aan Raad betr. Evaluatie begrotingsproces/toezegging T2018-085 U18.11732
 • 20-12-2018
 • 181220 Brief aan raad betr. toelichting uren RO
 • 20-12-2018
 • 181220 Brief aan raad betr. stand van zaken beleidsaccent 'de leraar trekt aan de bel'
 • 19-12-2018
 • 181219 Brief aan Raad betr Ensia verantwoording BRP en PUN T2018-087 U18 11636
 • 19-12-2018
 • 181219 Brief aan Raad betr. Huis van de Samenleving U18.11216
 • 19-12-2018
 • 181219 Brief aan Raad betr Parkeren Berkel centrum oost: toezegging T2018-052 U18.11507
 • 19-12-2018
 • 181219 Brief aan raad betr. Berkel Centrum Oost (Hergerborch)
 • 19-12-2018
 • 181219 Brief aan raad betr. ontwikkelingen Welzijn Lansingerland
 • 19-12-2018
 • 181219 Brief aan de raad betr. Aandeelhouderscommisie Eneco d.d. 14 december 2018
 • 18-12-2018
 • 181218 Brief aan raad betr. tussentijds Bibob onderzoek
 • 17-12-2018
 • 181217 Brief aan de raad betr. persbericht verkoop Eneco
 • 14-12-2018
 • 181214 Brief aan raad betr. ontwerp-bestemmingsplan Rodenrijsweg 127-129
 • 14-12-2018
 • 181214 Brief aan raad betr. APV Lansingerland 2019
 • 13-12-2018
 • 181213 Brief aan raad betr. actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp
 • 12-12-2018
 • 181212 Brief aan raad betr. jaarverslag leerplicht schooljaar 2017-2018
 • 12-12-2018
 • 181212 Brief aan raad notitie stand van zaken Samenwerkingsagenda RTHA
 • 11-12-2018
 • 181212 Brief aan Agendacommissie betr. Beeldvorming over Toezicht handhaving en calamiteiten in het sociaal domein U18 11733
 • 6-12-2018
 • 181128 Brief aan Raad betr Jaarverslag Welstandscommissie 2017 U18 10769
 • 6-12-2018
 • 181106 Brief aan Raad betr Evaluatie pilot ambtelijk afdoen van bezwaren U18 09232
 • 6-12-2018
 • 181206 Brief aan Raad betr Principebesluit Hoefweg 184-186 U18.11812
 • 3-12-2018
 • 181203 Brief aan raad betr. bespreekstuk Sociale Woningvoorraad cie. Ruimte
 • 3-12-2018
 • 181203 Brief aan raad betr. uitbreiding parkeerschijfzone Rodenrijs
 • 29-11-2018
 • 181129 Brief aan CIE AB betr Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG U18 11153
 • 29-11-2018
 • 181129 Regionale afspraken MIRT 21 november 2018
 • 22-11-2018
 • 181122 Brief aan raad update stand van zaken Vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
 • 22-11-2018
 • 181122 Brief aan raad betr. benoeming concerndirecteuren
 • 22-11-2018
 • 181122 Brief aan raad betr. bestemmingsplan "Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs"
 • 16-11-2018
 • 181116 Brief aan cie. Algemeen Bestuur betr. vragen over raadsvoorstel betr. Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing
 • 16-11-2018
 • 181116 Brief aan raad betr. Onderzoeksplan 2019 o.g.v. artikel 213a Gemeentewet
 • 15-11-2018
 • 181115 Brief aan raad betr. Regionale Energie Strategie
 • 15-11-2018
 • 181115 Brief aan raad betr. Project Herinrichting Noordeindseweg
 • 15-11-2018
 • 181115 Memo aan cie. Ruimte betr. vragen over straatverlichting op de Andrea Domburgsingel
 • 15-11-2018
 • 181115 Brief aan raad betr. informatie Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 15 oktober 2018
 • 15-11-2018
 • 181115 Brief aan raad betr. beantwoording vragen uit cie. AB over Centraal Tellen
 • 15-11-2018
 • 181115 Brief aan raad betr. toegankelijkheid van de stemlokalen
 • 13-11-2018
 • 181112 Memo aan CIE Ruimte betr actualiteiten openbare ruimte T18 12370
 • 13-11-2018
 • 181113 Brief aan Raad betr Rapportage interbestuurlijk toezicht 2017 U18 10975