Brieven en memo's

DatumOnderwerp
 • 22-3-2019
 • 190322 Brief aan raad betr. Opleggen geheimhouding bijlage raadsvoorstel Kindcentrum Rodenrijs
 • 21-3-2019
 • 190320 Brief aan Raad betr. Randstad koopstromenonderzoek 2018 U19.02206
 • 19-3-2019
 • 190319 Brief aan Raad betr. Afdoeningsvoorstel motie stimulering groene schoolpleinen in Lansingerland U19.01808
 • 19-3-2019
 • 190315 Brief aan Raad betr. Informatie Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 5 maart 2019 U19.02002
 • 15-3-2019
 • 190315 Brief aan de raad betr. principe-besluit Bergweg-Zuid 90 te Bergschenhoek
 • 15-3-2019
 • 190315 Brief aan raad betr. Beeldvormende avond Cultuurhuis Berkel
 • 13-3-2019
 • 190311 Brief aan Raad en CIE AB betr. Motie Foodtruckfestival U19 02123
 • 12-3-2019
 • 190312 Brief aan de raad betr. standplaatsen Berkel Centrum
 • 9-3-2019
 • 190309 Memo aan cie. Ruimte over voortgangsrapportage V&V, A16, HSL en RTHA
 • 28-2-2019
 • 190227 Brief aan Raad betr. Informatiebrief Provinciaal onderzoek naar lood in de bodem U19.01186
 • 26-2-2019
 • 190226 Brief aan raad betr. Visie op sport en bewegen Lansingerland Scoren met sport
 • 26-2-2019
 • 190225 Brief aan Raad betr afhandeling toezegging T2018-015 Verkeersmaatregelen sportpark Het Hoge Land U19.01378
 • 25-2-2019
 • 190219 Brief aan Raad betr. Evaluatie pilot Right to Challenge dierenweide, Leeuwenkuil U19.00203
 • 21-2-2019
 • 190221 Brief aan raad betr. informatie aandeelhouderscommissie Eneco
 • 21-2-2019
 • 190220 Brief aan Raad betr. Principebesluit Rodenrijseweg 63 U18.11496
 • 21-2-2019
 • 190221 Brief aan cie Samenleving betr. Integraal beleid voor toezicht en handhaving in het sociaal domein 2019-2022
 • 21-2-2019
 • 190221 Brief aan raad betr. Kaders Afvalbeleid
 • 19-2-2019
 • 190215 Brief aan raad betr. Ontwerpbestemmingsplan Chrysantenweg 42
 • 19-2-2019
 • 190215 Brief aan raad betr. Ontwerp projectafwijkingenbesluit (PAB), Tuinweg 2a in Bergschenhoek U19.00639
 • 19-2-2019
 • 190219 Brief aan raad betr. MRDH klankbordgroep
 • 19-2-2019
 • 190212 Brief aan raad betr. Motie 'Onze (jeugd-) zorg houdt niet op bij 18 jaar' U19.00958
 • 18-2-2019
 • 190218 Brief aan raad betr. samenwerkingsovereenkomst A12-Corridor
 • 15-2-2019
 • 190215 Brief aan raad betr. Bestuurlijke opdracht 'inventarisatie contexten ontwikkeling gebied Bleizo-West'
 • 14-2-2019
 • 190214 Brief aan raad betr. verloop jaarwisseling 2018/2019
 • 14-2-2019
 • 190214 Brief aan raad betr. Aanvullende informatie vaststelling bestemmingsplan Wethouder Schipperstraat
 • 7-2-2019
 • 190206 Brief aan Raad betr. Warmteleiding over Oost U19 01051
 • 7-2-2019
 • 190207 brief aan Raad betr. Huurtarieven culturele verenigingen T2018-081 U19.00679
 • 7-2-2019
 • 190207 Brief aan de raad betr. voorontwerp-bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord deellocatie B
 • 7-2-2019
 • 190207 Brief aan raad en BAC betr. planning afronding accountantscontrole
 • 7-2-2019
 • 190207 Brief aan Raad betr. Principebesluit Noordersingel 2 U18. 12374
 • 6-2-2019
 • 190205 Brief aan Raad betr. afhandeling toezegging T2018-078 Inzet van Sluipwespen tegen overlast honingdauw/bladluis
 • 4-2-2019
 • 190204 Brief aan raad betr. vernieuwd protocol voor calamiteiten en incidenten in het sociaal domein
 • 31-1-2019
 • 190131 Brief aan de raad betr. ondertekening Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030
 • 30-1-2019
 • 190130 Brief aan raad betr. cliĆ«ntenervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo
 • 30-1-2019
 • 190130 Brief aan de raad over de vloeren van het gemeentehuis
 • 30-1-2019
 • 190130 Brief aan raad betr. voorstel indexeringspercentage 2020 begroting gemeenschappelijke regelingen
 • 30-1-2019
 • 190130 Bref aan raad betr. voortgang Vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
 • 30-1-2019
 • 190130 Brief aan raad betr. Gemeentefonds decembercirculaire 2018
 • 25-1-2019
 • 190124 Brief aan raad betr. Principebesluit vervangende nieuwbouw Julianastraat - Pr. Bernhardlaan
 • 24-1-2019
 • 190123 Brief aan Raad betr. Dienstreis wethouder naar Fruit Logistica 2019 in Berlijn Messe U19 00160
 • 24-1-2019
 • 190124 Brief aan raad betr. integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • 24-1-2019
 • 190124 Brief aan raad betr. Project Fietsverbinding Berkelsdijkje U19 00444
 • 24-1-2019
 • 190124 Brief aan Raad betr. Herontwikkeling locatie Treurniet U19 00306
 • 24-1-2019
 • 190123 Brief aan raad betr markt en capaciteitsanalyse p c locaties U18 11817
 • 24-1-2019
 • 190124 Brief aan raad betr. Kostenramingen project fietsverbinding Berkelsdijkje U18 10921
 • 24-1-2019
 • 190124 Brief aan raad betr. definitieve aanwijzing chillplekken
 • 21-1-2019
 • 190121 Brief aan raad betr. terugkoppeling BCEV MRDH 22 november 2018
 • 15-1-2019
 • 190115 Brief aan raad betr. Voortgangsrapportage gemeentelijk vastgoed
 • 15-1-2019
 • 190115 Brief aan raad betr. Schade zwembad de Windas
 • 10-1-2019
 • 190110 Brief aan raad betr. voortgangsrapportage verkeer en vervoer januari 2019