Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 23-5-2019
 • 190521 Brief aan Raad betr. Verkoopverbod lachgas U19.04400
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 23-5-2019
 • 190522 Brief aan raad betr. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 22-5-2019
 • 190522 Brief aan de raad betr. technische toelichting Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 21-5-2019
 • 190521 Brief aan raad betr. gebouw Pectos
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 20-5-2019
 • 190516 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw woning op het perceel aan de Rodenrijseweg 179 U19.03572
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 16-5-2019
 • 190516 Brief aan raad betr. EXPO Lansingerland-Kunst en erfgoed in de openbare ruimte en Museum Lansingerland
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 16-5-2019
 • 190516 Brief aan Raad betr. Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 U19.03797
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 16-5-2019
 • 190516 Brief aan raad betr. principebesluit bouw levensloopbestendige woningen dr. Vlamingstraat
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 15-5-2019
 • 190513 Brief aan Raad betr. Afhandeling toezegging 2017-090 in iedere kern een watertappunt U19.02664
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 15-5-2019
 • 190515 Brief aan raad betr. ontwikkelingen in de verduurzaming van de openbare ruimte
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 15-5-2019
 • 190515 Brief aan Raad betr. Extra avondopenstelling Publieksbalies U19.03937
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan Raad betr. Verlengen Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam U19.03756
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190509 Brief aan Raad betr. Ontwerpbestemmingsplan A16 Rotterdam deel Lansingerland U18. 08941
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan Raad betr. Voorgangsrapportage 2018 uitvoeringsmaatregelen 'Woonvisie LSL 2015-2020' U18.11987
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan CIE Ruimte betr. Rondvraag L3B in CIE Ruimte, Venstertijden pollers Herenstraat U19.04208
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan Raad betr. Beeldvorming bij Kaderbrief 2020 U19.03111
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 13-5-2019
 • 190513 Brief aan cie. Samenleving betr. subsidieregelingen 2020
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 9-5-2019
 • Brief aan commissie ruimte betr. Rondvraag VVD in commissie ruimte - verkeerscirculatie Bergschenhoek en Bleiswijk
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 9-5-2019
 • Brief aan CIE Ruimte betr. rondvraag L3B in CIE ruimte, Grenscorrectie woningbouwlocatie Hordijk U19.04156
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 7-5-2019
 • 190507 Brief aan raad betr. pilot terrassen
 • 7-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 2-5-2019
 • 190502 Brief aan raad betr. maandelijkse voortgangsrapportage verkeer en vervoer, RTHA, HSL, A16
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 2-5-2019
 • 190502 Brief aan raad betr. Vervoerplannen 2020
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 1-5-2019
 • 190501 Brief aan raad betr. economische impuls bedrijventerrein Klappolder
 • 23-5-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 30-4-2019
 • 190430 Brief aan raad betr. brief van provincie over bod Lansingerland
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-4-2019
 • 190425 Brief aan raad betr. projectafwijkingsbesluit Tuinweg 2a in Bergschenhoek
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-4-2019
 • 190425 Bestuurlijke reactie college op amendement VVD grondbeleid antispeculatie
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 24-4-2019
 • 190424 Brief aan de raad betr. ontwerpgeurverordening Noordeindseweg 11b te Berkel
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 24-4-2019
 • 190424 Brief aan raad betr. afdoeningsvoorstel motie "De raad stelt kaders"
 • 23-5-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 24-4-2019
 • 190424 Brief aan raad betr. collegeverklaring ENSIA 2018 inzake Informatiebeveiliging Digid en Suwinet
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 23-4-2019
 • 190423 Brief aan de raad betr. bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 23-4-2019
 • 190423 Brief aan raad betr. positieve zienswijze voorgenomen fusie Havensteder en Eendracht
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 23-4-2019
 • 190423 Brief aan raad betr. afhandeling motie 2019-006 hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 19-4-2019
 • 190419 Brief aan raad en cie. AB over standplaatsen Berkel en Rodenrijs
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 19-4-2019
 • 190419 Brief aan raad betr. ontwerp-bestemmingsplan Hordijk lokatie
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 18-4-2019
 • 190418 Brief aan cie. Ruimte betr. jaarrapportage DCMR meldingen RTHA 2018
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 16-4-2019
 • 190412 Brief aan Raad betr Bestuurlijke opdracht 'Inventarisatie contexten ontwikkeling gebied Bleizo-West' U19 00628
 • 23-5-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 16-4-2019
 • 190415 Brief aan Raad betr Informatie aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 12 april 2019
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 15-4-2019
 • 190415 Extra informatie Nota Grondbeleid
 • 18-4-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-4-2019
 • 190412 Brief aan de raad betr. achtervangovereenkomst waarborgfonds sociale woningbouw
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-4-2019
 • 190412 Brief aan raad betr. verzoek aan Rotterdam naamgeving Chabotplein
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-4-2019
 • 190412 Reactie om ingekomen stuk met referentie A08-Urgente brief aan de raad over bestemmingsplan
 • 10-4-2019
 • 190409 Brief aan Raad betr. Zienswijze op nota Reikwijdte en Detailniveau voor PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050 U19.02931
 • 10-4-2019
 • 190410 Brief aan Raad betr. Opening station Lansingerland-Zoetermeer U19.03226
 • 10-4-2019
 • 190409 Brief aan Raad betr Brand Merenweg U19.03160
 • 10-4-2019
 • 190409 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw woning tussen Noordersingel 72 en 74 U19.02326
 • 10-4-2019
 • 190402 Brief aan Raad betr. Invulling Centrummanagement U19.02557
 • 9-4-2019
 • 190402 Brief aan CIE Ruimte betr. vragen n.a.v. voortgangsrapportage 2 april 2019 U19.02973
 • 8-4-2019
 • 190408 Brief aan raad betr. jaaractieplan Integrale Veiligheid 2019
 • 4-4-2019
 • 190404 Brief aan de raad betr. stand van zaken warmteleiding over Oost
 • 4-4-2019
 • 190402 Brief aan CIE Ruimte betr. Aanbieden brief provincie aanbod sociale voorraad U19.02953