Moties (iBabs)

ID BabsIndiener(s)OnderwerpDatum ingediendDatumStatusAfgedaan
 • 401
 • Aangenomen Motie fracties CDA, GroenLinks, GBLV, D66 inzake Verlagen maximumsnelheid A4 en A12 bij woonwijken. (500013). ID 401.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Aangenomen
 • 404
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, GL, D66, GBLV inzake Stoppen vluchten helikopterhaven Ypenburg (500110). ID 404.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • 402
 • Unaniem aangenomen Motie fracties GBLV, D66, CDA, PvdA inzake Ontwerpactieplan Geluid. (500085). ID 402.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • 403
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, GL, D66 inzake Ontwerpactieplan Geluid 2018-2023. (500095). ID 403.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • Verworpen Motie fracties GBLV en GroenLinks inzake Afstand nemen Nashville-verklaring (508893). ID 409. (5/2: Afgedaan).
 • Raadsforum: 5 febr. 2019.
 • 5-2-2019
 • Verworpen
 • Aangehouden Motie fracties GroenLinks, D66, GBLV inzake Extra aandacht jongeren in streng gelovige milieus (508889). ID 408.
 • Raadsforum: 5 febr. 2019
 • 5-2-2019
 • Aangehouden
 • Aangenomen Motie fracties GroenLinks, D66, GBLV, CU-SGP, CDA inzake Investeringen Palmolie-industrie (508872). ID 407.
 • Raadsforum: 5 febr. 2019
 • 5-2-2019
 • Aangenomen
 • 362
 • Dhr. P.J. van Dolen (D66)
 • Motie van de fractie D66 m.b.t. het instellen van een Gemeenteraden-Overleg H10 (483022). ID 362.
 • Raadsforum: 30 okt. 2018
 • 30-10-2018
 • Aangenomen
 • 342
 • Unaniem aangenomen Motie fracties GroenLinks, D66 inzake toegankelijkheid openbaar vervoer (2137158). ID 342.
 • Raadsforum: 29 mei 2018
 • 29-5-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 343
 • Aangenomen Moties van de fracties D66, GBLV, VVD inzake Vlaggen (2137202). ID 343
 • Raadsforum: 29 mei 2018
 • 29-5-2018
 • Aangenomen
 • 353
 • 3.f. Raadsvoorstel: Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 (540). ID 353.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018.
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 358
 • 2.c. Aangenomen Motie fracties CDA, GBLV, VVD inzake Opfleuren ondergrondse containers tegen illegale afvaldump. (475483). ID 358.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Aangenomen
 • 360
 • 3.f. Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, GroenLinks, CU-SGP, D66, PvdA inzake Kleine zorgaanbieders en zelfstandigen Jeugdhulp. (475496). ID 360.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 357
 • 2.c. Unaniem Aangenomen Motie fracties GBLV, VVD, CDA, D66 inzake Inpandige containerruimten. ID 357. (475474). ID 357.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 355
 • 2.c. Motie fracties GBLV en D66 inzake Grofvuil 'Vandaag gebeld, morgen opgehaald'. (475459). ID 355.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Aangenomen
 • 354
 • 3.i. Motie GBLV D66 en GroenLinks inzake Aanplant Tiny Forests in Leidschendam-Voorburg. (475502). ID 354.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Verworpen
 • 361
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • 3.h. Verworpen Motie fractie D66 inzake Elektrisch aangedreven Wagenpark. (475499). ID 361.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Verworpen
 • 356
 • 2.c. Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Praktisch indelen afvalparken ondergrondse containers. (475464). ID 356.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Verworpen
 • 359
 • 2d./3e. Unaniem aangenomen Motie fracties GBLV, D66, GroenLinks, CDA, VVD, PvdA inzake Openbaar Vervoer Leidschendam-Zuid en Stompwijk. (475492). ID 359.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, CU-SGP, PvdA, GBLV inzake Verordening Digitale Kennisgeving (503920). ID 405.
 • Raadsforum: 22 jan. 2019.
 • 22-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • Verworpen Motie D66, GroenLinks, GBLV inzake Groene Platte Daken (503929). ID 406. (22/1: Afgedaan).
 • Raadsforum: 22 jan. 2019
 • 22-1-2019
 • Verworpen
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Unaniem aangenomen Motie fractie VVD inzake Tekorten op Participatie (2131974). (12/6: Afgedaan)
 • Raadsforum: 15 mei 2018
 • 15-5-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Aangenomen motie fracties GBLV en VVD inzake Tekorten op participatie aanpak taskforce Delft (2131762).
 • Raadsforum: 15 mei 2018
 • 15-5-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Verworpen Motie fractie D66 inzake Duurzame investeringen aftrekken van OZB-waarde (486510). ID 364. (13/11: Afgedaan).
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Verworpen
 • Aangenomen Motie fracties GBLV, D66, GroenLinks, CDA inzake Groenvoorzieningen (486689). ID 389.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Aangehouden Motie fractie GBLV inzake Huisvesting Theater Ludens (486605). ID 378.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangehouden
 • Aangenomen Motie fracties CDA, VVD, GBLV, PvdA inzake Tegenstrijdige en onnodige regels (486585). ID 373.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, GBLV inzake Gezamenlijke inkoop jeugd WMO (486612). ID 380.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Aangenomen Motie fractie D66 inzake Aansluiten bij VN non-state Actor Zone for Climate Action (486629). ID 385.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties PvdA en VVD inzake (Sociale) Woningbouw (486703). ID 392.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties CDA en D66 inzake Aanstelling duurzaamheidsmakelaars (486722). ID 394.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties VVD, PvdA, CDA inzake Nieuwe taakstelling (financieel proces). (486542) ID 367.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fractie CDA, VVD inzake Korte termijn acties voor meer grip op Jeugdzorg (486607). ID 379.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA inzake Kostendekkende leges (486526). ID 366.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Dhr. J. Streefkerk (PvdA)
 • Unaniem aangenomen Motie fractie PvdA inzake Ombuigings- en intensiveringslijst (486548). ID 368.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Dhr. C. Verschoor (CU-SGP)
 • Unaniem aangenomen Motie fractie CU-SGP inzake Onderbouwd plan Leerlingenvervoer vanaf 2022 (486590). ID 375.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Mw. S.R. Paltansing (PvdA)
 • Unaniem aangenomen Motie fractie PvdA inzake Age Friendly City (486621). ID 382.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties D66, GBLV, VVD inzake Subsidieregister (486588). ID 374.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, CDA, GroenLinks, D66 inzake Halfjaarrapportage monitor Jeugdhulp (486619). ID 381.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Aangenomen Motie fractie D66 inzake Duurzame maatregelen gerecycled hondenpoepzakjes (486627). ID 384.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Verworpen Motie fracties D66, GBLV inzake Nieuwbouw 40 procent Middensegment (486693). ID 390. (13/11: Afgedaan).
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Verworpen
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Aangenomen Motie fractie D66 inzake Alliantie Nederland Rookvrij (486632). ID 386.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Mobiel Servicepunt. (486560). ID 370. (13/11: Afgedaan).
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Verworpen
 • Aangenomen Motie fracties VVD, CDA, PvdA, CU-SGP inzake Onderzoek Cultuurbeleid (486600). ID 377.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties CU-SGP, VVD, CDA, PvdA inzake Servicepunt. (486555). ID 369.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Dhr. D.A. Blokland (PvdA)
 • Aangenomen Motie fractie PvdA inzake Leefbaar en levendig Damcentrum (486697). ID 391.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Aangehouden Motie fractie GBLV inzake Nationale Kerkenaanpak (486624). ID 383.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangehouden
 • Unaniem aangenomen Motie fracties PvdA, CDA, D66, GroenLinks inzake Pilot aardgasvrije wijken. (486676). ID 388.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties VVD, CDA, PvdA, CU-SGP inzake Veur Theater (486596). ID 376.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Aangehouden Motie fractie GBLV inzake Wijkhandhaver Huygenskwartier. (486568). ID 371.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangehouden