Moties (iBabs)

ID BabsIndiener(s)OnderwerpDatum ingediendDatumStatusAfgedaan
 • Verworpen motie fracties GBLV en GroenLinks inzake Raadsenquête Damcentrum (530379). ID 412. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Verworpen
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Parkeerbalans Rijnlandstraat (530464). ID 419. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Verworpen
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Parkeerbalans Damlaan (530453). ID 418. (9/4: Afgedaan|).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Verworpen
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Tijdelijk parkeren Parkeerterrein Leytsche Hof (530479). ID 420. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Verworpen
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Aangenomen Motie fractie GBLV inzake Parkeerdruk Damcentrum 3 (530434). ID 416.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Aangenomen
 • Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Parkeerdruk Damcentrum 2 (530428). ID 415. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Verworpen
 • Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Parkeerdruk Damcentrum 1 (530417). ID 414. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Verworpen
 • Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Informatievoorziening Taboeloos onderzoek (530483). ID 421. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Verworpen
 • Aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, CU-SGP inzake Extra Parkeergarage (530391). ID 413.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Aangenomen
 • Dhr. W.F. Steutel (GBLV)
 • Aangenomen Motie fractie GBLV inzake Gebarentolk bij calamiteiten (530489). ID 422.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fractie GBLV inzake Parkeerbalans bewegwijzering en bebording (530442). ID 417.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Unaniem aangenomen
 • 401
 • Aangenomen Motie fracties CDA, GroenLinks, GBLV, D66 inzake Verlagen maximumsnelheid A4 en A12 bij woonwijken. (500013). ID 401.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Aangenomen
 • 404
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, GL, D66, GBLV inzake Stoppen vluchten helikopterhaven Ypenburg (500110). ID 404.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • 402
 • Unaniem aangenomen Motie fracties GBLV, D66, CDA, PvdA inzake Ontwerpactieplan Geluid. (500085). ID 402.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • 403
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, GL, D66 inzake Ontwerpactieplan Geluid 2018-2023. (500095). ID 403.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • 2.f. Unaniem Aangenomen Motie fracties D66 en PvdA inzake Hijsen Europese vlag vanaf 9 mei t/m 23 mei 2019 (536651). ID 423.
 • Raadsforum: 7 mei 2019: Motie: Unaniem aangenomen.
 • 7-5-2019
 • Unaniem aangenomen
 • Verworpen Motie fracties GBLV en GroenLinks inzake Afstand nemen Nashville-verklaring (508893). ID 409. (5/2: Afgedaan).
 • Raadsforum: 5 febr. 2019.
 • 5-2-2019
 • Verworpen
 • Aangehouden Motie fracties GroenLinks, D66, GBLV inzake Extra aandacht jongeren in streng gelovige milieus (508889). ID 408.
 • Raadsforum: 5 febr. 2019
 • 5-2-2019
 • Aangehouden
 • Aangenomen Motie fracties GroenLinks, D66, GBLV, CU-SGP, CDA inzake Investeringen Palmolie-industrie (508872). ID 407.
 • Raadsforum: 5 febr. 2019
 • 5-2-2019
 • Aangenomen
 • 362
 • Dhr. P.J. van Dolen (D66)
 • Motie van de fractie D66 m.b.t. het instellen van een Gemeenteraden-Overleg H10 (483022). ID 362.
 • Raadsforum: 30 okt. 2018
 • 30-10-2018
 • Aangenomen
 • 342
 • Unaniem aangenomen Motie fracties GroenLinks, D66 inzake toegankelijkheid openbaar vervoer (2137158). ID 342.
 • Raadsforum: 29 mei 2018
 • 29-5-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 343
 • Aangenomen Moties van de fracties D66, GBLV, VVD inzake Vlaggen (2137202). ID 343
 • Raadsforum: 29 mei 2018
 • 29-5-2018
 • Aangenomen
 • 2.d.2. Stemming motie fracties D66, GBLV, VVD, CDA inzake Functiemenging blurring Detailhandel en Horeca (524881). ID 410.
 • Raadsforum: 26 maart 2019.
 • 26-3-2019
 • Unaniem aangenomen
 • Mw.C.L.A.M. van der gronde (GL)
 • 2.e. Stemming Motie fractie GroenLinks inzake Transparantie bomenkap (524896). ID 411.
 • Raadsforum: 26 maart 2019
 • 26-3-2019
 • Unaniem aangenomen
 • 353
 • 3.f. Raadsvoorstel: Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 (540). ID 353.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018.
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 358
 • 2.c. Aangenomen Motie fracties CDA, GBLV, VVD inzake Opfleuren ondergrondse containers tegen illegale afvaldump. (475483). ID 358.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Aangenomen
 • 360
 • 3.f. Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, GroenLinks, CU-SGP, D66, PvdA inzake Kleine zorgaanbieders en zelfstandigen Jeugdhulp. (475496). ID 360.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 361
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • 3.h. Verworpen Motie fractie D66 inzake Elektrisch aangedreven Wagenpark. (475499). ID 361.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Verworpen
 • 356
 • 2.c. Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Praktisch indelen afvalparken ondergrondse containers. (475464). ID 356.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Verworpen
 • 357
 • 2.c. Unaniem Aangenomen Motie fracties GBLV, VVD, CDA, D66 inzake Inpandige containerruimten. ID 357. (475474). ID 357.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 359
 • 2d./3e. Unaniem aangenomen Motie fracties GBLV, D66, GroenLinks, CDA, VVD, PvdA inzake Openbaar Vervoer Leidschendam-Zuid en Stompwijk. (475492). ID 359.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Unaniem aangenomen
 • 354
 • 3.i. Motie GBLV D66 en GroenLinks inzake Aanplant Tiny Forests in Leidschendam-Voorburg. (475502). ID 354.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Verworpen
 • 355
 • 2.c. Motie fracties GBLV en D66 inzake Grofvuil 'Vandaag gebeld, morgen opgehaald'. (475459). ID 355.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, CU-SGP, PvdA, GBLV inzake Verordening Digitale Kennisgeving (503920). ID 405.
 • Raadsforum: 22 jan. 2019.
 • 22-1-2019
 • Unaniem aangenomen
 • Verworpen Motie D66, GroenLinks, GBLV inzake Groene Platte Daken (503929). ID 406. (22/1: Afgedaan).
 • Raadsforum: 22 jan. 2019
 • 22-1-2019
 • Verworpen
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Woningbouw Overgoo: 40% middensegment en 20% hoge segment (540495). ID 425. (21/5: Afgedaan)
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 21-5-2019
 • Verworpen
 • Aangenomen Motie fracties PvdA, GroenLinks, CDA, CU-SGP inzake Vaststellen ontwikkelvisie Overgoo (540478). ID 424.
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 21-5-2019
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, CDA, PvdA, D66, GBLV, GroenLinks inzake Instellen subsidietafel Levendige Leefomgeving (540698). ID 427.
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 21-5-2019
 • Unaniem aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties CDA, GroenLinks, D66, PvdA, VVD inzake Samenhang wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid (540729). ID 428.
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • Aangenomen
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake 40% Sociale Woningbouw in Overgoo (540510). ID 426. (21/5: Afgedaan).
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 21-5-2019
 • Verworpen
 • Aangenomen motie fracties GBLV en VVD inzake Tekorten op participatie aanpak taskforce Delft (2131762).
 • Raadsforum: 15 mei 2018
 • 15-5-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Unaniem aangenomen Motie fractie VVD inzake Tekorten op Participatie (2131974). (12/6: Afgedaan)
 • Raadsforum: 15 mei 2018
 • 15-5-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Verworpen Motie fractie D66 inzake Duurzame investeringen aftrekken van OZB-waarde (486510). ID 364. (13/11: Afgedaan).
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Verworpen
 • Aangenomen Motie fracties GBLV, D66, GroenLinks, CDA inzake Groenvoorzieningen (486689). ID 389.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties VVD, PvdA, CDA inzake Nieuwe taakstelling (financieel proces). (486542) ID 367.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, GBLV inzake Gezamenlijke inkoop jeugd WMO (486612). ID 380.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Aangenomen Motie fracties CDA en D66 inzake Aanstelling duurzaamheidsmakelaars (486722). ID 394.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen
 • Unaniem aangenomen Motie fractie CDA, VVD inzake Korte termijn acties voor meer grip op Jeugdzorg (486607). ID 379.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Unaniem aangenomen
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Aangehouden Motie fractie GBLV inzake Huisvesting Theater Ludens (486605). ID 378.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangehouden
 • Aangenomen Motie fracties CDA, VVD, GBLV, PvdA inzake Tegenstrijdige en onnodige regels (486585). ID 373.
 • Raadsforum: 13 nov. 2018
 • 13-11-2018
 • Aangenomen