Schriftelijke vragen (iBabs)

Datum ingekomenIndiener(s)OnderwerpEinddatumAfgedaan
 • 20-3-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 n.a.v. beantw. schrift. vragen inzake Kunstgrasvelden. ID 218.
 • 19-4-2019
 • 19-3-2019
 • Mw.C.L.A.M. van der gronde (GL)
 • Schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake circus in de Pr. Bernhardlaan in Voorburg. ID 217.
 • 19-4-2019
 • 13-3-2019
 • Dhr. F.J. Kist (GL)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake Masterplan Damcentrum. ID 216.
 • 12-4-2019
 • 13-3-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Schriftelijke vragen fractie D66 n.a.v. berichtgeving in Voorburgs Dagblad met titel: Rel rond vergunning Kinderopvang. ID 215. (20/3: Afgedaan als techn. vragen)
 • 12-4-2019
 • 11-3-2019
 • Mw. N.A. Reijnders- Van Weers (GL)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake Sociale woningen. ID 213.
 • 11-4-2019
 • 11-3-2019
 • Mw. J.C. Dominicus (GL)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake Beleid ballonoplatingen. ID 214.
 • 12-4-2019
 • 6-3-2019
 • Dhr. W.F. Steutel (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Bezuinigingen en vacaturestop. ID 212.
 • 5-4-2019
 • 25-2-2019
 • Dhr. W.F. Steutel (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake VSG reis wethouder Stemerdink naar Malaga. ID 211. (20/3: Afgedaan).
 • 25-3-2019
 • 21-2-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Schriftelijke vragen fractie D66 n.a.v. berichting verouderde speelvoorzieningen hoek Van Halewijnlaan en Faukenbergstraat. ID 210 (Afgedaan 19/3).
 • 21-3-2019
 • 20-2-2019
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake beëindiging formele band gemeente met de stedenbanden. ID 209. (6/3: Afgedaan).
 • 20-3-2019
 • 20-2-2019
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake Selectieve toegang Sluisburg. ID 208. (21/3: Afgedaan).
 • 20-3-2019
 • 18-2-2019
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake Binckhorst. ID 207. (13/3: Afgedaan).
 • 18-3-2019
 • 5-2-2019
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Central Innovation District (CID) Binckhorst. ID 205. (21/2: Afgedaan).
 • 5-3-2019
 • 5-2-2019
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake MRDH rapport 3.2 Strategie werklocaties 2019-2030. ID 206. (20/2: Afgedaan).
 • 5-3-2019
 • 28-1-2019
 • Mw. S.R. Paltansing (PvdA)
 • Schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake Toekomst HMC en zorg aan inwoners Leidschendam-Voorburg. ID 204. (12/2: Afgedaan).
 • 28-2-2019
 • 24-1-2019
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Uitvoering motie Actieplan LHBTI-beleid. ID 203. (Afgedaan 19/3)
 • 25-2-2019
 • 18-1-2019
 • Dhr. P.J. van Dolen (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake ontwikkelingen rond Park Leeuwenbergh. ID 202. (6/2: Afgedaan).
 • 18-2-2019
 • 17-1-2019
 • Dhr. A.P. van Popering (GBLV)
 • Schriftelijke vragen fractie GBLV inzake Sijtwendepark BP. ID 200 (Afgedaan 13/2)
 • 17-2-2019
 • 17-1-2019
 • Dhr. Th. J. Visser
 • Schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake Oprichting Werkbedrijf - opheffing DSW. ID 201. (Afgedaan 22/1)
 • 18-2-2019
 • 16-1-2019
 • Dhr. C.M. van Hoogdalem (PvdA)
 • Schriftelijke vragen fractie PvdA inzake Toegankelijkheid stembureaus. ID 199. (Afgedaan 13/2).
 • 16-2-2019
 • 15-1-2019
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Bomenkap. ID 198. (Afgedaan 13/2)
 • 15-2-2019
 • 15-1-2019
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Geluidsbelasting Stompwijk A4. ID 197. (Afgedaan 13/2).
 • 15-2-2019
 • 10-1-2019
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Zienswijze Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland. ID 195. (30/1: Afgedaan).
 • 11-2-2019
 • 10-1-2019
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Losloopveldjes Park Arentsburgh. ID 196. (5/2: Aangehouden).
 • 11-2-2019
 • 31-12-2018
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 n.a.v. berichtgeving inzake beperkte mogelijkheden voor participatie. ID 194. (Afgedaan 22/1)
 • 1-2-2019
 • 31-12-2018
 • Mw. S.D. van den Heuvel (VVD)
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD n.a.v. artikel AD 'Mogelijke sluiting ziekenhuizen'. ID 193. (Afgedaan 8/1)
 • 31-1-2019
 • 22-11-2018
 • Schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake gevolgen bodemdaling. ID 189. (16/1: Afgedaan).
 • 21-12-2018
 • 21-11-2018
 • Dhr. C. Verschoor (CU-SGP)
 • Schriftelijke vragen van de fractie CU-SGP inzake Bijzondere Bijstand Kindpakket i.h.k.v. Minimabeleid. ID 188. (23/11: Afgedaan).
 • 21-12-2018
 • 21-11-2018
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • Schriftelijke vraag fractie D66 n.a.v. snippergroen in Kassa NPO en Telegraaf 21 nov. 2018. ID 190. (8/1: Afgedaan als techn. vraag).
 • 4-2-2019
 • 20-11-2018
 • Mw. S.J. Duijvestijn (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake arbeidscontract vrijwilligers Woej. ID 191. (4/12: Afgedaan als beantw. techn. vragen). (5/12: Afgedaan)
 • 21-12-2018
 • 20-11-2018
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Initiatiefvoorstel fractie GBLV inzake Omgevingsvisie (Omgevingswet). ID 192.
 • 21-12-2018
 • 16-11-2018
 • Dhr. M. van Wijk (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Sluisbrug. ID 187. (19/11: Afgedaan).
 • 16-11-2018
 • 12-11-2018
 • Mw. M.G. van Velzen (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake Pin-beleid gemeente. ID 186. (5/12: Afgedaan).
 • 12-12-2018
 • 12-11-2018
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake zonnepanelen. ID 185. (5/12: Afgedaan).
 • 12-12-2018
 • 12-11-2018
 • Dhr. R. van Duffelen (CDA)
 • Schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake vuurwerkvrije zones en het handhaven van de meldplicht aan houders van illegaal vuurwerk. ID 184. (5/12: Afgedaan).
 • 12-12-2018
 • 7-11-2018
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake Ledenbrief VNG. ID 183. (21/11: Afgedaan).
 • 7-12-2018
 • 5-11-2018
 • Mw. J.C. Dominicus (GL)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake Stints-verbod. ID 182. (21/11: Afgedaan).
 • 5-12-2018
 • 30-10-2018
 • Dhr. O. Heil (VVD)
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake bezwaarprocedures. ID 181. (28/11: Afgedaan).
 • 2-11-2018
 • 15-10-2018
 • Mw.C.L.A.M. van der gronde (GL)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake Elektrische voertuigen. ID 180. (16/10: Afgedaan als techn. vraag).
 • 15-11-2018
 • 9-10-2018
 • Dhr. D.A. Blokland (PvdA)
 • Schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake communicatie groot onderhoud door Provincie aan de sluis in Leidschendam. ID 179. (16/10: Afgedaan als techn. vragen).
 • 12-10-2018
 • 8-10-2018
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Schriftelijke vragen van de fractie GBLV inzake Grondbemaling De Zijde. ID 176. (7/11: Afgedaan).
 • 8-11-2018
 • 8-10-2018
 • Dhr. W.E.J. Jorissen (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake Fietshandhaving in Voorburg door Den Haag. ID 178. (31/10: Afgedaan).
 • 9-11-2018
 • 5-10-2018
 • Dhr. A.G.M. Brans (VVD)
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake Voorrang Statushouders. ID 177. (31/10: Afgedaan).
 • 5-11-2018
 • 4-10-2018
 • Dhr. W.E.J. Jorissen (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake Damcentrum. ID 175. (13/11: Afgedaan).
 • 2-11-2018
 • 26-9-2018
 • Mw. H.I. Aris (VVD)
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake Nationaal/Lokaal Sportakkoord. ID 174. (17/10: Afgedaan).
 • 27-12-2018
 • 24-9-2018
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). ID 173. (31/10: Afgedaan).
 • 24-10-2018
 • 24-9-2018
 • Dhr. M.C. Willemse-Jacobson (PvdA)
 • Schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake Sociale Woningbouw. ID 172. (25/9: Afgedaan als techn. vragen).
 • 24-10-2018
 • 24-9-2018
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • Schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake WOZ waarde zonnepanelen (ID 171). (17/10: Afgedaan).
 • 24-10-2018
 • 19-9-2018
 • Mw. S.R. Paltansing (PvdA)
 • Schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake sluitende aanpak personen met verward gedrag per 1 okt. 2018. ID 170. (15/11: Afgedaan).
 • 19-10-2018
 • 10-9-2018
 • Mw. S.D. van den Heuvel (VVD)
 • Schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake Vaccinatieprogramma Leidschendam-Voorburg. ID 169. (3/10: Afgedaan).
 • 10-10-2018