Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 561 Aanwijzen van 17 objecten tot gemeentelijk monument en 3 objecten als karakteristiek pand (DOC-19-135351)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 565 Informatienota Raad AB vergadering 13-03-2019 (DOC-19-136141)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 562 Interbestuurlijk Toezicht Provincie inzake informatiebeheer (DOC-19-122272)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 563 Verstrekken schriftelijke stukken door college aan raad(sleden) (DOC-18-106065)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 564 Recreatieschap Westfriesland (RSW) Vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) 20-03-2019 (DOC-19-133400)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 556 Rapportage 2018 aantal bezwaarschriften, klachten e.d. (DOC-19-133820)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 558 Uitvoeringsprogramma Toeristische Marketing 2019 (DOC-19-129760)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 557 Lange Termijn Accommodatiebeleid (DOC-19-131589)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 560 AB Werksaam Westfriesland 14.3.2019 (DOC-19-133496)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 559 AB GGD 13.3.2019 (DOC-19-134556)
 • 8-3-2019
 • 190308 - 555 Procedure DVO, GGP en samenwerkingsvorm CAW (DOC-19-131586)
 • 6-3-2019
 • 190306 - 554 VVRE 7-3-19 (DOC-19-133998)
 • 5-3-2019
 • 190305 - 552 AB RUD NHN 6 maart 2019 (DOC-19-133340)
 • 5-3-2019
 • 190305 - 553 MADIVOSA 7 maart 2019 (DOC-19-133747)
 • 5-3-2019
 • 190305 - 551 Voortgangsrapportage Programma Vooroever Medemblik (DOC-18-119316)
 • 5-3-2019
 • 190305 - 550 Stand van zaken "crowdfunding platforms" (DOC-19-128692)
 • 4-3-2019
 • 190304 - 549 Mantelzorg - stand van zaken februari 2019 (DOC-18-097086)
 • 26-2-2019
 • 190226 - 546 AB Veiligheidsregio NHN van 1 maart 2019 (DOC-19-130498)
 • 26-2-2019
 • 190226 - 458 - Ontwerpbestemmingsplan Nibbixwoud Dorpsstraat 12B-E (DOC-19-128283)
 • 26-2-2019
 • 190226 - 547 Plaatsvervangende leden AB Regionale Uitvoeringsdienst NHN (DOC-19-131654)
 • 19-2-2019
 • 190219 - 542 Schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs (DOC-19-127747)
 • 19-2-2019
 • 190219 - 545 Ondergrondse containers binnenstad Medemblik (IVR-19-05518)
 • 19-2-2019
 • 190219 - 544 Parkeren Medemblik (IVR-19-05517)
 • 19-2-2019
 • 190219 - 543 Ontwikkeling Weeshuisgronden Medemblik (DOC-19-129666)
 • 14-2-2019
 • 190214 - 541 Btw-regelgeving, sportbesluit en buitenbaden (DOC-19-129769)
 • 12-2-2019
 • 190212 - 537 Opheffen verscherpt toezicht Veilig Thuis en overige informatie (DOC-19-127278)
 • 12-2-2019
 • 190212 - 540 Uitvoeringsagenda Duurzaam Medemblik 2018 en 2019 (DOC-19-123389)
 • 12-2-2019
 • 190212 - 536 Resultaat parkeerhandhaving Nieuwstraat (DOC-19-124623)
 • 12-2-2019
 • 190212 - 539 Bescherming kavelpatronen en slootstructuren (DOC-19-126117)
 • 12-2-2019
 • 190212 - 538 Stand van zaken aanpak kinderarmoede (DOC-19-121265)
 • 5-2-2019
 • 190205 - 534 VVRE 7.2.2019 (DOC-19-126109)
 • 5-2-2019
 • 190205 - 533 Locatie JeugdzorgPlus per 4 februari 2019 van Horizon (DOC-19-126794)
 • 5-2-2019
 • 190205 - 535 Madivosa 7.2.2019 (DOC-19-126277)
 • 30-1-2019
 • 190130 - 532 Stand van zaken Jeugdzorg Plus en zorgcontinuiteit (DOC-19-121766)
 • 29-1-2019
 • 190129 - 527 Jaarverslag leerplicht & RMC Westfriesland 2017-2018 (DOC-19-120254)
 • 29-1-2019
 • 190129 530 EUM Evaluatie (DOC-18-113566)
 • 29-1-2019
 • 190129 - 528 AB CAW 24.1.2019 (DOC-19-14364)
 • 29-1-2019
 • 190129 - 531 Themaraad Pact van Westfriesland 21.1.2019 (DOC-19-124757)
 • 29-1-2019
 • 190129 - 529 ABZ 30.1.2019 (DOC-19-124642)
 • 24-1-2019
 • 190124 - 526 - Ontwerpbestemmingsplan 'Wervershoof - De Ruil 9' (DOC-19-123814)
 • 24-1-2019
 • 190124 - 525 - Handhaving voorschriften grote kermisborrels Wervershoof (DOC-19-123311)
 • 22-1-2019
 • 190122 - 524 - Zienswijze Lelystad Airport (DOC-19-123093)
 • 22-1-2019
 • 190122 - 523 - Warmtetransitie Atlas (WTA) (DOC-19-121443)
 • 21-1-2019
 • 190121 - 522 - Informatie over provinciaal bodemproject 'diffuus lood bij speelplaatsen' (DOC-18-116990)
 • 15-1-2019
 • 190115 - 521 Terugkoppeling themaraad 13.12.2018 presenteren van 4 kernvisies (DOC-18-118153)
 • 8-1-2019
 • 190108 - 518 Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten (DOC-18-113717)
 • 8-1-2019
 • 190108 - 520 Uitgebreidere reactie college op adviezen van auditcommissie over jaarrekening 2017 (DOC-18-112680)
 • 8-1-2019
 • 190108 - 519 Start Bloesemgaerde Noord Wognum (DOC-18-118481)
 • 21-12-2018
 • 181221 - 514 - Ontwerp-omgevingsvergunning zonneboilerveld Overspoor 80 Nibbixwoud (IVR-18-05485)
 • 17-12-2018
 • 181217 - 515 - Motie vreemd aan de orde van de dag 'Meer conciërges op de basisscholen' (DOC-18-114557)