Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 3/22/2023
 • Ontwerp bestemmingsplan Herziening Slichtenhorsterweg 24 24a
 • 3/16/2023
 • Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven
 • 3/16/2023
 • Aanleg glasvezel buitengebied
 • 3/16/2023
 • Uitkomst BO MIRT 2022 van de Regio Foodvalley
 • 3/6/2023
 • Ons Hoevelakense Bos
 • 3/3/2023
 • Verbinding centrum - Nijkerk aan het water
 • 2/24/2023
 • Woondeal Regio Amersfoort
 • 2/24/2023
 • Landelijk Gebied
 • 2/24/2023
 • Winterfonds
 • 2/23/2023
 • Skaeve Huse
 • 2/17/2023
 • Stand van zaken Huishoudelijke hulp WMO
 • 2/17/2023
 • Ruimtelijke projecten Paasbos, Bronswerk en Poort naar Hoevelaken
 • 2/15/2023
 • Stand van zaken uitvoering Visie beheer openbare ruimte
 • 2/13/2023
 • Prestatieafspraken gemeente woningcorporaties
 • 2/9/2023
 • Woondeal Regio Foodvalley 2023-2030
 • 2/9/2023
 • Evaluatie Inclusief Groep
 • 2/2/2023
 • Bestemmingsplan Bunschoterweg 39
 • 2/1/2023
 • Stand van zaken uitvoering motie 'Voorkomen en bestrijden stille armoede'
 • 1/30/2023
 • Onderzoek cameras stations uitvoering motie mobiele camera en uitkijken cameras
 • 1/26/2023
 • Uitkomsten Leefbaarheidsonderzoek Paasbos 1-meting
 • 1/25/2023
 • Pas op de plaats bij inkoopproces specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort
 • 1/25/2023
 • Decembercirculaire Rijk 2022
 • 1/25/2023
 • Planningsoverzicht P&C producten 2023
 • 1/25/2023
 • Stand van zaken uitvoeringsdruk en genomen maatregelen in de Jeugdgezondheidszorg
 • 1/23/2023
 • Uitvoeringsprogramma 2023 OddV
 • 1/17/2023
 • Opgroeien in Kansrijke Omgeving
 • 1/11/2023
 • Informeren over de gevolgen van de Porthos uitspraak voor gemeente Nijkerk
 • 1/10/2023
 • Toezegging watervoorziening op bedrijventerreinen
 • 1/3/2023
 • Kaderbrief 2024 Regio de Vallei
 • 12/22/2022
 • Toezegging Nota Inbreidingslocaties
 • 12/22/2022
 • Informeren plannen herontwikkeling hoek Spoorstraat/Molenweg
 • 12/21/2022
 • Didam proof verkopen bedrijfskavels
 • 12/20/2022
 • Bouwplan Kerkplein, parkeervraagstukken binnenstad Nijkerk
 • 12/19/2022
 • Aanbieden Raadsinformatiebrief van Regio Foodvalley over Woondeal Regio Foodvalley
 • 12/15/2022
 • Tarieven Wmo
 • 12/14/2022
 • Ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen en start pilot regionaal veiligheidsteam BNS
 • 12/13/2022
 • Plan van Aanpak Ondermijning 2023
 • 12/13/2022
 • Uitbreiding Begraafplaats Nijkerkerveen
 • 12/13/2022
 • Opvang Oekra├»ners locatie Luxool
 • 12/5/2022
 • Energiearmoede
 • 11/24/2022
 • Plan van aanpak Mensenhandel 2022
 • 11/23/2022
 • BO MIRT
 • 11/22/2022
 • Overlast station Hoevelaken
 • 11/18/2022
 • Skaeve Huse
 • 11/17/2022
 • Beleidsregels Wet Bibob Gemeente Nijkerk 2022
 • 11/15/2022
 • Planning diverse duurzaamheidsonderwerpen
 • 11/15/2022
 • Bestemmingsplan Nijkerkerveen deelplan III
 • 11/10/2022
 • Voorontwerp-bestemmingsplan Herziening Veenwal 6 Sparrendam
 • 11/10/2022
 • Skaeve Huse aan de Palestinaweg-Oost te Amersfoort
 • 11/9/2022
 • Daadwerkelijk autobezit nieuwbouwwijken