Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 10/21/2020
 • Leerlingenvervoer start schooljaar 2020-2021
 • 10/19/2020
 • Regionaal adaptatie plan RAP
 • 10/14/2020
 • Jaarverantwoording kinderopvang 2019
 • 10/6/2020
 • Watersysteemanalyse Gooi- en Eemmeer
 • 9/30/2020
 • Intrekken Concessie IJssel - Vecht & reactiebrief regio FoodValley en geen inschrijvers concessie
 • 9/24/2020
 • Ruimtelijke Trajecten Regio Foodvalley
 • 9/23/2020
 • Corona update 23 september 2020
 • 9/11/2020
 • Ter inzage legging Doornsteeg-de Hofstee
 • 8/20/2020
 • Noodverordening VGGM van 20 augustus 2020
 • 8/11/2020
 • Noodverordening VGGM van 10 augustus 2020
 • 7/21/2020
 • Cultuurhistorische waardenkaart
 • 7/21/2020
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 4e herziening Slichtenhorsterweg 41 (herinrichting perceel)
 • 7/21/2020
 • Stand van zaken voorbereiding nieuwe gemeentehuis Van 't Hoffstraat 24
 • 7/21/2020
 • Monitor Economische Ontwikkeling
 • 7/14/2020
 • Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
 • 7/14/2020
 • Proces van de wijkontwikkeling Rensselaer en Campenbuurt
 • 7/14/2020
 • Herinrichting reconstructie Horstweg Hoevelaken
 • 7/14/2020
 • Noodverordening VGGM 15 juli 2020
 • 7/14/2020
 • Communicatie corona
 • 7/7/2020
 • Afhechten Samen aan Zet
 • 7/7/2020
 • Woningbouwplan De Hofstee, Doornsteeg
 • 6/30/2020
 • Voedselverspilling (vervolg)
 • 6/30/2020
 • Noodverordening VGGM 1 juli
 • 6/29/2020
 • Start planprocedures woningbouw in het Spaanse Leger, Nijkerk
 • 6/25/2020
 • Meicirculaire 2020
 • 6/23/2020
 • Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk
 • 6/17/2020
 • Klimaatadaptatie in het kader van addendum Gemeentelijk Rioleringsplan
 • 6/16/2020
 • Noodverordening VGGM 15 juni 2020
 • 6/9/2020
 • Eindrapportage AED-netwerk
 • 6/9/2020
 • Ontwerp bestemmingsplan voormalige scoutinglocatie Nijkerk ter inzage
 • 6/9/2020
 • Evaluatie stelpost Participatiewet
 • 6/5/2020
 • Beroep inzake procedure bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017
 • 6/2/2020
 • Noodverordening VGGM 1 juni 2020 (vastgesteld 29 mei)
 • 5/20/2020
 • Papier inzameling toekomst
 • 5/15/2020
 • Corona update 15 mei 2020
 • 5/13/2020
 • Verantwoording informatieveiligheid ENSIA over 2019
 • 4/28/2020
 • Gunning aanbesteding leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer
 • 4/23/2020
 • Voortgangsbericht over de nieuwe governancestructuur Regio Foodvalley
 • 4/22/2020
 • Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Wabo 2020
 • 4/22/2020
 • Corona update 22 april 2020
 • 4/21/2020
 • Parapluherziening (on)zelfstandige woonruimte en voorgevelrooilijn
 • 4/14/2020
 • Informeren over Voorjaarsnota 2020
 • 4/1/2020
 • Corona update 1 april 2020
 • 3/30/2020
 • Tijdelijke versterking gebiedsteams
 • 3/27/2020
 • Nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluit ambtenaren VGGM
 • 3/23/2020
 • Normenkader 2019
 • 3/20/2020
 • Corona update 20 maart 2020
 • 3/18/2020
 • Vervangende noodverordening GRIP4 Covid-19
 • 3/16/2020
 • Communicatie corona
 • 3/14/2020
 • Instelling noodverordening GRIP4 Covid-19