Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 7-6-2019
 • Vervanging technische nummers Atletiekvereniging Nijkerk (AVN)
 • 7-6-2019
 • Waarderen naar gebruiksoppervlakte en mogelijke gevolgen voor WOZ
 • 27-5-2019
 • Traject Regiodeal FoodValley
 • 21-5-2019
 • Resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie
 • 17-5-2019
 • Bestemmingsplan Buitengebied herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken
 • 15-5-2019
 • Foodvalley Jeugd uitgaven 2017-2019
 • 9-5-2019
 • Voortgang Inclusie agenda
 • 7-5-2019
 • Experiment bevorderen doorstroming door WSN
 • 6-5-2019
 • Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2018
 • 6-5-2019
 • Uitstel Strategische Agenda Regio Foodvalley
 • 30-4-2019
 • Verantwoording ENSIA over informatieveiligheid inzake DigiD, Suwinet, BAG en BGT
 • 10-4-2019
 • Vaststellen beleidsregel antenne-installaties
 • 9-4-2019
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • 8-4-2019
 • Planologische procedures Doornsteeg fase 2
 • 4-4-2019
 • Activiteitenplan 2019 Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk
 • 2-4-2019
 • Vervanging natuurgrasveld door kunstgrasveld Sparta voetbal Nijkerk
 • 1-4-2019
 • Platform Binnenstad 2.0
 • 22-3-2019
 • Aanpak van ondermijning in de gemeente Nijkerk 2019
 • 18-3-2019
 • Vaststellen van het uitvoeringsplan Wabo 2019
 • 13-3-2019
 • Koningsdag Amersfoort 2019
 • 7-3-2019
 • Afronding contracten SRO en oplevering accommodaties
 • 7-3-2019
 • Geen BIZ Nijkerk binnenstad
 • 7-3-2019
 • Uitvoering van het amendement (maaiveld parkeren t.o.v. bronpunten) d.d. 14 december 2017
 • 7-3-2019
 • Uitgangspunten herijking parkeerbeleid Nijkerk
 • 7-3-2019
 • Toegankelijkheid stembureaus
 • 4-3-2019
 • Maandbericht budgettaire consequenties februari 2019
 • 4-3-2019
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Integraal kindcentrum Doornsteeg, Nijkerk
 • 15-2-2019
 • Afwikkeling faillisementsdossier Muziekschool NW Veluwe
 • 11-2-2019
 • Uitspraak Raad van State beroepsprocedure Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017
 • 7-2-2019
 • Proces Regiodeal Foodvalley Rijk en regio
 • 25-1-2019
 • Verdere proces Subsidie- en Tarievenbeleid
 • 22-1-2019
 • Status uitrol laadpunten
 • 18-1-2019
 • Moties en toezeggingen Bestemmingsplan Buitengebied 2017
 • 17-1-2019
 • Procesverloop Detailhandelsstructuurvisie 2019-2023
 • 17-1-2019
 • Maandbericht budgettaire consequenties januari 2019
 • 27-12-2018
 • Woonvisie 2019
 • 21-12-2018
 • Ambulance aanrijtijden gemeente Nijkerk
 • 21-12-2018
 • Jeugdontmoetingsplekken
 • 21-12-2018
 • Resultaten cliĆ«nt ervaringsonderzoeken jeugdhulp, Wmo en Burgerpeiling 2018
 • 21-12-2018
 • Mogelijk vervuild zand Ludenhof in Hoevelaken
 • 21-12-2018
 • Aanvullende financiering Sigma in 2018 en 2019
 • 21-12-2018
 • Raadsinformatiebrief verkeer Holkerweg
 • 20-12-2018
 • Nota grondprijsbeleid 2019
 • 11-12-2018
 • Voortgang beeldkwaliteit beheer openbare ruimte
 • 10-12-2018
 • Uitspraak van de CRvB met betrekking tot de huishoudelijke hulp
 • 6-12-2018
 • Prestatieafspraken woningbouw 2019
 • 6-12-2018
 • Locatie scouting Nautenaseweg
 • 29-11-2018
 • Sportaccommodaties
 • 28-11-2018
 • Voortgang en financiĆ«le verantwoording BLNP
 • 27-11-2018
 • Rectificatie publicaties vaststelling Bestemmingsplan Binnenstad