Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 15-2-2019
 • Afwikkeling faillisementsdossier Muziekschool NW Veluwe
 • 11-2-2019
 • Uitspraak Raad van State beroepsprocedure Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017
 • 7-2-2019
 • Proces Regiodeal Foodvalley Rijk en regio
 • 25-1-2019
 • Verdere proces Subsidie- en Tarievenbeleid
 • 22-1-2019
 • Status uitrol laadpunten
 • 18-1-2019
 • Moties en toezeggingen Bestemmingsplan Buitengebied 2017
 • 17-1-2019
 • Maandbericht budgettaire consequenties januari 2019
 • 17-1-2019
 • Procesverloop Detailhandelsstructuurvisie 2019-2023
 • 27-12-2018
 • Woonvisie 2019
 • 21-12-2018
 • Jeugdontmoetingsplekken
 • 21-12-2018
 • Resultaten cliĆ«nt ervaringsonderzoeken jeugdhulp, Wmo en Burgerpeiling 2018
 • 21-12-2018
 • Ambulance aanrijtijden gemeente Nijkerk
 • 21-12-2018
 • Aanvullende financiering Sigma in 2018 en 2019
 • 21-12-2018
 • Mogelijk vervuild zand Ludenhof in Hoevelaken
 • 21-12-2018
 • Raadsinformatiebrief verkeer Holkerweg
 • 20-12-2018
 • Nota grondprijsbeleid 2019
 • 11-12-2018
 • Voortgang beeldkwaliteit beheer openbare ruimte
 • 10-12-2018
 • Uitspraak van de CRvB met betrekking tot de huishoudelijke hulp
 • 6-12-2018
 • Locatie scouting Nautenaseweg
 • 6-12-2018
 • Prestatieafspraken woningbouw 2019
 • 29-11-2018
 • Sportaccommodaties
 • 28-11-2018
 • Voortgang en financiĆ«le verantwoording BLNP
 • 27-11-2018
 • Rectificatie publicaties vaststelling Bestemmingsplan Binnenstad
 • 26-11-2018
 • Bestemmingsplan Deelplan 1a Nijkerkerveen
 • 14-11-2018
 • Politiesterkte Veluwe Vallei Noord
 • 2-11-2018
 • Ruimtelijke bouwstenen voor de opwek van duurzame energie
 • 2-11-2018
 • Omgevingsvisie
 • 1-11-2018
 • Principeverzoek realisatie stoomketelruimte Voorthuizerweg 9 (Struik Food B.V.)
 • 12-10-2018
 • Beschermd wonen
 • 11-10-2018
 • Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2018-2022
 • 4-10-2018
 • Aandeelhouderschap ARN
 • 4-10-2018
 • Aanpak personen met verward gedrag
 • 2-10-2018
 • Bestemmingsplan Hoevelakenseweg 1, Nijkerkerveen
 • 2-10-2018
 • Inzameling van plastic, drankkartons en blik (PMD)
 • 27-9-2018
 • Uitwerking dialoogvoorstel Armoede Nijkerk uit (fase 1)
 • 25-9-2018
 • Opstellen warmteverkenning en -visie
 • 21-9-2018
 • Meervoudige onderhandse aanbesteding buitensport als tijdelijke oplossing per 1 januari 2019
 • 21-9-2018
 • Selectieve toegang
 • 21-9-2018
 • Bijzondere gevallen BENG en aardgasloos nieuwbouwen.pdf
 • 12-9-2018
 • Stand van zaken uitvoeringsplan binnenstad vanuit de Visie Aantrekkelijk Nijkerk
 • 7-9-2018
 • Nabetaling bijdrage Vrouwenopvang
 • 4-9-2018
 • Publicatie ontwerpbestemmingsplan Venestraat 52
 • 29-8-2018
 • Proces Subsidie- en Tarievenbeleid
 • 29-8-2018
 • Strategische Agenda regio Amersfoort
 • 29-8-2018
 • Afwikkeling verwijderen vliegtuigbom Hoevelakense bos
 • 30-7-2018
 • Gevonden bom Hoevelakense bos
 • 20-7-2018
 • Veiligheidsmonitor 2017
 • 19-7-2018
 • Voortgang van het bestemmingsplan Eerste Veegplan Buitengebied
 • 18-7-2018
 • Strategische Agenda regio Amersfoort raadscommissie 6 september
 • 18-7-2018
 • Ter inzage legging bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2018, 1