Vergaderkalender

Schriftelijke vragen

OnderwerpDatumIndienerDatum beantwoording
 • Antidiscriminatiebeleid
 • 7/10/2020
 • J. van Heugten (PRO21)
 • 9/15/2020
 • Starterswoningen woonpark Hoevelaken
 • 6/24/2020
 • R.A.W. Horst (De Lokale Partij)
 • 7/21/2020
 • Lopende ontwikkelingen in Hoevelaken
 • 6/19/2020
 • W.H. van Veelen (PRO21)
 • 7/21/2020
 • Beschadiging en diefstal fietsen bij stations Nijkerk en Hoevelaken
 • 1/23/2020
 • T.J. Blankesteijn (CDA)
 • 4/8/2020
 • Laaggeletterdheid
 • 1/13/2020
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 2/4/2020
 • Middenhuur Amersfoort
 • 1/6/2020
 • N.G. Staal (VVD)
 • 2/11/2020
 • Oranjebuurt
 • 12/5/2019
 • T. Doornhof-Molenaar en B. Veldhuizen (CDA)
 • 1/14/2020
 • Mobiliteit Hoevelaken
 • 11/27/2019
 • W. van Veelen (PRO21)
 • 1/7/2020
 • PFAS-regelgeving
 • 11/22/2019
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 12/10/2019
 • Gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof
 • 9/9/2019
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2019
 • Inzet van buurtsportcoaches
 • 9/9/2019
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 10/9/2019
 • Onderhoud openbare ruimte
 • 8/28/2019
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 10/9/2019
 • Onveiligheid kruispunt Torenstraat - Venestraat
 • 7/18/2019
 • P.M. van de Weijer-Feurstein (CDA)
 • 9/11/2019
 • Fietsenstalling
 • 7/12/2019
 • T.J. Blankesteijn (CDA)
 • 9/10/2019
 • Dierenactivisme
 • 5/18/2019
 • J. van Ruler
 • 6/27/2019
 • Communicatie van de gemeente
 • 4/12/2019
 • T. Doornhof-Molenaar
 • 5/7/2019
 • Woondeal
 • 3/28/2019
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 5/21/2019
 • Buslijn 102
 • 2/11/2019
 • J.C. Doppenberg (VVD)
 • 4/2/2019
 • Openbare toiletten in de stads- en dorpskernen
 • 11/29/2018
 • J. van Heugten (PRO21)
 • 1/11/2019
 • Herinrichting straten Oranjewijk
 • 11/9/2018
 • B. Veldhuizen (CDA)
 • 12/20/2018
 • Verwijderen van het zand in het Hoevelakense bos
 • 10/12/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 11/19/2018
 • Onderhoud Amersfoortseweg
 • 10/11/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 11/16/2018
 • Verkeerssituatie Oranjelaan
 • 9/13/2018
 • J.J. Lok (ChristenUnie-SGP)
 • 10/15/2018
 • Proces vergunningverlening
 • 8/21/2018
 • N.G. Staal (VVD)
 • 9/21/2018
 • Vaccinaties
 • 7/16/2018
 • P. van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 9/6/2018
 • Leerlingenvervoer
 • 7/9/2018
 • J. van Heugten (PRO21)
 • 9/6/2018
 • Verkeerssituatie Domstraat (verkeerstoename en verdwijnen verkeer belemmerende maatregelen)
 • 6/21/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 8/29/2018
 • Dwangsom voor Dieven
 • 6/15/2018
 • T.J. Blankesteijn (CDA)
 • 7/10/2018
 • Vervolgvragen over de verkeerssituatie op de Laakweg-Amersfoortseweg
 • 6/14/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 8/29/2018
 • Omgevingsvergunning Willem-Alexanderplein 12 in Nijkerk
 • 1/10/2018
 • N. Staal (VVD)
 • 2/12/2018
 • Openhouden van de zwembaden, waaronder De Slag
 • 12/28/2017
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 1/31/2018
 • Wijkgebouw Kruiswerk Paasbos
 • 12/5/2017
 • C.W. van den Heuvel (VVD)
 • 12/20/2017
 • Hergebruik van hulpmiddelen
 • 12/4/2017
 • T. Doornhof-Molenaar (CDA)
 • 1/8/2018
 • Verkeerssituatie op de Laakweg in Nijkerkerveen
 • 11/30/2017
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 3/27/2018
 • Groenonderhoud
 • 10/16/2017
 • J. van Ruler (CDA)
 • 11/16/2017
 • Gebiedsontwikkeling terrein bad Bloemendal
 • 8/15/2017
 • H.L.Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP)
 • 9/13/2017
 • Pleegzorg
 • 7/7/2017
 • T. Doornhof-Molenaar (CDA)
 • 8/30/2017
 • Woonwagenbeleid in Nijkerk
 • 5/31/2017
 • C.W. van den Heuvel (VVD)
 • 6/20/2017
 • Datalekken en cybercrime
 • 5/20/2017
 • R. van Hussel (VVD)
 • 7/6/2017
 • Blijft de Kindertelefoon bereikbaar?
 • 4/20/2017
 • J.S. Overvliet (CDA)
 • 5/9/2017
 • Aanrijtijden van de politie in de gemeente Nijkerk
 • 3/30/2017
 • P.C.J. Collignon (De Lokale Partij)
 • 5/11/2017
 • Vervolgvragen over dienstverlening van Welzorg
 • 2/28/2017
 • C.W. van den Heuvel (VVD)
 • 4/11/2017
 • Dienstverlening van Welzorg
 • 1/20/2017
 • C.W. van den Heuvel (VVD)
 • 2/16/2017
 • Trajectaanpak N301
 • 10/12/2016
 • R. van Hussel (VVD)
 • 10/31/2016
 • De deelname aan het landelijk loket WOZ
 • 10/5/2016
 • P.C.J. Collignon (De Lokale Partij)
 • 11/1/2016
 • Bestemmingsplan Het Spaanse Leger
 • 8/30/2016
 • J. van Ruler (CDA)
 • 9/27/2016
 • Openingstijden zwembaden in de zomervakantie
 • 7/15/2016
 • CDA
 • 8/31/2016
 • Onveilige verkeerssituatie omleiding Amersfoortseweg
 • 5/24/2016
 • CDA
 • 6/15/2016
 • Wmo-huishoudelijke hulp
 • 5/20/2016
 • ChristenUnie-SGP
 • 6/16/2016
 • Bestemmingsplan Nordengoed
 • 5/13/2016
 • VVD-fractie
 • 6/14/2016