Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderGeplande afdoeningAfdoeningsdatum
 • Onderzoek gronden zonnevelden (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Onderzoek innovatieve technieken (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Inbreng in discussie RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
 • 5/27/2019
 • W. Oosterwijk
 • GBLT (taxatieverslagen)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • GBLT (informatiebijeenkomst)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • GBLT (klanttevredenheidsonderzoek)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • Ontwikkeling Spaanse Leger (woningbouwprogrammering)
 • 4/18/2019
 • W. Oosterwijk
 • Integraal veiligheidsplan
 • 4/11/2019
 • G.D. Renkema
 • Waterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
 • 2/21/2019
 • W. Oosterwijk
 • Uitvoering motie 'In elke wijk een AED'
 • 2/14/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Begroting VGGM (onderdeel Publieke Gezondheid)
 • 2/14/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • 5/23/2019
 • Verkeerssituatie Oranjelaan
 • 1/24/2019
 • W. Oosterwijk
 • 5/31/2019
 • Landschapsontwikkelingsplan
 • 1/24/2019
 • W. Oosterwijk
 • 1/30/2019
 • Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019-2023 (2018-079)
 • 12/13/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 4/4/2019
 • N301
 • 12/6/2018
 • W. Oosterwijk
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
 • 12/6/2018
 • W. Oosterwijk
 • Mobiele ontmoetingsplekken voor jongeren
 • 12/6/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 12/21/2018
 • Starterslening
 • 11/15/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • 11/20/2018
 • Taakstelling en organisatie gebiedsteams (2018-047)
 • 11/15/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 7/12/2019
 • Addendum bij Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
 • 11/15/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • Tiny houses
 • 11/1/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • Visievorming Paasbos
 • 11/1/2018
 • W. Oosterwijk
 • 2/21/2019
 • Woningbouw
 • 11/1/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • 2/7/2019
 • Borgen van de kwaliteit van het beheer van de binnensportaccommodaties
 • 11/1/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 3/7/2019
 • Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
 • 11/1/2018
 • W. Oosterwijk
 • Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk
 • 10/4/2018
 • W. Oosterwijk
 • 6/13/2019
 • Bestemmingplan Nijkerkerveen Deelplan 1 A
 • 9/20/2018
 • W. Oosterwijk
 • 4/18/2019
 • Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 2
 • 6/28/2018
 • W. Oosterwijk
 • 4/18/2019
 • Rekenmethode Waarderen naar gebruiksoppervlakte voor aanslag OZB
 • 5/24/2018
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
 • 4/12/2018
 • W. Oosterwijk
 • Kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
 • 2/22/2018
 • W. Oosterwijk
 • Projectplan zelfstandig reizen (n.a.v. Verordening Leerlingenvervoer)
 • 2/8/2018
 • M.L.C. Klein-Schuurs
 • 6/12/2018
 • Afhechting bestemmingsplan en financiĆ«le uitgangspunten Voorzieningencluster Nijkerkerveen
 • 2/8/2018
 • W. Oosterwijk
 • Afronding planprocedure herontwikkeling Nijkerk aan Zee, Hulckesteijn
 • 2/8/2018
 • M.L.C. Klein-Schuurs
 • 2/22/2018
 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
 • 1/25/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
 • 1/25/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet
 • 1/18/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Transformatievoorstellen Sociaal Domein pilot zorg- en onderwijsarrangement
 • 1/18/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 5/31/2018
 • Kaderbrief Regio De Vallei begroting 2019
 • 1/18/2018
 • W. van Veelen
 • 2/8/2018
 • Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (lokale voorziening crisisopvang)
 • 11/23/2017
 • H.L. Dijksterhuis
 • 10/4/2018
 • Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (raad betrekken bij vervolg)
 • 11/23/2017
 • H.L. Dijksterhuis
 • 5/31/2018
 • Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (Sociaal Domeinraad betrekken)
 • 11/23/2017
 • H.L. Dijksterhuis
 • 5/31/2018
 • Voorzieningencluster Nijkerkerveen
 • 11/9/2017
 • W. Oosterwijk
 • Onderzoek rekenkamercommissie Digitale veiligheid gemeente Nijkerk
 • 11/9/2017
 • W. van Veelen
 • 3/7/2018
 • Sportcomplex De Slag/Ridderspoor
 • 10/30/2017
 • W. Oosterwijk
 • Ontwerpproces A1/A30
 • 10/30/2017
 • W. van Veelen
 • 2/28/2018
 • Groenonderhoud
 • 10/30/2017
 • P.M.C. van Loozen
 • 3/15/2018
 • Ondersteuning financiĆ«le voorlichting van kinderen en jongeren
 • 10/30/2017
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 10/16/2018