Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderGeplande afdoeningAfdoeningsdatum
 • Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
 • 27-5-2019
 • W. Oosterwijk
 • 31-12-2019
 • GBLT (taxatieverslagen)
 • 16-5-2019
 • W. Oosterwijk
 • GBLT (informatiebijeenkomst)
 • 16-5-2019
 • W. Oosterwijk
 • GBLT (klanttevredenheidsonderzoek)
 • 16-5-2019
 • W. Oosterwijk
 • Ontwikkeling Spaanse Leger (woningbouwprogrammering)
 • 18-4-2019
 • W. Oosterwijk
 • 17-10-2019
 • Integraal veiligheidsplan
 • 11-4-2019
 • G.D. Renkema
 • 30-11-2019
 • Waterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
 • 21-2-2019
 • W. Oosterwijk
 • Begroting VGGM (onderdeel Publieke Gezondheid)
 • 14-2-2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Uitvoering motie 'In elke wijk een AED'
 • 14-2-2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Verkeerssituatie Oranjelaan
 • 24-1-2019
 • W. Oosterwijk
 • Landschapsontwikkelingsplan
 • 24-1-2019
 • W. Oosterwijk
 • 31-1-2019
 • 30-1-2019
 • Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019-2023 (2018-079)
 • 13-12-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 4-4-2019
 • N301
 • 6-12-2018
 • W. Oosterwijk
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
 • 6-12-2018
 • W. Oosterwijk
 • Mobiele ontmoetingsplekken voor jongeren
 • 6-12-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 28-12-2018
 • 21-12-2018
 • Starterslening
 • 15-11-2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • 22-11-2018
 • 20-11-2018
 • Taakstelling en organisatie gebiedsteams (2018-047)
 • 15-11-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 8-4-2019
 • Addendum bij Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
 • 15-11-2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • Woningbouw
 • 1-11-2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • 7-2-2019
 • Borgen van de kwaliteit van het beheer van de binnensportaccommodaties
 • 1-11-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 7-3-2019
 • Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
 • 1-11-2018
 • W. Oosterwijk
 • Tiny houses
 • 1-11-2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • Visievorming Paasbos
 • 1-11-2018
 • W. Oosterwijk
 • 21-2-2019
 • Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk
 • 4-10-2018
 • W. Oosterwijk
 • Bestemmingplan Nijkerkerveen Deelplan 1 A
 • 20-9-2018
 • W. Oosterwijk
 • 18-4-2019
 • Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 2
 • 28-6-2018
 • W. Oosterwijk
 • Rekenmethode Waarderen naar gebruiksoppervlakte voor aanslag OZB
 • 24-5-2018
 • W. Oosterwijk
 • Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
 • 12-4-2018
 • W. Oosterwijk
 • Kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
 • 22-2-2018
 • W. Oosterwijk
 • Projectplan zelfstandig reizen (n.a.v. Verordening Leerlingenvervoer)
 • 8-2-2018
 • M.L.C. Klein-Schuurs
 • 12-6-2018
 • Afhechting bestemmingsplan en financiĆ«le uitgangspunten Voorzieningencluster Nijkerkerveen
 • 8-2-2018
 • W. Oosterwijk
 • Afronding planprocedure herontwikkeling Nijkerk aan Zee, Hulckesteijn
 • 8-2-2018
 • M.L.C. Klein-Schuurs
 • 22-2-2018
 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
 • 25-1-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
 • 25-1-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet
 • 18-1-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Transformatievoorstellen Sociaal Domein pilot zorg- en onderwijsarrangement
 • 18-1-2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 31-5-2018
 • Kaderbrief Regio De Vallei begroting 2019
 • 18-1-2018
 • W. van Veelen
 • 8-2-2018
 • Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (lokale voorziening crisisopvang)
 • 23-11-2017
 • H.L. Dijksterhuis
 • 4-10-2018
 • Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (raad betrekken bij vervolg)
 • 23-11-2017
 • H.L. Dijksterhuis
 • 31-5-2018
 • Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (Sociaal Domeinraad betrekken)
 • 23-11-2017
 • H.L. Dijksterhuis
 • 31-5-2018
 • Voorzieningencluster Nijkerkerveen
 • 9-11-2017
 • W. Oosterwijk
 • Onderzoek rekenkamercommissie Digitale veiligheid gemeente Nijkerk
 • 9-11-2017
 • W. van Veelen
 • 7-3-2018
 • Sportcomplex De Slag/Ridderspoor
 • 30-10-2017
 • W. Oosterwijk
 • Wifi in de centra
 • 30-10-2017
 • W. Oosterwijk
 • Groenonderhoud
 • 30-10-2017
 • P.M.C. van Loozen
 • 15-3-2018
 • Ontwerpproces A1/A30
 • 30-10-2017
 • W. van Veelen
 • 28-2-2018
 • Stationering van een ambulance in Nijkerk
 • 30-10-2017
 • H.L. Dijksterhuis
 • Ondersteuning financiĆ«le voorlichting van kinderen en jongeren
 • 30-10-2017
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 16-10-2018
 • Starterslening
 • 30-10-2017
 • W. van Veelen
 • 20-2-2018
 • Voorstellen 'oud voor nieuw' dialoggroep 2, Economie en bedrijfsomgeving (nadere inventarisatie maatschappelijke gevolgen)
 • 26-10-2017
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 25-1-2018