Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderAfdoeningsdatum
 • Verduurzamen nieuwe gemeentehuis (voortgangsrapportage)
 • 3/16/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Verduurzamen nieuwe gemeentehuis (tekstueel wijzigen voorstel)
 • 3/16/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Kazerne Zeewolde
 • 2/16/2023
 • Gerard Renkema
 • Omgevingsdienst de Vallei (budget voor extra taken)
 • 2/16/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Participatienota
 • 2/2/2023
 • René Windhouwer
 • Planning nieuwe gemeentehuis
 • 2/2/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Stikstofberekening (bestemmingsplan Stadshaven, fase 1a)
 • 12/8/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 12/13/2022
 • Communicatie bij totstandkoming Veegplan, kernen en bedrijventerreinen gemeente Nijkerk 2022
 • 12/8/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 1/17/2023
 • Planning reguliere P&C cyclus 2023
 • 12/8/2022
 • Audrey Rohen
 • Toekomst van de atoomkelder en het archief
 • 12/8/2022
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Decembercirculaire
 • 12/8/2022
 • Audrey Rohen
 • 1/25/2023
 • Bruggetje van Doornsteeg naar Hooiland
 • 12/8/2022
 • René Windhouwer
 • Preventieve activiteiten een plaats geven in de infographic Toegang naar Jeugdhulp Nijkerk
 • 11/17/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Tarieven van de niet-gespecialiseerde jeugdhulp
 • 11/17/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Omgevingsvisie 1.0 (inwoners informeren)
 • 11/10/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 2/7/2023
 • Omgevingsvisie 2.0 (procesplan en tijdspad)
 • 11/10/2022
 • E. Heutink-Wenderich
 • Mobiliteitsvisie (achterliggende onderzoeken)
 • 11/10/2022
 • C.J. Windhouwer
 • 11/17/2022
 • Voorstel gesprek met de raad over veiligheid
 • 11/3/2022
 • G.D. Renkema
 • Consequenties van de recente uitspraak van de Raad van State over stikstof
 • 11/3/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 1/11/2023
 • Raadsinformatiebrief over uitvoering van de Visie op werk
 • 11/3/2022
 • M. Broekman-van der Pers
 • Ondersteuning van diverse groepen bij de stijgende energiekosten
 • 10/20/2022
 • A.M.W. Rohen
 • Raadplegen raad bij ander gebruik locatie Bloemendaalseweg/Nachtegaalsteeg
 • 10/20/2022
 • M. Broekman-van der Pers
 • Bijeenkomst voor omwonenden opvanglocatie Bloemendaalseweg/Nachtegaalsteeg
 • 10/20/2022
 • M. Broekman-van der Pers
 • 11/15/2022
 • Informeren raad als verzoek van COA voor opvang asielzoekers concreter wordt
 • 10/20/2022
 • M. Broekman-van der Pers
 • Watervoorziening op bedrijventerreinen
 • 10/6/2022
 • M. Broekman-van der Pers
 • Informatie over uitgevoerde onderhoud aan bermen en watergangen
 • 10/6/2022
 • C.J. Windhouwer
 • 10/13/2022
 • Meldpunt voor inwoners over St. Jacobskruid of Japanse duizendknoop
 • 10/6/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Integrale Laadvisie Nijkerk
 • 9/8/2022
 • C.J. Windhouwer
 • 9/21/2022
 • GBLT (dienstverleningsovereenkomsten)
 • 9/8/2022
 • A.M.W. Rohen
 • 9/16/2022
 • Beleidsregels Jeugdhulp Nijkerk
 • 9/8/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Speelboerderij ‘De Torteltuin’
 • 6/23/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Dossiers Participatiewet
 • 6/23/2022
 • M. Broekman-van der Pers
 • Analyse meicirculaire
 • 6/23/2022
 • A.M.W. Rohen
 • 7/6/2022
 • MeerjarenPrognose Grondbedrijf (MPG)
 • 6/23/2022
 • A.M.W. Rohen
 • Pumptrackbaan
 • 6/23/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Samenstelling Adviescommissie Omgevingskwaliteit
 • 6/23/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 9/19/2022
 • Afvalbeleid (rapport rekenkamercommissie Afvalbeleid gemeente Nijkerk)
 • 6/9/2022
 • C.J. Windhouwer
 • 9/22/2022
 • Voortzetting projecten Welzijn op Recept en WelKOM huis (definitieve besluitvorming en inkoopvoorstel)
 • 4/21/2022
 • H.L. Dijksterhuis
 • 10/18/2022
 • Bijeenkomst vanuit breedte van het Sociaal Domein (n.a.v. evaluatie 11 pilots)
 • 4/21/2022
 • H.L. Dijksterhuis
 • Evaluatie bindend advies
 • 2/24/2022
 • W. Oosterwijk
 • Stand van zaken gesprekken met Van den Tweel Vastgoed
 • 2/10/2022
 • W. Oosterwijk
 • 2/24/2022
 • Overzicht opbouw gevraagd investeringskrediet parkeergarage Kerkplein
 • 2/10/2022
 • W. Oosterwijk
 • 2/16/2022
 • Invulling gemeentelijke dienstverlening dorpshuis Hoevelaken
 • 1/20/2022
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Informeren raad bij wijzigingen beschikbaarheid percelen (deelplan 3 Nijkerkerveen)
 • 1/20/2022
 • W. Oosterwijk
 • 11/15/2022
 • Betrekken jeugd en jongerenwerk bij kaderstelling dorpshuis Hoevelaken
 • 1/20/2022
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Raadsinformatiebrief over locatie onderzoek dorpshuis Hoevelaken
 • 1/20/2022
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Circulair bouwen deelplan 3 Nijkerkerveen
 • 1/20/2022
 • W. Oosterwijk
 • Mobiliteitsvisie (de effecten van het wel en/of niet uitvoeren van de voorgestelde maatregelen)
 • 1/17/2022
 • W. Oosterwijk
 • 9/13/2022
 • Onderzoek parkeren in nieuwbouwwijken
 • 12/16/2021
 • W. Oosterwijk
 • 11/9/2022
 • Bouwplan Poort naar Hoevelaken (duurzaamheidsambitie en verkeersontsluiting/fietsveiligheid)
 • 12/13/2021
 • W. Oosterwijk
 • 12/16/2021