Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 22-2-2018
 • College B&W
 • Kermis 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 22-2-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/006: bewerkersovereenkomsten-wmo-en-jeugdwet-met-stichting-inlichtingenbureau-en-vecozo
 • 22-2-2018
 • Provincie Noord-Brabant
 • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) Herziening 13 Griendsteeg 17 en Hoge Dijk
 • In handen College.
 • 21-2-2018
 • College B&W
 • Ontwerpbestemmingsplan Zwaaikom 2017 ter inzage
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 16-2-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/005: Verkeersveiligheid
 • 15-2-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/004: Stand van zaken Interbestuurlijk Programma
 • 14-2-2018
 • College B&W
 • Principe verzoek expat hotel Beneluxweg
 • Voor kennisgeving aannemen,
 • 14-2-2018
 • College B&W
 • Bestemmingsplan "Buiten gebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 12 (Ter Horst 8 en 21)"
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8-2-2018
 • Winkelstad Oosterhout
 • Vestiging supermarkt op voormalig Hamo-terrein
 • 8-2-2018
 • VNG
 • VNg ledenbrief 18/003: 2018 wordt het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG!
 • 8-2-2018
 • College B&W
 • Financiële ontwikkelingen jeugdzorg.
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 6-2-2018
 • College B&W
 • Clientondersteuning
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2-2-2018
 • College B&W
 • Grondprijzen 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1-2-2018
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Kaderbrief 2019
 • 1-2-2018
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Kadernota 2019
 • 31-1-2018
 • College B&W
 • Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 31-1-2018
 • GGD West-Brabant
 • Kadernota 2019
 • 31-1-2018
 • RWB Regio West-Brabant
 • 2e bestuursrapportage en kaderbrief 2019
 • 30-1-2018
 • RAV Brabant MWN
 • Kaderbrief begroting 2019 RAV Brabant MWN
 • 29-1-2018
 • Omgevingsdienst Midden- en West Brabant OMWB
 • Kaderbrief 2019
 • 26-1-2018
 • Bijenhoudersgilde Oosterhout
 • Bijenhouders Oosterhout
 • 25-1-2018
 • College B&W
 • Bestemmingsplan 'Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 13 (Griendsteeg 17 en Hoge Dijk)'
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 25-1-2018
 • College B&W
 • Terugblik VTH 2017 en UVP VTH 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 24-1-2018
 • College B&W
 • Evaluatie startes-, duurzaamheids- en blijverslening .
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 22-1-2018
 • Belangenvereniging LMP WEG
 • Herziening van het 'Mobiliteitsplan 2015"
 • 22-1-2018
 • Initiatief Overbewinkeling
 • Brandbrief - detailhandelstructuur Oosterhout / nieuw onderzoek ruimtelijke gevolgen supermarkt HAMO-terrein
 • Betrekken bij ontwikkelingen Strijen.
 • 22-1-2018
 • College B&W
 • derde kwartaalrapportage WAVA/!GO
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 18-1-2018
 • Berlimont CMC Consulting Stichting Letselschade en Gerechtigheid
 • WMO Regres Urgentie zéér hoog (19-1-2018)
 • 17-1-2018
 • College B&W
 • Uitbreiding supermarkt Emté aan Markkant
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 16-1-2018
 • Delta-Onderwijs
 • Scholen Slotjes Midden
 • Te betrekken bij raadsbehandeling op 30-01-2018.
 • 16-1-2018
 • College B&W
 • Scholen Slotjes Midden
 • Te betrekken bij raadsbehandeling op 30-01-2018
 • 12-1-2018
 • College B&W
 • Resultaten interbestuurlijk toezicht 2017
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12-1-2018
 • Rewin West-Brabant
 • Roadtrip langs MKB-PARELS van West-Brabant
 • 12-1-2018
 • Controle Alt Delete
 • Nieuw beleid tegen etnisch profileren
 • 11-1-2018
 • Provincie Noord-Brabant
 • Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018
 • In handen college.
 • 11-1-2018
 • Gehandicapten Platform Oosterhout - GPO
 • Renovatie Pannehoef
 • In handen College
 • 11-1-2018
 • College B&W
 • Everdenberg-Oost duurzaam ontwikkelen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 6-1-2018
 • Raadslid Ronduit Open, Leudal
 • De robotisering van raadsleden
 • 29-12-2017
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Motie betrekken raden bij besluitvorming RWB
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 22-12-2017
 • College B&W
 • Sluiting scholen Slotjes Midden
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 22-12-2017
 • College B&W
 • Renovatie Pannehoef
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 21-12-2017
 • College B&W
 • Turkse moskee
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 21-12-2017
 • College B&W
 • Herontwikkeling locatie voormalige garage Ligtvoet
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 21-12-2017
 • VNG
 • VNG ledenbrief 17/083 : Bodem en ondergrond
 • 20-12-2017
 • College B&W
 • Jaarverslag Leerplicht 2016 - 2017
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 20-12-2017
 • CPO Oosterhout
 • Beschikbaarheid voor collectief particulier opdrachtgeverschap initiatief locatie T Zandoogje
 • In handen College.
 • 20-12-2017
 • College B&W
 • Harmonisatie voorschoolse voorzieningen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 20-12-2017
 • College B7W
 • Voorgenomen sluiting scholen Slotjes-Midden
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 19-12-2017
 • VNG
 • VNG ledenbrief 17/082: Agenda 2018
 • 18-12-2017
 • VNG
 • VNG ledenbrief 17/081: Reparatie derde jaar WW (2)