Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 7-8-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/047: Wijziging Model- APV zomer 2018
 • 7-8-2018
 • Raad van State
 • Bp. Oosterhout-Zuid 2017
 • 27-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/-46: Stand van zaken invoering Wnra
 • 26-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/045: FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdafhankelijke factoren
 • 25-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/043: Digitale toegankelijkheid
 • 25-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/042: Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR
 • 25-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/044: Aanpassing Model Archiefverordening 2017
 • 19-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/041: Woonbeleid
 • 19-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/036: Zorg en Veiligheid en een landelijke update
 • 18-7-2018
 • College B&W
 • Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 18-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/040: Wijziging modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • 18-7-2018
 • College B&W
 • stedenbouwkundig plan, deelplan 4 tot en met 7 Slotjes Midden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • komt t.z.t. in de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
 • 17-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/038: Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019
 • 17-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/039: VNG model Subsidieregeling gecertificeerde instellingen
 • 17-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/037: Voortgang klimaatakkoord
 • 16-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 16-7-2018
 • Bijenhoudersgilde Oosterhout
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 13-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/035: Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies
 • 13-7-2018
 • College B&W
 • pilot buitenbars Koningsnacht
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-7-2018
 • Regio West-Brabant
 • Jaarrekening 2017, begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018
 • 13-7-2018
 • College B&W
 • concept-marktverordening en concept-marktregeling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • Marktverordening komt t.z.t. ter besluitvorming in gemeenteraad
 • 13-7-2018
 • GGD West-Brabant
 • reactie op zienswijze gemeente Oosterhout op beleidsbegroting 2019
 • voor kennisgeving aannemen
 • 12-7-2018
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
 • IBT Omgevingsrecht
 • verzoek medewerking monitor procescriteria vergunningverlening
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12-7-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 018/034: Wijziging VNG model verordening naamgeving en nummering (adreessen)
 • 12-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 12-7-2018
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Begroting 2019
 • 11-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een bewuster insectenbeheer
 • 11-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 11-7-2018
 • Gedeputeerde staten van Noord-Brabant
 • Interbestuurlijk toezicht, themaonderzoek financieel toezicht
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10-7-2018
 • College van B&W
 • uitwerking amendement armoedebestrijding kinderen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10-7-2018
 • College van B&W
 • verlenging overeenkomst Stichting Sociale wijkteams Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10-7-2018
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • vastgestelde begroting 2019
 • voor kennisgeving aannemen
 • 9-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 9-7-2018
 • de heer Roovers (Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik)
 • reactie op de door Gedeputeerde Staten gepresenteerde Nota van Zienswijzen (N629)
 • voor kennisgeving aannemen
 • 6-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 6-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 6-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 6-7-2018
 • dhr en mevr
 • tips voor beter insectenbeheer
 • 5-7-2018
 • Regio West-Brabant
 • besluitvorming en zienswijzen jaarrekening 2017 en begroting 2019
 • voor kennisgeving aannemen
 • 5-7-2018
 • Regiegroep banenafspraak West-Brabant
 • brief en factsheet
 • voor kennisgeving aannemen
 • 5-7-2018
 • dhr en mevr
 • Tips voor een beter insectenbeheer
 • 4-7-2018
 • College B&W
 • Wmo Budgetneutraal
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4-7-2018
 • College B&W
 • Stand van zaken reconstructie N629
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3-7-2018
 • College B&W
 • Bestemmingsplan Zwaaikom 2017 hogere waarden Wgh
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3-7-2018
 • College B&W
 • Reactie onderzoek
 • Brief voor kennisgeving aannemen
 • 2-7-2018
 • KBO - PCOB / PatiĆ«ntenfederatie Nederland
 • Is uw bestuursakkoord ouderenvriendelijk?
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 28-6-2018
 • College B&W
 • Verslag archiefbeheer horizontale verantwoording 2018 en het verbeterplan 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 28-6-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 018/033: Sanering asbestdaken
 • 28-6-2018
 • College B&W
 • Budget Duurzaamheids-, Starters- en Blijverslening
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 28-6-2018
 • College B&W
 • Broedplaats voor (amateur)podiumkunst.
 • Voor kennisgeving aannemen.