Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 22-5-2019
 • De heer
 • De lokale omroep moet de tering naar de nering zetten, dat is de enige oplossing.
 • 22-5-2019
 • VNG
 • VNG 19/040: Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG bestuur en commissies
 • 21-5-2019
 • MARK Advocaten
 • Cliënt/Gem.Oosterhout
 • 21-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/039: Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
 • 20-5-2019
 • Inwoner Pieter Vreedestraat
 • nr. 175628
 • 20-5-2019
 • Inwoner Pieter Vreedestraat
 • Pieter Vreedestraat - ZS10665
 • 18-5-2019
 • Belangenvereniging LMP WEG
 • Inspraakmogelijkheid Mobiliteitsplan, behandeling in de raad van 21 mei a.s.
 • 17-5-2019
 • Arriva
 • Vervoer rondom (inburgerings-)trajecten participatiewet
 • 17-5-2019
 • College B&W
 • Onderzoek mogelijke verplaatsing MEK
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 15-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/038: Voortgang samenwerken aan water
 • 14-5-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Jeugdbescherming Brabant
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-5-2019
 • Gemeente Hoekse Waard
 • Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines
 • 13-5-2019
 • Stichting (H)Erken Ouderverstoting
 • Reactie op interview van 10 mei 2019 in BN De STEM
 • 13-5-2019
 • Stichting Nederlanse Haarden- en Kachelbranche - NKH
 • rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit
 • 13-5-2019
 • dhr.
 • Mededeling in Weekblad Oosterhout d.d. 8 mei 2019 m.b.t. Nieuwsbrief Gemeenteraad Wmo fase 11.
 • 9-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/029: Uitnodiging ALV 5 juni 2019
 • 9-5-2019
 • College B&W
 • Vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden-Zuid)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8-5-2019
 • Regio West-Brabant RWB
 • Correctie begroting RWB 2020
 • 7-5-2019
 • College B&W
 • Sluiting Lievenshove
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 7-5-2019
 • College B &W
 • Bedrijvenpeiling Oosterhout 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 6-5-2019
 • Sociale Alliantie
 • Notitie over maatregelen om het ontstaan van een energiekloof te voorkòmen
 • 6-5-2019
 • College B&W
 • Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen West-Brabant
 • Voor kennisgeving aannemen. Brief door griffie ontvangen op 6-5-2019.
 • 2-5-2019
 • College B&W
 • College-standpunt motie Bergsebaan
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/-28: LOGO 19/03: Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO
 • 1-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/027: Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO
 • 1-5-2019
 • VNG
 • VGNG ledenbrief 19/024: Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en - com
 • 30-4-2019
 • Provincie Noord-Brabant
 • Begrotingscirculaire 2019
 • 29-4-2019
 • Stichting (H)erken Ouderverstoting
 • Reactie stichting HOVS op berichtgeving in BN de Stem op groot financieel tekort bij jeugdbescherming Brabant
 • 26-4-2019
 • Raad van State
 • Oosterhout Bp. Zwaaikom 2017
 • 25-4-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/020: Herziening Gemeentefonds
 • 25-4-2019
 • College B&W
 • Evaluatie pilots Wmo
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 25-4-2019
 • College B&W
 • Samenwerking Regionale Energiestrategie (RES2030) West-Brabant
 • Door invoering zaaksysteem brief te laat ontvangen. Voor kennisgeving aannemen.
 • 25-4-2019
 • GR RAV Brabant Midden-West-Noord
 • Rectificatie begroting 2020
 • 24-4-2019
 • Regio West-Brabant [RWB]
 • Overzicht actualiteiten RWB
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 23-4-2019
 • College B&W
 • Toelichting terugtrekking raadsnota "Samenwerking op ICT-gebied met de gemeente Steenbergen"
 • Betrekken bij vaststellen agenda raad 23 april 2019.
 • 23-4-2019
 • College B&W
 • Evaluatie pilot buitenbarren Klappeijstraat
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 19-4-2019
 • College B&W
 • Eindverslag inspraakprocedure vaststellingsprocedure van start
 • Door invoering zaaksysteem brief te laat ontvangen.
 • 18-4-2019
 • Provincie Noord-Brabant
 • Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018
 • 17-4-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19-018: VNG Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model Instructies voor de griffier en de secretaris 2019
 • 17-4-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19-019: Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordening jeugdhulp en Wmo 2015
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Raadsbrief voortgang implementatie Omgevingswet
 • stand van zaken Omgevingsvisie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 16-4-2019
 • College B&W
 • Perspectiefnota 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 16-4-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19-017: FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting
 • 16-4-2019
 • Regio West-Brabant
 • Jaarverslagen 2018, Actie-/Uitvoeringsprogramma's en begrotingen 2020 RWB en REWIN
 • 15-4-2019
 • GGD West-Brabant
 • Jaarstukken 2018, beleidsbegroting 2020 en Agenda vd Toekomst
 • 15-4-2019
 • Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
 • MKB-Vriendelijkste gemeente 2018
 • 15-4-2019
 • MIDZUID
 • Ontwerpbegroting 2020 MidZuid
 • 15-4-2019
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Veiligheidsregio MWB
 • 11-4-2019
 • RAV Brabant MWN
 • Wijziging GR, begroting en jaarstukken RAV Brabant MWN
 • 8-4-2019
 • Dhr en Dhr
 • Bezwaren tegen woningbouw op de voetbalvelden OVV'67 Oosteind
 • In handen college.