Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 22-10-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18-058 Pinbeleid bij gemeenten
 • 18-10-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18-057 Verlengen overgangsrecht AWBZ-beschermd wonen: de gevolgen
 • 17-10-2018
 • College B&W
 • Resultaten clientervaringsonderzoek Wmo 2017
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-10-2018
 • College B&W
 • Subsidieregels peuteropvang en voorschoolse educatie 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 15-10-2018
 • Belangenvereniging LMPweg
 • Verkeerssituatie LMP-weg
 • In handen college.
 • 11-10-2018
 • Defence for Children en Save the Children
 • Follow-up taartenactie Defence for Children en Save the Children
 • In handen college.
 • 11-10-2018
 • College B&W
 • Septembercirculaire 2018 gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9-10-2018
 • College B&W
 • Omgevingswet - oktober 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8-10-2018
 • Stichting Hovs
 • Zorgelijke aanvullende informatie Zwartboek Jeugdbescherming Brabant
 • In handen college.
 • 8-10-2018
 • College B&W
 • Resultaten selectieprocedure locatie 't Zandoogje.
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4-10-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/056: Aanpassing VNG Model Verordening Wmo 2015 i.v.m. het Besluit verlaging bijdrage WIz-zorg en maatschappelijke ondersteuning
 • 3-10-2018
 • College B&W
 • Informatie onder geheimhouding
 • Geheime brief gericht aan raadsleden. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen, geheimhouding bekrachtigen.
 • 3-10-2018
 • College B&W
 • Ontwikkelingen Jeugd en Wmo - ombuigingen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2-10-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/054: Openstelling vacatures vicevoorzitter en leden CvA en bekendmaking invulling vacatures CvA en commissie E&I
 • 27-9-2018
 • WISE
 • Oproep tot hulp aan BelgiĆ«
 • maak van de stroomcrisis een kans
 • In handen college.
 • 27-9-2018
 • College B&W
 • Reglement Burgerlijke Stand 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 26-9-2018
 • College B&W
 • Stand van zaken (ontwerp) luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 25-9-2018
 • Stichting Hovs
 • Kopie van brief aan RvT JBB
 • In handen college.
 • 25-9-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/053: VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019
 • 24-9-2018
 • Democratisch Energie Initiatief
 • Manifest: Gezichten van beleid JKL V2
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 23-9-2018
 • Stichting Hovs
 • Kopie van brief gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Gecertificeerde Instelling van Jeugdbescherming Brabant
 • In handen college.
 • 21-9-2018
 • College B&W
 • Jaarverslagen 2017 Adviescommissies Bezwaarschriften
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 20-9-2018
 • Rekenkamer West-Brabant
 • Jaarplan 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 20-9-2018
 • College B&W
 • Integrale crisiszorg
 • Te betrekken bij werkbezoek 20 november a.s.
 • 18-9-2018
 • Raadsgriffier Gemeente Bergen op Zoom
 • vervolg samenwerkingsplatform bijeenkomst DOEL 4 juli 2018 en vervolg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • desgewenst ingaan op uitnodiging deel te nemen in samenwerkingsplatform 'veiligheid en de energietransitie'.
 • 18-9-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/-52: Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019
 • 18-9-2018
 • De Tienerpartij
 • Tienertroonrede d.d. 18 september 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-9-2018
 • College B&W
 • Herontwikkeling locatie Heidehof / De Wieken
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-9-2018
 • College B&W
 • Eindverslag inspraakprocedure voorontwerp-bestemmingsp[lan "kerkdorp Den hout 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-9-2018
 • UNICEF Nederland
 • De gemeenteraad: Oproep UNICEF Nederland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-9-2018
 • Dhr en mevr.
 • Tips voor een bewuster insectenbeheer
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-9-2018
 • Dhr. mevr.
 • Verzoek aan de raad
 • Geheime brief aan raadsleden. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen, geheimhouding bekrachtigen.
 • 17-9-2018
 • College B&W
 • Geldleningen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-9-2018
 • Stichting HOVS
 • Zwartbroek JJB en reactie op brief JJB
 • In handen college.
 • 12-9-2018
 • Stichting Leergeld West-Brabant Oost (LGWBO)
 • Pilot Kindpakket.nl in gemeente Woudrichem, Werkendam en Aalburg
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10-9-2018
 • Stichting Leven met de Aarde
 • Brief 11 in een serie van 12, Feestelijke bijeenkomst Weten van Water, Leven met Water
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 7-9-2018
 • College B&W
 • Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda recente ontwikkelingen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 6-9-2018
 • Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
 • Dienstverlening AAB: Jaaroverzicht 2017
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 6-9-2018
 • College B&W
 • Ondertekenen RetailDeal
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5-9-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/051: 'Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen'
 • 3-9-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/050 Wnra en volgers Cao Gemeenten
 • 1-9-2018
 • Vereniging Belangen Oosteind V.B.O.
 • Inspraakreactie Vereniging Belangen Oosteind t.b.v. het ontwerp-PIP van de N629
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 29-8-2018
 • College van B&W
 • Inrichtingsplan Santrijnpark
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 27-8-2018
 • Gemeente Waalwijk
 • Motie vreemd aan de orde over het kinderpardon
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 23-8-2018
 • dhr en mevr.
 • verzoek om antwoorden vragen omtrent verleende Bouwvergunning
 • In handen college.
 • 21-8-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/048: Openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en Commissie Europa en Internationaal
 • 21-8-2018
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Circulaire / wijziging van de bezoldigingsbedragen
 • In handen college.
 • 14-8-2018
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Jaarrekening 2017 en begroting 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-8-2018
 • Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
 • Antwoorden RAV op de zienswijzen van de gemeenten, ontvangen per 1 augustus 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 7-8-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/047: Wijziging Model- APV zomer 2018