Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 17-7-2019
 • Gemeente Culemborg
 • Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage
 • voor kennisgeving aannemen
 • 17-7-2019
 • VNG
 • Ledenbrief 19-057 doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
 • 16-7-2019
 • VNG
 • Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • voor kennisgeving aannemen
 • 16-7-2019
 • VNG
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • voor kennisgeving aannemen
 • 12-7-2019
 • College van B&W
 • Evaluatie promotiemaatregelen parkeergarage Basiliek
 • 12-7-2019
 • GGD West-Brabant
 • reactie zienswijze beleidsbegroting 2020
 • voor kennisgeving aannemen
 • 12-7-2019
 • College van B&W
 • Gecontroleerde zorgoverdracht Juzt
 • 12-7-2019
 • VNG
 • Ledenbrief 019-053 regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
 • voor kennisgeving aannemen
 • 11-7-2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Toegankelijkheid digitale informatie en dienstverlening
 • voor kennisgeving aannemen
 • 11-7-2019
 • College van B&W
 • krediet project rotonde bromtol
 • 10-7-2019
 • VNG
 • Ledenbrief 019-051 Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA
 • voor kennisgeving aannemen
 • 10-7-2019
 • College B&W
 • Resultaten onderzoek kleinschalige winkelvoorzieningen Contreie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10-7-2019
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten
 • 9-7-2019
 • RWB Regio West-Brabant
 • Overzicht actualiteiten strategisch beraad
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9-7-2019
 • VNG
 • ledenraadpleging 019-052 Onderhandelaarsakkoord CAO SW 2019
 • voor kennisgeving aannemen
 • 9-7-2019
 • Regionale Energie Strategie RES West-Brabant
 • Brief aan de gemeenteraad
 • 8-7-2019
 • Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO)
 • Jaarverslag 2018
 • 8-7-2019
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Programmabegroting BWB 2020
 • voor kennisgeving aannemen
 • 8-7-2019
 • RWB Regio West-Brabant
 • Raadsinformatiebrief 380 kV
 • 5-7-2019
 • VNG
 • Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024'
 • 5-7-2019
 • College B&W
 • Het gemeentelijk jaarverslag Kinderopvang 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4-7-2019
 • College B&W
 • Bestuurlijke besluitvorming Wijkplan Slotjes-Midden
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3-7-2019
 • Delta onderwjs
 • Jaarverslag 2018
 • 3-7-2019
 • Gemeente Geertruidenberg
 • Motie zero-based
 • 3-7-2019
 • Gemeente Loon op Zand
 • Motie vreemd aan de orde Gemeenschappelijke Regelingen unaniem aangenomen
 • 3-7-2019
 • College B&W
 • College-standpunt motie Bergsebaan d.d. 22 mei 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3-7-2019
 • Gemeente Etten-Leur
 • Motie scenario's bezuiniging verbonden partijen
 • 3-7-2019
 • College B&W
 • Wijzigde reconstructie Burgemeester Holtropstraat
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2-7-2019
 • College B&W
 • Meicirculaire 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2-7-2019
 • College B&W
 • Auditplan 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1-7-2019
 • College B&W
 • Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 27-6-2019
 • Bezoekers van de Aanloop en de buurtkamer en intiatiefnemers
 • Petitie over de urenvermindering voor de Aanloop en de Buurtkamer
 • 26-6-2019
 • College B&W
 • Provinciaal bestuursakkoord 2019-2023
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 26-6-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/049 LOGA 19/06: Nadere uitwerking Akkoord Reparatie Flo-overgangsrecht voor brandweerpersoneel
 • 26-6-2019
 • College B&W
 • Watertemperatuur doelgroepen bad Warande
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 26-6-2019
 • College B&W
 • Vaststelling projectopdracht Ontwikkelingsvisie en PvE gemeentehuis
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 25-6-2019
 • VNG
 • Rectificatie - Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht
 • 21-6-2019
 • Gemeente Moerdijk
 • Aangenomen amendement zienswijze begroting RWB
 • 18-6-2019
 • College B&W
 • ALM-studie Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen en uitstel sluiting stortplaats Zevenbergen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-6-2019
 • Surplus
 • Reactie perspectiefnota 2019
 • 17-6-2019
 • College B&W
 • Woningbouwstrategie Oosterhout 2030
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-6-2019
 • College B&W
 • Initiatiefvoorstel integraal sociaal domein
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 14-6-2019
 • VNG
 • VNG Ledenbrief 19/047: Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013
 • 13-6-2019
 • College B&W
 • Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-6-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/045: Implementatie abonnementstarief Wmo
 • 13-6-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/046 CVA/LOGA 19?05: Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand
 • 12-6-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Juzt
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12-6-2019
 • College B&W
 • Brug Korenbocht-Koningsdijk
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11-6-2019
 • VNG
 • Jaarverslag 2018
 • 11-6-2019
 • Raad van State
 • Oosterhout - BP Zwaaikom 2017 - ZN111147