Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 22-5-2018
 • College B&W
 • Auditplan 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 18-5-2018
 • College B&W
 • Aanlevering jaarrekening 2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 16-5-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/019: interbestuurlijke-samenwerking-en-financiele-ruimte-in-de-nieuwe-raadsperiode
 • 15-5-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/018: flo-overgangsrecht-nieuwe-ronde-aanleveren-gegevens-levensloopstorting
 • 10-5-2018
 • Bestuur Stichting Huis voor Amateurs
 • Persbericht Pannehoef
 • 7-5-2018
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • Jaarverslag 2017 Commissie Noord-Brabant Heemschut
 • 7-5-2018
 • College B&W
 • Cameratoezicht in de gemeente Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4-5-2018
 • Maag Lever Darm Atichting
 • Meer openbare en opengestelde toiletten: dat lucht op!
 • 3-5-2018
 • College B&W
 • Concept-Toekomstvisie "Oosterhout 2030"
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3-5-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/016: Spelregels voor de digitale stad
 • 2-5-2018
 • Vogelbescherming Nederland
 • Groen en vogelvriendelijk beleid in uw gemeente
 • 2-5-2018
 • NRC Handelsblad
 • Wob-verzoek regelingen rond vertrekt burgemeester
 • 2-5-2018
 • De heer
 • Tarief extra uitgebreide zorgverzekering
 • 1-5-2018
 • Bewoner Baarschotsestraat Dorst
 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dorst-West
 • 1-5-2018
 • College B&W
 • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Houtstraat / Industriestraat en Textielstraat 8 e.o.
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 30-4-2018
 • Bewoners Vrachelsepad
 • Zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder (verkeerslawaai)
 • 30-4-2018
 • Bewoners Vrachelsepad
 • Zienswijzen ontwerpbestemmingslpan Zwaaikom 2017
 • 26-4-2018
 • College B&W
 • Maartcirculaire 2018 gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 25-4-2018
 • College B&W
 • Inkoop Wmo maatwerkvoorziening begeleiding 2019 en verder
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 25-4-2018
 • bewoners eiland Zwaaikom
 • Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zwaaikom 2017
 • 24-4-2018
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Voorlopige jaarrekening 2017
 • 24-4-2018
 • Provincie Noord-Brabant
 • Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017
 • 23-4-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/015: Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 • 19-4-2018
 • De heer
 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zwaaikom 2017
 • 19-4-2018
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Voorlopige Jaarstukken BWB 2017 en Ontwerpbegroting BWB 2019 met Meerjarenperspectief 2019-2022
 • 18-4-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/014: Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018
 • 18-4-2018
 • De fietsersbond afdeling Oosterhout
 • Intrekken reactie op eindverslag van 6-2-2018
 • 18-4-2018
 • Watersportvereniging Sluis I
 • Zienswijze WSV Sluis I ontwerp Bestemmingsplan "De Zwaaikom"
 • 17-4-2018
 • College B&W
 • Ondersteuning stichting Buurtpreventie Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 14-4-2018
 • RAV Brabant MWN
 • Jaarstukken 2017 en Begroting 2019
 • 13-4-2018
 • GGD West-Brabant
 • Jaarstukken 2017 en Begroting 2019
 • 13-4-2018
 • College B&W
 • Raadsbrief omgevingswet
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-4-2018
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Begroting 2019 en Jaarrekening 2017
 • 13-4-2018
 • College B&W
 • Assurance rapport ENSIA jaarrekening 2017
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12-4-2018
 • Enexis
 • Input coalitieakkoorden duurzame mobiliteit
 • 12-4-2018
 • Gemeentebelangen
 • Brief aan gemeenteraad over tussenstand
 • 12-4-2018
 • dhr. -mevr.
 • Brief aan gemeenteraad
 • 12-4-2018
 • VNG
 • Motie gang van zaken ontslag burgemeester
 • 12-4-2018
 • Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant
 • Ontwerpjaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019
 • 11-4-2018
 • Kindcentra 2020, ontwikkel de Toekomnst
 • Aandacht voor versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn.
 • 11-4-2018
 • College B&W
 • Investeringen Sport 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11-4-2018
 • Schakelteam Personen met Verward Gedrag
 • Investeer in mensen met verward gedrag.
 • 11-4-2018
 • Long Fonds, voorheen Astma Fonds
 • Zorgen over uitstoot door verkeer en houtkachels
 • 9-4-2018
 • Vereniging Brabantse Gemeenten
 • Enquete
 • 9-4-2018
 • VNG
 • VNG ledenbrief 18/013 Compensatie regeling AOW voor brandweerpersoneel
 • 9-4-2018
 • Controle-Alt-Delete
 • Vertrouwen en tevredenheid in IVP
 • 6-4-2018
 • Cedris
 • Kennismaken met Cedris
 • 6-4-2018
 • De Nederlandse archeologen, verzameld in het Groot Reuvensoverleg
 • Benut het verleden, investeer in archeologie!
 • 6-4-2018
 • VNO NCW \ Brabant Zeeland
 • Aanbod VNO-NCW Oosterhout
 • 5-4-2018
 • VNG
 • VNG-ledenbrief 18/-12 Gt Connect