Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Moties

Fractie(s)AgendaOnderwerpStatusAfgedaan
 • VVD, GroenLinks, D66 en Beter Oss
 • Onderzoek duurzame energie
 • Aangenomen
 • VVD, GroenLinks, CDA, D66, PvdA en SP
 • Oss als vestingsplaats voor European Medicines Agency EMA.PDF
 • Ingetrokken
 • VVD, CDA, VDG
 • Maashorst IBep (15-106)
 • Aangenomen
 • VVD, CDA, SP, VDG, D66, Beter Oss, GroenLinks, PvdA
 • Verdeelsleutel Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Aangenomen
 • VVD
 • Thuisbezorgen paspoort, ID- kaart en rijbewijs
 • Ingetrokken
 • VVD
 • Afval scheiden
 • Ingetrokken
 • VDG, VVD, PvdA en GroenLinks
 • Burgwal betrekken bij het voetgangersgebied
 • Ingetrokken
 • VDG, SP, PvdA, CDA
 • Blijvende aandacht Q-koorts
 • Aangenomen
 • VDG, SP, PvdA
 • Maasveren (16-077)
 • Aangenomen
 • VDG, PvdA, SP en D66
 • Instandhouding Maasveren (17-051)
 • Aangenomen
 • VDG, GroenLinks
 • Citymarketing Oss (15-120)
 • Aangenomen
 • VDG, CDA, SP
 • Aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen versie 1
 • Ingetrokken
 • VDG, CDA, SP
 • Aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen versie 2
 • Aangenomen
 • VDG, CDA, D66
 • Innovatie depressie-aanpak (16-111)
 • Aangenomen
 • VDG VVD CDA BeterOss
 • Visie van Oss op de Maashorst
 • Aangenomen
 • VDG VVD
 • Voortgang Welstand
 • Aangenomen
 • VDG
 • Bevordering bezetting MFA's / gemeenschapshuizen
 • Ingetrokken
 • SP, VDG, PvdA, GroenLinks
 • Water in Oss (16-117)
 • Aangenomen
 • SP, VDG, PvdA, GroenLinks
 • Huisvesting Osse statushouders (16-076)
 • Aangenomen
 • SP, VDG en GroenLinks
 • Social return / PSO ladder (16-141)
 • Aangenomen
 • SP, VDG
 • Fietspad Kennedybaan (15-118)
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, GroenLinks, CDA en Beter Oss
 • Rechtzetten onrecht eindafrekeningen
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Museum Jan Cunen Nieuw elan voor Oss
 • Verworpen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Motie Ruimhartiger minimabeleid, inkomsgrens van 120% naar 130%
 • Verworpen
 • SP, PvdA, D66, GroenLinks en Beter Oss
 • Energiepark Elzenburg - De Geer
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, D66
 • Signalering en terugdringing wachtlijstproblematiek jeugdzorg (16-115)
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, Beter Oss, GroenLinks, D66
 • Blijverslening (16-094)
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, Beter Oss, D66, GroenLinks
 • Geld voor zorg moet naar zorg
 • Verworpen
 • SP, PvdA, Beter Oss en GroenLinks
 • Echt geen mestverwerkingsfabriek in Oss
 • Verworpen
 • SP, PvdA, Beter Oss en GroenLinks
 • Aanpassing huishoudelijke zorg
 • Verworpen
 • SP, PvdA en VDG ( 15-068 )
 • Vrijetijdseconomie
 • Aangenomen
 • SP, PvdA en GroenLinks
 • Verlaging WMO bijdrage (16-142)
 • Aangenomen
 • SP, PvdA en GroenLinks
 • Geen energiekloof in Oss
 • Ingetrokken
 • SP, PvdA en GroenLinks
 • Raadsenquête huishoudelijke zorg
 • Verworpen
 • SP, PvdA
 • Specifiek maatwerk Wet Taaleis WWB
 • Ingetrokken
 • SP, PvdA
 • Maycrete woningen gemeentelijke monumenten
 • Verworpen
 • SP, PvdA
 • Behoud Straatchoaches in Oss
 • Aangenomen
 • SP, PvdA
 • Veehouderij en gezondheid
 • Ingetrokken
 • SP, GroenLinks, VDG en Beter Oss
 • kosten asbestverwijdering bij dakisolatie
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en VDG
 • Verenigingen en stichtingen verdienen OZB-verlaging
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, PvdA en D66
 • Motie afkeuring over handelswijze
 • Ingetrokken
 • SP, GroenLinks, PvdA
 • Jeugdloonvrije gemeente Oss
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, D66, PvdA, Beter Oss
 • Vertrouwen vergt daden
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, D66, PvdA en LOF
 • Motie Help de Helpende Handen
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, D66, PvdA
 • Wonen moet kunnen
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, D66 en LOF
 • Motie Nevenfuncties
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks en PvdA
 • Motie Nee tegen mestverwerkingsfabriek Elzenburg - De Geer
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks en PvdA
 • Maakindustrie
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks en PvdA
 • Verklaar ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) gratis
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks en D66
 • Motie Niets over inwoners, zonder inwoners
 • Aangenomen