Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen

CodeAgendaVergaderorgaanPortefeuillehouderOnderwerpDatum behandelingAfgedaan
 • 19-075
 • Adviescommissie Ruimte
 • Zonnepanelen op daken
 • 19-074
 • Adviescommissie Ruimte
 • Geitenhouderijen
 • 19-073
 • Adviescommissie Ruimte
 • Wiel Geffen
 • 1/30/2020
 • 19-072
 • Adviescommissie Ruimte
 • RIB, juridische en financiele gevolgen uittreding uit de nog op te richten stichting Maashorst
 • 1/30/2020
 • 19-071
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie zet Oss op de (pre) historische kaart
 • 19-070
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Parkeeroverlast Oude Molenweg / Molenstraat
 • 11/28/2019
 • 19-069
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Beheerplannen Havens
 • 11/28/2019
 • 19-068
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Rekenkamercommissie rapport Vindbaarheid en beschikbaarheid specialistische jeugdhulp Oss
 • 19-067
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Terugkoppeling ontwikkelagenda jeugd
 • 2/22/2020
 • 19-066
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Beleid laagdrempelig ontmoeten
 • 6/26/2020
 • 19-065
 • Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Cultuurnota
 • 11/28/2019
 • 19-064
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Begroting in 1 oogopslag
 • 11/7/2019
 • 19-063
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (LWE) Motie Vergroening stadshart Oss
 • 19-062
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Motie MuziekMatch
 • 11/28/2019
 • 19-061
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Motie Slim doorstromen op Singel 40 - 45
 • 11/7/2019
 • 19-060
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Subsidieverordening ONS welzijn
 • 19-059
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Motie Behoud bewaakte fietsenstalling Spoorlaan
 • 11/7/2019
 • 19-058
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Samenwerken aan de toekomst van NOK
 • 11/28/2019
 • 19-056
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen
 • 11/7/2019
 • 19-055
 • Adviescommissie Ruimte/Sociaal Bestuurlijk
 • J. van Orsouw
 • Motie Walkwartier
 • 1/16/2020
 • 19-049
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Reactie rapport Raadgever Sociaal Domein
 • 19-048
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Bekostigingsmodel Ons Welzijn
 • 19-047
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Verschil in meldkamers
 • 10/10/2019
 • 19-046
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Coöperatie voor de toegang
 • 19-045
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • RES / energietransitie
 • 19-044
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Windmolenpark Elzenburg de Geer: Duurzaamheidsfonds
 • 11/28/2019
 • 19-043
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Oijense zij Noord
 • 10/10/2019
 • 19-041
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Ontmoeten in Overlangel
 • 5/14/2020
 • 19-039
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Stand van zaken Groene Engel
 • 11/28/2019
 • 19-038
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Opinienota Besparingsagenda
 • 10/10/2019
 • 19-037
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Participatie energieopwekking
 • 11/28/2019
 • 19-030
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Busvervoer ’t Wild
 • 19-027
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Transitietraject met ONS Welzijn
 • 5/14/2020
 • 19-026
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Kosten (ouderen)activiteiten
 • 10/10/2019
 • 19-025
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Resultaten Muziek in de klas.
 • 6/4/2020
 • 19-024
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Verdere uitwerking motie innovatie depressieaanpak
 • 11/28/2019
 • 19-023
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) STORM project
 • 11/28/2019
 • 19-021
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Behoud Straatcoaches in Oss
 • 1/31/2020
 • 19-019
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Notitie over toezicht en handhaving
 • 9/5/2019
 • 19-010
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Ons Welzijn
 • 10/10/2019
 • 19-005
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Prestatieafspraken woningbouwcoöperaties (duurzaamheidsakkoord)
 • 11/28/2019
 • 19-004
 • Adviescommissie Ruimte
 • K. van Geffen
 • (VB) Fonds zonnepanelen scholen
 • 9/5/2019
 • 19-003
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (VB) Leiweg 3 in Geffen
 • 10/10/2019
 • 18-140
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Verenigingen en stichtingen verdienen OZB-verlaging
 • 10/10/2019
 • 18-137
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM) Wijkverpleegkundige & Sociaal team
 • 10/31/2019
 • 18-136
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (LWE) Evaluatie Pilot dagtarief parkeren centrum Oss
 • 3/28/2019
 • 18-132
 • Adviescommissie Ruimte
 • F. den Brok
 • (VB) Huurprijzen UIThuis
 • 11/28/2019
 • 18-130
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • (LWE) Motie Zonnepanelen op nieuwe bedrijven
 • 10/10/2019
 • 18-129
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (RO) Motie Voortgang Welstand
 • 18-128
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Oss innoveert
 • 11/28/2019