Vergaderkalender

Voortganglijst/toezeggingen

CodeAgendaVergaderorgaanPortefeuillehouderOnderwerpDatum behandelingAfgedaan
 • 22-022
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W.J.L. Buijs - Glaudemans
 • Beantwoording van vragen
 • 22-021
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • wensen bij de opvang van vluchtelingen
 • 22-020
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Geffenseplas en uitvoeringsplan Groen,Blauw en Natuur
 • 22-019
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Locatieprofiellen
 • 22-018
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Financiering exploitatiebijdrage voor wijkcentrum De Haard
 • 22-016
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Evaluatie Koersstadshart
 • 5/24/2023
 • 22-015
 • Adviescommissie Ruimte
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Vraag D66, handhaving Centrum
 • 6/23/2022
 • 22-014
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Handhaving overbewoning
 • 22-013
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie doortrekken fiets- en wandelpad etappe 15 bij Lithoijen
 • 22-012
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie Woonvisie is leidend
 • 22-011
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Studie Rijkswaterstaat
 • 22-010
 • Adveiscommissie Ruimte
 • K. van Geffen
 • Gebiedsvisie stadjes en kernen. Differentiatie.
 • 22-009
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • KCV, rolstoel uitgave met VVR code
 • 22-006
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Motie Zorg dat de 5 veerverbindingen blijven bestaan
 • 22-005
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Sport en Evenementen Oss Noord-West
 • 22-001
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Afspraken rondom het nieuwe wijkcentrum in Oss Noord-West
 • 21-071
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Helderheid is belangrijk voor een recreatieplas
 • 21-065
 • (LWE) Motie Inzet Reserve Mobiliteit
 • 21-064
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Motie energiearmoede voorkomen. Nu en in de toekomst
 • 5/12/2022
 • 21-063
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Ontmoetingsplekken voor jongeren
 • 11/3/2022
 • 21-062
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Van Groene Engel naar een Kunst- en Cultuurprijs Oss
 • 9/22/2022
 • 21-061
 • Motie Zelfbewoningsplicht
 • 21-059
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Motie Draagkrachtnorm naar 130%
 • 9/22/2022
 • 21-053
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Natuur in bestemmingsplan herontwikkeling varkenshouderij Oijense Bovendijk 19
 • 21-051
 • Opinicommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Vragen haalbaarheid Raadhuislaan Zuid
 • 12/22/2022
 • 21-040
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Motie Bescherm vogels en vleermuizen (windmolen gerelateerd)
 • 9/22/2022
 • 21-023
 • gemeenteraad
 • J. van der Schoot
 • Motie Urgentie voor participatiebeleid bij energie-opwek neemt alleen maar toe
 • 9/22/2022
 • 21-019
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Het Slotje
 • 9/23/2021
 • 21-017
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Voorbereiding voor het OOGO
 • 5/31/2022
 • 21-016
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Schoolwoningen
 • 12/31/2022
 • 20-032
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • PGB-kader
 • 5/12/2022
 • 19-046
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Coƶperatie voor de toegang
 • 7/4/2022
 • 19-044
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Windmolenpark Elzenburg de Geer: Duurzaamheidsfonds
 • 2/23/2023
 • 19-037
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Participatie energieopwekking
 • 9/22/2022
 • 18-140
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Verenigingen en stichtingen verdienen OZB-verlaging
 • 12/1/2022
 • 18-120
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Dierenwelzijnsbeleid
 • 18-113
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Participatie
 • 9/22/2022
 • 18-092
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Consequenties voor groen in ruimtelijke plannen duidelijker in beeld
 • 17-145
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Energiepark Elzenburg - De Geer
 • 2/23/2023
 • 16-149
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM) Hall of fame
 • 2/14/2019