Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 21-5-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 21 mei 2019
 • 21-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Instemmen met aanvraag specifieke uitkering sport 2019 in het kader van de btw sportvrijstelling
 • 15-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Europese aanbesteding accountantsdiensten
 • 14-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarrekening 2018, Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 De Connectie en 1e Bestuursrapportage De Connectie 2019
 • 14-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zienswijze financiële stukken GR Presikhaaf Bedrijven
 • 14-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beheervisie Rozendaalse Veld
 • 11-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol casusoverleg overlastgevers en personen met verward gedrag
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Besluit op verzoek om tegemoetkoming planschade BP Velp 2016, Woongebieden-Zuid
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Kadernota 2020
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken burgemeester
 • Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Mandaatverlening Inkoop
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Transformatieplan 2.0
 • 7-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Concept huisvestingsverordening 2020
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Financiële Verordening Rheden 2019
 • 5-5-2019
 • Besluitstukken college
 • 75 jaar na WOII tijdelijk museum
 • 5-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Veluwe Remembers
 • 5-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Verlenging Raamovereenkomst elementen- en halfverhardingen
 • 5-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Privacybeleid gemeente Rheden 2019-2022
 • 2-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Overeenkomsten ontwikkeling Havikerwaard 49, De Steeg
 • 1-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Bestemmingsplan landelijk gebied, locatie Biljoen 6, Velp
 • 30-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 30 april 2019
 • 30-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten
 • 30-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Begroting 2019 stichting Scholengroep Veluwezoom
 • 27-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zuidflank en circulaire economie
 • 24-4-2019
 • Besluitstukken college
 • Omgevingsvergunning verlenen nok verhogende dakkapel
 • 23-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 23 april 2019
 • 23-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Visie park Daalhuizen Velp
 • 17-4-2019
 • Besluitstukken college
 • Principebesluit Hoofdstraat 73 Velp
 • 17-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Samenwerken aan hoogwaardige OV-corridors
 • 17-4-2019
 • Besluitstukken college
 • Collegevoorstel contractering HbH 2019/2020
 • 17-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarstukken 2018 en conceptbegroting 2020 Regio Arnhem Nijmegen
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Ontwerp Meerjarenbegroting BVODRAN 2020-2023
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zienswijze P&C stukken MGR
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarrekening, jaarverslag, conceptbegroting VGGM en Veilig thuis + Beleidsplan Veiligheidsregio en Brandweer
 • 16-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 16 april 2019
 • 16-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tussenvoorziening Velp-Zuid
 • 16-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Lenterapportage 2019
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Afschaffen betaald parkeren Velp
 • 16-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Versterking Regionale samenwerking
 • 12-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Bouw jongveestal Fraterwaard 2, Ellecom
 • 12-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Overzicht klachten bejegening 2018
 • 9-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 9 april 2019
 • 9-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Convenant Vroegsignalering Schulden
 • 8-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Parkstraatkerk Velp
 • 5-4-2019
 • Besluitstukken college
 • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander NV
 • 5-4-2019
 • Besluitstukken college
 • Voorschriften en autorisatieprocedure Justitiële Documentatie
 • 2-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 2 april 2019
 • 2-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Spelender-wijs
 • Cultuurnota 2019-2026
 • 26-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 maart 2019
 • 25-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitvoering podiumvoorziening