Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 12-7-2019
 • S19/139 Vragen VVD over Stichting Onderdak
 • Vragen divers
 • Martinique Visser (VVD)
 • 16-7-2019
 • 2-8-2019
 • 9-7-2019
 • S19/138 Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Constans Pos (GL)
 • 30-7-2019
 • 25-6-2019
 • S19/137 Antwoorden op vragen Jaarstukken 2018
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 25-6-2019
 • 24-6-2019
 • Antwoorden Zomerrapportage - vergelijking Zomerrapportage en Lenterapportage - antwoord Middachterallee
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 24-6-2019
 • 21-6-2019
 • S19/133 eikenprocessierups
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 25-6-2019
 • 5-7-2019
 • 21-6-2019
 • S19/135 Klimaat adaptatie
 • Vragen divers
 • Erik Roumen (D66)
 • 15-7-2019
 • 20-6-2019
 • S19/130 concept huisvestingsverordening 2020
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 1-7-2019
 • 11-7-2019
 • 20-6-2019
 • S19/131 Global Goals
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Bert de Lange (CDA)
 • 25-6-2019
 • 25-6-2019
 • 20-6-2019
 • S19/132 Planschade bij vastgestelde bestemmingsplannen
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 10-7-2019
 • 11-7-2019
 • 18-6-2019
 • S19/119 Totaaloverzicht antwoorden op vragen diverse partijen jaarrekening
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • S19/136 Jaarrekening 2018, Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 De Connectie en 1e Bestuursrapportage De Connectie 2019 (19.35)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 24-6-2019
 • 24-6-2019
 • 17-6-2019
 • S19/127 Grondstoffenvisie (19.39)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Tanco Frijlink (CDA)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 17-6-2019
 • S19/129 Milieu Prestatie Gebouwen
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 1-7-2019
 • 17-6-2019
 • S19/121 Jaarrekening en conceptbegroting De Connectie (19.35)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Tanco Frijlink (CDA)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 17-6-2019
 • S19/118 Uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 19-6-2019
 • 1-7-2019
 • 16-6-2019
 • S 19/122 welstandsbeleid zonnepanelen (19.29)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 16-6-2019
 • S19/128 Grondstoffenvisie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 16-6-2019
 • S19/123 welstandsbeleid zonnepanelen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12-7-2019
 • 16-6-2019
 • S19/125 Financiële stukken Presikhaaf Bedrijven (19.34)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 16-6-2019
 • S19/109 Zomerrapportage
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 16-6-2019
 • S19/126 Versterking Regionale Samenwerking
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 17-6-2019
 • 18-6-2019
 • 16-6-2019
 • S19/120 Bestemmingsplan Biljoen (19.30)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 16-6-2019
 • S19/124 Begroting ODRA (19.38)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 17-6-2019
 • 25-6-2019
 • 14-6-2019
 • S19/116 B&Wbesluit Convenant vroegsignalering schulden
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 14-6-2019
 • S19/117 Omgewaaide bomen na tornado in dorp Rheden
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 18-6-2019
 • 28-6-2019
 • 14-6-2019
 • S19/115 Jaarrekening 2018 De Connectie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Peter van den Hazel (GL)
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • 7-6-2019
 • S19/114 Afsluiting Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Jan Stehouwer (CU)
 • 28-6-2019
 • 5-7-2019
 • 6-6-2019
 • S19/113 Memo fietspad Weerdsedijk De Steeg
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 19-6-2019
 • 18-6-2019
 • 3-6-2019
 • S19/108 Vragen PvdA over Kinderarmoede
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 4-6-2019
 • 17-6-2019
 • 3-6-2019
 • S19/107 Vragen GPR/B over Wifitracking
 • Vragen divers
 • Thomas Eskes (GPR/B)
 • 5-6-2019
 • 17-6-2019
 • 3-6-2019
 • S19/111 Verbetering grondstoffeninzameling
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 6-6-2019
 • 29-5-2019
 • S1/103 Kadernota
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 11-6-2019
 • 28-5-2019
 • S19/112 Transformatieplan 2.0 & ombuigingen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6-6-2019
 • 28-5-2019
 • S19/106 Vervolgvragen verkeerssituatie bij Ellecom en dopsschouw Ellecom
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 27-6-2019
 • 11-6-2019
 • 27-5-2019
 • S19/105 Monitor sociaal domein
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 17-6-2019
 • 10-6-2019
 • 24-5-2019
 • S19/104 aanvullende vragen over toezending van stukken
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 7-6-2019
 • 7-6-2019
 • 22-5-2019
 • S19/103 Antwoorden op vragen Kadernota 2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 27-5-2019
 • 22-5-2019
 • S19/103 Transformatieplan & Ombuigingen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 27-5-2019
 • 19-5-2019
 • S19/102 Spelender-wijs
 • Cultuurnota 2019-2026 (19.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Martinique Visser (VVD)
 • 21-5-2019
 • 21-5-2019
 • 16-5-2019
 • S19/99 Lenterapportage 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 28-5-2019
 • 21-5-2019
 • 16-5-2019
 • S19/100 Toezending van stukken
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 20-5-2019
 • 31-5-2019
 • 16-5-2019
 • S19/101 De Posbank Cross Duathlon
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 28-5-2019
 • 31-5-2019
 • 15-5-2019
 • S19/97 Spelender-wijs
 • Cultuurnota 2019-2026 (19.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 16-5-2019
 • 21-5-2019
 • 15-5-2019
 • S19/98 Afschaffen betaald parkeren Velp (19.25)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 20-5-2019
 • 21-5-2019
 • 14-5-2019
 • MGR SD (19.28)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • S19/95 Wmo voorzieningen
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 28-5-2019
 • 28-5-2019
 • 14-5-2019
 • S19/96 ontwikkelingen terrein voormalige hockey velden
 • Vragen divers
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 27-5-2019
 • 28-5-2019
 • 13-5-2019
 • S19/90 Cultuurnota Spelerder-wijs (19.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 13-5-2019
 • 14-5-2019
 • 13-5-2019
 • S19/89 Cultuurnota Spelerder-wijs (19.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 13-5-2019
 • 14-5-2019
 • 13-5-2019
 • S19/93 Beleidsplan brandweer/Begroting VGGM (19.24)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Peter van den Hazel (GL)
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019