VV - T.K.N. Memo's VV

IDDatum invoerPortefeuillehouderOnderwerp
 • 188
 • 8/22/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Rechtspositionele vragen
 • 187
 • 7/12/2019
 • W. von Faber
 • VV TKN memo Voortgangsbericht VBC Rijnland
 • 186
 • 7/4/2019
 • W. von Faber
 • VV TKN memo Leren van droogte
 • 185
 • 4/17/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Rechtspositiebesluit leden verenigde vergadering en commissieleden (per 28 maart 2019)
 • 184
 • 4/18/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Jaarverslag archiefbeheer 2018
 • 183
 • 3/15/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • VV TKN-memo wateroverlast Boskoop
 • 182
 • 3/11/2019
 • M. Kastelein
 • VV TKN Eindevaluatie clusterkredieten
 • 181
 • 3/6/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Het Waterschapshuis begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
 • 180
 • 3/6/2019
 • H. Pluckel
 • Aanpassing Bestuursrapportage 2019
 • 179
 • 2/6/2019
 • Eindverslag vernieuwend besturen
 • 178
 • 2/6/2019
 • W. von Faber
 • Cofinanciering vervanging luchtmenginstallatie Nieuwe Meer
 • 177
 • 2/6/2019
 • W. von Faber
 • Aanpak zwemwater en blauwalgen
 • 176
 • 2/1/2019
 • J.J.J. Langeslag
 • Stand van zaken watergebiedsplannen
 • 175
 • 2/1/2019
 • M. Kastelein
 • VV TKN-memo KWA+
 • 174
 • 1/31/2019
 • J.C.H. Haan
 • Blue Energy
 • 173
 • 1/24/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Leren van calamiteiten
 • 172
 • 1/16/2019
 • J.J.J. Langeslag
 • Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder
 • 171
 • 1/10/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Vierde kwartaalrapportage informatiebeveiliging
 • 170
 • 12/20/2018
 • J.C.H. Haan
 • Raadsbijeenkomsten integrale visie Hart van Holland 2040
 • 169
 • 12/20/2018
 • J.J.J. Langeslag
 • De (on)mogelijkheden van waterkracht in het beheergebied van Rijnland
 • 168
 • 11/20/2018
 • W. von Faber
 • Terugmelding verkenning samenwerking Keukenhof
 • 167
 • 11/15/2018
 • J.J.J. Langeslag
 • VV TKN-memo Baggeren: voortgang baggerprogramma
 • 166
 • 11/1/2018
 • M. Kastelein
 • Evaluatie kadeverbetering Top 25
 • 165
 • 10/22/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Strategische Samenwerkingsagenda's - SSA's
 • 164
 • 10/18/2018
 • W. von Faber
 • Rivierkreeften
 • 163
 • 10/17/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2017
 • 162
 • 9/25/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • VV-bestuursagenda
 • 161
 • 9/19/2018
 • J.J.J. Langeslag
 • Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder
 • 160
 • 9/6/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Vergaderschema 2019
 • 159
 • 9/4/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Stand van zaken implementatie Omgevingswet
 • 158
 • 8/31/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Opstalbeleid
 • 157
 • 8/21/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland
 • 156
 • 7/11/2018
 • H. Pluckel
 • Tijdelijke afsluiting sluizencomplex Halfweg
 • 155
 • 7/5/2018
 • J.J.J. Langeslag
 • Stand van zaken actualisatie legger oppervlaktewateren
 • 154
 • 6/29/2018
 • H. Pluckel
 • VV TKN-memo Overzicht Innovaties
 • 153
 • 6/27/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Inzet vrijwilligers
 • 152
 • 6/27/2018
 • J.J.J. Langeslag
 • Gouda stevige stad op slappe bodem
 • 151
 • 6/19/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • VV TKN memo Spoorboekje verkiezingen 2019
 • 150
 • 5/22/2018
 • J.C.H. Haan
 • Waterketenplan Groene Hart
 • 149
 • 5/17/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Stand van zaken Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • 148
 • 5/16/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Omgevingsvisie Noord-Holland
 • 147
 • 5/8/2018
 • M.E.F. Leewis
 • KWA+ Voorkeursvariant Lopikerwaard
 • 146
 • 5/2/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Grenscorrecties
 • 145
 • 4/10/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Blue Deal
 • 144
 • 3/26/2018
 • H. Pluckel
 • Procedure behandeling voorstellen Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB)
 • 143
 • 3/26/2018
 • M.E.F. Leewis
 • VV TKN memo visserij op rivierkreeften
 • 142
 • 4/10/2018
 • R.A.M. van der Sande
 • Naleving Uitvoeringsprogramma (NUP) 2018
 • 141
 • 3/9/2018
 • M.E.F. Leewis
 • VV TKN memo Kreeftenvisserij
 • 140
 • 10/24/2017
 • M.E.F. Leewis
 • Exoten in Rijnland
 • 139
 • 11/28/2017
 • R.A.M. van der Sande
 • Strategische samenwerkingsagenda's