VV - T.K.N. Memo's VV

IDDatum invoerPortefeuillehouderOnderwerp
 • 227
 • 5/27/2020
 • T.O. Fierens
 • Intentieovereenkomst Warmte en Sanitatie Valkenburg
 • 226
 • 5/26/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Legger ondersteunende kunstwerken
 • 225
 • 5/26/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Stand van zaken Pfas in relatie tot baggeren
 • 224
 • 5/26/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Geactualiseerde nota peilbeheer in inspraak
 • 223
 • 4/30/2020
 • R.A.M. van der Sande
 • Viering 765 jaar charter Rijnland
 • 222
 • 4/22/2020
 • M. Kastelein
 • Eerder afschrijven lopende investeringen
 • 221
 • 4/21/2020
 • R.A.M. van der Sande
 • Mijlpaal fries in VV-zaal
 • 220
 • 4/21/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Peilvak 3 Haarlemmermeerpolder
 • 219
 • 4/15/2020
 • T.O. Fierens
 • Vervolg op Waterbedrijven van de toekomst / stand van zaken Valkenburgse Meer
 • 218
 • 4/14/2020
 • W. von Faber
 • VV TKN-memo Citizen science
 • 217
 • 3/23/2020
 • M. Kastelein
 • Uitstel van betaling waterschapsbelastingen voor ondernemers en zzp-ers
 • 216
 • 3/4/2020
 • C.H.C. van Steensel
 • Informatieveiligheid
 • 215
 • 3/4/2020
 • M. Kastelein
 • Update aanpassing belastingstelsel, januari 2020
 • 214
 • 3/4/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Ontwerpend onderzoek Groene Hart
 • 213
 • 3/4/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Baggeren tijdens Flora en Fauna seizoen
 • 212
 • 3/4/2020
 • T.O. Fierens
 • Projectlocatie Valkenburg: nieuwe sanitatie, warmteconcept en duurzame inrichting
 • 211
 • 3/4/2020
 • Meerdere
 • Corona-virus
 • 210
 • 2/28/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • VV TKN-memo Pilot bodemdaling
 • 209
 • 2/28/2020
 • W. von Faber
 • VV TKN-memo Bijdrage Deltaplan zoetwater 2022/27
 • 208
 • 2/27/2020
 • W. von Faber
 • Centralisatie Aquon
 • 207
 • 2/20/2020
 • M. Kastelein
 • Achterblijven investeringsuitgane 2019
 • 206
 • 2/5/2020
 • W. von Faber
 • Herzien plan van aanpak landbouwemissies
 • 205
 • 1/31/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Afweging bestuurlijke gevoeligheid
 • 204
 • 1/29/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Gouda Stevige Stad
 • Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
 • 203
 • 1/28/2020
 • T.O. Fierens
 • Blue Energy niet verlengd
 • 202
 • 1/22/2020
 • T.O. Fierens
 • Bedrijfsvergelijking Zuiveren
 • 201
 • 1/9/2020
 • T.O. Fierens
 • Vertraging in project renovatie AWZI Zwanenburg
 • 200
 • 12/17/2019
 • T.O. Fierens
 • RES Midden Holland en RES Holland Rijnland
 • 199
 • 12/12/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Communicatie-aanpak 2020-2023
 • 198
 • 12/11/2019
 • W. von Faber
 • KRW en lanbouwemissies
 • 197
 • 12/3/2019
 • J.J.J. Langeslag
 • Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder (19e)
 • 196
 • 12/3/2019
 • W. von Faber
 • Onderzoek onder agrariers
 • 195
 • 11/13/2019
 • T.O. Fierens
 • Visie Natuurlijke leefomgeving Hart van Holland
 • 194
 • 10/17/2019
 • W. von Faber
 • PFAS (ontwikkelingen onderzoek naar PFAS in Rijnlands beheergebied)
 • 193
 • 10/16/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Brief BZK nevenfuncties - inkomsten
 • 192
 • 10/16/2019
 • J.J.J. Langeslag
 • Nieuwe Driemanspolder, voortgangsrapportage november 2019
 • 191
 • 10/1/2019
 • T.O. Fierens
 • Startdocumenten van de Regionale Energie Strategieën
 • 190
 • 9/11/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Onderzoeksrapport Waterbedrijven van de Toekomst
 • 189
 • 9/3/2019
 • T.O. Fierens
 • Regionale Energie Strategieën en de rol van Rijnland
 • 188
 • 8/22/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Rechtspositionele vragen
 • 187
 • 7/12/2019
 • W. von Faber
 • VV TKN memo Voortgangsbericht VBC Rijnland
 • 186
 • 7/4/2019
 • W. von Faber
 • VV TKN memo Leren van droogte
 • 185
 • 4/17/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Rechtspositiebesluit leden verenigde vergadering en commissieleden (per 28 maart 2019)
 • 184
 • 4/18/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Jaarverslag archiefbeheer 2018
 • 183
 • 3/15/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • VV TKN-memo wateroverlast Boskoop
 • 182
 • 3/11/2019
 • M. Kastelein
 • VV TKN Eindevaluatie clusterkredieten
 • 181
 • 3/6/2019
 • R.A.M. van der Sande
 • Het Waterschapshuis begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
 • 180
 • 3/6/2019
 • H. Pluckel
 • Aanpassing Bestuursrapportage 2019
 • 179
 • 2/6/2019
 • Eindverslag vernieuwend besturen
 • 178
 • 2/6/2019
 • W. von Faber
 • Cofinanciering vervanging luchtmenginstallatie Nieuwe Meer