Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 21-3-2019
 • IB 19 023 Toegankelijkheid mensen met een beperking bij evenementen
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 21-3-2019
 • IB 19 024 Instructiebrief en presentatiebrief voor bieders Eneco Groep N.V.
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 14-3-2019
 • IB 19 020 Uitkomsten onderzoek GAD bij Jeugdbescherming West
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 14-3-2019
 • IB 19 019 Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 14-3-2019
 • IB 19 022 Strategisch veiligheidsbeleid 2018-2019
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 14-3-2019
 • IB 19 018 Voortgangsrapportage Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 14-3-2019
 • IB 19 021 Voortgangsrapportage Innovatieprogramma Sociaal Domein
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7-3-2019
 • IB 19 017 Uitvoeringsprogramma 2019-2020
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7-3-2019
 • IB 19 015 Ontwerpwijzigingsplan "Benedictus-locatie"
 • College van B&W
 • Marloes Borsboom
 • 7-3-2019
 • IB 19 016 Fasering inkoop jeugdhulp 2020-2024
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 27-2-2019
 • IB 19 014 Integriteit binnen de gemeente Rijswijk
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 27-2-2019
 • IB 19 013 Voortgang transactieproces en de start van het pre-kwalificatieproces Eneco Groep N.V.
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 20-2-2019
 • IB 19 011 Concept Huisvestingsverordening gemeente Rijswijk
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 20-2-2019
 • IB 19 012 Dienstregeling buslijn 23
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7-2-2019
 • IB 19 010 Uitgangspunten inkoop energie
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7-2-2019
 • IB 19 008 Aanbieden leerplichtverslag 2017-2018
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7-2-2019
 • IB 19 009 Stand van zaken met betrekking tot het Bunkercomplex in de Landgoederenzone
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 1-2-2019
 • IB 19 007 Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 31-1-2019
 • IB 19 006 AZC
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 31-1-2019
 • IB 19 005 Voorontwerpbestemmingsplan ''Karel Doormanlaan 155-157''
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 23-1-2019
 • IB 19 003 Normenkader jaarrekening 2018
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 23-1-2019
 • IB 19 002 Verslag reis Düsseldorf
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 23-1-2019
 • IB 19 004 Dienstverlening Financieel Servicepunt Rijswijk
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 10-1-2019
 • IB 19 001 Inspraakverordening n.a.v. de Lijst toezeggingen en moties mei 2018
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 21-12-2018
 • IB 18 114 Prinses Beatrixlaan en Masterplan In de Bogaard e.o.
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 19-12-2018
 • IB 18 112 Voorlopig resultaat 2018 en (aangepaste) begroting 2019 Museum Rijswijk
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 19-12-2018
 • IB 18 110 Stand van zaken HBG-locatie
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 19-12-2018
 • IB 18 111 Verslag Barcelona
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 19-12-2018
 • IB 18 113 Ontwerpwijzigingsplan ''Herontwikkeling Sijthoff Gebouw''
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 18-12-2018
 • IB 18 109 Besluitvorming verkoopvorm en transactieprotocol Eneco
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 17-12-2018
 • IB 18 108 Storingen in openbare verlichting
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 14-12-2018
 • IB 18 107 Lidmaatschap Kiwa Beleids College van Deskundigen
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 12-12-2018
 • IB 18 106 Prestatieafspraken 2019 - 2022 met Rijswijk Wonen en Vidomes
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 12-12-2018
 • IB 18 105 Inloophuis De Smeltkroes
 • College van B&W
 • Jorke van der Pol
 • 7-12-2018
 • IB 18 103 Vaststelling gewijzigd wijzigingsplan Idenburglaan
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 7-12-2018
 • IB 18 101 Gunning resultaatgericht werken
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 7-12-2018
 • IB 18 100 Proces om te komen tot review van de Algemene Subsidie Verordening (ASV)
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 7-12-2018
 • IB 18 102 Avalex 2e trimesterrapportage 2018
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 7-12-2018
 • IB 18 104 Informatie over RBP 2019-2022
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 4-12-2018
 • IB 18 099 De Voorde
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 28-11-2018
 • IB 18 098 Vervoersmogelijkheden als bus 23 niet meer door de Muziekbuurt rijdt
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 28-11-2018
 • IB 18 097 Veiligheid
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 23-11-2018
 • IB 18 095 Raadsrapportage Sociaal Domein
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 23-11-2018
 • IB 18 096 Voortgangsbericht Inkoopproces Jeugdhulp 2020-2024
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol
 • 23-11-2018
 • IB 18 094 Convenant Innovatie Centrum Well Technology en Warmte
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 16-11-2018
 • IB 18 092 Evaluatie proefomheining hondenlosloopgebied De Strijp-Endezant
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 15-11-2018
 • IB 18 093 Start actualisatie Toekomstvisie Plaspoelpolder
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 13-11-2018
 • IB 18 091 Plan van Aanpak Jaarwisseling 2018-2019
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 9-11-2018
 • IB 18 090 Concept ontwerpwijzigingsplan ''Benedictus-locatie''
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 9-11-2018
 • IB 18 089 Aandelenoverdracht Dunea N.V.
 • College van BenW
 • Jorke van der Pol