Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 24-5-2019
 • IB 19 055 Uitwerking Ruimte voor Sport in Rijswijk
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 24-5-2019
 • IB 19 056 Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling HBG locatie
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 23-5-2019
 • IB 19 054 Ontwikkelingen Havenkwartier
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 22-5-2019
 • IB 19 052 Aanpak zomeractiviteiten
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 22-5-2019
 • IB 19 053 Onderhandelingen Q-Park inzake tijdelijke huurovereenkomst parkeerterreinen
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 21-5-2019
 • IB 19 051 Jaarrapportage 2018 Toezicht Wmo door GGD Haaglanden
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 17-5-2019
 • IB 19 049 Aanvullende informatie Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 17-5-2019
 • IB 19 050 Grondexploitatie Sion 't Haantje 7e herziening
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 16-5-2019
 • IB 19 048 Vaststelling wijzigingsplan Benedictus-locatie
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 16-5-2019
 • IB 19 047 Verstedelijkingsopgave Stadsas
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 14-5-2019
 • IB 19 046 AZC
 • college van benw
 • Michel Bezuijen
 • 9-5-2019
 • IB 19 044 Consultatie Actualisatie Toekomstvisie Plaspoelpolder
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 9-5-2019
 • IB 19 045 Actieplan Verkeersveiligheid
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 9-5-2019
 • IB 19 043 Voortgang Rotterdamsebaan 2019/1
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7-5-2019
 • IB 19 042 AZC
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 26-4-2019
 • IB 19 041 Kostenontwikkeling Jeugdhulp 2018
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 24-4-2019
 • IB 19 040 Voortgang transactieproces Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 24-4-2019
 • IB 19 037 Ontwerpbestemmingsplan Hoornwijck Broekpolder, 1e herziening
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 24-4-2019
 • IB 19 038 Verantwoordingsrapportages ENSIA 2018 over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 24-4-2019
 • IB 19 036 Stopzetten project Verhoging Hoornbrug op verzoek Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 24-4-2019
 • IB 19 039 Evaluatie jaarwisseling 2018-2019
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 17-4-2019
 • IB 19 035 Plan van aanpak inzake Jeugdparticipatie
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11-4-2019
 • IB 19 030 Vaststelling wijzigingsplan 'Herontwikkeling Sijthoff Gebouw'
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11-4-2019
 • IB 19 034 Verantwoording 2018 DigiD en Suwinet
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11-4-2019
 • IB 19 031 Motie haalbaarheidsonderzoek weekendschool
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11-4-2019
 • IB 19 033 De Producten en Diensten Catalogus van Avalex (PDC), de wachttijd voor een grofvuilafspraak en de stand van zaken rondom de DVO 2019 met Avalex
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11-4-2019
 • IB 19 032 Jaarrekening 2018 tekort
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 5-4-2019
 • IB 19 029 Kermis
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 1-4-2019
 • IB 19 028 Betalingsachterstand K.R.S.V. Vredenburch
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 28-3-2019
 • IB 19 025 Onderzoek naar lood in de bodem
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 28-3-2019
 • IB 19 027 Continuïteit dossier Energie
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 28-3-2019
 • IB 19 026 Herontwikkeling Sammersweg 2 te Rijswijk
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 21-3-2019
 • IB 19 023 Toegankelijkheid mensen met een beperking bij evenementen
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 21-3-2019
 • IB 19 024 Instructiebrief en presentatiebrief voor bieders Eneco Groep N.V.
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 14-3-2019
 • IB 19 021 Voortgangsrapportage Innovatieprogramma Sociaal Domein
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 14-3-2019
 • IB 19 018 Voortgangsrapportage Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 14-3-2019
 • IB 19 020 Uitkomsten onderzoek GAD bij Jeugdbescherming West
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 14-3-2019
 • IB 19 019 Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 14-3-2019
 • IB 19 022 Strategisch veiligheidsbeleid 2018-2019
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 7-3-2019
 • IB 19 015 Ontwerpwijzigingsplan "Benedictus-locatie"
 • College van B&W
 • Marloes Borsboom
 • 7-3-2019
 • IB 19 016 Fasering inkoop jeugdhulp 2020-2024
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 7-3-2019
 • IB 19 017 Uitvoeringsprogramma 2019-2020
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 27-2-2019
 • IB 19 013 Voortgang transactieproces en de start van het pre-kwalificatieproces Eneco Groep N.V.
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 27-2-2019
 • IB 19 014 Integriteit binnen de gemeente Rijswijk
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 20-2-2019
 • IB 19 012 Dienstregeling buslijn 23
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 20-2-2019
 • IB 19 011 Concept Huisvestingsverordening gemeente Rijswijk
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7-2-2019
 • IB 19 009 Stand van zaken met betrekking tot het Bunkercomplex in de Landgoederenzone
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom
 • 7-2-2019
 • IB 19 008 Aanbieden leerplichtverslag 2017-2018
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7-2-2019
 • IB 19 010 Uitgangspunten inkoop energie
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 1-2-2019
 • IB 19 007 Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal
 • College van BenW
 • Marloes Borsboom