Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 15-5-2019
 • RA 19 039 Dhr. C. van Overbeek - Uitnodiging tot een publieke discussie
 • C. van Overbeek
 • 2-5-2019
 • RA 19 038 VRH - Ontwerp-begroting, Kaderbrief 2020-2023, Jaarrekening 2018
 • VRH
 • 30-4-2019
 • RA 19 024 Stadsgewest Haaglanden - Jaarrekening 2018
 • Stadsgewest Haaglanden
 • 29-4-2019
 • RA 19 037 Begroting GRB Delft Rijswijk 2020-2024
 • Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk
 • 16-4-2019
 • RA 19 033 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp begroting 2020
 • ODH
 • 16-4-2019
 • RA 19 034 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp jaarrekening 2018
 • ODH
 • 16-4-2019
 • RA 19 035 H10 Inkoopbureau - Conceptbegroting 2020
 • H10 Inkoopbureau
 • 16-4-2019
 • RA 19 030 Avalex - Ontwerp begroting 2020
 • Avalex
 • 16-4-2019
 • RA 19 032 MRDH - Voorlopige jaarstukken 2018
 • MRDH
 • 16-4-2019
 • RA 19 036 H10 Inkoopbureau - Jaarstukken 2018
 • H10 Inkoopbureau
 • 16-4-2019
 • RA 19 031 Avalex - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018
 • Avalex
 • 15-4-2019
 • RA 19 028 GR GGD en VT Haaglanden - Ontwerp Begroting
 • GGD en VT Haaglanden
 • 15-4-2019
 • RA 19 029 GR GGD en VT Haaglanden - Voorlopige Jaarstukken 2018 GR GGD en VT na vaststelling AB 10 april 2019
 • GGD en VT Haaglanden
 • 10-4-2019
 • RA 19 026 Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) en Begrotingscirculaire Gemeenten 2020-2023
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10-4-2019
 • RA 19 027 C. van Overbeek - Alarm voor de democratie
 • C. van Overbeek
 • 9-4-2019
 • RA 19 025 Het lndustrieschap "De Plaspoelpolder" - Jaarrekening 2018 IPP
 • IPP
 • 8-4-2019
 • RA 19 020 Vaststelling plannen Veiligheidsregio Haaglanden
 • Veiligheidsregio Haaglanden
 • Michel Bezuijen
 • 6-4-2019
 • RA 19 021 Feitenrelaas n.a.v. br. Bestuur PBO i.v.m. SOR
 • Dhrn. D. en D.F. Jense
 • 5-4-2019
 • RA 19 018 Ontwerp Vervoerplannen 2020 + reactie op de Ontwerp Vervoerplannen 2020
 • MRDH
 • Michel Bezuijen
 • 5-4-2019
 • RA 19 022 Rapportage "Huis van de Stad versus Hoogvoorde" door de heren Jense en Dijkhuizen
 • Mw. R. de Man
 • 2-4-2019
 • RA 19 023 Gemeentelijke Ombudsman - Jaarverslag 2018
 • Gemeentelijke Ombudsman
 • 30-3-2019
 • RA 18 024 Stadsgewest Haaglanden (in liquidatie) - Jaarrekening 2018
 • Stadsgewest Haaglanden
 • 27-3-2019
 • RA 19 019 MRDH - Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2020 en Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen
 • MRDH
 • 22-3-2019
 • RA 19 017 BZK - Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 22-3-2019
 • RA 19 016 Inwoner Rijswijk - Gevaren uitrol 5G netwerk
 • Inwoner Rijswijk
 • 13-3-2019
 • RA 19 015 MRDH - Aanbiedinsgbrief zienswijze concept Strategische Agenda MRDH
 • MRDH
 • 25-2-2019
 • RA 19 014 Stichting Sint en Pietengilde - Betreft Zwarte Piet in uw gemeente
 • Stichting Sint en Pietengilde
 • 14-2-2019
 • RA 19 013 Voorlopig rekeningresultaat 2018 GR GGD en VT Haaglanden
 • Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • 14-2-2019
 • RA 19 012 Aanbieding vastgestelde Voorjaarsbrief 2020 GR GGD en VT Haaglanden
 • Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • 8-2-2019
 • RA 19 010 Librijn openbaar onderwijs - Begroting 2019 en meerjarenbegroting
 • Librijn openbaar onderwijs
 • 8-2-2019
 • RA 19 011 Regionaal samenwerkingsverband integrale veiligheid - Terugkoppeling verwerking zienswijze gemeenteraad Rijswijk in definitieve versie Regionaal Beleidsplan 2019-2022
 • RSIV
 • 23-1-2019
 • RA 19 009 Inwoonster Rijswijk - Verkeersveiligheid Eilanden van Sion
 • Inwoonster Rijswijk
 • 16-1-2019
 • RA 19 008 Stiching Vrienden van de KunstQuizz - Erfenis De KunstQuizz
 • Stiching Vrienden van de KunstQuizz
 • 14-1-2019
 • RA 19 007 Right to Challenge - Routeplanner voor bewonersinitiatieven en (lokale) overheden
 • Right to Challenge
 • 7-1-2019
 • RA 19 002 Inwoner Rijswijk - Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 003 Inwoner Rijswijk - Bezwaar tegen bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 004 Inwoner Rijswijk - Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 005 Inwoner Rijswijk - Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 006 Inwoner Rijswijk - Zienswijze op het bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 4-1-2019
 • RA 19 001 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht begroting 2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 30-11-2018
 • RA 18 076 NBPB - Verzoek om aandacht, standpunt inzake beschermingsbewind, bewindvoering en toelichting op gemeentelijk beleid hieromtrent
 • NBPB
 • 27-11-2018
 • RA 18 074 Avalex - Verslag raadsbijeenkomst Governance Avalex 17 okt. 2018
 • Avalex
 • 27-11-2018
 • RA 18 075 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Rechtspositie van raadsleden
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 13-11-2018
 • RA 18 073 Provincie Zuid-Holland - brief aan Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex inzake begroting 2019 en jaarrekening 2017
 • Provincie Zuid-Holland
 • 13-11-2018
 • RA 18 072 Inwoner Rijswijk - Reactie op brief inzake verzoek om een oplossing voor de problemen veroorzaakt door ROC Mondriaan, Brasserskade 01
 • Inwoner Rijsiwjk
 • 9-11-2018
 • RA 18 071 Inwoner Rijswijk - Spreekt zijn verbazing uit over de totstandkoming van het collegewerkprogramma
 • Inwoner Rijswijk
 • 8-11-2018
 • RA 18 070 Verzoek om op korte termijn beleid te ontwikkelen ihkv het nieuwe gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid
 • Woonwagenbewoners
 • 8-11-2018
 • RA 18 069 Verzoek om de vlaggen van de landen van de bevrijders van Nederland alsmede op te hangen
 • Burger
 • 6-11-2018
 • RA 18 068 Provincie Zuid-Holland - Begroting 2019 en jaarrekening 2017
 • Provincie Zuid-Holland
 • 23-10-2018
 • RA 18 067 MRDH - Zienswijze deelname co√∂peratieve vereniging NDOV-DOVA
 • MRDH