Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 22-3-2019
 • RA 19 017 BZK - Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 22-3-2019
 • RA 19 016 Inwoner Rijswijk - Gevaren uitrol 5G netwerk
 • Inwoner Rijswijk
 • 13-3-2019
 • RA 19 015 MRDH - Aanbiedinsgbrief zienswijze concept Strategische Agenda MRDH
 • MRDH
 • 25-2-2019
 • RA 19 014 Stichting Sint en Pietengilde - Betreft Zwarte Piet in uw gemeente
 • Stichting Sint en Pietengilde
 • 14-2-2019
 • RA 19 013 Voorlopig rekeningresultaat 2018 GR GGD en VT Haaglanden
 • Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • 14-2-2019
 • RA 19 012 Aanbieding vastgestelde Voorjaarsbrief 2020 GR GGD en VT Haaglanden
 • Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • 8-2-2019
 • RA 19 010 Librijn openbaar onderwijs - Begroting 2019 en meerjarenbegroting
 • Librijn openbaar onderwijs
 • 8-2-2019
 • RA 19 011 Regionaal samenwerkingsverband integrale veiligheid - Terugkoppeling verwerking zienswijze gemeenteraad Rijswijk in definitieve versie Regionaal Beleidsplan 2019-2022
 • RSIV
 • 23-1-2019
 • RA 19 009 Inwoonster Rijswijk - Verkeersveiligheid Eilanden van Sion
 • Inwoonster Rijswijk
 • 16-1-2019
 • RA 19 008 Stiching Vrienden van de KunstQuizz - Erfenis De KunstQuizz
 • Stiching Vrienden van de KunstQuizz
 • 14-1-2019
 • RA 19 007 Right to Challenge - Routeplanner voor bewonersinitiatieven en (lokale) overheden
 • Right to Challenge
 • 7-1-2019
 • RA 19 002 Inwoner Rijswijk - Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 005 Inwoner Rijswijk - Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 003 Inwoner Rijswijk - Bezwaar tegen bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 006 Inwoner Rijswijk - Zienswijze op het bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 7-1-2019
 • RA 19 004 Inwoner Rijswijk - Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 4-1-2019
 • RA 19 001 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht begroting 2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 30-11-2018
 • RA 18 076 NBPB - Verzoek om aandacht, standpunt inzake beschermingsbewind, bewindvoering en toelichting op gemeentelijk beleid hieromtrent
 • NBPB
 • 27-11-2018
 • RA 18 074 Avalex - Verslag raadsbijeenkomst Governance Avalex 17 okt. 2018
 • Avalex
 • 27-11-2018
 • RA 18 075 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Rechtspositie van raadsleden
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 13-11-2018
 • RA 18 073 Provincie Zuid-Holland - brief aan Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex inzake begroting 2019 en jaarrekening 2017
 • Provincie Zuid-Holland
 • 13-11-2018
 • RA 18 072 Inwoner Rijswijk - Reactie op brief inzake verzoek om een oplossing voor de problemen veroorzaakt door ROC Mondriaan, Brasserskade 01
 • Inwoner Rijsiwjk
 • 9-11-2018
 • RA 18 071 Inwoner Rijswijk - Spreekt zijn verbazing uit over de totstandkoming van het collegewerkprogramma
 • Inwoner Rijswijk
 • 8-11-2018
 • RA 18 070 Verzoek om op korte termijn beleid te ontwikkelen ihkv het nieuwe gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid
 • Woonwagenbewoners
 • 8-11-2018
 • RA 18 069 Verzoek om de vlaggen van de landen van de bevrijders van Nederland alsmede op te hangen
 • Burger
 • 6-11-2018
 • RA 18 068 Provincie Zuid-Holland - Begroting 2019 en jaarrekening 2017
 • Provincie Zuid-Holland
 • 23-10-2018
 • RA 18 067 MRDH - Zienswijze deelname co√∂peratieve vereniging NDOV-DOVA
 • MRDH
 • 12-10-2018
 • RA 18 066 Buurtvereniging Park Endezant - Groenbeleidsplan 2010-2020
 • Buurtvereniging Park Endezant
 • 12-10-2018
 • RA 18 065 Provincie Zuid-Holland - Interbestuurlijk Toezicht over 2017
 • Provincie Zuid-Holland
 • 12-10-2018
 • RA 18 064 Commissariaat voor de Media - Intrekking verzoek tussentijds advies
 • Commissariaat voor de Media
 • 8-10-2018
 • RA 18 063 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht
 • Provincie Zuid-Holland
 • 1-10-2018
 • RA 18 062 Bewegingsonderwijs in nieuwe sportcomplex
 • Diverse medezeggenschapsraden van scholen in Rijswijk
 • 26-9-2018
 • RA 18 061 Inwoners Rijswijk - Bezwaren tegen project Herontwikkeling Karel Doormanlaan
 • Inwoners Rijswijk
 • 20-9-2018
 • RA 18 060 Commissariaat voor de media - Tussentijds advies lokale omroep
 • Commissariaat voor de media
 • 14-9-2018
 • RA 18 059 Spelen & Bewegen - Maak van de Omgevingswet een kans voor Beweeg- en Speelruimte
 • Branchevereniging Spelen & Bewegen
 • 11-9-2018
 • RA 18 058 Buurtvereniging Park Endezant - Evaluatie burgerinitiatief afsluiten hondenloslooopterrein
 • Buurtvereniging Park Endezant
 • 6-9-2018
 • RA 18 057 Inwoner Rijswijk - Onderhoud Wilhelminapark, de 2 heuvels vlakbij Rijswijk buiten, het Haantje
 • Inwoner Rijswijk
 • 21-8-2018
 • RA 18 056 Provincie Zuid Holland - Beoordeling van gemeenschappelijke regeling begroting 2019 en jaarrekening 2017
 • Provincie Zuid Holland
 • 3-8-2018
 • RA 18 054 Veiligheidsregio Haaglanden - Meerjarenbegroting 2019-2022
 • Algemeen Bestuur VRH
 • 3-8-2018
 • RA 18 055 VRH - Aanbieding beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en Regionaal Risicoprofiel ter zienswijze
 • Veiligheidsregio Haaglanden
 • 2-8-2018
 • RA 18 053 Inwoner Rijswijk - Bezwaarschrift bestemmingsplan Winston Churchill Tower
 • Inwoner Rijswijk
 • 30-7-2018
 • RA 18 052 Verzoek om oplossing voor de problemen veroorzaakt door ROC Mondriaan
 • Inwoner Rijswijk
 • 23-7-2018
 • RA 18 051 Avalex - Gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019
 • Avalex
 • 19-7-2018
 • RA 18 050 Missing Chapter raad van kinderen - Rapport Armoede door de ogen van kinderen
 • Missing Chapter
 • 17-7-2018
 • RA 18 049 Baker Tilly Berk - Toestemming tot openbaarmaking controleverklaring accountant jaarstukken 2017
 • Baker Tilly Berk
 • 17-7-2018
 • RA 18 048 Baker Tilly Berk - Accountantsverslag 2017
 • Baker Tilly Berk
 • 11-7-2018
 • RA 18 047 Jaarprogramma en begroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden en begrotingswijziging 2018 GR GGD en VT Haaglanden.pdf
 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 11-7-2018
 • RA 18 046 GGD Haaglanden Veilig Thuis - Jaarrekening GGD en VT Haaglanden 2017
 • GGD Haaglanden Veilig Thuis
 • 6-7-2018
 • RA 18 045 Implementatieplan ''Veenweide'' Verklaring van verjaring op grond van 20 jaar ongestoord bezit
 • Inwoner Den Haag
 • 4-7-2018
 • RA 18 043 Omgevingsdienst Haaglanden - Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2019
 • Omgevingsdienst Haaglanden