Moties

DatumTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • 9-7-2019
 • VI Motie "Weg met wegwerpplastic"
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 9-7-2019
 • VII Motie "Bereidheid opvang vluchtielingen"
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • IV Motie "Maak loket Stadskracht interactiever"
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • X Motie "Geen compensatie van de prijsstijgingen bij subsdies 2019-2020"
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 9-7-2019
 • II Motie Stofkam
 • Jeffrey Keus
 • Overgenomen
 • 9-7-2019
 • III Motie Weesauto's
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • VIII Motie "Excellente dienstverlening met gezonde bedrijfsvoering"
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 9-7-2019
 • XI Motie "Gooi geen 3 ton in de afvalcontainer"
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 9-7-2019
 • IX Motie "OZB is geen financiële reddingsboei"
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 9-7-2019
 • I Slagkracht ambtelijke organisatie
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 9-7-2019
 • V Motie "Ooievaarspas bewoners azc Rijswijk
 • Larissa Bentvelzen
 • Verworpen
 • 9-7-2019
 • 21-5-2019
 • Integrale parkeer en verkeersaanpak in relatie tot de buitenruimte Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 21-5-2019
 • Tijd om het stokje over te dragen…..
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 21-5-2019
 • 21-5-2019
 • Sluiting AZC
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 1-7-2021
 • 21-5-2019
 • “Parkeren Huis van de Stad (2)”
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 1-2-2021
 • 5-3-2019
 • Regenbooggemeente
 • Overgenomen
 • 5-2-2019
 • motie Beeindiging contract COA
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "geen tramremise in vrijenban"
 • Marloes Borsboom
 • Aangenomen
 • 8-11-2018
 • Motie " kosten busbaan klaroenstraat"
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie "Beatrixlaan : tunnel of buitenom
 • Björn Lugthart
 • Aangenomen
 • 8-11-2018
 • Motie "grofviuil "vandaag gebeld"morgen opgehaald
 • Marloes Borsboom
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie Bewaakte fietsenstalling bij Rijswijk Station
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "Goede luchtkwaliteit is van belang voor iedereen"
 • Marloes Borsboom
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie budgetrecht nieuw beleid
 • Jorke van der Pol
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie verstandig omgaan met inspraak en participatie
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "gelijke kansen op de sociale woningmarkt voor iedereen"
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie "meer ruimte voor innovatieve woon-/zorgvormen
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • motie bus 23 grove fout
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie Flexpool
 • Jorke van der Pol
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie onderhoud Elzenburgerbos
 • Marloes Borsboom
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie" smart mobility voor de muziekbuurt"
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie parkeren in Rijswijk
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "bus 23 in de Muziekbuurt"
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie Weekendschool in Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "geef ouderen korting op rijbewijs
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie "tolerantiegrens projecten"
 • Jorke van der Pol
 • 25-9-2018
 • Behoud bus 23 in de Muziekbuurt
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 25-9-2018
 • toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen
 • Michel Bezuijen
 • Overgenomen
 • 25-9-2018
 • Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep)
 • Jorke van der Pol
 • Aangenomen
 • 3-7-2018
 • handhaving en toezicht
 • Michel Bezuijen
 • Overgenomen
 • 3-7-2018
 • pas op de plaats museum rijswijk
 • Jorke van der Pol
 • Verworpen
 • 3-7-2018
 • nederlands vlag
 • Michel Bezuijen
 • Overgenomen
 • 3-7-2018
 • samen sterk tegen eenzaamheid
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 3-7-2018
 • herijking algemene subsidieverordening
 • Jorke van der Pol
 • Overgenomen
 • 12-6-2018
 • motie Noodverlichting
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 15-5-2018
 • veilig zonder aantasting mileu, veiligheid en woongenot Delftweg
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 6-2-2018
 • Motie leegstandsverordening
 • Verworpen
 • 9-11-2017
 • gratis parkeren winkelgebieden
 • Aangenomen
 • 9-11-2017
 • Motie GroenLinks - ecologisch groenbeheer landgoederenzone
 • Verworpen
 • 9-11-2017
 • Blijverslening voor Rijswijkse senioren
 • Overgenomen