Moties

DatumTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • 5-3-2019
 • Regenbooggemeente
 • Overgenomen
 • 5-2-2019
 • motie Beeindiging contract COA
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "geen tramremise in vrijenban"
 • Marloes Borsboom
 • Aangenomen
 • 8-11-2018
 • Motie "tolerantiegrens projecten"
 • Jorke van der Pol
 • 8-11-2018
 • Motie "gelijke kansen op de sociale woningmarkt voor iedereen"
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie "meer ruimte voor innovatieve woon-/zorgvormen
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • motie bus 23 grove fout
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie Flexpool
 • Jorke van der Pol
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie" smart mobility voor de muziekbuurt"
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie " kosten busbaan klaroenstraat"
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie onderhoud Elzenburgerbos
 • Marloes Borsboom
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie parkeren in Rijswijk
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "bus 23 in de Muziekbuurt"
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie Weekendschool in Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "geef ouderen korting op rijbewijs
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie verstandig omgaan met inspraak en participatie
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "Goede luchtkwaliteit is van belang voor iedereen"
 • Marloes Borsboom
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Motie Bewaakte fietsenstalling bij Rijswijk Station
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie budgetrecht nieuw beleid
 • Jorke van der Pol
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Motie "Beatrixlaan : tunnel of buitenom
 • Björn Lugthart
 • Aangenomen
 • 8-11-2018
 • Motie "grofviuil "vandaag gebeld"morgen opgehaald
 • Marloes Borsboom
 • Ingetrokken
 • 25-9-2018
 • Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep)
 • Jorke van der Pol
 • Aangenomen
 • 25-9-2018
 • toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen
 • Michel Bezuijen
 • Overgenomen
 • 25-9-2018
 • Behoud bus 23 in de Muziekbuurt
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 3-7-2018
 • handhaving en toezicht
 • Michel Bezuijen
 • Overgenomen
 • 3-7-2018
 • pas op de plaats museum rijswijk
 • Jorke van der Pol
 • Verworpen
 • 3-7-2018
 • samen sterk tegen eenzaamheid
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 3-7-2018
 • herijking algemene subsidieverordening
 • Jorke van der Pol
 • Overgenomen
 • 3-7-2018
 • nederlands vlag
 • Michel Bezuijen
 • Overgenomen
 • 12-6-2018
 • motie Noodverlichting
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 15-5-2018
 • veilig zonder aantasting mileu, veiligheid en woongenot Delftweg
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 6-2-2018
 • Motie leegstandsverordening
 • Verworpen
 • 9-11-2017
 • gratis parkeren winkelgebieden
 • Aangenomen
 • 9-11-2017
 • Blijverslening voor Rijswijkse senioren
 • Overgenomen
 • 9-11-2017
 • perspectief voor jongeren met schulden
 • Overgenomen
 • 9-11-2017
 • Motie PvdA- OR- BVR- jongerenwerk
 • Aangenomen
 • 9-11-2017
 • Motie GroenLinks - ecologisch groenbeheer landgoederenzone
 • Verworpen
 • 9-11-2017
 • Motie PvdA- OR- BVR- geef de werkgelenheid in Rijswijk een flinke impuls
 • Ingetrokken
 • 9-11-2017
 • regeren is vooruitzien
 • Verworpen
 • 9-11-2017
 • vrijstelling leges niet commerciele instellingen
 • Ingetrokken
 • 9-11-2017
 • Motie Pvda - GroenLinks- compensatie voor ontgroening van de Landgoederenzone
 • Verworpen
 • 24-10-2017
 • voor een stijlvolle de voorde
 • Aangenomen
 • 21-9-2017
 • ruimet voor burgerparticipatie
 • Aangenomen
 • 21-9-2017
 • laat laan Hofrust niet verloederen
 • Ingetrokken
 • 4-7-2017
 • gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen
 • Ingetrokken
 • 4-7-2017
 • betrek inwoners
 • Ingetrokken
 • 4-7-2017
 • de toekomst begint vandaag
 • Overgenomen
 • 4-7-2017
 • zorg voor ouderen
 • Overgenomen
 • 6-6-2017
 • parkeervergunning vrijwilligers sociale en culturele organisaties
 • Overgenomen
 • 9-5-2017
 • Verworpen