Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

OnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • Raadsbrief: Toezegging eindevaluatie buitenlandse daklozen (verzonden 09012014)
 • 9-1-2014
 • Victor Everhardt
 • Raadsbrief: Informatie over bestemming Marco Poloplantsoen (verzonden 23012014)
 • 22-1-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief Aanvullende informatie Motie Modernisering rotondes (verzonden 24012014)
 • 24-1-2014
 • Frits Lintmeijer
 • Raad: Consequenties Bieb++ na raadsbesluit
 • 30-1-2014
 • Victor Everhardt
 • Raadsbrief: Stand van zaken bestemmingsplan Prinses Máxima Centrum (verzonden 05022014)
 • 5-2-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief Meedoen naar Vermogen en bijlagen 1 en 2 raadsbrief Meedoen naar Vermogen (verzonden 05022014)
 • 6-2-2014
 • Victor Everhardt
 • Raadsbrief Zorg voor Jeugd inclusief bijlagen 1 en 2 Zv (verzonden 05022014)
 • 6-2-2014
 • Victor Everhardt
 • Raadsbrief: Overzicht inzet instrumenten en implicaties veranderingen in Participatiewet en maatregelen WWB
 • 7-2-2014
 • Hans Spigt
 • Raadsbrief bestuurlijke inrichting van Nederland (verzonden 12022014)
 • 12-2-2014
 • Jan van Zanen
 • Raadsbrief Voortgangsbericht verkeersituatie Stroomrugbaan (verzonden 13022014)
 • 13-2-2014
 • Frits Lintmeijer
 • Raadsbrief: Staat van het onderhoud van de openbare ruimte
 • toezegging Cie M&S 2013/108 PGB 2014 (verzonden13022014)
 • 13-2-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raad: Adviesmemo XTNT Stroomrugbaan (verzonden 27022014)
 • 26-2-2014
 • Frits Lintmeijer
 • Raadsbrief: Wijzigingen bestemmingsplan de Trip, Tolsteeg Rotsoord (verzonden 27022014)
 • 26-2-2014
 • (Geen)
 • Raadsbrief: VMU 2014 (verzonden 27022014)
 • 27-2-2014
 • Victor Everhardt
 • Raadsbrief: Beantwoording toezeggingen Herprogrammering Veemarkt (verzonden 27022014)
 • 27-2-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief Integratie Ruimtelijke keten (verzonden 28022014)
 • 28-2-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief Verordening Bodemenergiesystemen Utrecht 2014
 • 28-2-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief Overzicht geldverstrekkingen (verzonden 4032014)
 • 4-3-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief Kansen voor West II (2014-2020) (verzonden 4032014)
 • 4-3-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief Interbestuurlijk toezicht (verzonden 4032014)
 • 4-3-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbief: Informatiebrief correcties bestemmingsplannen en beheersverordeningen
 • 5-3-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief Vereniging Parkmanagement. Papendorp en IV Lage Weide (verzonden 7032014)
 • 7-3-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief Vereniging Parkmanagement Papendorp
 • 20-3-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raad: Beantwoording toezegging
 • overzicht voorbereidingsbesluiten (verzonden 31032014)
 • 28-3-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief toelichting DAEB bij verzelfstandiging NMC
 • 31-3-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief Herijking Gemeentefonds (verzonden 3042014)
 • 2-4-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief: Beantwoording toezegging bij BP Vleuterweide (verzonden 3042014)
 • 3-4-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief: raamprostitutie (verzonden 3042014)
 • 3-4-2014
 • Jan van Zanen
 • Raadsbrief Ravellaan 96 mogelijkheid extra fietsoversteekplaats (verzonden 04042014)
 • 4-4-2014
 • Gilbert Isabella
 • raadsbrief bruikleenovereenkomst NMC - UVO
 • 7-4-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief Toelichting nota reserves en voorzieningen
 • 7-4-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief: Burgerpanel en UU UvA onderzoek stemhulpen (verzonden 08042014)
 • 8-4-2014
 • Jan van Zanen
 • Raadsbrief: Budgetoverheveling Stadsontwikkeling (verzonden 09042014)
 • 9-4-2014
 • Mirjam de Rijk
 • Raadsbrief Stand van zaken Indicator verkeersveiligheid motie 2013/85 (verzonden 22042014)
 • 22-4-2014
 • Frits Lintmeijer
 • Raadsbrief: Algemene verklaringen van geen bedenkingen (verzonden13122013)
 • 1-5-2014
 • Gilbert Isabella
 • Raadsbrief: Extra informatie ISV 3 tbv Raadsbehandeling (verzonden12032014)
 • 13-5-2014
 • Paulus Jansen
 • Raadsbrief cultuurlening
 • 16-5-2014
 • Margriet Jongerius
 • Raadsbrief: Uitvoering Motie 'Sluit dossier Galgenwaard' (2014/M30) GEHEIM (verzonden 20052014)
 • 16-5-2014
 • Kees Geldof
 • Raadsbrief: Toezending reglement van orde voor de collegevergaderingen (verzonden 19052014)
 • 19-5-2014
 • Jan van Zanen
 • Raadsbrief: Reactie op het controlerapport externe accountant (verzonden 20052014)
 • 20-5-2014
 • Jeroen Kreijkamp
 • Raadsbrief: VOG wethouders (verzonden 27052014)
 • 27-5-2014
 • Jan van Zanen
 • Raadsbrief Beantwoording vraag taskforce (verzonden 2062014)
 • 2-6-2014
 • Paulus Jansen
 • Raadsbrief: Aanvullende informatie Eindrapportage Taskforce (verzonden 12062014)
 • 4-6-2014
 • Paulus Jansen
 • Raadsbrief: Zienswijze jaarstukken 2013 en ontwerp programmabegroting 2015 (verzonden 6062014)
 • 6-6-2014
 • Jan van Zanen
 • Raadsbrief indicatoren inkoopfunctie planning- en controlecyclus
 • 10-6-2014
 • Jeroen Kreijkamp
 • Raadsbrief TivoliVredenburg (verzonden 12062014)
 • 12-6-2014
 • Victor Everhardt
 • Raadsbrief veiligheidsaanpak Breedstraatbuurt (verzonden 12062014)
 • 12-6-2014
 • Jan van Zanen
 • Raadsbrief: Beantwoording schriftelijk vragen Voorjaarsnota 2014 en jaarstukken 2013
 • 13-6-2014
 • Jeroen Kreijkamp
 • Raadsbrief toezegging amendement 2013-84 (13062014)
 • 13-6-2014
 • Jeroen Kreijkamp
 • Raadsbrief errata jaarstukken 2013 en Voorjaarsnota 2014 (verzonden 13062014)
 • 13-6-2014
 • Jeroen Kreijkamp