Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

Datum invoerOnderwerpPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 19-10-2017
 • Raadsbrief Aanpak bijplaatsingen en afvalscheiding in Stadswijken
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 19-10-2017
 • Raadsbrief Gelijke kansen in het Utrechtse onderwijs
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 18-10-2017
 • Raadsbrief Motie 2017/110 inzake Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 16-10-2017
 • Raadsbrief Eindrapportage Doorlichting Programma Vastgoed
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 13-10-2017
 • Raadsbrief Stageplaatsen in het beroepsonderwijs
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 13-10-2017
 • Raadsbrief Amendement A2017/16 ‘Een beslissende zet richting energieneutraal wonen’
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Milieu
 • 13-10-2017
 • Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen en erratum Programmabegroting en 2e bestuursrapportage
 • Wethouder Kreijkamp
 • Financien en belastingen
 • 13-10-2017
 • Raadsbrief Vrijgeven Voorlopig Ontwerp park Oosterspoorbaan Zuid voor consultatie
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 13-10-2017
 • Raadsbrief Proces aanwijzing nieuwe licentiehouder lokale omroep, aanstelling verkenner
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • 13-10-2017
 • Raadsbrief Voortgang Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • 12-10-2017
 • Raadsbrief Startdocument Heycop
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 12-10-2017
 • Raadsbrief Toetreding Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 12-10-2017
 • Raadsbrief Septembercirculaire 2017 en BUIG 2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Financien en belastingen
 • 12-10-2017
 • Raadsbrief Overvecht-Noord aardgasvrij in 2030
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Milieu
 • 12-10-2017
 • Raadsbrief Rapport Bouwen aan kwaliteit van kinderopvang
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 11-10-2017
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2017
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 11-10-2017
 • Raadsbrief beantwoording aanvullende vragen Middenhuur
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 11-10-2017
 • Scenario's Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 10-10-2017
 • Raadsbrief Toezegging 17/T109, toezicht en handhaving WMO
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 10-10-2017
 • Raadsbrief Toezegging jongvolwassenen met problematische schulden
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 10-10-2017
 • Raadsbrief Toezegging achtergrond medewerkers in 'Staat van de organisatie'
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 6-10-2017
 • Raadsbrief Verbeteringen monitor Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 6-10-2017
 • Raadsbrief Herinrichting Kapteynlaan (en deel A. Romerostraat)
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 5-10-2017
 • Raadsbrief Harmonisatie en voorschoolse voorzieningen in Utrecht
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 4-10-2017
 • Raadsbrief Deel Wittevrouwensingel van project Maliesingel Wittevrouwensingel
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 4-10-2017
 • Raadsbrief Deel Kromme Nieuwegracht tijdelijk weer open voor verkeer
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 4-10-2017
 • Raadsbrief Eindrapport U Ned eerste fase ter informatie
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 3-10-2017
 • Raadsbrief Monitor Actieplan Jeugdwerkloosheid 2017
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 3-10-2017
 • Raadsbrief nadere toelichting geheime Financiële verkenning Lombokplein
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 3-10-2017
 • Raadsbrief Stand van zaken en continuering Utrechtse Regenboogagenda
 • Wethouder Diepeveen
 • Welzijn
 • 3-10-2017
 • Raadsbrief Beantwoording toezeggingen raadsbehandeling U-pas verordening en inzet extra middelen kinderen in armoede
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 3-10-2017
 • Raadsbrief Arbeidsmarktmonitor 2017
 • Wethouder Kreijkamp
 • Economie
 • 3-10-2017
 • Raadsbrief Roeien op het Merwedekanaal
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 3-10-2017
 • Raadsbrief Ontwikkelingen taalscholen
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 29-9-2017
 • Raadsbrief Gecombineerde voorziening voor daklozen
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 28-9-2017
 • Raadsbrief Complexiteit Uithoflijn in stationsgebied
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 28-9-2017
 • Raadsbrief Faunapassage Biltse Rading
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 27-9-2017
 • Raadsbrief Sector scan cultuureducatie
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 27-9-2017
 • Raadsbrief Planning kernwinkelgebied Leidsche Rijn Centrum
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • 26-9-2017
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage wonen
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 26-9-2017
 • Raadsbrief Beantwoording motie Meer Utrechters halen de beweegnorm door meer synergie tussen Sport en Volksgezondheid
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 26-9-2017
 • Raadsbrief Nieuwe vorm van supervisie Stationsgebied
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 26-9-2017
 • Raadsbrief Beantwoording toezegging SV 2017 nr 69 over Social Impact Factory (Stichting en BV)
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 22-9-2017
 • Raadsbrief Conversieregeling Erfpacht 2017
 • Wethouder Geldof
 • Grondzaken
 • 21-9-2017
 • Raadsbrief Actieplan Middenhuur
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 20-9-2017
 • Raadsbrief Evaluatie Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg
 • Wethouder Diepeveen
 • Wijk Noordwest
 • 20-9-2017
 • Raadsbrief Stand van zaken Holland Casino
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 19-9-2017
 • Raadsbrief Start Pilot huurkorting
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 19-9-2017
 • Raadsbrief Stand van zaken Actieplan Studentenhuisvesting
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 19-9-2017
 • Raadsbrief Aanvullende informatie nota van uitgangspunten sociaal makelaarschap
 • Wethouder Diepeveen
 • Welzijn