Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

OnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • Raadsbrief Toelichting reparatie bestemmingsplan Lage Weide
 • 19-10-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Strategisch Plan Laadinfrastructuur
 • 19-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Raadsbrief Ambitiedocument Rijnsweerd - van kantorenpark naar een woon- en werkgebied
 • 18-10-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Informatie over Koudweerregeling
 • 18-10-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Aanbieden plan van aanpak daklozenopvang
 • toezegging 2018-178
 • 18-10-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Uitvoering uitbreiding golfbaan De Haar
 • 17-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Groen
 • Raadsbrief Samen voor Overvecht
 • 17-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wijk Overvecht
 • Raadsbrief Voorlichting Houtstook
 • 17-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Raadsbrief Mobiliteitsmanagement Westelijke Stadsboulevard
 • 17-10-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Grondprijzenbrief 2018
 • 17-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Grondzaken
 • Raadsbrief Beantwoording motie 2018/139 – “Geen plek voor kwetsbare jongeren”
 • 16-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wonen
 • Raadsbrief Voortgang onderzoek 'Weten wat werkt'
 • 16-10-2018
 • wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Aanstelling ketenregisseur aanpak mensenhandel
 • 16-10-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Raadsbrief Overzicht organisaties met vastgoed- en subsidierelatie
 • 12-10-2018
 • Wethouder Voorman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Professionalisering nieuwe makers en culturele initiatieven
 • 12-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Cultuur
 • Raadsbrief Vergroening en laadpalen voor vaartuigen in 2019
 • 12-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Prioriteiten vervangingsinvesteringen 2019 openbare ruimte
 • 12-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2018
 • 12-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Eerste voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Utrecht
 • 12-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Maatregelen overlast Kromme Nieuwegracht
 • 12-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Versnellingsopgave energieneutraal kernvastgoed
 • 12-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Indicatie raming opbrengst Conversieregeling Erfpacht 2017
 • 11-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Grondzaken
 • Raadsbrief Informatie ondersteuning coalitieonderhandelingen
 • 11-10-2018
 • Wethouder Voortman
 • Bestuurlijke zaken
 • Raadsbrief Stand van zaken Jongerencultuurhuis Overvecht
 • 11-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Cultuur
 • Raadsbrief Nadere regels vergunningstelsel De Baan (Tippelzone Europalaan)
 • 11-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Investeringen Jeugdgezondheidszorg en sociale basis
 • 11-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Raadsbrief Bodemverontreiniging Waterproof Lombok
 • 10-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Raadsinformatiebijeenkomst winkelcentrum Vleuterweide
 • 10-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Ambitie college met diversiteit en inclusie
 • 10-10-2018
 • Wethouder Voortman
 • Diversiteit
 • Raadsbrief Ontruiming Prinsesselaan 20
 • 10-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Uitvoering motie 'Aantrekkelijke afvalbakken'
 • 10-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Voortgang Programma Publieksdienstverlening 2018/2019
 • 10-10-2018
 • Wethouder Voortman
 • Publieksdienstverlening
 • Raadsbrief Vervolg werkplan ruimte voor creatieve bedrijvigheid
 • 10-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Cultuur
 • Raadsbrief Haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding overdekt zwemwater
 • 10-10-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • Raadsbrief Septembercirculaire 2018
 • 9-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • Raadsbrief Jongeren onder dak en opgave jongvolwassen in Utrecht
 • 9-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Raadsbrief Creëren van banen voor een diverse doelgroep
 • 9-10-2018
 • Wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Plan van aanpak inventarisatie jong erfgoed
 • 9-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Erfgoed
 • Raadsbrief Proces rondkomen en schulden
 • 9-10-2018
 • Wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Informeel verzoek COA langer open houden AZC Einsteindreef
 • 9-10-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Asiel en Integratie
 • Raadsbrief Vaststelling geactualiseerd verkeersmodel VRU 3.4
 • 9-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Reactie op voorstel van de heer Spier op halteren lijn 12
 • 9-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Tussenbericht leidraad zelfbeheer sportaccommodaties
 • 9-10-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • Raadsbrief Snorfiets naar de rijbaan
 • 9-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Raadsbrief Effecten tarievenbeleid sportaccommodaties
 • 9-10-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • Raadsbrief Vervolg ontwerpproces Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
 • 8-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Energie
 • Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen en erratum Programmabegroting 2019
 • 5-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • Raadsbrief Wet Open Overheid
 • 5-10-2018
 • Wethouder Voortman
 • Personeel en Organisatie
 • Raadsbrief Beantwoording toezegging Mystery Tour Sociaal Domein
 • 5-10-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Beantwoording toezeggingen Het Utrechts Archief (HUA)
 • 4-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Erfgoed