Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

OnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • Raadsbrief Beantwoording motie Nieuwbouw voor vrienden
 • 15-8-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wonen
 • Raadsbrief Voortgang huisvesting basisschool Al Arqam en De Klimroos
 • 8-8-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Voorlopige uitspraak Voorlopige Voorziening Huisvesting Al Arqam
 • 31-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Muntkade en omgeving
 • 23-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen rondom het zomerreces
 • 18-7-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • Raadsbrief Terugkoppeling gesprek huisvesting Al Arqamschool
 • 18-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Resultaten onderzoek pgb aanbieder
 • 18-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Toezegging informatie bomen n.a.v. initiatiefvoorstel herplantplicht
 • 18-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Groen
 • Raadsbrief Stand van zaken Museum Oud Amelisweerd
 • 18-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Cultuur
 • Raadsbrief Voortgang project Academie Tien Leidsche Rijn Centrum Oost
 • 17-7-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Leidsche Rijn
 • Raadsbrief Resultaten corridorstudie lijn 28
 • 17-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Reclame exploitatie in de openbare ruimte
 • 17-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief huisvesting Al Arqam in Leidsche Rijn
 • 16-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Kinderopvang Jolie Lunetten
 • 16-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Beleidsregel Voorschoolse Educatie Gemeente Utrecht 2019, goede start voor de Utrechtse peuter
 • 13-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Gunning subsidietender Veilig Thuis (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • 13-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Raadsbrief Terugkoppeling gesprek huisvesting Al Arqamschool
 • 13-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Bekendmaking koper portefeuille Stadsherstel Midden Nederland
 • 13-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wonen
 • Raadsbrief Diervriendelijk bouwen project NPD Strook Overvecht
 • 13-7-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Definitief Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp herinrichting Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat
 • 12-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Jaarrapportage Huurteam Utrecht
 • 12-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wonen
 • Raadsbrief Pilot hangmatten zomer 2018
 • 12-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Uitbreiding fietsparkeren bij station Overvecht, Tuindorpzijde
 • 12-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Herstel- en inspectiewerkzaamheden Stadsbaantunnel
 • 11-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Huisvesting Al Arqam
 • 11-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Beleidsregel Informele zorg
 • 11-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Verzoek tot openbaarmaking EU subsidiebedragen
 • 11-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Afwijking gemeentelijk uitgifteproces bij verkoop Oudegracht 245
 • 11-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Informeren toezeggingen U-pas en kinderen in armoede
 • 11-7-2018
 • Wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Motie Sardientjes
 • 11-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Reclamemast langs de A2
 • 10-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Klimaatakkoord op hoofdlijnen
 • 10-7-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Energie
 • Raadsbrief Afkoopregeling Erfpacht 2017
 • 10-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Grondzaken
 • Raadsbrief Uitvoering initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld
 • 10-7-2018
 • Wethouder Voortman
 • Personeel en Organisatie
 • Raadsbrief Voortgang Safe Streets Utrecht
 • 10-7-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Raadsbrief Evaluatie proeftuinen GGZ in de wijk voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen
 • 10-7-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Benoeming leden Visitatiecommissie Cultuurnota 2017-2020
 • 6-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Cultuur
 • Raadsbrief Utrecht Zijn We Samen juli 2018
 • 6-7-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Raadsbrief Definitief IPvE-FO herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat
 • 5-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Status ambitie Vuelta 2020
 • 5-7-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Economische Zaken
 • Raadsbrief Tijdelijke maatregelen tegen voertuigterrorisme
 • 5-7-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Raadsbrief AVU contracten, risico‚Äôs en rijafstanden in aanbesteding
 • 5-7-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Circulaire Economie
 • Raadsbrief Deelnemende partijen selectieproces hoogbouwkavel
 • 5-7-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Leidsche Rijn
 • Raadsbrief Uitkomst subsidietenders Sociaal Domein
 • 3-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
 • 3-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Maatregelen energieneutraal wonen voor huiseigenaren
 • 3-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Energie
 • Raadsbrief Hoofdlijnen Veranderopgave Inburgering
 • 3-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Asiel en Integratie
 • Raadsbrief Verwerking taakstelling vastgoed 2018
 • 3-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Vernieuwing van wijkparticipatie
 • 2-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Wijkgericht werken en participatie
 • Raadsbrief Snorfiets naar de rijbaan
 • 2-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer