Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

OntvangstdatumBeleidsveldPortefeuillehouderOnderwerpBehandeladvies
 • 12-12-2018
 • Economische Zaken
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Toewijzing La Vuelta 2020 aan Utrecht & Brabant
 • 11-12-2018
 • Werk en inkomen
 • Wethouder Voortman
 • Raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen derde kwartaal 2018
 • 11-12-2018
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wethouder Van Ooijen
 • Raadsbrief Beantwoording toezegging 18/T153 inzake overbelasting bij mantelzorgers
 • 11-12-2018
 • Sport
 • Wethouder van Ooijen
 • Raadsbrief Consequenties verruimen btw - sportvrijstelling
 • 11-12-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • Raadsbrief Aanpak voor ex-gedetineerden
 • 11-12-2018
 • Leidsche Rijn
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Afwikkeling dossier van Vuuren, Boerderij Hof ter Weyde
 • 11-12-2018
 • Werk en inkomen
 • Wethouder Voortman
 • Raadsbrief U-pas voor iedereen Motie M28
 • 11-12-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Bouwenvelop Rafaelschool
 • 11-12-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Raadsbrief Living Lab deelfietsen
 • 10-12-2018
 • Leidsche Rijn
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Voorlopige gunning Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord
 • 7-12-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Parkeertarieven garages en stallingen 2019
 • 7-12-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Noordelijke Randweg Utrecht
 • 6-12-2018
 • Cultuur
 • Wethouder Klein
 • Raadsbrief Beleidsregel subsidie Jongerencultuurhuis Overvecht
 • 5-12-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • Raadsbrief Beantwoording toezegging studentenhuisvesting en omzetten en splitsen
 • 5-12-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • Raadsbrief Inhoudelijke thema’s en procesindeling Woonvisie en Stadsakkoord
 • 5-12-2018
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Wethouder Everhardt
 • Raadsbrief Voortgang Utrecht Kinderrechtenstad
 • 5-12-2018
 • Economische Zaken
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Warm Welkom voor Internationals in Utrecht Region
 • 4-12-2018
 • Onderwijs
 • Wethouder Klein
 • Raadsbrief Technische beantwoording vragen nieuw beleid amateurkunsteducatie en UCK
 • 4-12-2018
 • Economische Zaken
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
 • 4-12-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • Raadsbrief Vuurwerkvrije zones: ontwerp bebording en aanpassing digitale plattegrond
 • 30-11-2018
 • Onderwijs
 • Wethouder Klein
 • Raadsbrief beschikkingen voorschoolse educatie
 • 30-11-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • Raadsbrief Proces snorfiets naar de rijbaan
 • 30-11-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Voortgang project Dorpsplein Vleuten
 • 30-11-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Derde kwartaalrapportage 2018 Uithoflijn
 • 29-11-2018
 • Asiel en Integratie
 • Wethouder Van Ooijen
 • Raadsbrief Overeenkomst VNG en Rijk over Landelijke Vreemdelingen
 • 29-11-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Bouwenvelop Heycop
 • 28-11-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Bestuursovereenkomst A27/A12 Ring Utrecht
 • 27-11-2018
 • Energie
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Energiecontract en duurzaamheid eigen energiegebruik gemeentelijke aansluitingen
 • 27-11-2018
 • Groen
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Natuurwaardenkaart Utrecht
 • 23-11-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage prestatieafspraken en stand sociale huurwoningmarkt
 • 23-11-2018
 • Cultuur
 • Wethouder Klein
 • Raadsbrief Stand van zaken landhuis Oud Amelisweerd
 • 23-11-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Diervriendelijk bouwen Moxy hotel Rotsoord
 • 23-11-2018
 • Bestuurlijke zaken
 • Burgemeester
 • Raadsbrief Standpuntbepaling VNG BALV 30 november
 • 23-11-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Besluiten bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 • 21-11-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • Raadsbrief Aanpak overlast Lepelenburg
 • 21-11-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Definitief inrichtingsplan De Gaard
 • 21-11-2018
 • Personeel en Organisatie
 • Wethouder Voortman
 • Raadsbrief Vervanging dienstauto’s college
 • 21-11-2018
 • Financiën
 • Wethouder Klein
 • Raadsbrief Managementletter 2018
 • 20-11-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • Raadsbrief Toelichting geurregelingreparatie bestemmingsplan Lage Weide
 • 20-11-2018
 • Onderwijs
 • Wethouder Klein
 • Raadsbrief Vertraging tijdelijke huisvesting Waterwin
 • 20-11-2018
 • Groen
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Locatieonderzoek volkstuinen
 • 16-11-2018
 • Onderwijs
 • Wethouder Klein
 • Raadsbrief Beantwoording technische vragen Nieuw beleid amateurkunsteducatie en positie Utrechts Centrum voor de Kunsten
 • 16-11-2018
 • Merwedekanaalzone
 • Wethouder Diepeveen
 • Raadsbrief Planning onderzoek scenario’s bruggen Merwedekanaalzone
 • 15-11-2018
 • Merwedekanaalzone
 • Wethouder Diepeveen
 • Raadsbrief Verlenging tijdelijke transformatie Europalaan 100–500
 • 15-11-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • Raadsbrief Sluiten woningen vanwege illegale seksinrichting
 • 14-11-2018
 • Circulaire Economie
 • Wethouder Verschuure
 • Raadsbrief Ontwikkelingen inzameling afval en grondstoffen
 • 12-11-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Definitief rapport Sweco evaluatie verkeersveiligheidsmaatregelen busbaan Vleuterweide
 • 12-11-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Voortgang maatregelen tegen overtreding maximumsnelheden Malie- en Tolsteegsingel
 • 9-11-2018
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wethouder van Ooijen
 • Raadsbrief Ontwikkelingen in hulp bij het huishouden
 • 8-11-2018
 • Energie
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Raadsbrief Voortgang aardwarmte