Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

Datum invoerOnderwerpPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 18-1-2018
 • Raadsbrief Vroegsignalering van schulden
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 17-1-2018
 • Raadsbrief Uitslag peiling betaald parkeren op zondag
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 17-1-2018
 • Raadsbrief Terugblik jaarwisseling 2017-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 17-1-2018
 • Raadsbrief Initiatiefvoorstel Ontwikkelingsmogelijkheden voor Ongedocumenteerden
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 16-1-2018
 • Raadsbrief Parkeervergunning in ander rayon
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 16-1-2018
 • Raadsbrief Informatie woonproject Place2BU
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 16-1-2018
 • Raadsbrief Vaststelling reparatie bestemmingsplan Lage Weide
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 12-1-2018
 • Raadsbrief Aanpassing subsidieregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 11-1-2018
 • Raadsbrief Tenderprocedure panden Hardebollenstraat
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 11-1-2018
 • Raadsbrief Subsidieverlening gecombineerde inloopvoorziening daklozen
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 11-1-2018
 • Raadsbrief Utrechtse Werktafel
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 11-1-2018
 • Raadsbrief Terugblik leefstraten en beantwoording moties
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 10-1-2018
 • Raadsbrief Evaluatie omzetten en splitsen van woningen
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 10-1-2018
 • Raadsbrief Visie op Integrale Kindcentra
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 9-1-2018
 • Raadsbrief Concept Ambitiedocument Rijnsweerd
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 9-1-2018
 • Raadsbrief Evaluatie Utrechts VerkeersveiligheidsLabel
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 3-1-2018
 • Raadsbrief Luchtkwaliteit en gezondheid
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Milieu
 • 3-1-2018
 • Raadsbrief Corridorstudie buslijn 28: verkeersveiligheid en doorstroming
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 3-1-2018
 • Raadsbrief Voortgang smart mobility
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 3-1-2018
 • Raadsbrief Autodelen
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 28-12-2017
 • Raadsbrief Prestatieafspraken 2018-2022
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 28-12-2017
 • Raadsbrief Bericht burgemeester
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 22-12-2017
 • Raadsbrief Stand van zaken expeditiestrook en pergola Stadsbaantunnel
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 22-12-2017
 • Raadsbrief Uitvoering motie over zendmast
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 22-12-2017
 • Raadsbrief Handelingslijn informatievoorziening aan de raad over integriteitszaken
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 22-12-2017
 • Raadsbrief Motie opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 22-12-2017
 • Raadsbrief Voortgang luierinzameling
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 22-12-2017
 • Raadsbrief Aanbesteding reclame in de openbare ruimte
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 21-12-2017
 • Raadsbrief Amazonedreef (verkeersveilige inrichting en reactie op bussluis)
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 21-12-2017
 • Raadsbrief Communicatie over evenementen en opstellen locatieprofielen
 • Wethouder Kreijkamp
 • Citymarketing/Stadspromotie
 • 21-12-2017
 • Raadsbrief Handhavingsprogramma 2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 21-12-2017
 • Raadsbrief Holland Animatie Filmfestival
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • 21-12-2017
 • Raadsbrief Voortgang actieplan Utrecht zijn we Samen december 2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Welzijn
 • 20-12-2017
 • Raadsbrief Verlengde pilot Anoniem solliciteren
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 20-12-2017
 • Raadsbrief Start selectie Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • 20-12-2017
 • Raadsbrief 't Hoogt, Centrum voor Beeldcultuur
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • 20-12-2017
 • Raadsbrief Onderzoek ‘Openheid voor Diversiteit’
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 19-12-2017
 • Raadsbrief Toezeggingen Westelijke Stadsboulevard in raadscommissie S&R 14 december 2017
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 19-12-2017
 • Raadsbrief Beantwoording toezeggingen over facilitaire onderwerpen
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 19-12-2017
 • Raadsbrief Inventarisatie toepassing breedplaatvloeren
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 18-12-2017
 • Raadsbrief Geluidsbelastingskaart en afhandeling toezeggingen geluid
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Milieu
 • 18-12-2017
 • Test
 • 18-12-2017
 • Raadsbrief Huisvesting start-ups en scale-ups
 • Wethouder Kreijkamp
 • Economie
 • 15-12-2017
 • Raadsbrief Armoedemonitor 2017 en voortgang onderdelen armoedeaanpak
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 15-12-2017
 • Raadsbrief Circulaire economie
 • Wethouder Van Hooijdonk en wethouder Kreijkamp
 • Duurzaamheid
 • 14-12-2017
 • Raadsbrief Voortgang geothermie
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Milieu
 • 14-12-2017
 • Raadsbrief Nieuwbouw basisscholen Pantarijn en Shri Krishna en de Limes
 • Wethouder Geldof
 • Erfgoed en monumenten, forten en torens
 • 14-12-2017
 • Raadsbrief Uitslag draagvlakmetingen betaald parkeren Woonboulevard Utrecht
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 13-12-2017
 • Raadsbrief Voortgang aanpak sanitaire voorzieningen in centrum en parken
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 13-12-2017
 • Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen rondom kerstreces
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken