Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Memo's

IDOnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 261
 • Memo Verzoek burgemeester Barcelona
 • 11-10-2017
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 260
 • Memo Stand van zaken Muziekplein Terwijde
 • 10-10-2017
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • 259
 • Memo Initiatievenfonds, motie 05 en 108
 • 9-10-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Wijkgericht werken en participatie
 • 258
 • Memo Toezegging 17-T75 Klanttevredenheidsonderzoek SAVE
 • 4-10-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 257
 • Memo Actieplan Middenhuur
 • 3-10-2017
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 256
 • Memo Informatie over landelijke campagne jodiumprofylaxe
 • 29-9-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 255
 • Memo Stand van zaken besluitvorming en financiering Rijksvaccinatieprogramma (toezegging 17 T80)
 • 29-9-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 254
 • Memo Nader bodemonderzoek Lombok & Waterproof Lombok
 • 28-9-2017
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 253
 • Memo Verplaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP) De Meern
 • 25-9-2017
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 252
 • Memo Motie 90 Inzicht in topsalarissen
 • 22-9-2017
 • Wethouder Kreijkamp
 • Financien en belastingen
 • 251
 • Memo Correctie op bijlage Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten Sociaal Makelaarschap
 • 22-9-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Welzijn
 • 250
 • Memo Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein, nadere toelichting
 • 21-9-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 249
 • Memo Steun gemeente Utrecht schade orkaan Irma
 • 21-9-2017
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 248
 • Memo Overzicht riooloverstort
 • 20-9-2017
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 247
 • Memo Vervolgproces Smakkelaarsveld
 • 18-9-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 246
 • Memo 1e bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht
 • 18-9-2017
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Milieu
 • 245
 • Memo Programmering zwembad Den Hommel
 • 15-9-2017
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 244
 • Memo Proef met daluren
 • 15-9-2017
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 243
 • Memo Melding dienstreis burgemeester naar Taiwan
 • 13-9-2017
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 242
 • Memo Melding dienstreis najaar 2017 wethouder Everhardt
 • 13-9-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 241
 • Memo Nulmeting t.a.v. nieuwe tarievenbeleid sport 2017
 • 12-9-2017
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 240
 • Memo Pomplocatie SPvE Kruisvaartkade
 • 6-9-2017
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 239
 • Memo Bestemmingsplan Briljantlaan 9
 • 6-9-2017
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 238
 • Memo Voortgangsrapportage Zilveren Kruis pilot Zorg in de Wijk
 • 6-9-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 237
 • Memo Actieplan middenhuur
 • 4-9-2017
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 236
 • Memo Vonnis Nieuw Welgelegen
 • 4-9-2017
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 235
 • Memo Beantwoording kamervragen over Careyn
 • 1-9-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 234
 • Memo Restauratieonderzoek Domtoren
 • 31-8-2017
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 233
 • Memo Flexibel cameratoezicht Aziëlaan, Zuidwest
 • 18-8-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 232
 • Memo Wedstrijd FC Utrecht – Zenit St. Petersburg
 • 15-8-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 231
 • Memo Stadsbaantunnel tijdelijk gesloten
 • 14-8-2017
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 230
 • Memo Terugblik op aanwijzing veiligheidsrisicogebied WEURO 2017
 • 3-8-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 229
 • Memo Faillissement Leven & Zorg
 • 3-8-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 228
 • Memo Verloop wedstrijd FC Utrecht - Lech Poznań
 • 28-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 227
 • Memo Gebiedsverbod aangehouden FC Utrecht-supporters
 • 27-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 226
 • Memo Wedstrijd FC Utrecht - Lech Poznań
 • 26-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 225
 • Memo Aanwijzingsbesluit WEURO
 • 14-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 224
 • Memo Infographic Gezondheid en woonomgeving in Utrecht
 • 14-7-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 223
 • Memo WOB-verzoek inhuur Veiligheidsregio Utrecht
 • 14-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 222
 • Memo Extra maatregelen n.a.v. terrorismedreiging rond de WEURO
 • 13-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 221
 • Memo Stand van zaken Ondernemersdossier
 • 12-7-2017
 • Wethouder Geldof
 • Publieksdienstverlening
 • 220
 • Memo Stand van zaken melding registratie raamprostitutie bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • 12-7-2017
 • Burgemeester
 • Prostitutie
 • 219
 • Memo Verslag gesprekken met exploitanten Utrechtse wateren
 • 11-7-2017
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 218
 • Resultaten Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo
 • 7-7-2017
 • Wethouder Everhardt & Wethouder Diepeveen
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 217
 • Memo Jaarrapportage Huurteam 2016
 • 7-7-2017
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 216
 • Memo Tussentijdse evaluatie pilot Zorg in de Wijk
 • 6-7-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 215
 • Memo Voortgang coffeeshops
 • 5-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 214
 • Memo Voorspellend model risico op woninginbraak
 • 5-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 213
 • Memo Beantwoording vragen AED stadhuis en RAVU
 • 5-7-2017
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 212
 • Memo Tweede ingebrekestelling DVG
 • 4-7-2017
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang