Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Memo's

IDOnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 447
 • Memo Melding reis bezoek start Vuelta 2018 Málaga
 • 14-8-2018
 • Burgemeester en wethouder Verschuure
 • Economische Zaken
 • 446
 • Memo Park Lepelenburg
 • 13-8-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 445
 • Memo Flexibel cameratoezicht Eisenhowerlaan, Zuidwest
 • 25-7-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 443
 • Memo Beslissing op aanvraag velvergunning Kanaalweg 60A (warmtetransportleiding Eneco)
 • 20-7-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Groen
 • 444
 • Memo Onttrekkingsbesluit van een gedeelte van het parkeerterrein aan het Rachmaninoffplantsoen
 • 20-7-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • 442
 • Memo Toezegging Sensitiviteit triage soa-poli UMC
 • 19-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 441
 • Memo Vervolgmededeling huisvesting Al Arqam in Leidsche Rijn
 • 17-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • 440
 • Memo Stand van zaken project Kruisvaartkade
 • 17-7-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • 439
 • Memo Geluidsoverlast vliegverkeer
 • 17-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • 438
 • Memo Aanbieding rapport Universiteit Utrecht Gelijke onderwijskansen in Utrecht
 • 16-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • 437
 • Memo Update werkzaamheden Bekkerstraat 141 (Anatomiegebouw)
 • 13-7-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • 436
 • Memo Gemeentelijke financiering politiecapaciteit (Maarssense constructie)
 • 13-7-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 435
 • Memo Toezegging Dekking soa-test U-polis
 • 12-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 432
 • Memo Vervolg commissie de Vries en inzet Veilig Sportklimaat
 • 11-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • 434
 • Memo Vaccinatiecijfers Rijksvaccinatieprogramma (RVP) over 2017
 • 11-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 431
 • Memo Reis naar München
 • 11-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • 433
 • Memo Uitkomsten onderzoek toekomstige huisvesting- en begeleidingsbehoefte maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16
 • 11-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • 430
 • Memo Tweede fase onderzoek alFitrah
 • 10-7-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 429
 • Memo Beantwoording toezegging U-polis
 • 10-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • 428
 • Memo Uitwerking motie 'Ja! Nu echt vooruit op de Leidseweg-Van Sijpesteijnkade'
 • 6-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 427
 • Memo Melding burgemeester dienstreis naar New York
 • 6-7-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 426
 • Memo Groei aantal basisschoolleerlingen in Oog in Al
 • 5-7-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • 424
 • Memo Rapport Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht
 • 4-7-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 423
 • Memo Zoudenbalch
 • 4-7-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • 425
 • Memo Gedragscode burgemeester en wethouders
 • 4-7-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 422
 • Memo Melding vervanging wethouder Asiel en Integratie tijdens middagdeel slotdebat Voorjaarsnota 5 juli 2018
 • 2-7-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Asiel en Integratie
 • 421
 • Memo Voorjaarsnota - Stand van zaken afhandeling motie Pils in het Park
 • 29-6-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Economische Zaken
 • 413
 • Memo Informatie over kasteeltuin Nijevelt
 • 29-6-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Wijk Vleuten-De Meern
 • 418
 • Memo Voorjaarsnota - Reserves erfgoed in jaarstukken 2017
 • 29-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Erfgoed
 • 416
 • Memo Voorjaarsnota - Beantwoording vragen commissie VJN 20 juni 2018 Onderwijs
 • 29-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • 414
 • Memo Voorjaarsnota - Kostendekkendheid Havens (Voorjaarsnota 2018)
 • 29-6-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • 419
 • Memo Voorjaarsnota - Initiatievenfonds aanvragen met een pitch
 • 29-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Wijkgericht werken en participatie
 • 420
 • Memo Voorjaarsnota - Toezegging verschil in jaren investeringskosten zwembaden
 • 29-6-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 417
 • Memo Voorjaarsnota - Beantwoording vragen commissie VJN 20 juni 2018 Cultuur
 • 29-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Cultuur
 • 415
 • Memo Voorjaarsnota - Intensivering programma Utrechtse Energie
 • 29-6-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Energie
 • 412
 • Memo Kosten ontwikkeling Nieuwe Zandpad
 • 22-6-2018
 • Burgemeester
 • Prostitutie
 • 411
 • Memo Incident Marshalllaan 21 juni 2018
 • 22-6-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 410
 • Memo Mondelinge vragen 15 inzake Niftarlakeplantsoen
 • 21-6-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Groen
 • 409
 • Memo Mondelinge vragen 14 over Vleuterweide
 • 20-6-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • 408
 • Memo Voorlopige contractspartij Smakkelaarsveld
 • 19-6-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 407
 • Memo Terugkoppeling BO MIRT 4 juni 2018
 • 7-6-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 406
 • Memo Beslissing op gevraagde inrit/uitwegvergunning Wagendwarsstraat
 • 5-6-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 405
 • Memo Toezegging bij mondelinge raadsvragen over C8 en Genx
 • 30-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Milieu
 • 404
 • Memo Uitkomst intern onderzoek VRU FLO
 • 29-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 403
 • Memo Bomen F.C. Donderstraat
 • 17-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 402
 • Memo Strekt ter vervanging raadsvoorstel Vaststelling Utrechtse soortenlijst
 • 15-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • 401
 • Memo Bussluis Amazonedreef
 • 11-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 400
 • Memo Berekening van het vastgoed
 • 9-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 399
 • Memo Tussenbericht tender Oudegracht 245 (voormalig Tivoli)
 • 9-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 398
 • Memo Uitstel beantwoording SV 2018 nr. 44 over Verzakkingen aan de Kromme Nieuwegracht
 • 3-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte