Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Moties

DatumIDKenmerkOnderwerpStatus
 • 27-9-2018
 • 1104
 • 2018 M181
 • M181 Betaald parkeren door verdichting is niet leuk
 • Motie ingetrokken
 • 27-9-2018
 • 1098
 • 2018 M175
 • M175 Gepaste huisvesting voor alle kinderen
 • Motie ingetrokken
 • 27-9-2018
 • 1106
 • 2018 M183
 • M183 Geen gat in de Dom
 • Motie verworpen
 • 27-9-2018
 • 1101
 • 2018 M179
 • M179 Afspraken over sturing op onderwijsaanbod
 • Motie ingetrokken
 • 27-9-2018
 • 1097
 • 2018 M174
 • M174 Geef leerlingen, ouders, leraren en schoolbesturen tijdig duidelijkheid over huisvesting van een nieuwe school
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 27-9-2018
 • 1099
 • 2018 M177
 • M177 Motie van treurnis over de procesgang rondom de toewijzing van schoollokalen aan al Arqam
 • Motie verworpen
 • 27-9-2018
 • 1102
 • 2018 M180
 • M180 Maak innovatie in de zorg SMART
 • Motie ingetrokken
 • 27-9-2018
 • 1096
 • 2018 M173
 • M173 Luid de bel, voordat de bel buitenkamers heeft geklonken
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 27-9-2018
 • 1103
 • 2018 M176
 • M176 Nu vooruit met verduurzaming erfgoed
 • Motie aangenomen
 • 27-9-2018
 • 1100
 • 2018 M178
 • M178 Goede informatie voor goede sturing
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 27-9-2018
 • 1105
 • 2018 M182
 • M182 Denk aan de Dom
 • Motie aangenomen
 • 27-9-2018
 • 1095
 • 2018 M172
 • M172 Locatie, locatie, schoollocatie
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1040
 • 2018, M117
 • M 117 Leefbare en sociale vergrijsde samenleving
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1084
 • 2018, M162
 • M 162 meer cultureell erfgoed toegankelijk
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1030
 • 2018, M107
 • M 107 Maak het onderwijsachterstandenbeleid kostendekkend
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1033
 • 2018, M110
 • M 110 Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1041
 • 2018, M118
 • M 118 wijkraden
 • Motie ingetrokken
 • 5-7-2018
 • 1078
 • 2018 M155
 • M 155 Budgetrecht, als onderdeel vernieuwing wijkparticipatie
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1011
 • 2018, M89
 • M 89 Gebruik stoepkrijt niet langer strafbaar
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1022
 • 2018, M99
 • M99 Klopvaart uit het experiment
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1077
 • 2018, M154
 • M 154 Geen opvang uitgeprocedeerde asielzoekers in Utrecht
 • 5-7-2018
 • 1046
 • 2018, M123
 • M 123 Geen verkoop levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie
 • Motie ingetrokken
 • 5-7-2018
 • 1039
 • 2018, M116
 • M 116 sturen op gezond stedelijk leven
 • Motie ingetrokken
 • 5-7-2018
 • 1052
 • 2018, M129
 • M 129 Duurzaam (ver)bouwen in de omgevingsvisie
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1051
 • 2018, M128
 • M 128 Informeren over duurzaam (ver)bouwen bij omgevingsvergunningen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1087
 • 2018, M165
 • M 165 baangarantie MBO studenten
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1049
 • 2018, M126
 • M 126 Utrecht zoemt
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1034
 • 2018, M111
 • M 111 Stop verkoop van sociale huurwoningen in de stad
 • Motie ingetrokken
 • 5-7-2018
 • 1062
 • 2018, M139
 • M 139 Geen plek voor kwetsbare jongeren
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1012
 • 2018, M90
 • M 90 Zoudenbalch
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1080
 • 2018, M157
 • M 157 Opleidingskansen voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1079
 • 2018, M156
 • M 156 Een inclusieve samenleving begint met inclusief onderwijs
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1016
 • 2018, M94
 • M 94 Maak vaart met toegankelijkheid, gemeente geeft het goede voorbeeld
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1029
 • 2018, M106
 • M 106 Baangarantie MBO-studenten
 • Motie ingetrokken
 • 5-7-2018
 • 1064
 • 2018, M141
 • M 141 Ook bewoners van een studentenhotel hebben huurrecht
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1048
 • 2018, M125
 • M 125 Dierenwelzijn in alle relevante beleidshoofdstukken VJN en PGB
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1018
 • 2018, M96
 • M 96 Varen vergroenen, dan ook een laadpaal graag!
 • Motie ingetrokken
 • 5-7-2018
 • 1023
 • 2018, M100
 • M 100 meer inzicht in individuele kosten en baten van het gas af
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1081
 • 2018, M158
 • M 158 Toerusting voor arbeidsmarkt en samenleving
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1054
 • 2018, M131
 • M 131 Verwerk groen in groene evenementenleges
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1063
 • 2018, M140
 • M 140 Nieuwbouw voor vrienden
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1069
 • 2018, M 146
 • M 146 Geen corporatiebezit sociale huur naar Middenhuur zolang er een tekort is
 • Motie verworpen
 • 5-7-2018
 • 1013
 • 2018, M91
 • M 91 verantwoordingsdag
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1065
 • 2018, M142
 • M 142 Creativiteit kent geen anciĆ«nniteit in stroomversnelling
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1094
 • 2018 M161
 • M 161 Duplex is diversificatie.
 • Motie ingetrokken
 • 5-7-2018
 • 1055
 • 2018, M132
 • M 132 Coƶperatieve groene inkoop evenementen en festivals
 • Toezegging gedaan
 • 5-7-2018
 • 1045
 • 2018, M122
 • M 122 Op naar een bontvrij Utrecht
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1071
 • 2018, M148
 • M 148 Blijvende aandacht voor de vroegste voorvechters van de Utrechtse Democratie
 • Motie aangenomen
 • 5-7-2018
 • 1043
 • 2018, M120
 • M 120 Op weg naar de Utrechtse Onderwijsagenda 2019 - 2023
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 5-7-2018
 • 1038
 • 2018, M115
 • M 115 Controle-BABS niet nodig, we kunnen het heus zelf!
 • Motie verworpen