Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Moties

DatumIDKenmerkOnderwerpStatus
 • 21-12-2017
 • 924
 • 2017 M259
 • M 259 Aandragen die kandidaten bij het UW!
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 923
 • 2017 M247
 • M 247 Laagste Parkeernorm Beurskwartier / Lombokplein
 • Motie verworpen
 • 7-12-2017
 • 922
 • 2017 M246
 • M 246 groene prestatie-indicatoren bij monitoren aantrekkelijk stationsgebied
 • Motie verworpen
 • 7-12-2017
 • 921
 • 2017 M245
 • M 245 Geef invulling aan Motie 2017/136, ook in het Beurskwartier en Lombok
 • Motie verworpen
 • 7-12-2017
 • 920
 • 2017 M244
 • M 244 Ja! Nu echt vooruit op de Leidseweg- Van Seijpestijnkade
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 919
 • 2017 M243
 • M 243 zorgvuldig omgaan met huidige bewoners en eigenaren Croeselaan
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 918
 • 2017 M248
 • M 248 Activeer de doorstroming uit de sociale huursector
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 917
 • 2017 M266
 • M 266 Ook oog en inzet kwetsbare bewoners en sportverenigingen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 916
 • 2017 M265
 • M 265 waarborg belangenbehartiging sportverenigingen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 915
 • 2017 M264
 • M 264 Bewonersbod bij informatievoorziening
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 914
 • 2017 M263
 • M 263 Integrale visie op schuldhulpverlening
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 913
 • 2017 M262
 • M 262 Versterking onafhankelijke Cliëntondersteuning
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 912
 • 2017 M261
 • M 261 nog steeds geen verplichte tegenprestatie
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 911
 • 2017 M260
 • M 260 maximale zekerheid voor beschut werk
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 910
 • 2017 M258
 • M 258 Inzicht in doepgroep Nieuw beschut
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 909
 • 2017, M281
 • M 281 Parkeergarage Berlijnplein naar de markt wanneer het kan
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 908
 • 2017 M280
 • M 280 parkeergarage Berlijnplein naar de markt waar dat kan
 • Motie ingetrokken
 • 21-12-2017
 • 907
 • 2017, M279
 • M 279 Parkeergarage Berijnplein geschikt voor elektrisch laden
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 906
 • 2017, M278
 • M 278 Extra plekken in de garage? Minder plekken op straat
 • Motie verworpen
 • 21-12-2017
 • 904
 • 2017 M277
 • M 277 Nou echt aan de slag met NOUW2!
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 903
 • 2017 M276
 • M 276 kwalitiet openbare ruimte geen sluitpost
 • Motie verworpen
 • 21-12-2017
 • 902
 • 2017 M275
 • M 275 verbeter de leefbaarheid bij de Schepenbuurt
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 901
 • 2017 M274
 • M274 Tunneldoseren snel voorkomen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 900
 • 2017 M273
 • M 273 Leidsche Rijn bereikbaar
 • Motie verworpen
 • 21-12-2017
 • 899
 • 2017 M272
 • M 272 Alternatieven voor voorrangspleinen in beeld
 • Motie verworpen
 • 21-12-2017
 • 898
 • 2017 M271
 • M 271 Kwaliteit openbare ruimte geen sluitpost!
 • Motie ingetrokken
 • 21-12-2017
 • 897
 • 2017 M270
 • M 270 Minder verkeer gaat niet samen met méér parkeerplek
 • Motie ingetrokken
 • 21-12-2017
 • 896
 • 2017 M269
 • M 269 Maak van de racebaan, een verkeersveilige Marnixlaan
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 895
 • 2017 M 268
 • M 268 Fris Alternatief voor kwaliteit van wonen en groen
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 894
 • 2017 M 267
 • M 267 Wat zijn de effecten van Dynamisch Verkeersmanagement WSB voor Overvecht?
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 893
 • 2017 M257
 • M 257 maak optimaal gebruik van het eigen sociaal werkbedrijf
 • Motie verworpen
 • 21-12-2017
 • 892
 • 2017 M256
 • M256 Als je niet weet waar je staat ben je nooit verdwaald
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 891
 • 2017 M255
 • M 255 Onderzoek belasting en behoefte mantelzorgers in Utrecht
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 890
 • 2017 M254
 • M254 Als je niet weet waar je staat ben je nooit verdeaald
 • Motie ingetrokken
 • 21-12-2017
 • 889
 • 2017 M253
 • M 253 USP, een buurt die een buurtteam verdient
 • Motie ingetrokken
 • 21-12-2017
 • 888
 • 2017 M252
 • M 252 Gezamenlijke ambitie oplossen wachtlijsten beschermd wonen
 • Motie aangenomen
 • 21-12-2017
 • 887
 • 2017 M251
 • M 251 Betrek de buurt bij de nieuwe koers
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 21-12-2017
 • 886
 • 2017 M250
 • M 250 Besluitovrming regionale Koers in Beeld
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 7-12-2017
 • 885
 • 2017 M234
 • M 234 Statiegeldalliantie
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 884
 • 2017 M242
 • M242 Parkeervoorzieningen in ontwikkelgebied Lombokplein, nee bedankt!
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 883
 • 2017 M241
 • M241 Westplein: van verkeersplein naar een leefbare straat.
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 882
 • 2017 M236
 • M 236 transparantie over belangen van bestuurders subsidie-ontvangers
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 881
 • 2017, M240
 • M 240 Sociaal Ondernemerschap wat is dat eigenlijk?
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 7-12-2017
 • 880
 • 2017, M239
 • M 239, Afboeken duurzame afwaardering Vredenburg 40
 • Motie verworpen
 • 7-12-2017
 • 879
 • 2017, M238
 • M 238 Kruissubsidie
 • Motie ingetrokken
 • 7-12-2017
 • 878
 • 2017 M237
 • M 237 Rapportage afwijkingen Uitgifteproces vastgoed
 • Motie aangenomen
 • 7-12-2017
 • 877
 • 2017 M235
 • M235 Altijd voldoen aan subsidievoorwaarden
 • Motie aangenomen
 • 30-11-2017
 • 876
 • 2017, M233
 • M233 Laat fietsers niet onnodig omfietsen op zondagochtend
 • Motie verworpen
 • 9-11-2017
 • 875
 • 2017 M213
 • M 213 Meer aandacht voor de evaluatie van verkeersveiligheidsprojecten
 • Motie aangenomen
 • 9-11-2017
 • 874
 • 2017, M232
 • M 232 Pils in het Park
 • Motie aangenomen