Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Moties

DatumIDKenmerkOnderwerpStatus
 • 7-6-2018
 • 1008
 • 2018, M86
 • M86 Coalitieakkoord 2018-2022 Utrecht: ruimte voor iedereen
 • Motie aangenomen
 • 7-6-2018
 • 1003
 • 2018, M81
 • M81 Groencompensatie Zuilense Vecht
 • Motie ingetrokken
 • 7-6-2018
 • 1002
 • 2018, M80
 • M80 De kat uit de boom kijken
 • Motie aangenomen
 • 7-6-2018
 • 1004
 • 2018, M82
 • M82 Milieuvriendelijkst Kunstgras
 • Motie aangenomen
 • 7-6-2018
 • 1007
 • 2018, M85
 • M85 Meer middenhuur in Zuilense Vecht
 • Motie verworpen
 • 7-6-2018
 • 1009
 • 2018, M87
 • M87 Een nieuw fundament voor de Utrechtse Gemeenteraad
 • Motie aangenomen
 • 7-6-2018
 • 1005
 • 2018, M83
 • M83 Multifunctioneel gebruik sportaccomodaties Zuilense Vecht
 • Motie aangenomen
 • 7-6-2018
 • 1006
 • 2018, M84
 • M84 Groencompensatie Zuilense Vecht
 • Motie aangenomen
 • 7-6-2018
 • 1010
 • 2018, M88
 • M88 Vaststellen Collegeprogramma 2018-2022 Ruimte voor iedereen
 • Motie aangenomen
 • 7-6-2018
 • 1001
 • 2018, M79
 • M 79 Internationale dienstreizen tot 750 km per trein
 • Motie aangenomen
 • 26-4-2018
 • 996
 • 2018, M 74
 • M 74 belofte maakt schuld deel 4 Tien voor Taal
 • Motie verworpen
 • 26-4-2018
 • 997
 • 2018, M75
 • M 75 Minimumloon betekent minimunloon
 • Motie ingetrokken
 • 26-4-2018
 • 999
 • 2018, M 77
 • M 77 Groen Kruisvaartkwartier
 • Motie aangenomen
 • 26-4-2018
 • 992
 • 2018, M68
 • M 68 Kinderpardongemeente
 • Motie aangenomen
 • 26-4-2018
 • 995
 • 2018, M73
 • M 73 belofte maakt schuld, deel 1 Sportakkoord
 • Motie verworpen
 • 26-4-2018
 • 993
 • 2018 M71
 • M 71 belofte maakt schuld, deel 3 Regenboog stembusakkoord
 • Motie verworpen
 • 26-4-2018
 • 991
 • 2018, M60
 • M 60 Geen subsidie voor slechte werkervaringswerkplekken
 • Motie aangenomen
 • 26-4-2018
 • 994
 • 2018, M72
 • M 72 belofte maakt schuld, deel 2 Sociaal akkoord
 • Motie verworpen
 • 26-4-2018
 • 998
 • 2018, M 76
 • M 76 aandacht voor trillingshinder Kruisvaartkwartier
 • Motie aangenomen
 • 26-4-2018
 • 1000
 • 2018, M 78
 • M 78 Vleermuisvriendelijk Kruisvaartkwartier
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 969
 • 2018 M45
 • M 45 Groen dichtbij voor een gezonde groene stad
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 975
 • 2018 M51
 • M 51 Financiële terugkoppeling Groenstructuurplan
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 990
 • 2018 M67
 • M 67 Recht op rechten
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 957
 • 2018 M29
 • M 29 Verhuisadviseur
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 977
 • 2018 M53
 • M 53 Volg de groene meters van Alterra
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 951
 • 2018 M34
 • M 34 Motie advies financiële afspraken
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 965
 • 2018 M41
 • M 41 handhavingsplan
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 976
 • 2018 M52
 • M 52 Elke wijk vergroend
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 974
 • 2018 M50
 • M 50 Parken om van te genieten
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 952
 • 2018 M 35
 • M 35 Motie van afkeuring
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 963
 • 2018 M39
 • M 39 Pilot voor maatwerk
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 985
 • 2018 M62
 • M 62 Niet of, maar waar
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 953
 • 2018 M 36
 • M36 motie van afkeuring Uithoflijn
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 954
 • 2018 M37
 • M37 verzoek om Rekenkameronderzoek Uithoflijn
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 984
 • 2018 M61
 • M 61 Veilig op de fiets en te voet van Vleuten naar Haarzuilens en weer terug
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 968
 • 2018 M44
 • M 44 Plan van aanpak voor vastleggen afspraken exploitant en omwonenden
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 955
 • 2018 M 27
 • M 27 Pak door met de maatschappelijke stage
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 956
 • 2018 M28
 • M 28 U-pas voor iedereen
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 958
 • 2018 M30
 • M 30 Geen nieuwe dakopbouwen in beschermd stadsgezicht Utrecht Oost
 • Motie aangenomen
 • 8-3-2018
 • 979
 • 2018 M55
 • M 55 Iedere Utrechter zijn eigen tuin
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 981
 • 2018 M57
 • M 57 Groencompensatieplan
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 970
 • 2018 M46
 • M 46 Meer zicht op het groen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 989
 • 2018 M66
 • M 66 In gesprek met Citydeal met Airbnb snel vervolgen
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 980
 • 2018 M56
 • M 56 Financiële terugkoppeling Groenstructuurplan
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 964
 • 2018 M40
 • M 40 onderzoek de mogelijkheden voor vastleggen afspraken exploitant en omwonenden
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 986
 • 2018 M63
 • M 63 Geef schoolzwemmen een A-status
 • Motie ingetrokken en overgenomen
 • 8-3-2018
 • 971
 • 2018 M47
 • M 47 financiering Groenstructuurplan
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 967
 • 2018 M43
 • M 43 Balancerend tussen biertjes en bewoners
 • Motie ingetrokken
 • 8-3-2018
 • 966
 • 2018 M42
 • M 42 Visie met en op de binnenstad
 • Motie verworpen
 • 8-3-2018
 • 982
 • 2018 M58
 • M 58 Herstel fietsroute Opaalweg-Waterlinieweg
 • Motie ingetrokken