Toezeggingen

DatumOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineDatum afdoening
 • 4/21/2022
 • Pand de Gouden Zonne.
 • wethouder Du Maine
 • 4/26/2022
 • 4/21/2022
 • Beleidskader archeologie Vught
 • wethouder Vos
 • 5/16/2022
 • 4/21/2022
 • Aanpassen plattegronden in informatieborden
 • wethouder Du Maine
 • 4/14/2022
 • Dr. Landmanschool
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • Hekken Jagersboschlaan
 • wethouder Du Maine
 • 3/31/2022
 • IHP business-case kindcentrum Het Kwartier
 • wethouder Potters
 • 3/31/2022
 • Belastingen en leges 2022
 • wethouder Du Maine
 • 4/7/2022
 • 4/5/2022
 • 3/31/2022
 • Vaststellen bestemmingsplan Wolfskamerweg 20-22
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • Visie op Voorburg
 • wethouder Potters
 • 4/7/2022
 • 3/31/2022
 • Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025
 • wethouder Du Maine
 • 4/7/2022
 • 4/1/2022
 • 3/10/2022
 • Vernieuwing werkwijze gemeenteraad
 • wethouder Vos
 • 3/17/2022
 • 3/16/2022
 • 2/10/2022
 • Startnotitie gezondheidsbeleid
 • wethouder Van de Ven
 • 6/30/2022
 • 2/3/2022
 • Bankje Torenstraat Helvoirt
 • wethouder Du Maine
 • 2/10/2022
 • 2/3/2022
 • Warmtescans
 • wethouder Van de Ven
 • 3/31/2022
 • 2/3/2022
 • Zoekfunctie website
 • wethouder Potters
 • 3/31/2022
 • 12/16/2021
 • Lidwina school
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 1/31/2022
 • 12/9/2021
 • Besluit tot nemen van een M.E.R.-beoordelingsbesluit
 • wethouder Du Maine
 • 2/14/2022
 • 12/9/2021
 • Belastingen en leges 2022
 • wethouder Potters
 • 6/30/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen' - Inrichten communicatietraject
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'- 3D-impressie
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 3/25/2022
 • 12/2/2021
 • Globale gebeidsvisie 'Hart van de Baarzen'
 • wethouder Vos
 • 3/31/2022
 • 11/25/2021
 • Toegankelijkheid trottoirs Hertoglaan
 • wethouder Van de Ven
 • 12/1/2021
 • 11/18/2021
 • Aanbesteding en gunning mobiliteitsvisie
 • wethouder Du Maine
 • 11/24/2021
 • 11/18/2021
 • Regioplan en centrumregeling doordecentralisatie beschermd wonen
 • wethouder Van de Ven
 • 11/24/2021
 • 11/18/2021
 • Contact gemeente met inwoners (terugbelverzoeken e.d.)
 • burgemeester Van de Mortel
 • 11/30/2021
 • 9/30/2021
 • Herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • wethouder Vos
 • 12/31/2021
 • 10/8/2021
 • 9/30/2021
 • Nieuwsbrief Vught Participeert
 • wethouder Du Maine
 • 12/31/2021
 • 11/8/2021
 • 9/30/2021
 • Kredietaanvraag permanente uitbreiding Kindcentrum De Leydraad
 • wethouder Potters
 • 12/31/2021
 • 12/2/2021
 • 9/30/2021
 • Woonvisie 2021-2025
 • wethouder Potters
 • 12/31/2021
 • 2/18/2022
 • 9/30/2021
 • Woonvisie 2021-2025
 • wethouder Potters
 • 12/31/2021
 • 9/23/2021
 • Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia
 • wethouder Vos
 • 12/31/2021
 • 12/2/2021
 • 9/23/2021
 • Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia
 • wethouder Vos
 • 12/31/2021
 • 12/2/2021
 • 9/23/2021
 • Honden uitlaatplaats
 • wethouder Van de Ven
 • 10/21/2021
 • 9/23/2021
 • Paaltjes Bisschop Zwijssenplein
 • wethouder Van de Ven
 • 10/21/2021
 • 10/21/2021
 • 9/23/2021
 • Honden uitlaatplaats
 • wethouder Van de Ven
 • 10/21/2021
 • 9/23/2021
 • Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia
 • wethouder Vos
 • 12/31/2021
 • 12/2/2021
 • 9/16/2021
 • Herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • wethouder Vos
 • 9/23/2021
 • 9/16/2021
 • Wijziging Afvalstoffenverordening Vught
 • wethouder Potters
 • 10/21/2021
 • 9/16/2021
 • Vughtse Regeling -1-
 • wethouder Du Maine
 • 12/31/2023
 • 12/29/2021
 • 9/16/2021
 • Startnotitie Programma water en riolering
 • wethouder Van de Ven
 • 10/19/2021
 • 9/16/2021
 • Bank plaatsen in Torenstraat
 • wethouder Du Maine
 • 9/16/2021
 • Vughtse Regeling -2-
 • wethouder Du Maine
 • 12/31/2021
 • 11/29/2021
 • 9/9/2021
 • Subsidie De Speeldoos
 • wethouder Van de Ven
 • 9/30/2021
 • 7/22/2021
 • Participatiebeleid
 • wethouder Potters
 • 12/31/2021
 • 7/22/2021
 • Ontwikkeling Den Hoek Helvoirt
 • wethouder Vos
 • 12/31/2021
 • 7/8/2021
 • Trillingshinder PHS
 • wethouder Du Maine
 • 7/22/2021
 • 7/8/2021
 • Kostendelersnorm
 • wethouder Van de Ven
 • 9/23/2021
 • 7/8/2021
 • Tarieven leges
 • wethouder Du Maine
 • 11/5/2021
 • 7/1/2021
 • Vernieuwen openbare straatverlicht met LED
 • wethouder Van de Ven
 • 7/7/2021