Amendementen

DatumAgendapuntFractie(s) (oud)OnderwerpStatus
 • 4/7/2022
 • Belastingen en leges
 • ingetrokken
 • 11/4/2021
 • GB en Progressief Liberaal Vught
 • Indexering OZB
 • verworpen
 • 11/4/2021
 • Aanpak trottoirs in Helvoirt en Cromvoirt - GB en Progressief Liberaal Vught
 • verworpen
 • 11/4/2021
 • GB en Progressief Liberaal Vught
 • Aanpak trottoirs in Helvoirt en Cromvoirt
 • verworpen
 • 9/30/2021
 • GB, PLV en VVD
 • Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2018
 • verworpen
 • 5/19/2022
 • Voorkeur voor zonne-energie boven windenergie
 • 5/19/2022
 • Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt
 • 3/17/2022
 • Verschuiven besluit vervanging chips tot na het besluit afvalstoffen
 • verworpen
 • 12/16/2021
 • D66
 • APV 2022 - Eindtijd muziek
 • aangenomen
 • 12/16/2021
 • VVD, GB
 • APV 2022
 • aangenomen
 • 12/16/2021
 • GB, Progressief Liberaal Vught
 • Splitsen globale gebiedsvisie Hart van de Baarzen
 • verworpen
 • 12/16/2021
 • D66, VVD, PvdA-GL, CDA
 • Bruto vloeroppervlakte 'Hart van de Baarzen'
 • aangenomen
 • 12/16/2021
 • GB, Progressief Liberaal Vught
 • Gevarieerde woningbouw voor Hart van de Baarzen
 • verworpen
 • 2/10/2022
 • GB, SP, PLV, CDA, D66, VVD
 • Zienswijze Kadernota 2023 GGD
 • aangenomen
 • 2/4/2016
 • VVD
 • Kapvergunning particuliere bomen
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • VVD, GB
 • Legesverordening
 • aangenomen
 • 3/17/2016
 • GB, VVD, D66, CDA
 • Sportpark Bergenshuizen
 • aangenomen
 • 3/17/2016
 • PvdA-GL
 • Sportpark Bergenshuizen
 • verworpen
 • 6/11/2020
 • PvdA-GL
 • Zienswijze Begroting 2021 Regio Noordoost Brabant
 • verworpen
 • 7/7/2016
 • PvdA-GL
 • Uitwerking van een Vughtse Moerdijkregeling
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • VVD, D66
 • Wet markt en overheid
 • aangenomen
 • 12/14/2017
 • CDA, PvdA-GL
 • Bestemmingsplan Merpatistraat - visie Theresiapark
 • verworpen
 • 2/4/2016
 • CDA, SP
 • Toevoegen beuk bomenlijst
 • aangenomen
 • 5/14/2020
 • D66, SP, CDA
 • Inclusie
 • verworpen
 • 12/22/2016
 • VVD, GB, D66, SP, PvdA-GL, CDA
 • de Vughtse Regeling
 • aangenomen
 • 6/14/2016
 • SP
 • Subsidieverordening verbinding subsidie en accommodatie
 • verworpen
 • 11/5/2020
 • GB PvdA-GL CDA
 • DePetrus
 • aangenomen
 • 12/18/2014
 • PvdA-GL
 • Vrijwillige participatie i.p.v. verplichte tegenprestatie
 • verworpen
 • 6/14/2016
 • PvdA-GL
 • Geen extra geld voor AgriFood Capital
 • verworpen
 • 11/6/2014
 • PvdA-GL
 • Sociale activiteiten en evenementen kosteloos faciliteren
 • ingetrokken
 • 11/6/2014
 • SP
 • Intensivering armoedebeleid
 • verworpen
 • 12/17/2015
 • VVD, GB, D66
 • Verordening Rioolheffing
 • aangenomen
 • 6/6/2018
 • CDA
 • kredietvoorstel verduurzaming Martinihal
 • verworpen
 • 7/3/2014
 • SP
 • IJzeren Man
 • ingetrokken
 • 10/2/2014
 • SP
 • Verordening Jeugd en Wmo
 • verworpen
 • 6/19/2014
 • VVD, CDA, GB
 • Preventie- en handhavingsplan drank- en horecawet
 • aangenomen
 • 4/11/2019
 • VVD en GB
 • Koersdocument invoering Omgevingswet
 • aangenomen
 • 10/1/2015
 • PvdA-GL, SP
 • Visie op handhaving Participatiewet
 • verworpen
 • 6/11/2020
 • D66 CDA SP
 • Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
 • ingetrokken
 • 7/7/2016
 • D66, VVD
 • Kadernota 2017-2020 Loopbaanbegeleiding
 • verworpen
 • 12/22/2016
 • D66, GB, VVD
 • Afvalstoffenheffing, de vervuiler betaalt
 • aangenomen
 • 6/17/2021
 • D66 SP
 • Zienswijze jaarplan en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant (RNOB)
 • aangenomen
 • 4/18/2019
 • VVD GB PvdA-GL D66 SP CDA
 • Toekomst de Speeldoos
 • aangenomen
 • 11/8/2018
 • PvdA-GL VVD GB
 • Nieuwbouw Beweegzaal de Springplank Vught-Centrum
 • aangenomen
 • 12/3/2020
 • VVD
 • Basistarief rioolheffing
 • aangenomen
 • 12/18/2014
 • VVD, GB, D66, CDA
 • Afstemmings- en robuuste incassoverordening
 • aangenomen
 • 6/11/2020
 • VVD GB CDA PvdA-GL
 • Groenstrook Isabellaveld-De Hagen
 • aangenomen
 • 12/6/2018
 • PvdA-GL
 • Nieuwe Basisschool Vught
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • SP
 • Verordening tegenprestatie
 • verworpen
 • 6/9/2016
 • CDA, PvdA-GL
 • Moleneindplein: bereikbaar én veilig
 • verworpen