Moties en Amendementen

IngediendInDatumIDOnderwerpIngediendInTypeStatus
 • 16-4-2019
 • 959
 • 12.2) Motie WV-GBW inzake uitwerking centrumplan Honselersdijk VERWORPEN (G19-000582)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 16-4-2019
 • 966
 • 12.8) Motie WV inzake versnelling bouwplannen kleine kernen AANGEHOUDEN (G19-000857)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 16-4-2019
 • 956
 • 2.1) Motie WV-GBW-GL-PvdA-D66 inzake tegen terugbrengen aantal thuishulpuren AANGEHOUDEN (G19-000937)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 16-4-2019
 • 968
 • 12.10) Motie WV inzake meergeneratiewoningen voor ouderen AANGEHOUDEN (G19-000859)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 16-4-2019
 • 967
 • 12.9) Motie WV inzake doorstroom ouderen naar geschikte woningen AANGEHOUDEN (G19-000858)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 16-4-2019
 • 964
 • 12.6) Motie WV inzake huisvesting arbeidsmigranten Verburch sportterrein te Poeldijk AANGEHOUDEN (G19-000888)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 16-4-2019
 • 963
 • 12.5) Motie WV inzake betere communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten AANGEHOUDEN (G19-000934)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 16-4-2019
 • 962
 • 12.4) Motie WV inzake groenstrook Albert Schweitzerlaan VERWORPEN (G19-000581)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 16-4-2019
 • 960
 • 12.3) Motie WV inzake weghalen betonblokken Albert Schweitzerlaan VERWORPEN (G19-000580)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 16-4-2019
 • 957
 • 10) Motie GBW-WV-GL-PvdA inzake uitbreiding aantal beschikbare woningen voor spoedzoekers OVERGENOMEN (G19-000942)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 16-4-2019
 • 965
 • 12.7) Motie WV inzake enquete bewoners speelkooi Vliettuinen Wateringen AANGEHOUDEN (G19-000935)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 16-4-2019
 • 958
 • 12.1) Motie WV inzake verdere ondersteuning mantelzorgers AANGENOMEN (G19-000579)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 19-3-2019
 • 953
 • Motie WV-GBW inzake uitwerking centrumplan Honselersdijk
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 941
 • Amendement WV-GBW-PvdA-GL-D66 inzake bestemmingsplan Waelplas
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 951
 • Motie WV inzake weghalen betonblokken Albert Schweitzerlaan
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 948
 • Motie WV-GL-PvdA inzake dierencentrum bij de Vierschaar
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 19-3-2019
 • 943
 • Amendement WV-GL inzake ondersteuning BOA's
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 955
 • Motie GBW-WV inzake Westlandse Omroep Stichting - Veiling
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 946
 • Amendement WV inzake bestemmingsplan 1e herziening Honderdland
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 949
 • Motie WV-D66 inzake oplossing voor schrijnend tekort aan verpleegbedden en crisisbedden
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 939
 • Amendement PvdA-GL inzake huisvestingsverordening Westland
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 944
 • Amendement LPF-WV inzake bestemmingsplan 1e herziening Honderdland fase 2
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Aangenomen
 • 19-3-2019
 • 952
 • Motie WV inzake groenstrook Albert Schweitzerlaan
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 942
 • Amendement D66 inzake veiligheidsbeleid (G19-000687)
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 936
 • Motie WV-GBW inzake gemeentelijke beleids- en stimuleringsregeling middenhuur
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 940
 • Motie WV inzake bestemmingsplan Waelplas
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 950
 • Motie WV inzake verdere ondersteuning mantelzorgers
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 954
 • Motie GBW-WV inzake Kerklaan te Wateringen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 937
 • Amendement GBW-WV inzake huisvestingsverordening Westland (G19-000612)
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 938
 • Amendement GBW-WV inzake huisvestingsverordening Westland
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 19-3-2019
 • 947
 • Motie WV-GL-PvdA inzake moestuinen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-3-2019
 • 945
 • Amendement WV inzake bestemmingsplan 1e herziening Honderdland
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Ingetrokken
 • 19-2-2019
 • 927
 • Oplaten ballonnen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 19-2-2019
 • 928
 • APV
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 19-2-2019
 • 929
 • Deelname gemeenteraden H10 overleg
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 19-2-2019
 • 932
 • Kern Monster
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 19-2-2019
 • 935
 • Dierencentrum bij de Vierschaar Naaldwijk
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-2-2019
 • 926
 • Evenementenverordening geco√∂rdineerde aanvrage (G19-000438)
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Ingetrokken
 • 19-2-2019
 • 934
 • Moestuinen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 19-2-2019
 • 931
 • Kinderpardongemeente
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 19-2-2019
 • 924
 • Logiesgebouw Honderdland
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Aangenomen
 • 19-2-2019
 • 933
 • Optimaal benutten Lokaal Maatwerk
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 19-2-2019
 • 925
 • Evenementenverordening
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Aangenomen
 • 19-2-2019
 • 930
 • Afstand Nashville-verklaring
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 22-1-2019
 • 906
 • Kiss and ride zone en pad Regenboog
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 22-1-2019
 • 913
 • Deelname gemeenteraden H10 overleg
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 22-1-2019
 • 907
 • Bp De Kreken fase 2
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 22-1-2019
 • 918
 • Draagvlak experiment cannabisteelt
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 22-1-2019
 • 916
 • Afstand nemen van Nashville verklaring
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 22-1-2019
 • 908
 • Bp De Kreken fase 2
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Aangenomen