Toezeggingen


« Terug


ID748
NummerT2019-009
ToezeggingPrincipebesluit Noordersingel 2 (U18.12374): De Raad wordt geïnformeerd als het (voor) ontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2019 zijn. De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan wordt eind 2019 verwacht.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inBrief/memo
Datum7-2-2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningQ2 - 2019. Principebesluit Noordersingel 2: voorontwerpbestemmingsplan gereed in 3e kwartaal 2019 en vaststelling naar verwachting in 2e kwartaal 2020.
Geaccordeerd in raad d.d.