Toezeggingen


« Terug


ID752
NummerT2019-013
ToezeggingBrief van 22 maart 2019 ( U19.01840) over afwegingskader terrassen: pilot terrassen loopt van april 2019 tot april 2020. Ht college informeert over de uitkomsten van de pilot.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inBrief/memo
Datum22-3-2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningGereed 2020. Voor de pilot zijn al enkele terrasanvragen ontvangen, samen met bewoners en ondernemers in gesprek geweest.
Geaccordeerd in raad d.d.