Toezeggingen


« Terug


ID764
NummerT2019-025
ToezeggingBegin mei (vóór de commissie Ruimte van 7 mei 2019) ontvangt de Raad een reactie van het college op de brief van de provincie Zuid-Holland inzake het aanbod sociale woningvoorraad, zodat de Raad de mogelijkheid heeft om deze reactie te bespreken in de commissie.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie Ruimte
Datum2-4-2019
Afd
Wijze van afdoening
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.