Toezeggingen


« Terug


ID758
NummerT2019-019
ToezeggingBrief U19.02973 Vragen n.a.v. voortgangsrapportage 2 april 2019, HSL Het is nu nog niet mogelijk om exact aan te geven wat het maatregelenpakket gaat kosten. Die doorrekening moet nog plaatsvinden bij ProRail. Hetzelfde geldt voor het exacte tijdspad voor de uit te voeren werkzaamheden. De planning van ProRail betreft het hele tracé van de HSL. Wanneer de werkzaamheden van het hele traject bekend zijn, is er een exactere planning te maken. Als hierover meer bekend is, wordt de Commissie Ruimte hierover geïnformeerd.
PortefeuillehouderCollege
Gedaan inBrief/memo
Datum4-4-2019
Afd
Wijze van afdoening
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.